Zjevení v Garabandalu

Další informace

Na internetu a ve dvou vydávaných časopisech (viz Odkazy) jsou průběžně uveřejňovány různé informace, týkající se zjevení v Garabandalu a dalšího vývoje jejich církevního i vědeckého zkoumání. Nalézáme tam i informace o životě vizionářek a dalších aktérů garabandalských událostí, o poutích do Garabandalu a o činnosti informačních středisek GARABANDAL rozsetých po celém světě.

Tyto informace jsou však v různých jazycích, a proto je běžná jejich vzájemná výměna mezi zmíněnými středisky, spojená s překladem do národních jazyků, jakož i vzájemná výměna fotografií.

Informační středisko GARABANDAL v České republice (viz Kontakt) bude proto průběžně tyto stránky doplňovat o aktuální informace v češtině a rovněž uvítá jejich individuální poskytnutí - např. od těch, kteří místo zjevení navštíví nebo z literatury či jinak získají nové poznatky.

V této souvislosti je již třeba poděkovat Pavle Pelánové, která v roce 2008 cestovala do Garabandalu, za poskytnutí cenných aktuálních informací pro část "Cesta do Garabandalu" a fotografií označených PP.

Aktualizováno: březen 2024
Creative Commons License
Uvedená práce (dílo), jejímž autorem je Informační středisko GARABANDAL v České republice, podléhá licenci Creative Commons.