Zjevení v Garabandalu

Zjevení po přerušení extází do konce roku 1964

Po posledních zjeveních v lednu 1963 nastalo období, v němž již neupadaly dívky do extáze, ale občas měly namísto dřívějších zjevení vnitřní vize, přesněji řečeno vnitřní slyšení.

Většinou to byly soukromé rozhovory s vizionářkami, ale občas něco z těchto slyšení děvčata vyjevila i veřejně. Šlo zejména o připomínání budoucího velkého zázraku - konkrétně např. 10. července 1963 sdělil Pán Conchitě, že přijde onen velký zázrak kvůli obrácení celého světa, především Ruska. (Viz Předpověď velkého zázraku)

Jindy hovořil Pán o potřebě modlit se za kněze, aby byli svatí a věrně plnili své povinnosti - aby se díky nim ostatní stávali lepšími. Mari-Loli píše 13. října v dopise P. Retenagovi:

"Panna Maria mi dává poznat, když se kněz nachází v hříchu. Pomohla mi uvědomit si, že potřebuje mnoho modliteb a obětí. Též mi dala pochopit Ukřižovaného během mše sv. - od té doby jsem chápala pokoru a ochotu obětovat se pro celý svět. Rozmlouvala jsem s Pannou Marií a požádala jsem ji, aby mi dala kříž trpět za kněze. Řekla mi, abych všechno snášela s trpělivostí a pokorou, protože toto nejvíc potěší Boha. A já jsem jí řekla: 'Umřu brzy?' A ona mi odpověděla: 'Ne, musíš zůstat trpět ve světě. Kdekoli na světě budeš, budeš trpět.' Též mi řekla: 'Každý den se modli růženec. Modli se za kněze, protože je tam stále hodně takových, za něž je třeba každý den hodně obětovat.'"

Rok 1963 uzavřela návštěva Panny Marie, která přišla pouze za Conchitou 8. prosince na její svátek v půl šesté ráno, kdy Conchita upadla před vchodem do kostela dokonce výjimečně do extáze.

V roce 1964 vizionářky nadále neměly zjevení. A vnitřní slyšení měly pouze - a to jen zřídka - Conchita a Mari-Loli.

Jedinou výjimkou opět bylo zjevení a Conchitina extáze 8. prosince 1964. Conchita o tom napsala P. Laffineurovi: „Na Neposkvrněné početí mi Panna Maria popřála u příležitosti mého svátku a řekla, že 18. června následujícího roku znovu uvidím svatého archanděla Michaela.“

Poté se množily dohady, neboť archanděl zpravidla nezasahuje, když jde pouze o maličkosti.

fotka Mari-Loli
Mari-Loli na cestě z Cosia do Garabandalu v r. 1964 nebo 1965

Aktualizováno: březen 2024
Creative Commons License
Uvedená práce (dílo), jejímž autorem je Informační středisko GARABANDAL v České republice, podléhá licenci Creative Commons.