Zjevení v Garabandalu

Vědecký pohled

Události v Garabandalu zkoumalo mnoho lékařů, kteří byli při nich osobně přítomni a následně mnohokrát vyslechli jejich účastníky. Někteří také prováděli s vizionářkami různé pokusy. Conchita píše ve svém Deníku, že již v neděli 25. 6. 1961 přišlo na místo zjevení několik lékařů a jeden z nich Conchitu uchopil, nadzvedl a nechal ji volně dopadnout na zem, aniž by si byla přitom toho vědoma, přestože dopadla na kolena.

Od prvního zjevení v roce 1961 do posledního v roce 1965 bylo očitými svědky napočítáno na 2.300 extází. Dívky svým chováním při tom bez ustání zjevně porušovaly statické zákony tohoto třírozměrného hmotného světa - byly viděny, jak se pohybují vpřed jakoby posunovány, a to nejen vstoje, ale i vkleče, v blátě a po kamení, v kteroukoli denní i noční dobu, ať svítilo slunce nebo za prudkého deště. Mnohokrát se projevily případy levitace, kdy dívky byly jakoby zavěšeny ve vzduchu, aniž by je kdokoli držel a aniž by byla pod nimi nějaká opora. (Viz též Extáze a Nové úkazy) Vše bylo nesčetněkrát fotografováno a filmováno, takže existuje bohatá dokumentace těchto jevů.

Četní přítomní lékaři vizionářky v extázích píchali injekčními jehlami a pálili je. Ony však vůbec nepociťovaly bolest. Nebyly také oslňovány ani silnými reflektory při televizním natáčení, dokonce ani nezamrkaly.

Po mnoha letech pozorování známý pediatr potvrdil, že dívky byly vždy úplně normální a že extáze nelze zařadit do žádného fyziologického fenoménu.

fotka Mari-Cruz
Mari-Cruz s otcem ke konci 60. let

Významný neurolog a psychiatr z Barcelony Dr. Ricardo Puncernau prohlásil: „Na základě těchto faktů je pro lékaře složité vysvětlit to pouze přirozeně. … Z čistě vědeckého hlediska nikdo nemůže doposud odmítnout možnost nadpřirozené příčiny těchto jevů.“

Dr. Gasca Ruiz a Dr. Ortis Gonzales, po podrobném studiu všech faktů prohlásili: „Být potichu by z naší strany znamenalo opravdovou vědeckou zbabělost. Nenacházíme žádné přesvědčivé vědecké vysvětlení, které by bylo schopno vysvětlit takovéto jevy.“

Doposud tedy nikdo nenalezl uspokojující vědecké vysvětlení uvedených jevů. Odborníci se shodují v tom, že to, co se stalo v Garabandalu, je lidsky nevysvětlitelné a zaslouží si pozornost a úctu. Je zřejmé, že se nacházíme před určitými fakty, pro které věda není schopna nalézt žádné vysvětlení.

Aktualizováno: březen 2023
Creative Commons License
Uvedená práce (dílo), jejímž autorem je Informační středisko GARABANDAL v České republice, podléhá licenci Creative Commons.