Zjevení v Garabandalu

Zázraky se Sv. hostií

„Jednoho dne“ , píše Conchita v Deníku, „se nám u Borovic zjevil anděl se zlatým kalichem. Řekl nám, abychom se pomodlili Vyznání víry a pak nám dal sv. přijímání.“ Toto zvláštní vyznamenání se stalo mnohokrát - poprvé 11. července 1961. Bylo to vždy v době, kdy farář ze sousední vesnice Cosio nemohl přijet do Garabandalu. Některá z těchto přijímání bylo možno nafilmovat za použití jasného světla. Pohyby rtů a jazyka děvčat daly jasnou představu opravdového přijímání.

5. května 1962 řekl archanděl Michael Conchitě, že Bůh udělá takový zázrak, aby všichni lidé uvěřili: uvidí Sv. hostii na jejím jazyku v okamžiku přijímání.

Stalo se to v noci 18. července 1962, kdy byla vesnice plná návštěvníků. Conchita zůstala doma a její dům byl obklopen mnoha lidmi. O půlnoci se dostala do extáze a vyšla ven na ulici. Nedaleko od domu padla uprostřed davu na kolena. Zamířili na ni lampy. Všichni mohli vidět, že na jazyku neměla nic. Za několik okamžiků se na jejím jazyku objevila bílá hostie a několik minut na něm zůstala.

Jednomu obchodníkovi z Barcelony, Donu Alejandro Damiansovi, který stál blízko Conchity, se podařilo udělat velice pěkné fotografie. Na filmu bylo 79 snímků tohoto neobyčejného výjevu. Tentýž svědek napsal zprávu, kterou předal biskupovi ze Santanderu spolu s kopií filmu.

Počet svědků při této události byl velký. Byli to lidé z různých sociálních skupin.

Don Benjamin Gomez, farmář z Potes, napsal:

„Stál jsem blízko u děvčete. Viděl jsem dobře, že na jazyku neměla nic. Děvče se nehýbalo. Najednou se jí na jazyku objevila sv. hostie – bílá, zářivá, svítící. Připomínala sníh, když na něj svítí slunce svými oslnivými paprsky. Tvář děvčete byla přeměněna v nebeské extázi, byla andělská. Mohu dosvědčit, že se děvče nehýbalo, nehýbalo ani rukama ani jazykem. V tomto nehybném postoji obdržela Sv. hostii. Měli jsme dost času, abychom sledovali tento nádherný úkaz bez spěchu a bylo nás hodně, kteří jsme to viděli. Až do toho dne jsem byl nevěřící. Nejsem katolík, který by podléhal halucinacím nebo představám. O Boha jsem se do té doby nezajímal, spíše jsem ho urážel. V dubnu jsem šel ke zpovědi, ale předtím jsem u zpovědi nebyl třiadvacet let.“

Zázrak s hostií je potvrzením zjevení Panny Marie v Garabandalu a potvrzením pravdivosti jejích poselství (viz Poselství světu). Byl však slíben ještě velký zázrak (viz Poselství z 18. června 1965).

Aktualizováno: březen 2024
Creative Commons License
Uvedená práce (dílo), jejímž autorem je Informační středisko GARABANDAL v České republice, podléhá licenci Creative Commons.