Zjevení v Garabandalu

Informace od Glenna Hudsona

Dobrý den, jmenuji se Glenn Hudson. Již 30 let šířím poselství naší blahoslavené Matky z Garabandalu. Začínal jsem s Joeym Lomanginem v newyorském centru Garabandal v roce 1993 a o dva roky později jsem byl jmenován ředitelem pro vztahy s veřejností. Pokračoval jsem v Joeyho apoštolátu, v roce 2009 jsem jej přenesl na internet a facebook a nyní každý den zveřejňuji příspěvky v 15 jazycích. Jsem také blízkým přítelem hlavní vizionářky Conchity Gonzalez Keeny. Moje stránky jsou jediné, se kterými komunikuje přímo, vzhledem k našemu dlouholetému přátelství (které nyní bude zahrnovat i tuto stránku). To také znamená, že obdržíte jako první 8 dní dopředu oznámení o Zázraku, když mi zavolá. Děkuji Karlovi za to, že mi dal možnost zde psát a sdílet své znalosti a poselství od Conchity. Bůh vám všem žehnej.

Glenn Hudson
Glenn Hudson

ARCHÍV PŘEDEŠLÝCH ZPRÁV

Předešlé příspěvky Glenna naleznete zde

Vizionářky popisují Marii a její hlas

Vizionářky popsaly Pannu Marii takto: "Přichází v bílém rouchu, modrém plášti a s korunou ze zlatých hvězd; ruce má roztažené s hnědým škapulířem, kromě případů, kdy má v náručí Jezulátko. Její tmavě kaštanové vlasy jsou dlouhé a uprostřed rozdělené. Její obličej je poměrně protáhlý, s velmi jemným nosem. Její ústa jsou velmi pěkná, s mírně plnými rty. Vypadá asi na sedmnáct let a je vysoká." Všechny čtyři dívky zdůraznily nezaměnitelný zvuk jejího hlasu. "Žádný jiný hlas se jí nevyrovná."
Zdroj: "Zjevení z GARABANDALU", Autor: Mgr. SANCHEZ-VENTURA Y PASCUAL, kapitola 3, strana 51

Panna Maria Karmelská
Panna Maria Karmelská

SVATÁ MADRE MARAVILLAS JEŽÍŠOVA, O.C.D. (1891-1974)

byla kanonizována papežem Janem Pavlem II. v Madridu v roce 2003.
Svatá Marie Maravillas od Ježíše Tato výjimečná karmelitánská řeholnice, která byla blahořečena v roce 1998, necelých 25 let po své smrti, založila "Sdružení svaté Terezie" s cílem obnovit životní pravidlo původních Konstitucí z roku 1581, které Terezie z Avily důsledně zavedla rok před svou vlastní smrtí. Matka Maravillas "věděla", že Garabandal je autentický. Své přesvědčení dokonce jasně sdělila svým duchovním dcerám a ujistila je, že "jevy, které se v San Sebastian de Garabandal vyskytují, pocházejí od Boha!"
Neobvyklá poznámka na okraj. Svatá Matka Maravillas 25. dubna 1967 varovala biskupa Puchola Montise (jednoho z bývalých biskupů Santanderu), že ho čeká náhlá smrt. Biskup Montis se podle ní nezodpovědně postavil proti událostem v Garabandalu.
Zemřel v důsledku automobilové nehody 8. května 1967.

sv. Matka Maravillas
sv. Matka Maravillas

Conchitin dopis zaslaný Joeymu Lomanginovi 28. května 1965

(Zde je úplně první nahlášený písemný text samotné vizionářky, dopis, který měla poslat Joeymu Lomanginovi).
"Svět se ubírá stále stejnou cestou, ne-li horší. Jen málo věnovalo pozornost poselství (prvnímu z 18. října 1961). Můj Syn bude muset dát další znamení a toto bude poslední.
Po 18. červnu (1965) a před Zázrakem přijde "katastrofa" z nebe, bude to "Aviso" pro svět, aby se napravil. Pokud se po této zkoušce a Zázraku lidstvo nezmění, dopadne na nás trest a nastane konec časů.
"Katastrofa", jak mi Panna Maria řekla, bude strašná, taková, jakou si zasloužíme. Blahoslavená Panna mi také řekla, že se nesmíme trápit kvůli materiálnímu utrpení spojeným s "trestem", které jsme si sami přivodili kvůli našim hříchům spáchaným proti jejímu Synovi. To jsou poslední Avisa (varování) a my musíme z nich čerpat užitek. Znovu mi řekla, že svět věří, že existuje nebe a peklo, ale my si nemyslíme, že budeme muset jít do jednoho nebo do druhého. Lidstvo myslí jen na současný život (...)"
"GARABANDAL", Jacques Serre, strana 186

KRUCIFIX SE SÁM ZVEDÁ Z BLÁTA!

S očima upřenýma přímo nad sebe se Conchita mírně naklonila a sáhla asi 50 centimetrů od země. Pak se před pozornými a užaslými zraky nás všech, kteří jsme toho byli svědky, krucifix sám od sebe vynořil z bláta na úroveň dívčiny ruky. Okamžitě jej uchopila oběma rukama a přitom zůstala v extázi.
Svědek: Don Placido Ruiloba

DNEŠEK V HISTORII GARABANDALU, 26. KVĚTNA 1962

DVĚ NOVÁ PŘIJÍMÁNÍ, KTERÁ UDĚLIL SV. MICHAEL, U BOROVIC, CONCHITĚ Přijímání, která Anděl udělil Conchitě u borovic 16. a 26. května, byla dalším důkazem toho, do jaké míry v Garabandalu existuje zásadní spojení mezi eucharistií a kněžstvím.
Pokud jde o svatého Filipa Neriho, jehož svátek se slavil 26. května, ten založil na konci 16. století svou slavnou oratoř; byl výjimečným příkladem mariánské zbožnosti a radostné svatosti, prosazoval časté přijímání, a to i pro děti, a byl dokonce tak stravován tělem i duší ohněm Ducha svatého, že po jeho smrti lékaři provádějící pitvu zjistili, že jeho srdce bylo... rozpůleno! (V kostele v Garabandalu lze uvažovat o dvou ústředních tématech zjevení: jedním z nich je pelikán vyřezaný na dveřích svatostánku, druhým je zcela správně beránek).
Z knihy "Garabandal", J. Serre, strana 133

Dnes slavíme narozeniny svatého (otce) Pia, 25. května 1887!

VÍRA PADRE PIA V GARABANDAL
Vzpomínka Joeyho Lomangina na chvíli, kdy mluvil s otcem Piem: "Domluvili jsme se, že se ještě téhož dne vrátíme a pozdravíme otce Pia v klášteře. Když jsme poklekli, řekli jsme mu: "Otče Pio, je pravda, že se Panna Maria zjevuje čtyřem dívkám z Garabandalu?" "Ano," odpověděl nám. Řekli jsme: "Otče Pio, máme tam jít? A on řekl: "Ano, proč ne?" A tak se to stalo. Protože jsem od otce Pia dostal ujištění, že se tam Panna Maria zjevuje a že mi dovolil tam jít, tak jsem se nebál a šel jsem."

Joey a P. Pio
Joey a P. Pio

SVATÝ (PAPEŽ) PAVEL VI: VÝROKY O GARABANDALU

Po setkání s Conchitou v lednu 1966 řekl: "Conchito, žehnám ti a spolu se mnou ti bude žehnat celá církev."

Papež Pavel VI. projevil o zjevení mimořádný zájem. Při audienci, kterou poskytl P. Xavieru Escaldovi, SJ, se zmínil, že i mezi jeho lidmi je mnoho odpůrců zjevení. Jeho Svatost okamžitě opáčil: "Na tom nezáleží, řekněte těmto pánům, že to papež řekl, že je nejdůležitější a nejnaléhavější, aby se o těchto poselstvích dozvěděl celý svět."

Otec Escalada vysvětlil svou práci při šíření poselství z Garabandalu v Mexiku a papež Pavel VI. ho povzbudil, aby v tom pokračoval, když řekl: "Tato poselství musí být zveřejněna." Otec Escalada požádal papeže o svolení pokračovat v propagaci Garabandalu a papež řekl "ANO".
Papež Pavel VI. řekl: "Je to nejkrásnější příběh lidstva od dob Krista. Je to jako druhý život Panny Marie na zemi. A my za něj nikdy nemůžeme být dostatečně vděční."

"Jacinto, jsem s tebou, ale musíme se hodně modlit a mít hodně trpělivosti... :je nutné se modlit, aby si církev uvědomila význam Garabandalu."

V červnu 1969 poslal papež Pavel své osobní požehnání do Difurory Mariany v Mexiku spolu s darem krucifixu pro každého člena tamního centra Garabandal a povzbudil je, aby pokračovali v šíření poselství Garabandalu.

Pavel IV
sv. Pavel IV

MARIA SVRHLA HVĚZDU DOLŮ!

Extáze, která začala večer 12. října, se protáhla až do noci. Lidé začali odcházet a k půl třetí ráno nezůstal na malém vesnickém náměstí téměř nikdo kromě malé skupinky tvořené zodpovědnými muži: Ortiz ze Santanderu, Luis Adaro z Gijónu, Rafael Sanz Moliner z Ovieda a Rufino Alonso z Pola de Siero. Sešli se tam, kde čekali na své manželky, které šly do domu Mari Cruzové vyzvednout nějaké náboženské předměty, které svěřily dívce, aby je dala Panně Marii k políbení. Mari Cruz prožila extázi, během níž vystoupila k borovicím. Tam se pomodlila pobožnost k Nejsvětější svátosti a později se zastavila v Calleji, na místě prvního zjevení, kde se pomodlila další zastavení. Lidé na náměstí brzy spatřili, jak dvě z dívek, Conchita a Loli, odešly pod balkon nebo terasu spojenou s domem Loliiny babičky. Byly tam v extázi a současně vykřikly, když zvedly ruce vzhůru. "Viděly jsme, jak Panna Maria svrhla hvězdu dolů."
- Proč jste křičely? - "Protože jsme viděly, jak Panna Maria svrhla hvězdu." - Ale vy jste tu hvězdu nemohly vidět, protože jste byly pod balkonem! - "Ne, určitě jsme ji viděly. Panna Maria to udělala."
Otec Valentin se o tomto jevu zmiňuje ve svých poznámkách: "Byli jsme na náměstí. Conchita a Loli hlasitě vykřikly strachem. Všichni byli vyděšení. Někteří lidé se dívali na dívky, jiní se dívali na nebe. Ti druzí říkali, že viděli zářivou hvězdu, která přecházela z jedné části oblohy na druhou a že si ji v žádném případě nemohli splést s padající hvězdou nebo kometou. Poté, co vykřikly, se dívky rozesmály a vesele pokračovaly dál, jako by radostí tančily."
Zdroj: "SPĚCHALA NA HORU", KNIHA 2, STR. 18-20

Vatikánu naposledy zaslána zpráva v roce 1991

Časopis "The Vigil", červen 1992 Zvláštní vydání, rozhovor s tehdejším biskupem ze Santandaru, biskupem Del val Gallo
Otázka: Kdy jste se rozhodl znovu otevřít studii o Garabandalu a kdo na tom pracoval? Jak probíhala a kdy byla dokončena?
Odpověď: Studie byla dokončena v dubnu 1991 během setkání, které jsme měli v Madridu, ale nebyla otevřena k určitému datu. Začala o šest let dříve, kdy bylo pořízeno několik poznámek o všech tamních okolnostech. Zpočátku jsme postupovali krůček po krůčku, takže trvalo šest až sedm let, než byl proces dokončen. Do té doby to šlo přesně tak daleko, jak to šlo u ostatních biskupů. Oni řekli ne, ale já osobně jsem si vždycky myslel, že bych měl pro to udělat něco víc. Musel jsem provést osobní šetření, protože to vyžadovala odpovědnost. Cítil jsem, že se v Garabandalu stalo něco velmi důležitého a vážného. A protože to bylo tak vážné, musel jsem se pokusit sám zjistit, co se tam skutečně stalo.
Otázka: Co se stalo s výsledky tohoto vyšetřování?
Odpověď: Výsledky byly předány Svatému stolci, Posvátné kongregaci pro nauku víry. Byly doručeny kardinálu Ratzingerovi.

NIKDY NEODSOUZEN

Časopis "The Vigil", červen 1992, zvláštní vydání, rozhovor s tehdejšími biskupem ze Santandaru, biskupem Del val Gallo
Otázka: "Bylo zjevení v Garabandalu někdy církví odsouzeno?"
Odpověď: Ne. Ustanovení biskupové nikdy nepřipustili, že by zjevení byla nadpřirozená, ale aby je odsoudili, to ne, toto slovo nikdy nepoužili.

biskup Del val Gallo
biskup Del val Gallo

Conchita předkládá Panně Marii škapulíř

Conchita v extázi pozvedá škapulíř bratra řádu sv. Jana od Boha. Garabandalští vizionáři projevovali velkou úctu řeholníkům, kteří navštívili vesnici. Během let zjevení Vizionáři vždy dokázali identifikovat kněze, i když byl ve světském oděvu, a svou identitu skrýval i jinak. Panna Maria upozorňovala na víru církve týkající se svátostného "charakteru" kněžství, nesmazatelného "znamení", které kněz dostává svěcením.
Časopis "NEEDLES", zimní číslo 1973, strana 2

Conchita v extázi
Conchita v extázi

Důležité svědectví otce De la Rivy

"Needles" zimní číslo 1973, strana 13
Před rokem časopis přinesl zprávu, že P. José Ramon Garcia De La Riva byl v květnu 1971 požádán Svatým stolcem, aby vydal svědectví o událostech v Garabandalu. To je mimořádně významné ze dvou důvodů. Za prvé to ukazuje, že Řím stále shromažďuje a zkoumá důkazy. Za druhé, Svatému stolci se tak dostává do rukou svědectví vysoce kvalifikovaného svědka. Otec de la Riva, který je farářem kostela Panny Marie Bolestné v Barro Asturias ve Španělsku, vesnici velmi blízko Garabandalu, byl očitým svědkem více než 200 extází. Během let zjevení i po nich mohl vizionáře mnohokrát podrobně vyslechnout. Jeho poznatky jsou zaznamenány v knize "Vzpomínky na mé návštěvy v Garabandalu 1961 - 68" vydané v roce 1969. Tento článek pochází z nahrávky rozhovoru otce de la Rivase s Ramonem Perezem, francouzským novinářem, který se vydal do Garabandalu sbírat materiál pro svou knihu. Rozhovor s otcem de la Rivou vedl pan Perez 5. srpna 1971 u Eda Kellyho ze Santa Clary v Kalifornii.
(Edward Kelly je přítelem a členem naší anglické stránky o Garabandalu).

DNEŠEK V HISTORII GARABANDALU, 18. KVĚTNA

Dnes si připomínáme a slavíme narozeniny jednoho z velkých věřících v Garabandal, svatého papeže Jana Pavla II., který se narodil 18. května 1920. Během zvláštní generální audience s papežem ve Vatikánu ... "zvláštní", protože se konala v sobotu, a nikoliv ve středu, jak je obvyklé ... Otec Robert mu představil garabandalskou vizionářku Mari-Loli a její rodinu. Otec Robert, který držel v náručí sedmiletou Marii Dolores, jedno ze tří Lafleurových dětí, papeži řekl: "Vaše Svatosti, zvláštní požehnání pro vaše nejmenší děti, které přicházejí jménem blahoslavené Panny Marie z Garabandalu." Svatý otec zvolal: "Garabandal!"

audience u papeže
Audience u papeže JPII

DNEŠNÍ DEN V DĚJINÁCH GARABANDALU: 17. KVĚTNA

Se svolením přetiskuji dopis Conchity současnému faráři vesnice Garabandal, otci Rolandovi, k 50. výročí zjevení 1961-2011.

AVE MARIA 17. května 2011
Drahý otče Rolando,
Připojuji se k vám při oslavě padesátého výročí událostí v Garabandalu. Je to pro mě padesát let rozjímání o tom nejkrásnějším na světě. Děkuji Bohu za to, že jsem byla součástí těchto událostí, které nelze dostatečně popsat, ale které vtiskly mé duši bezpečnou jistotu víry a naděje.
Děkuji vám, otče Rolando, že jste mi opět dopřál příležitost přednést ve vesnici Poselství Matky Boží.
[18. října 1961 - Musíme přinášet mnoho obětí, konat mnoho pokání a často navštěvovat Nejsvětější svátost. Nejprve však musíme vést dobrý život. Pokud tak neučiníme, postihne nás trest. Kalich se již plní, a pokud se nezměníme, stihne nás velmi velký trest].
Anděl řekl:
Protože mé poselství z 18. října nebylo splněno a nebylo dáno světu na vědomí, upozorňuji vás, že toto poselství je poslední. Předtím se pohár plnil. Nyní se přelévá. Mnozí kardinálové, mnozí biskupové a mnozí kněží jsou na cestě do záhuby a berou s sebou mnoho duší. Eucharistii se přikládá stále menší význam. Svým úsilím byste měli odvrátit Boží hněv od sebe. Budete-li Boha s upřímným srdcem prosit o odpuštění, odpustí vám. Já, vaše matka, vás na přímluvu svatého Michaela Archanděla prosím, abyste napravili svůj život. Nyní dostáváte poslední varování. Mám vás velmi ráda a nechci vaše odsouzení. Upřímně se k nám modlete a my vaše prosby vyslyšíme. Měli byste přinášet další oběti. Přemýšlejte o Ježíšově umučení.

Otče Rolando, není nic důležitějšího, o čem bych mohla mluvit, než toto poselství naší Matky. Spojeni v modlitbě, Conchita

DNEŠEK V HISTORII GARABANDALU, 16. KVĚTNA 1962

DVĚ NOVÁ PŘIJÍMÁNÍ UDĚLENÁ SV. MICHAELEM CONCHITĚ, V BOROVICÍCH
Přijímání, která 16. a 26. května udělil anděl Conchitě "u borovic", byla dalším důkazem toho, do jaké míry v Garabandalu existuje zásadní spojení mezi eucharistií a kněžstvím. Jako doplněk k tomu, na co již bylo poukázáno, zde můžeme dodat, že svatý Šimon Stock, jehož svátek připadá na 16. května, přijal "pravidlo karmelitánů" v Palestině, a to od svatého Alberta Jeruzalémského.
(V garabandalském kostele lze ve zjeveních kontemplovat dva ústřední motivy: jedním z nich je pelikán vytesaný na dveřích svatostánku, druhým je zcela správně beránek).
Z knihy "Garabandal", J. Serre, strana 133

*V Evropě se mělo za to, že pelikán je obzvlášť pozorný ke svým mláďatům, a to až do té míry, že dává svou vlastní krev ze své hrudi za pokrm, když není k dispozici jiná potrava. V důsledku toho se pelikán zhruba od 12. století stal symbolem Ježíšova utrpení a eucharistie.

svatostánek v Garabandale
Svatostánek v Garabandale

13. února 1966. Vnitřní zjevení Ježíše Conchitě v klášterní škole sester misionářek bosých karmelitánek v Pamploně

"Nebojte se pokušení. Budeš-li věrná mé lásce, přemůžeš četná pokušení, která na tebe čekají. Chápejte chytře a duchovně to, co vám říkám. Nezavírejte oči své duše a nenechte se nikým oklamat. Projevujte lásku, pokoru a prostotu. "

Když v Americe slavíme "Den matek", připomnělo mi to tento příběh. Marie "naše matka"

"Panna Maria přišla na zem ještě jednou, protože je Matkou nejen pro vizionáře a pro několik vyvolených duší, ale pro celý svět. Jednoho dne děti v extázi odříkávaly pod vedením Panny Marie růženec a říkaly: "Svatá Maria, Matko Boží a Matko naše, oroduj za nás hříšné." A tak se stalo.
"Spěchala na horu", kniha 1, strana 163

(Poznámka: Panna Maria vizionářům řekla, že se jí tato podoba růžence velmi líbí, ale řekla jim, že by ho neměli používat veřejně, pokud nebude schválen Církví.

Šťastný Den matek všem zdejším matkám, a zvláště "naší Matce", Marii.

Panna Maria
Panna Maria Karmelská

DEN V HISTORII GARABANDALU 13. května 1967

Madridský arcibiskup Casimiro Morcillo Gonzalez, který 13. května 1967 zaslal dopis biskupovi z Tacny v Peru, pět dní po smrti santandarského biskupa Puchola Montise, kde uvedl: "Zjevení v Garabandalu jsou potvrzením zjevení ve Fatimě před padesáti lety. Panna Maria přišla znovu zdůraznit do Španělska to, co už řekla třem pastýřům v Cova da Iria: Kalich hořkosti je nejen naplněn, ale i přelit". Osobně vidím velkou paralelu mezi Fatimou a Garabandalem. Děti viděly Pannu Marii s vyloučením ostatních. Panna se na ně usmívala. Slíbila jim nebe. Požádala je, aby šířily její poselství o růženci, pokání a modlitbách za hříšníky. "Pokud je v posledním poselství malý rozdíl, pak je to právě v jeho velké jasnosti a míře, s jakou napomíná věřící, kněze, a dokonce i biskupy." "Existuje tedy dostatek důvodů, aby Svatý otec Pavel VI. řekl Conchitě při jejich setkání 19. ledna 1966: "Conchito, žehnám ti a se mnou ti žehná celá církev." Tato věta svědčí o obavách Svatého otce ze zkázy, kterou se snaží vnést do církve prostřednictvím falešných reforem." A biskup z Tacny, který tuto informaci předal sekretáři apoštolského papežského nuncia v Limě, dodal: "Osobně Vaší Ctihodnosti navrhuji, aby události z Garabandalu přispěly k obohacení těch fatimských."
Přetištěno s laskavým svolením z Garabandal Journal březen/duben 2019

POKORA

"Bůh nade vše miluje pokoru. Co se mu nade vše nelíbí, je pýcha." Tato slova, která pronesla Panna Maria vizionářce Mari Loli v jedné promluvě v roce 1963, tak vznešená ve své prostotě, jsou klíčem k pravdivému pochopení Garabandalu.
Přes všechny úžasné jevy a nevysvětlené události se podstata Garabandalu nenachází ve zjeveních, ale v jeho poselství, které je především poselstvím o praktikování pokory v každodenním životě. Sami vizionáři opakovaně zdůrazňovali, že víra ve zjevení neznamená nic aniž bychom věřili a žili poselství. Conchita a Loli mnohokrát napsaly: "Nemá smysl, abychom věřili ve zjevení, pokud nebudeme dbát na poselství."
"Hvězda na hoře", str. 118

CONCHITA O ŽIVOTĚ A ŠÍŘENÍ POSELSTVÍ (2. část)

"Udělejte vše pro to, abyste dokončili a šířili poselství, ne nutně jako poselství Garabandalu, ale jako přání blahoslavené Matky. Modlete se, konejte pokání a oběti, navštěvujte Nejsvětější svátost, modlete se za kněze. Neznepokojujte se časem. Pokud nejste přijati jako garabandalisté, přineste poselství jako od Blahoslavené Matky, i bez slova Garabandal. Přemýšlejte o Ježíšově umučení. V této době je nejlepší knihou, kterou můžete mít, Bible. Čtěte ji každý den.
Časopis "Needles", jarní číslo 1974 strana 17

CONCHITA O ŽIVOTĚ A ŠÍŘENÍ POSELSTVÍ (1. část)

"Děkujme Bohu za to, že si nás vyvolil, abychom pomáhali bližním najít cestu pravého pokoje s radostným cílem prostřednictvím poselství, která nám předala naše Matka. Hodně se modleme, často přijímejme Ježíše v Eucharistii a konejme pokání, aby se Bůh, náš Pán, odrážel v našem životě a my jsme byli schopni promítat jeho přítomnost."
Časopis "GARABANDAL", duben-červen 1985, strana 4

Conchita
Conchita

MÁTE PRÁZDNÉ RUCE?

Poslední zjevení v Garabandalu 13. listopad 1965 byl pro Conchitu dnem radosti i smutku. Dospívající dívce se zjevila Panna Maria se svým Dítětem, ale v Garabandalu to mělo být naposledy.
"Mluv se mnou, Conchito, mluv se mnou o mých dětech. Všechny je držím pod svým pláštěm. Vidíš mě tu naposledy, ale já budu stále s tebou a se všemi svými dětmi. Conchito, proč nejdeš navštívit mého Syna do svatostánku? On na tebe čeká ve dne v noci."
Conchita řekla Panně Marii: "Jsem tak šťastná, když vás oba vidím. Proč mě teď nevezmeš s sebou do nebe?" "Ano," odpověděla. "Vzpomínáš si, co jsem ti řekla o tvém svátku?" Až se budeš stavět před Boha, musíš mít ruce plné dobrých skutků vykonaných pro své bratry a pro Jeho slávu. V současné době jsou tvé ruce prázdné."
Maria řekla: "Conchito, nepřicházím jen kvůli tobě, ale přicházím kvůli všem svým dětem, s touhou vidět je blíže našemu srdci." odpověděla Maria.
"Garabandal" J. Serre - str. 201

Conchitin bratr Miguel Gonzalez svědčí

"Znal jsem svou sestru dobře a věděl jsem, že mluví pravdu. Věci, které se staly během zjevení, byly neuvěřitelné a všechny události na mě zapůsobily tak, že si je pamatuji, jako by se staly včera. Když jsem byl svědkem prvního zjevení, hluboce to na mě zapůsobilo. Stejně tak na mě zapůsobilo, když jsem poprvé slyšela dívky modlit se růženec a když jsem je poprvé viděla, jak vystupují k borovicím a pak se vracejí zpět.
Dívka se proměňuje v přítomnosti Nebeské Matky. Poprvé, když jsem byl svědkem zjevení, jsem byl nervózní, protože jsem nikdy nic podobného neviděl a mnoha věcem, které se děly, jsem nerozuměl. Conchita například nijak nereagovala na silná světla, kterými jsem jí občas svítil před oči, nebo dokonce když ji lidé štípali, aniž by na to ona reagovala. Lékaři se snažili Conchitu zvednout ze země, ale nešlo jim to."

foto 1965
Foto zleva doprava: Miguel, Aniceto, Conchita a Serafín s matkou Anicetou uprostřed fotografie, 1965

NOČNÍ EXTATICKÁ CHŮZE

Podívejte se, jak dívky chodily v noci nejen po městě, aniž by se dívaly, kam šlapou, ale ještě působivější byla jejich noční extatická chůze po kamenitých stezkách, při kterých nikdy neupadly ani se nezranily. Oči vždy upřely vzhůru na Marii. Zkuste se v noci projít kolem svého domu a uvidíte, kolik vteřin vám bude trvat, než se vaše oči přizpůsobí, aby vás vedly tam, kam jdete... To je zázrak!
Video: Extatická chůze

DNEŠNÍ DEN V DĚJINÁCH GARABANDALU: 4. KVĚTNA 1962

"PAPEŽ V RUSKU, V MOSKVĚ, TEHDY ZAČNE TĚŽKÉ OBDOBÍ PŘED VAROVÁNÍM"
Toho dne se Mari-Loli a Conchitě dostalo nových a prorockých zjevení o budoucích útrapách krátkého, ale velmi obtížného období "preavisia." Conchita během své extáze také řekla, že "komunismus se vrátí i do Španělska." Blahoslavená Panna vizionářce také předpověděla. "papež pojede do Ruska, do Moskvy", což byla cesta v politickém klimatu 60. let naprosto nemyslitelná. Kromě jiných důležitých věcí také dodala, že "jakmile se svrchovaný papež vrátí do Vatikánu, vypuknou tu a tam v Evropě postupná násilná pronásledování." To bude znamením, že svět, a zejména církev (lidé se budou domnívat, že Církev je na pokraji zániku atd.) vstupují do relativně krátkého, ale velmi obtížného období před Varováním.
Z knihy: "GARABANDAL" -J. Serre, str. 133

Extatická chůze neuvěřitelnou rychlostí

Jedna ze zpráv sepsaných seňoritou Ascension de Luis, datovaná 18. března 1962, zní takto: "Loli odešla z Jacintina domu ještě v extázi a prošla celou vesnici a odříkávala růženec. Její chůze se zdála být zcela normální, a přesto jsme my, kteří jsme ji následovali, museli běžet, abychom jí stačili. Tímto způsobem pokračovala k zapadlé uličce, kde se kamenitá půda jeví jako obtížně schůdná. Dítě vyběhlo nahoru po uličce a zase neuvěřitelnou rychlostí sestupovalo dozadu."
"Zjevení z GARABANDALU" F. SANCHEZ-VENTURA Y PASCUAL, kapitola 7, strana 93

Chtěl bych upozornit lidi, kteří NEKOREKTNĚ tvrdí, že tyto extatické procházky byly démonické, zda jste se obtěžovali su všimnout, že dívky při těchto extatických procházkách vždy odříkávaly růženec!!!
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ TO NENÍ ĎÁBELSKÉ! TO JE OD BOHA!

DNEŠNÍ DEN V DĚJINÁCH GARABANDALU: 1. KVĚTNA 2013

Biskup Vincente Jimenez Zamora opět sloužil mši svatou (již jednou ji sloužil 6. května 2012) ve vesnickém kostele San Sebastian de Garabandal a před mší políbil kříž patřící vesničanovi Davidu Toribiovi, který políbila blahoslavená panna Maria v GARABANDALU.
Mše biskupa Zamory v Garabandalu byly první, protože od doby zjevení žádný biskup ze Santandaru nikdy ve vesnickém kostele mši nesloužil. A veřejné uctění "políbeného krucifixu" Panny Marie bylo jistě znamením jeho víry ve zjevení a jeho platnost. ČINY NĚKDY MLUVÍ HLASITĚJI NEŽ SLOVA.

biskup Zamora
biskup Zamora

SVATÝ JOSE MARIA ESCRIVA ZAŽIL VAROVÁNÍ

Svatý Josemaría Escriva de Balaguer svědčí o tom, že zakusil milost, kterou Conchita popsala ve "varování". Dne 27. dubna 1954 se zakladatel Opus Dei ocitá na pokraji smrti: prodělává anafylaktický šok. Podobné situace jsou téměř nevyhnutelně smrtelné. Blahoslavený Alvaro del Portillo, který byl celý ten den se světcem, mu dává rozhřešení in articulo mortis.
O chvíli později byl zakladatel Opus Dei mrtev. Páter Alvaro o tom podává svědectví. O několik hodin později se však svatý Josemaría vzpamatovává a říká: "Alvaro, můj synu, teď už vím, jaké to bude, až zemřu."
Skutečně toho dne Pán dovolil svatému Josemaríovi vidět celý svůj život, a to s velkou rychlostí, jako by to byl film. Pro svatého Josemariu to bylo v očekávání Božího soudu, podobně jako popis "Varování" z Garabandalu.
Záhadným způsobem se ukázalo, že po této epizodě se Escriva zcela vyléčil z cukrovky, nikdy netrpěl žádnou recidivou ani nepocítil potřebu inzulínu. Bylo to okamžité a vědecky nevysvětlitelné uzdravení, věc svatých.
Zdroj: Garabandal: Luis Saavedra, str. 186

Josemaria
Josemaria Escriva

DOPIS PODEPSANÝ CONCHITOU FRANCOUZSKÝM MLADÝM LIDEM, KTEŘÍ NAVŠTÍVILI OBYVATELE GARABANDALU

Milí mladí Francouzi,
Panna Maria si od vás přeje pomoc, abychom obrátili svět a vyhnuli se Božímu hněvu na nás hříšníky.
Důvěřuje vám, abyste svým příkladem a obětavostí byli vzorem pro ostatní mladé lidi, kterým se nedostalo takového daru jako vám, že jste mohli slyšet poselství Panny Marie. Prosí vás tolik o ducha pokání, oběti a modlitby. Bez těchto zbraní nic nezmůžeme.
Nemáme mnoho času, ale stačí to na to, abychom se vyhnuli velkým trestům a utišili Svaté Srdce naší Matky.
Právě v Nejsvětější Svátosti naleznete dostatek síly k tomu, abyste se pustili do života, o který vás Panna Maria neustále žádá, abyste šli k Nejsvětějšímu, abyste vyprázdnili své srdce od světských věcí, které vám nedovolí slyšet Boha.
Pokud to uděláte, začnete žít šťastně, protože jediné štěstí, které jste nikdy nepocítili, najdete v odevzdání se Bohu a Panně Marii.
Modlete se jeden za druhého, za sebe, proste Pannu Marii. Naplňte to s vírou a důvěrou. Ona vám dá vše, co je pro vás dobré.
A nyní vás za sebe a své přátele prosím, abyste se modlili k Bohu a Panně Marii, abyste byli pokorní a obětaví a všichni společně více mysleli na Ježíšovo utrpení, abyste zapomněli na sebe.
Spojeni v modlitbě, abychom se jednoho dne mohli setkat v nebi a být věčně šťastní.

Conchita Gonzalez

Conchita
Conchita

DUCHOVNÍ MĚNA

Při návštěvě Conchity 13. ledna 2021 jsme si povídali o mnoha věcech a v průběhu rozhovoru o modlitbě řekla něco zajímavého, o čem jsem nikdy neslyšel a o čem jsem nikdy nepřemýšlel. Pokaždé, když se modlíme "Zdrávas Maria", končíme modlitbu slovy: "Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu naší smrti, Amen." Řekla, že když pomalu říkáme tuto modlitbu, opakovaně prosíme Marii, aby se za nás modlila v hodině naší smrti, a je to jako vložit minci do naší "duchovní banky", která se pro tuto hodinu chystá!
Nikdy mě nepřestane udivovat, jak vidí věci zejména "duchovníma očima". Díky Bohu, že máme tak úžasný příklad pokory a duchovního vedení.

JACINTA & SVATÁ MATKA TERESA - 19. ledna 1992

V lednu 1992 pozvala Matka Tereza Jacintu, aby ji navštívila. Matka Tereza se tehdy zotavovala z vážné nemoci ve svém noviciátu v Tijuanně (Mexiko), jen několik hodin cesty od domova vizionářky v Pasadeně (Kalifornie, USA). 19. ledna 1992, v předvečer svátku svatého Šebestiána, se tedy Jacinta vydala na cestu. Řeholní sestra ji nadšeně představila své komunitě: "Tady je Jacinta z Garabandalu. Garabandal je autentický!" Poté se přede všemi živě zajímala o postupu prací a výzkumu týkajícího se "událostí" a dokonce se vyptávala na nového biskupa, Msgre Vilaplana. Matka Tereza pak vizionářku požádala, aby se modlila za její institut, neboť, jak řekla, "Vy máte jen jeden dům, já jich mám desítky, o které se musím starat". Slavná zakladatelka, která se s Jacintou setkala již v New Yorku, s ní vzpomínala na mnohé z milostí, které vizionářka obdržela, zejména to, že viděla Nejsvětější Srdce, k němuž měla Matka Tereza velkou úctu. Její smrt, k níž došlo 5. září 1997, jen několik týdnů poté, co se v New Yorku naposledy setkala s Conchitou, vzbudila obrovský příliv chvály a opravdového obdivu.
Z knihy "Garabandal", Jacques Serre, strana 233.

Jacinta a svatá Matka Tereza
Jacinta a svatá Matka Tereza

RANNÍ OBĚTNÍ MODLITBA

Každodenní modlitbou krásné Ranní obětní modlitby můžeme splnit prosbu Panny Marie v jejím garabandalském poselství, abychom "přinášeli mnoho obětí a činili mnoho pokání." Čím věrnější jsme svému životnímu stavu, tím záslužnější je náš den před Bohem a Panna Maria všechny tyto zásluhy přijme a nabídne je Věčnému Otci jako oběť na odčinění hříchů.
Moji bratři a sestry, často přemýšlím o tom, kolik milostí se denně ztrácí v nemocnicích a domovech pro seniory, které jsou doslova továrnami na obrácení, protože si nejsou vědomi hodnoty ranní oběti. Kolik matek, otců a mladých lidí, kteří jsou dobrými lidmi, se nemodlí svou Ranní oběť a kolik milostí jim přes den uniká? Všichni by měli vědět, že skrze Ranní oběť odevzdáváme milosti, které jsme obdrželi, Ježíši skrze Marii, a tak dosahujeme obrácení hříšníků, osvobozujeme duše z očistce a posilujeme naši církev.
Joey Lomangino, časopis GARABANDAL, vydání leden-březen 1979, strana 4.

RANNÍ OBĚTNÍ MODLITBA
"Ó Ježíši, skrze Neposkvrněné Srdce Mariino a ve spojení se svatou mešní obětí, která se přináší na celém světě, ti obětuji všechny své modlitby, skutky, radosti a utrpení tohoto dne jako zadostiučinění za urážky spáchané na Neposkvrněném Srdci Mariině, za své hříchy a hříchy celého světa."

Aktualizováno: březen 2023
Creative Commons License
Uvedená práce (dílo), jejímž autorem je Informační středisko GARABANDAL v České republice, podléhá licenci Creative Commons.