Zjevení v Garabandalu

Aktuality

Nový santanderský biskup

Mons. Vicente Jimenéz Zamora, dosavadní biskup santanderské diecéze, do níž náleží garabandalská farnost, byl dne 12. 12. 2014 papežem Františkem jmenován arcibiskupem v Zaragoze. Novým santanderským biskupem byl papežem Františkem dne 6. 5. 2015 jmenován 68letý Mons. Manuel Sánchez Monge, který se ujal řízení diecéze 30. 5. 2015.

Otec Gabriele Amorth a Garabandal

16. září 2016 zemřel v Římě Otec Gabriele Amorth, jeden z nejznámějších exorcistů. O čem se možná mnoho neví, byl jeho vztah ke zjevením Panny Marie v Garabandalu. Podala o tom svědectví 29. 9. 2016 sestra Beatriz Liano ze Španělska na stránkách www.infofamilialibre.com.

Když žila sestra Beatriz v Římě, setkala se tam v roce 2006 nebo 2007 několikrát s Otcem Amorthem. Poprvé za ním přišla s jednou spolusestrou a hovořili o jeho práci.

Další schůzky se zúčastnilo několik sester a Otec Rafael Alfonso, zakladatel španělského společenství Hogar de la Madre, který se hned v úvodu setkání zmínil o tom, že působí v Cantabrii – v kraji, kde leží Garabandal. Otec Amorth nadšeně zvolal: „Konečně ten, kdo věří!“ a dodal: „Víte, věřil jsem v Garabandal od počátku zjevení.“ Vysvětlil, že předtím než se stal exorcistou, byl specialistou na mariologii. Neomezoval se však pouze na teorii, ale vždy pěstoval něžnou lásku k Panně Marii. V roce 1961, kdy mu bylo 36 let, se dozvěděl o garabandalských zjeveních a začal o nich shromažďovat informace. Dospěl přitom k jasnému závěru, že tyto události mají nadpřirozený charakter. Měl hluboký vztah ke sv. Piovi z Pietralciny, který byl po dlouhou dobu jeho zpovědníkem a duchovním vůdcem. A ten jej ve víře v pravost garabandalských zjevení utvrzoval.

K třetímu setkání sestry Beatriz se známým exorcistou došlo po čase v jedné římské farnosti, kde v širším společenství Otec Amorth opět prohlásil: „Vždy jsem věřil v Garabandal.“

Aktualizováno: květen 2017
Creative Commons License
Uvedená práce (dílo), jejímž autorem je Informační středisko GARABANDAL v České republice, podléhá licenci Creative Commons.