Zjevení v Garabandalu

Informace od Glenna Hudsona

Dobrý den, jmenuji se Glenn Hudson. Již 30 let šířím poselství naší blahoslavené Matky z Garabandalu. Začínal jsem s Joeym Lomanginem v newyorském centru Garabandal v roce 1993 a o dva roky později jsem byl jmenován ředitelem pro vztahy s veřejností. Pokračoval jsem v Joeyho apoštolátu, v roce 2009 jsem jej přenesl na internet a facebook a nyní každý den zveřejňuji příspěvky v 15 jazycích. Jsem také blízkým přítelem hlavní vizionářky Conchity Gonzalez Keeny. Moje stránky jsou jediné, se kterými komunikuje přímo, vzhledem k našemu dlouholetému přátelství (které nyní bude zahrnovat i tuto stránku). To také znamená, že obdržíte jako první 8 dní dopředu oznámení o Zázraku, když mi zavolá. Děkuji Karlovi za to, že mi dal možnost zde psát a sdílet své znalosti a poselství od Conchity. Bůh vám všem žehnej.

Glenn Hudson
Glenn Hudson

ARCHÍV PŘEDEŠLÝCH ZPRÁV

Předešlé příspěvky Glenna naleznete zde

STŘEDA 21. ČERVNA 1961: VIZE NEJVYŠŠÍHO "CUADRO LUMINOSO"

Toho dne měly děti velmi záhadné vidění. "Je to něco jako červené světlo nebo oheň, který tvoří rám, v němž je trojúhelník, oko a oznámení. Jsou tam také napsána neznámá písmena, jakoby východním nebo arabským stylem." (Cuarderno major otců Luise a Ramona Maria Andreu, SJ, str. 12 a 13). "Jahve", Boží jméno par excellence, takový je jistě překlad nápisu, který byl pro dívky nesrozumitelný a který viděly uvnitř trojúhelníku. Nyní stojíme před třetím viditelným projevem Boží slávy: zjevením jeho jména. Toto vidění bylo jedinečné v dějinách velkých mariánských zjevení, dokonce i v dějinách křesťanské spirituality a hagiografie. Poté, co ohnivý rám zmizel, přišel anděl (Michael).
Úryvek z knihy "Garabandal", autor J. Serre, strana 31.

Jméno Boží

Nadcházející varování a velký zázrak - Anthony Ambrosio

Časopis "NEEDLES" červenec-září 1977, strana 8

O. Mohla byste nám zopakovat, co víte o Varování?
Conchita: Jaké je Varování? Panna Maria mi řekla, že před Zázrakem nám Bůh pošle Varování, aby nás očistil nebo připravil na to, že uvidíme Zázrak, a my tak mohli načerpat dostatek Milosti, abychom změnili svůj život směrem k Bohu. Řekla mi, v čem toto Varování spočívá, ale ne jeho datum. Nejsem schopna říci, z čeho se skládá, ale jsem schopna říci, jak bude víceméně vypadat. Je to jev, který bude viditelný a pocítí ho celý svět a všude jsem vždy dávala za příklad dvě hvězdy, které se srazí. Tento jev nám nezpůsobí fyzickou škodu, ale vyděsí nás, protože ve chvíli, kdy uvidíme své duše a škodu, kterou jsme způsobili, jako bychom byli v agónii, ale nezemřeme na jeho následky, nebo možná zemřeme strachem či šokem, že vidíme sami sebe.
Ať mi Panna odpustí, jestli to nevysvětlím tak, jak to bude, ale snažím se popsat, jaké bude onoho dne Varování.

VAROVÁNÍ SE STANE VE STEJNÉM ROCE JAKO ZÁZRAK!

ROZHOVOR s Mari Loli (Mazon) Lafuerovou, 27. července 1975 časopis "Needles", podzimní číslo, strany 6 a 7
O. Řekla jste, že znáte rok Varování. Můžete nám říci, zda k němu dojde v nejbližších letech, nebo je to ještě vzdálená budoucnost?
ML. Ne, nemohu nic říci.
O. Řekla vám Blahoslavená Matka, abyste o Varování nemluvila?
ML. Ne, neřekla, ale protože se Varování a Zázrak odehrají v jednom roce, cítím uvnitř, abych nic neříkala.
O. Jak víte, že se Varování a Zázrak odehrají ve stejném roce?
ML. Během jednoho zjevení - nepamatuji si přesně kdy - mi to řekla Blahoslavená Panna.

* Nyní, když k této odpovědi přidám svůj výzkum, získáme jasnou představu o tom, jak blízko si události budou. Ověřil jsem, že "ZÁZRAK" se stane v měsíci DUBNU, z toho můžeme pak vyvodit závěr, že jelikož se má ZÁZRAK odehrát ve stejném roce, musí k Varování dojít od ledna do konce BŘEZNA toho roku. - Glenn

Kdo zažije "Varování"?

Conchita González 14. září 1965
O. Odhalí Varování osobní hříchy každému člověku na světě a osobám všech vyznání, včetně ateistů?
C. Ano, Varování bude jako zjevení našich hříchů a uvidí a zažijí ho stejně věřící i nevěřící a lidé jakéhokoli náboženství.
"Panna Maria přichází do Garabandalu", Joseph A. Pelletier, A.A. str. 148

Conchita

Kdo NENÍ mučedníkem eucharistie pro Zázrak a proč

Níže jsou tedy uvedena tři nejčastější jména, na která se lidé vždy ptají, a důvod, proč jsou diskvalifikována, podle kritérií, která nám dala Conchita.
V září 1963 bylo několik Francouzů pozváno na večeři s Conchitou do domu poblíž dívčina domu. Ta se zdravým apetitem dívek svého věku hltala pečivo. Někdo se jí žertem zeptal na oběti a pokání zmíněné v poselství. Conchita to přijala s humorem a zasmála se. Náhle však ztichla a zdálo se, že se soustředí; její tvář se rozzářila a s rukama sepjatýma na prsou začala mluvit:
"Zázrak se stane v den svátku mladého mučedníka eucharistie, chlapce, který nosil přijímání pronásledovaným křesťanům." Jeho společníci, když ho viděli procházet kolem, ho chtěli přinutit, aby zůstal a účastnil se jejich her. Rozzuřeni jeho odporem po něm nakonec házeli kameny, až zůstal téměř mrtvý. Později přišel křesťanský voják, který ho poznal a odnesl ho v náručí.

1. Svatý Tarcisius
Problém se svatým Tarcisiem spočívá v tom, že jeho svátek připadá na 15. srpna. (Zázrak má být v dubnu) Ledaže by církev změnila jeho datum.

2. Svatý Hermenegild
Několik možných problémů se svatým Hermenegildem, který byl podle některých zpráv Španěl, a Conchita řekla, že světec-mučedník nebyl Španěl. Netušíme, kolik mu bylo let, ačkoli to byl dospělý, ženatý muž, který vedl vzpouru, takže by jí nebylo jasné, že se jedná o "mladého mučedníka, chlapce, který nesl eucharistii", a také neodpovídá popisu chlapce, který nám Conchita poskytla.

3. Svatý Stanislav
11. dubna je svátek sv. Stanislava, ale byl to krakovský biskup, který byl zavražděn při sloužení mše svaté ve věku 49 let! Neodpovídá popisu chlapce, který nám dala Conchita.
A ano, vím, že existuje ještě jeden 17letý svatý Stanislav: zemřel v časných ranních hodinách 15. srpna 1568, takže jeho svátek také není v dubnu.

KRITÉRIA PRO "ZÁZRAČNÉHO MUČEDNÍKA"

Mnoho lidí předkládá jména "zázračných mučedníků", aniž by nejprve prozkoumali kritéria, takže zde je seznam:
Má to být mladý muž, mučedník eucharistie. (chlapec/dospívající)
Vzhledem k prvnímu výroku se jedná o muže, nikoliv ženu.
Nebude španělského původu. (Podle Conchity).
Zázrak má nastat v dubnu, kdy musí mít mučedník svátek.
Svátek má připadnout mezi 8.-16. ve čtvrtek.
Jeho svátek se bude shodovat s událostí v Církvi.
Nebude to na Zelený čtvrtek.
Vzhledem k tomu, že informace o "zázračném světci" vznikla v roce 1963, muselo by se jednat o tradiční rozpis latinské mše. Novus Ordo se začal používat až v roce 1965. (Je možné, že jeho jméno se v kalendáři v roce 1963 neobjevilo,takže se to vše komplikuje. Svátky svatých se posunují)

DNES JE NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ - PODOBNOSTI MEZI BOŽÍM MILOSRDENSTVÍM A GARABANDALEM

UTRPENÍ "Upři svůj pohled na utrpení mého Syna." --- Panna Maria Faustyně (Deník sv. Faustyny, 449)
"Přemýšlejte o Ježíšově umučení." --- Poselství Panny Marie z Garabandalu, 18. června 1965

ZJEVENÍ NAŠÍ PANÍ "Viděla jsem Matku Boží v bílém rouchu a modrém plášti s odkrytou hlavou." - (15. srpna 1935, Deník svaté Faustyny, 468)
"Blahoslavená Panna se zjevuje v bílém šatu, modrém plášti a s korunkou z malých zlatých hvězdiček, bez pokrývky hlavy --- Conchitin deník (Při jedné příležitosti se Panna Maria zjevila tak, jak je uvedeno výše, avšak bez korunky).

POKORA A PROSTOTA "Doprovázím tě jako dítě, abych tě naučil pokoře a prostotě." --- Ježíš vysvětluje Faustyně, proč se jí někdy zjevuje jako dítě (Deník sv. Faustyny, 184)
"Miluj pokoru, prostotu." --- vnitřní hlas Pána ke Conchitě, 13. února 1966

NEJEN PRO TEBE "Milosti, které ti uděluji, nejsou určeny jen tobě, ale i velkému množství dalších duší." --- Náš Pán Faustyně (Deník, 723)
"Nepřišel jsem jen kvůli tobě, přišel jsem kvůli všem." --- Náš Pán Conchitě, 20. července 1963

POTRATY "Zachvátily mě tak silné bolesti, že jsem musela okamžitě ulehnout do postele .... Ježíš mi dal najevo, že se tímto způsobem účastním Jeho agónie v zahradě a že On sám dopustil toto utrpení, aby Bohu obětoval zadostiučinění za duše zavražděné v lůně hříšných matek." --- 16. září 1937 (Deník sv. Faustyny, 1276)
"Dovedete si představit, jak by někdo mohl zabíjet děti v lůně matky, aniž by tím zabil matku? .... Nuže, blahoslavená Matka o tom mluvila a dala mi na vědomí, že se to stane s přetečením kalicha nepravosti." --- Conchita Albrechtovi Weberovi 14. listopadu 1965.

POKORA A PÝCHA "Bůh má zalíbení jen v pokorných, pyšní se Mu vždycky protiví." --- Panna Maria Faustyně (Deník, 1711)
"To, co Bůh nejvíce miluje, je pokora; to, co se mu nejvíce nelíbí, je pýcha." --- Slova Panny Marie v Garabandalu, jak je vyprávěla Conchita sestře Marii Nieves v Burgosu 19. dubna 1967.

PŘIJÍMÁNÍ OD ANDĚLA "Viděla jsem u svého lůžka Serafa, který mi podal svaté přijímání .... To se opakovalo třináct dní..." (Deník sv. Faustyny, 1676)
"Anděl se nám zjevil s pohárem, který vypadal jako zlatý ... a pak nám dal svaté přijímání. Dával nám svaté přijímání po dlouhou dobu." --- Conchitin deník

Přetištěno s laskavým svolením z GARABANDAL JOURNAL červenec-srpen 2004

Jménem Conchity, jménem mým a všech mých moderátorů přejeme požehnané Velikonoce!

Požehnané Velikonoce

Zjeví se Panna Maria při "zázraku"?

Conchita: "Zázrak ve Fatimě není nic ve srovnání s tím, co se stane zde. Bude to mnohem, mnohem větší." Pak tlumočnice Eloísa Deguía pošeptala Francouzce: "Možná, že uvidíme samotnou Pannu Marii osobně." Conchita, která to zaslechla, rázně odpověděla: - Ne, ne! Tak to nebude... Kdyby to tak bylo, pak by to bylo zjevení, a ne zázrak.
Conchita, 10. září 1965 "Spěchala na horu", kniha 3, strana 189
Také na straně 204 výše uvedené knihy: Jak řekla (Maria) Conchitě: "To je naposledy, co mě tu vidíš."

O 8. dubnu 2024

V poslední době slýchám obrovské množství různých zvěstí o 8. dubnu 2024. Můj vlastní názor je, že to nesouvisí s žádnou ze tří událostí prorokovaných v Garabandalu ("Varování", "Zázrak" nebo "Trest"). Nyní se možná ptáte proč? Protože jsme nezažili 3 "Předvýstražné" události, o kterých nám bylo řečeno, že se stanou před Výstrahou, která je první. (Nemluvě o tom, že víme, že Zázrak se odehraje mezi 8. a 16. dubnem, takže všechny události před Varováním by se musely odehrát v několika následujících dnech!)
Nebyl nám dán přesný čas a datum, ale byly nám dány 3 indicie, kdy se Varování velmi přiblíží. Tyto tři vodítka jsou: bude to po synodě, (jedna právě probíhá a skončí koncem roku 2024), dále "až opět přijde komunismus" a projeví se globální účinky komunismu, zejména náboženské pronásledování a obtíže při sloužení mší a nakonec návrat papeže z návštěvy Moskvy v Rusku (a vypuknutí nepokojů v Evropě). Až se všechny tři události odehrají, budeme velmi blízko Varování! Takže opět, je to jen můj názor, zatmění slunce nebylo nikdy zmíněno v Garabandalu, ani není jedním z "před-varovných" znamení. Zkrátka všichni choďme co nejčastěji na mši a ke zpovědi, denně se modleme růženec a modleme se za celosvětové pokání a obrácení, až Varování & Zázrak přijdou. Bůh žehnej.

4. srpna 1961 HLAS NAŠÍ BOŽÍ MATKY JE SLYŠET!

Conchita vypráví příběh v knize "Panna Maria přichází do Garabandalu" říká: "Vracela jsem se z polí, potkali jsme mou kmotru Maximinu Gonzalezovou, byla velmi vzrušená a řekla nám toto: "Víte, že na magnetofonu byl slyšet hlas blahoslavené Panny Marie?" Co říkala, zeptala jsem se? Odpověděla "Loli a Jacinta ji (Blahoslavenou Pannu) požádaly "Mluv, prosím, mluv" a lidé slyšeli odpověď: "Ne, nechci mluvit". Moje kmotra mi řekla, že lidé začali plakat, protože byli velmi dojati, že slyšeli hlas Blahoslavené Panny. Majitel magnetofonu (Angel Dominguez Borreguero, ředitel psychiatrické léčebny v Salamance) vykřikl: "Pošlu to papeži!" Lidé samozřejmě chtěli znovu slyšet ten zázračný hlas, a tak si kazetu pustili znovu, ale na správném místě nic neslyšeli.
"Spěchala do hor" KAPITOLA 7 na straně 156
*Já ani otec Luis Saavedra jsme nebyli schopni najít původní kazetu.

Příprava na "Varování"

Únor 1977 Rozhovor s vizionáři. "Varování" Příběh vyšel v časopise "NEEDLES", červenec - září 1977. Strana 10 (Přetištěno v časopise "GARABANDAL", leden - březen 1980)

MARI LOLI
O. Máte nějakou radu pro lidi, jak se na tuto událost připravit?
ML. Aby konali mnoho pokání, přinášeli oběti, navštěvovali Nejsvětější svátost každý den, kdy to bude možné, a aby se denně modlili svatý růženec.

CONCHITA
O. Máte pro lidi nějakou radu, jak se na tuto událost připravit?
C. Musíme být vždy připraveni, s duší v pokoji, a nesvazovat se tolik s tímto světem. Místo toho musíme velmi často myslet na to, že jsme tu proto, abychom šli do nebe a byli svatí.

vizionáři

DNEŠNÍ DEN V DĚJINÁCH GARABANDALU 13. ÚNOR 1966 - POSLEDNÍ A VELMI POZORUHODNÁ VIZE KRISTA CONCHITĚ

V neděli 13. února 1966, ve chvíli díkůvzdání po svatém přijímání, se mi dostalo jak velké radosti, tak ještě většího trápení a také zklamání! Slyšela jsem Kristův hlas, který mi říkal: "Conchito, přišla jsi sem do koleje, aby ses připravila stát se Mou nevěstou a, jak říkáš, následovat Mě. Neříkáš snad, Conchito, že nechceš plnit Mou vůli? Nuže, nyní je to tvá vůle, kterou chceš naplnit. Chceš takto jednat celý život? Vybral jsem si tě ve světě, abys v něm zůstala, abys mohla čelit mnoha útrapám, které tam kvůli Mně najdeš. To vše chci pro vaše posvěcení, abyste to mohli obětovat pro spásu světa. Musíš mluvit světu o Marii. "Conchito, cítila jsi Mé volání stát se Mou nevěstou? Ne! Protože jsem tě nepovolal."
Zeptala jsem se Ho: "A jak člověk pocítí Tvé volání, aby se stal řeholníkem?" Řekl mi: "O to se nestarej, to nepocítíš."
Zeptala jsem se Ho: "Takže mě nemiluješ, Ježíši?" Odpověděl mi: "Conchito, ptáš se mě na to? Kdo tě vykoupil? Plň Mou vůli a nalezneš Mou lásku. Dobře se prozkoumej. Myslete více na druhé. Neboj se pokušení. Budete-li věrní Mé lásce, překonáte mnohá pokušení, která na vás čekají. Buďte inteligentní, chápejte, co jsem vám řekl duchovním způsobem. Nezavírejte oči své duše. Nenechte se nikým oklamat. Milujte pokoru, prostotu. Nikdy si nemyslete, že to, co děláte, je veliké. Myslete na to, co máte dělat, co musíte dělat, ne proto, abyste si zasloužili nebe, ale abyste zachránili svět, aby se naplnila Má božská vůle. Každá duše, která se připravuje, každá duše dobře disponovaná k tomu, aby Mi naslouchala, pozná Mou vůli. Conchito, chci ti říci, že od nynějška až do Zázraku budeš hodně trpět, protože ti málokdo uvěří. Dokonce i tvá rodina si bude myslet, že jsi je podvedla. Já jsem Ten, který to všechno chtěl. Řekl jsem ti to pro tvé posvěcení a pro svět, aby se naplnilo Poselství. Chci tě varovat, že zbytek tvého života bude nepřetržitým utrpením." "Neboj se. V utrpení nalezneš Mne a Marii, kterou tolik miluješ."
Zeptala jsem se Ho, zda mi také v Římě neuvěří, a On mi neodpověděl. Pak mi řekl: "Nedělej si starosti s tím, jestli ti uvěří, nebo ne. Já jsem ten, který udělá všechno, ale dám ti také utrpení. Budu s každým, kdo pro mě trpí."
[Z knihy Garabandal, autor Jacques Serre, strany 206-207].

Chci popřát Conchitě k jejím dnešním 75. narozeninám hodně štěstí a božího požehnání!

Mít tu čest ji znát a mít možnost sledovat její morální a duchovní kompas po všechny ty roky je pro mě jedním z největších požehnání. Její příklad pokory, milosti, duchovní moudrosti a obětavosti je pro nás všechny příkladem k následování a napodobování. Kéž jí Bůh i nadále žehná a já vás prosím, abyste se dnes modlili na její úmysly, děkuji.

Conchita

GARABANDAL A OČISTEC

Očistec jsem vždy považoval za největší skutek Božího milosrdenství. Říkám to proto, že většina lidí si většinou nezaslouží nebe hned po svém skonu. Očistec nám alespoň dává tuto naději a to, že jednoho dne můžeme dosáhnout nebe (a také se vyhnout peklu). Varování bude dalším největším činem Božího milosrdenství, protože nám umožní vidět závažnost všech našich hříchů, jak je vidí Bůh, a šanci činit pokání a napravit své jednání, než jednou dojde ke konečnému soudu.
"Poselství týkající se očistce bylo v Garabandalu vyučováno nepřímo prostřednictvím jednání dívek, stejně jako velká část garabandalského poselství. Byla to lekce předávaná ne slovy, ale skutky, tím, že byla žita a praktikována. Panna Maria vedla děti v extázi k modlitbě za duše v očistci. V této modlitbě bylo implicitně obsaženo učení, že všechny spasené duše nejdou přímo nebo okamžitě do nebe. Některé z nich ještě nejsou připraveny spatřit Boha a musí se očistit tím, že odčiní své hříchy na přechodném místě, které se vhodně nazývá očistec nebo místo očisty."
Přetištěno z podzimního čísla časopisu "NEEDLES", 1976, strana 7. Autor: Joseph A. Pelletier, A.A.

MARIINO POSELSTVÍ CONCHITĚ A NÁM

"(Především) musíme vést dobrý život".
1. poselství Panny Marie z Garabandalu, 18. října 1961 - Musíme přinášet mnoho obětí, konat mnoho pokání a často navštěvovat Nejsvětější svátost. Především však musíme vést dobrý život. Pokud tak neučiníme, postihne nás trest. Kalich se již plní, a pokud se nezměníme, stihne nás velmi velký trest.

Conchita
Conchita

MŠE NA ÚMYSLY PROSEB O MODLITBU V GARABANDALU

Každý poslední čtvrtek v měsíci slouží farář kostela v Garabandalu (o. Rolando) mši svatou za prosby o modlitbu. Máte několik dní na to, abyste svou prosbu poslali do středy, aby dorazila včas (mějte na paměti rozdíl časových pásem).
Žádosti zaslané pomocí formuláře z tohoto odkazu (v angličtině nebo španělštině) dorazí na e-mailovou adresu farnosti. (V případě potřeby použijte online překladač).
Jsou vytištěny a doručeny každý čtvrtek faráři, aby byly uloženy do "schránky na prosby" u paty oltáře, na přímluvu Panny Marie Karmelské, před vystavenou Nejsvětější svátostí v kapli San Sebastian de Garabandal.
www.garabandalparroquia.com/en-union-de-oraciones
NĚKTERÉ MOBILNÍ TELEFONY SE NEPŘIPOJÍ, MOŽNÁ BUDETE MUSET POUŽÍT POČÍTAČ. PROSBY O MODLITBU PROSÍM NENECHÁVEJTE ZDE NA TÉTO STRÁNCE.

"Svatá Maria, Matka Boží a naše Matka", srpen 1961

Panna Maria přišla na zem ještě jednou, protože je Matkou nejen pro vizionáře a několik vyvolených duší, ale pro celý svět. Jednoho dne děti v extázi odříkávaly pod vedením Panny Marie růženec a říkaly: "Svatá Maria, Matko Boží a naše Matko, pros za nás hříšné..."
"Spěchala na horu", kniha 1, strana 163
(Poznámka: Panna Maria vizionářům řekla, že se jí růženec velmi líbí, ale řekla jim, že by ho neměli používat veřejně, pokud nebude schválen Církví.

"Ďábel a Garabandal" - rozhovor s otcem Robertem Lewisem

P. Robert Lewis je kněz exorcista, který působí v kostele sv. Judy v Pakshikere v Indii.
Zajímavé citáty otce Lewise: "Již delší dobu se posedlí ve svatyni přímo odvolávají na Garabandal a dávají najevo svůj hněv, protože mnoho duší je vyrváno ze satanových spárů, kvůli šíření poselství".
"Jméno Panny Marie je tak mocné, že sám Lucifer prosí exorcistu, aby ho nikdy nezmiňoval, a s výkřiky a skřeky vyznává, že to byla ona, kdo mu rozdrtil hlavu".
Svatý Michael: Po jménech Ježíše, Marie a Josefa není pro démony strašnější než svatý Michael! " Nenávidíme ho", křičí Lucifer. "Proč mě vystrnadil z mého místa v nebi a uvrhl mě do pekla? On je všude, aby porazil mé zástupy".
Časopis "Needles", leden - březen 1978, strana 12

Joey Lomangino a otec Robert Lewis
Joey Lomangino a otec Robert Lewis

Očití svědkové Garabandalu

video - Očití svědkové Garabandalu

14. LEDEN 1963: CONCHITA SE DOZVÍDÁ DATUM VELKÝCH UDÁLOSTÍ DNE "D"

Archanděl Michael nakonec sdělil přesné datum budoucího dne "D" (datum zázraku) pouze Conchitě. Ta to nakonec řekne Marii Herrero de Gallardo ze Santandaru. Že "do roku 2000 bude vše blízko".
"GARABANDAL" kniha J. Serre str. 163

DNEŠNÍ DEN V DĚJINÁCH GARABANDALU: 13. LEDEN 1963

Poslední extáze Mari-Loli (o dva měsíce později vstoupí stejně jako Conchita do fáze svých vnitřních zjevení). Již nějakou dobu (na podzim 1962) vizionářka věděla, v jakém roce dojde k budoucímu Varování, a také to, že "Aviso přijde méně než rok před velkým Zázrakem", a dále, že "obě tyto budoucí velké události mohou nastat právě v tomtéž roce..." (První veřejná prohlášení Mari-Loli, 1975). Z knihy "Garabandal", autor J. Serre, strana 162

12. - 20. LEDNA 1966: CONCHITINA PRVNÍ CESTA DO ITÁLIE

Na příkaz kardinála Alfreda Ottavianiho, tehdejšího proprefekta Posvátné kongregace pro nauku víry, který byl o garabandalských událostech informován otcem princezny Cecile z Bourbon Parme již v létě 1965, se Conchita konečně vydává do Říma.
Na této cestě s ní byli otec Luna, Cecile z Bourbon Parme, Aniceta (Conchitina matka) a profesor Medi (římská univerzita), bývalý velvyslanec Španělska ve Vatikánu.
Kardinál Ottaviana naslouchal Conchitě více než dvě hodiny. Ačkoli o jejich rozhovoru máme zatím jen částečné informace, víme nicméně, že mu Conchita sdělila datum zázraku i povahu velmi důležité církevní události, k níž dojde téhož dne, a zároveň odpověděla na "domnělé" potíže, které proprefektovi nahlásila.
Z knihy "Garabandal", autor J. Serre, str. 204

Ve dnech 12.-16. ledna vedla dvě a půl hodiny rozhovor s kardinálem a viděla se s dalšími členy kongregace, poté se setkala s papežem a sdělila mu datum velkého zázraku, který se má stát. Svatý otec k ní přišel a jasným hlasem radostně oznámil: "Conchito, já, papež, ti žehnám a se mnou ti žehná celá církev."
Garabandal: Poselství naděje. P. J. L. Saavedra, str. 253

"PODMÍNĚNÝ TREST" (pokračování 3. část)

Další informace od Loli byly obsaženy ve zprávách opatřených jejím podpisem, které byly předloženy Marii Saraco a které v roce 1970 zveřejnil Fernand Corteville ve svém bulletinu L'Impartial (č. 31): Přestože jsme nadále viděly Pannu Marii, (během nocí křiku) jsme viděly velké množství lidí, kteří intenzivně trpěli a křičeli hrůzou. Blahoslavená Panna nám vysvětlila, že toto velké soužení, které ani ještě není trestem, přijde, protože nastane doba, kdy se bude zdát, že Církev je na pokraji zániku. Prošla by strašlivou zkouškou. Zeptaly jsme se Panny Marie, jak se tato velká zkouška jmenuje, a ona nám řekla, že je to "komunismus". Pak nám ukázala, jak přijde velký trest pro celé lidstvo a že přijde přímo od Boha. V určitém okamžiku nebude fungovat jediný motor nebo stroj, zemi zasáhne strašná vlna veder a lidé začnou pociťovat velkou žízeň. V zoufalství budou hledat vodu, ale ta se z horka vypaří. Pak si téměř všichni budou zoufat a budou se snažit zabít jeden druhého. Ztratí však sílu a padnou k zemi. Pak pochopí, že to dopustil pouze Bůh. Pak jsme viděly zástup uprostřed plamenů. Lidé se běželi vrhnout do jezer a moří. Ale zdálo se, že voda vře, a místo aby plameny uhasila, zdálo se, že je ještě více roznítila. Bylo to tak strašné, že jsem prosila Nejsvětější Pannu, aby vzala všechny malé děti s sebou, než se to všechno stane. Ale Panna nám řekla, že než to přijde, budou už všichni dospělí.
Publikoval Fernand Corteville v roce 1970 ve svém zpravodaji L'Impartial (č. 31). Přetištěno v "GARABADNAL JOURNAL" květen-červen 2004

"PODMÍNĚNÝ TREST" (pokračování)

Na svátek svatého růžence 7. října 1962 byla Maria Herrero de Gallardo v Garabandalu a při této příležitosti se vyptávala Mari Loli na vize z 19. a 20. června 1962 (Noci výkřiků) a na to, co ona a ostatní vizionáři mohli vidět, že je to přimělo k tak děsivému výkřiku. Sefiora Herrero podala zprávu: "Ach!" vykřikla dívka. "To bylo strašné vidět. Byly jsme opravdu vyděšené a neznám slova, která by to mohla popsat. Viděly jsme, jak se řeky mění v krev.... Z nebe padal oheň.... A ještě něco mnohem horšího, co teď nemohu prozradit."
"SPĚCHALA NA HORU" Kniha 3 Přetištěno v GARABANDAL JOUNAL květen-červen 2004

"PODMÍNĚNÝ TREST"

Francisco Sanchez-Venture y Pascual ve své knize "PŘÍBĚHY GARABANDALU" uvádí následující poznámku, kterou Conchita napsala o trestu:
"Trest je podmíněný a závisí na tom, zda lidstvo uposlechne poselství blahoslavené Panny a zázraku. Pokud k němu dojde, vím, v čem bude spočívat, protože mi o něm blahoslavená Panna řekla, ale není mi dovoleno říci, v čem spočívá. Kromě toho jsem viděla Trest. Mohu vás ujistit, že pokud přijde, bude to horší než být zahalen v ohni, horší než mít oheň nad sebou i pod sebou. Nevím, kolik času uplyne mezi Zázrakem a Trestem."

Conchita

Tanec Slunce - 3x v říjnu 1972!

Časopis "NEEDLES", zimní číslo 1973, strany 19, 20
Autor: P. Joseph A. Pelletier
Ve 3 různých dnech roku 1972 byli lidé svědky "tance" Slunce na obloze v Garabandalu. Dne 24. května 1972, 8. června 1972 a 3. října 1972.
24. května 1972 - Tato událost je zmíněna v časopise "NEEDLES" (podzimní číslo 1972 str. 24). Časopis cituje Maritu Foleyovou následovně: "Ve středu 24. května, když se asi 40 členů naší skupiny shromáždilo po recitaci růžence, Zdrávas Královno a dalších modliteb pod borovicemi, někdo zvolal: "Podívejte se na slunce!, Podívejte se na slunce!" Udělali jsme to. A k našemu úžasu se Slunce otáčelo ve směru hodinových ručiček. (Událost se odehrála v 18:30 a trvala asi půl hodiny).

časopis Needles

Dívky mluví v extázi jinými jazyky!

Září 1961
Otec Ramón upozornil na další velmi pozoruhodnou záležitost, která se odehrála při prvních extázích v Garabandalu: "Sám jsem byl svědkem věcí, které mi daly důvod tvrdit, že dívky ve stavu transu mluvily cizími jazyky. Ve skutečnosti to tak úplně není, alespoň ne v době, kdy píšu tyto řádky; faktem je, že dívky mluvily slovy v jiných jazycích. Slyšel jsem následující. On (sv. Michael) pronáší některá slova ve francouzštině, v latině, v němčině a začátek Zdrávasu v řečtině). Nejzajímavější není to, že tato slova říkaly v extázi, ale že se opravovaly, když je říkaly špatně, aby dospěly ke správné dikci a výslovnosti. Působily dojmem, jako by ta slova od někoho slyšely, jedno po druhém, a že je prostě opakují."
"Spěchala na horu" Kniha 1, kap. 5 strana 107

Děvčata v extázi

Utrpení

V září 2012 jsem obědval s Conchitou a diskutovali jsme o mnoha věcech, ale hlavně o utrpení ve světě. Utrpení, kdo ho chce? Poznáte, když jste v přítomnosti opravdového svatého člověka, když přijímá utrpení téměř s radostí. Otec Pio řekl: "Kdybys znal hodnotu utrpení, nikdy by ses ho nevzdal." Poslouchal jsem, jak popisuje smysl utrpení, a "vzít na sebe svůj kříž" má takovou duchovní hodnotu, že to někdy opravdu nechápeme. Mluvili jsme o tom, že na světě je tolik rakoviny a utrpení, které přináší, a opět se objevila jednoduchá hluboká myšlenka, zda je možné, že nemoc je dopuštěna Bohem, a možná, že tomuto člověku nemoc skutečně prospěje tím, že ho přivede blíž k Bohu, než by kdy byl. Přiznejme si, že když je člověk opravdu nemocný, na co myslí jako na první, na modlitbu, aby se uzdravil! Z vlastní zkušenosti vám mohu říci, že když jsem v prosinci 2023 musel podstoupit dvě operace, aby mi odstranili rakovinový nádor z ledviny a vrátil se na druhou operaci, aby opravili poškozené žíly, které stále krvácely, nikdy jsem se nemodlil za to, aby mi Bůh a Ježíš byli blíž a uzdravil mě, než v té době. Je to pokořující.

Její malý příběh byl prostý, inspirativní a skvělý. Řekla (opět parafrázuji dlouhý příběh): Byl jeden pastýř ovcí, který se každý den staral o své stádo a každý den se jedna z jeho ovcí rozběhla k okraji horského srázu a málem se zřítila. Každý den ji stáhl zpátky, ale ovce "chtěla běžet k okraji útesu." Nakonec se ovčák rozhodl, že ovci zlomí nohu, protože dobře věděl, že to bolí a že to ovci zabrání v chůzi. Každý den však ovci zvedal a nosil ji na ramenou, když vycházel na pole. To ovci umožnilo být stále venku, ale hlavně se oba sblížili, protože ovce byla na pastevci závislá. Pastevec věděl, že je to správné, i když to ovce určitě nechtěla, ale nakonec se uzdravila, znovu chodila a ti dva si byli bližší než kdy předtím.

Už nikdy jsem se na utrpení nedíval stejně. Denně ho obětuji a prosím Boha, aby mě k němu přitáhl blíž, protože on to ví nejlépe.

Přímý přenos bohoslužeb z Garabandalu

V kostele San Sebastián v Garabandalu byla nainstalována webová kamera. Lidé nyní mohou sledovat bohoslužby v přímém přenosu z kostela v Garabandalu. Webová kamera je nyní v provozu a je možné ji sledovat na televizním kanálu Church Services TV (podívejte se na rozpis vysílání)

Conchita o křtu (29. prosince 2019)

V tento den jsem mluvil s Conchitou o křtu, kterého jsem se zúčastnil, a ona řekla: "Tvůj křest je důležitější než tvé narozeniny, protože to je den, kdy se stáváš Božím dítětem!"
Není její pohled na život úžasný?

Conchitina poznámka pro Ježíše z "Conchitina deníku", kapitola 14 (1963, 14 let)

"Ráda bych tě navštěvovala častěji. Chtěla bych být tvým malým světlem, které tě volá a svítí pro tebe a roste jasněji, aby dávalo světlo duším, které chtějí přijít tam, kde jsi ty. Chci být také tou částí uvnitř dveří svatostánku, abych se s Tebou mohla více spojit. Chci být tak moc, ale nejsem nic, nic, nic. Ale protože jsem dcerou Marie, Matky Boží, jsem vykoupena Krví ukřižovaného Krista, a díky tomu něčím jsem."

Conchitin příběh "Kris Kringle"

Dodnes mě udivuje, jak Conchita dělá všechno ve svém životě (a v životě své rodiny) na "duchovním" základě. Před lety jsem jí volal (a ptal se, jaké měla Vánoce) a ona mi připomněla, jak slaví Vánoce oni, a jsem si jistý, že je to jiné než u kohokoli jiného, o kom jsem kdy slyšel. Jejich forma "Kris Kringle" (kdy někomu tajně koupíte dárek a později ho odhalíte) je zcela jedinečná. Začíná vlastně už večer na Den díkůvzdání. Tajně si vyberou náhodné jméno člena rodiny a po celou dobu adventu se za vybranou osobu denně modlí růženec. Na Štědrý den je jediným dárkem, který každý dostane, mešní lístek na úmysl dotyčné osoby, který nakonec prozradí, kdo se za něj celou adventní dobu modlil. Dovedete si představit, že byste své rodině řekli, že si nebudeme vyměňovat dárky, ale místo toho se budeme modlit růženec? Je majákem svatosti a pokory v tomto neklidném a sobeckém světě. Na závěr se mě zeptala: "Co děláte vy pro Ježíše k jeho narozeninám?"

Dnešní den v historii Garabandalu: 8. PROSINCE 1963

Conchita, kterou probudil záhadný vnitřní neklid, šla s matkou kolem půl šesté ráno do kostela. Před dveřmi kostela upadla do extáze... Panna Maria mi nejprve "popřála šťastný svátek" a dodala tato hluboká slova (téměř totožná s těmi, která řekla v roce 1858 Bernadetě v Lurdech): "Nebudeš šťastná na zemi, ale budeš šťastná v nebi!". Prozradila jí také další "budoucí události", o nichž bylo vizionářce řečeno, aby "je nezveřejňovala"....
Úryvek z knihy "Garabandal", autor J. Serre, strana 179

Conchita

7.- 9. prosince 1962

V tento den se Conchita dozvěděla, že téměř všeobecná nespokojenost s Garabandalem přijde jen týden před "dnem D", jinými slovy již následující den po oznámení, které učiní. Ve vesnici bude jen málo lidí, kteří se zúčastní velkého zázraku na místě. Nicméně bude k vidění v televizi, mohlo by být natočeno, atd.
Vizionářka na druhé straně prohlásila, že s blížícími se budoucími velkými událostmi "domnělých a falešných manifestací Panny Marie značně přibude".
Téhož dne také předpověděla, že "v den zázraku zmizí dopis, který ji Dr. Pinal donutil podepsat v Santandaru, že její zjevení jsou podvod a že je šílená!"
Z knihy "Garabandal", J. Serre, str. 160-161

Dnešní den v historii Garabandalu: Dne 6. prosince 1962

Conchita prožila kolem půl šesté odpoledne devadesátiminutovou extázi, po níž poskytla další dvě informace týkající se zázraku:
1) Jednoho dne, ještě před zázrakem, se stane něco, co způsobí, že mnoho lidí přestane věřit ve zjevení v Garabandalu. Pochybnosti a odliv lidí nebudou způsobeny přílišným zpožděním Zázraku.
2) V den Zázraku zmizí lístek, který byla nucena podepsat v Santanderu (s prohlášením, že zjevení nejsou pravá).
"SPĚCHALA NA HORU" Kniha 3 strana 103

Byl jsem požádán: "Proč 8 dní před zázrakem?"

Maria nikdy přesně neprozradila, proč si v Garabandalu vybrala právě tento počet dní, ale číslo 8 je podle mého názoru velmi významné a v Bibli je použito 73krát. Je to symbol vzkříšení a znovuzrození. V biblické numerologii 8 označuje nový začátek. Možná proto Maria poznamenala, že po 4 papežích by měl nastat "konec časů", což značí "nový čas" nebo éru, která začne Varováním a Zázrakem. Máme další šanci žít tak, jak si přeje Bůh, (protože nám ve Varování ukáže chybu našich cest), nový začátek.
"Přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi", to mi zní jako naplnění modlitby "Otče náš".

DNEŠEK V HISTORII GARABANDALU 25. LISTOPAD 1966

Zápisky zaznamenané matkou Nieves (ředitelkou Conchitiny koleje) "Conchitiny vzpomínky".
"Vzpomínám si, že mě moje vesnice vedla k utrpení. Cítila jsem se v ní jako uvězněná. Jednala jsem podle příkazů druhých, kteří mi neustále radili: Jdi na mši, modli se růženec... Dělej tohle, vzdej se toho... Někdy jsem si říkala, že bych byla šťastná, kdybych mohla být v poustevně daleko od všech a pracovat tam sama pro Boha a zjistit, co jsem schopná dělat, aniž by mi stále říkali, co mám dělat.

JMENOVÁNÍ NOVÉHO BISKUPA PRO SANTANDER

Rezignace a jmenování biskupa ze Santanderu, Španělsko
Svatý otec přijal rezignaci na pastoraci diecéze Santander ve Španělsku, kterou podal biskup Manuel Sánchez Monge.
Svatý otec jmenoval biskupa Artura Pabla Ros Murgadase biskupem pro španělský Santander a přeložil ho z titulární stolice Ursona a z úřadu pomocného biskupa ve Valencii. (Jmenován 31. října 2023, uveden do úřadu bude 16. prosince 2023)
Modleme se všichni, aby byl otevřený zjevením z Garabandalu.
Zdroj: vatikánské webové stránky

biskup Arturo Pablo Ros Murgadas
biskup Arturo Pablo Ros Murgadas

23. června 1962 "Málokdo uzří Boha"

Maria (Loli) Dolores Mazon, Jacinta Gonzalez (13 let)
"Panna Maria nám řekla: Že se svět vůbec nezměnil... JEN MÁLO LIDÍ UVIDÍ BOHA. Je jich tak málo, že to Panně Marii působí velký smutek. Jaká škoda, že se to nemění. Panna nám řekla, že přichází Trest, když vidíme, že se svět nemění. Kalich se plní. Jak byla Panna smutná, i když nám to nedala najevo, protože nás tolik miluje a trpí sama. Ona je tak dobrá! BUĎTE VŠICHNI DOBŘÍ, ABY PANNA BYLA ŠŤASTNÁ. Řekla nám, že my, kteří jsme dobří, se máme modlit za ty, kteří jsou špatní. Modleme se k Bohu za svět, za ty, kteří ho neznají. Buďte dobří... buďte všichni velmi dobří."
Zdroj: "Spěchala na horu" kniha 2, strana 199 p>

vizionáři

Dnešek v historii Garabandalu: 21. listopad 1962

"Všechno, co jsem napsal k předchozímu dni, se stalo i dnes, až na to, že Jacinta neměla zjevení. Myslím, že bych měl něco napsat, ale je to velmi choulostivá záležitost. Týká se to jedné Belgičanky francouzské národnosti. Měla pocit, jako by ji Panna Maria políbila, když Conchita zvedla snubní prsten, aby ji políbila. Musím říct, že to je to, co si myslíme, že řekla. Jsme si téměř jisti, že to řekla, ale mohlo to být i nedorozumění, protože ona mluví jen francouzsky a nikdo z přítomných ji dobře neovládal. Řeknu také, že ta žena působila velmi upřímně a důstojně." Zdroj: "Deník otce Valentina", část 3

Listopad 1966, Conchita napsala tuto zprávu Matce Marii des Nieves.

"Těsně předtím, než nás měla Panna Maria opustit, nás políbila. Necítily jsme žádný hmotný kontakt, ani jsme nemohly jít dál, protože nám v tom něco bránilo. Chtěly jsme se jí dotknout, ale když se naše ruce dostaly do její blízkosti, ničeho se nedotýkaly, ani nešly dál. Držely jsme v náručí malého Ježíše, ale necítily jsme jeho váhu ani žádný hmotný kontakt, ačkoli tam skutečně byl."
- "Vesnice mluví", Ramon Perez, str. 25 p>

Conchita a matka Maria
Conchita a matka Maria des Nieves

Conchitu Garabandal podpořili 4 světoznámí světci!

Svatý otec Pio
Svatá Matka Tereza z Kalkaty
Svatý papež Jan Pavel II.
Svatý papež Pavel VI.
Nevzpomínám si na jiné mariánské zjevení, při kterém by vizionářka měla tak věrohodnou veřejnou podporu a obhajobu svých vidění v extázi. Kromě čtyřletých návštěv naší blahoslavené Matky měla také několik zjevení samotného Ježíše! Nemluvě o jejím životě stráveném v tichosti, duchovnosti, pokoře, což je další skvělý příklad pravé Vizionářky.
Svatý otec Pio: "Když se ho při jiné příležitosti zeptali na její pravost, odpověděl stroze: "Kolikrát se tam musí zjevit, aby se jí uvěřilo?"
Svatá Matka Tereza: "O zjeveních v San Sebastian de Garabandal jsem se poprvé dozvěděla v roce 1970. Od začátku jsem cítila, že 'události' jsou autentické.."
Svatý Jan Pavel II: "Kéž vás Bůh za všechno odmění. Zvláště za hlubokou lásku, s jakou se snažíte události spojené s Garabandalem dostat do širšího povědomí."
Svatý papež Pavel VI: "Svatý otec k ní přišel a jasným hlasem jí radostně oznámil: "Conchito, já, papež, ti žehnám a se mnou ti žehná celá církev."

DNEŠEK V HISTORII GARABANDALU 18. LISTOPAD 1962

Dne 18. listopadu 1962 byl pořízen autentický zvukový záznam extáze. Pořídil ji klíčový svědek prvořadého významu, který se účastnil fenoménu v Garabandalu: Don Placido Ruiloba. Na tomto záznamu je slyšet hlas, nikoliv hlas Conchity, který náhle zazní a jasně vysloví slovo ... "KONCIL". Jediné skutečně nahrané a dochované slovo blahoslavené Panny Marie Karmelské, které promlouvá v Garabndalu.
Kniha "Garabandal" od J. Serreho str. 158
(Nevím, zda tato nahrávka ještě existuje, snažil jsem se ji najít, ale nepodařilo se mi to).

LEVITACE

"Vím o mnoha případech levitace, které se odehrály v Garabandalu. Jeden případ byl vyfotografován a jeho kopie na diapozitivech se rozšířila po celém světě. Je zajímavé, že fotograf si skutečného jevu všiml až po vyvolání filmu.
Další levitace se odehrála na velmi malém mostě (dnes již neexistujícím), který se nacházel před kostelem. Toho dne byl potok plný. Čtyři dívky se v extázi držely za ruce. Most nebyl dost široký, aby umožnil průchod čtyř dívek soubězně, což přesto udělaly; jedna nebo dvě z nich proto musely projít mimo most po vodě, aniž by si však namočily nohy.
"Vzpomínky španělského venkovského kněze" od otce José Ramona Garcíi de la Rivy
KAPITOLA XIX "Levitace" str. 45

most
Zmíněný most, který dnes už neexistuje.

Dnešek v historii Garabandalu: 12. listopadu 1966

Našel jsem další z těch skvělých malých příběhů, o tom, jak naše Blahoslavená Matka neustále konala "malé zázraky", které zůstaly nepovšimnuty až do pozdější doby. Tento příběh pochází z doby, kdy Conchita chodila do školy v Burgosu pod vedením Matky Nieves Garcia. Tento příběh byl Matce vyjeven Conchitou 12. listopadu 1966.
Conchita mluví k Matce Nieves: "Znáte otce Collina? Teď se snaží vydávat za papeže (je to Francouz s malou skupinou stoupenců, který si říká Klement XV.) byl v mé vesnici. Chtěl se mnou mluvit, ale matka mu to nedovolila. Lidé ho nakonec vyhodili z vesnice. No a když jsem byla v Římě, ukázali mi fotku z novin, na které jsem byla zobrazena po boku otce Collina, a tam bylo zmíněno, že byl se mnou a mnoho dalších lží. Já to popírám, protože jsem s ním nikdy nebyla. Vymýšlejí si mnoho takových věcí. Jednou přišla do mé vesnice nějaká žena a naléhavě mě žádala, abych jí napsala pohlednici. Nenapsala jsem nic víc než: "Vyprošujte, aby Bůh žehnal našemu jedinému papeži Jeho Svatosti Pavlu VI.". Nevím, proč mě to napadlo. O něco později ke mně přiběhl kněz, kterého dobře znám, a řekl mi: "Co jste napsala té ženě? Je to zednářka, příznivkyně otce Collina".
Úžasné!

Conchita

BLAHOSLAVENÁ MATKA O PŘIJÍMÁNÍ

Conchita řekla: "Blahoslavená Panna nám řekla, že přijmout Ježíše ve svatém přijímání je větší milost než ji vidět."
"Eucharistické poselství z Garabandalu"
Otec Joseph Pelletier AA Časopis "NEEDLES" - jaro 1972

Poselství Garabandalu

film Poselství Garabandalu

DNEŠEK V HISTORII GARABANDALU 9. LISTOPAD 1966

Zápisky zaznamenané matkou Nieves (ředitelkou Conchitiny koleje) "Conchitiny vzpomínky". Matka Nieves se snažila Conchitu povznést na duchu a říkala jí, že až (duchovní) temnota pomine, vstoupí do Boží plnosti.... Conchita- "Jaká radost, kdyby to tak bylo! Ale mohla bych snad zažít větší radost, než jsem zažila v minulosti? Zjevení Panny Marie mě naplnila štěstím. Ale Ježíšova zjevení jsou mnohem lepší. Nerozumím tomu ... Je to něco lepšího ... Modlím se, aby ve mně naplnil svou vůli."

Conchita se setkala se sestrou Lucií z Fatimy

O tomto setkání toho není mnoho zaznamenáno, jen tato jedna pasáž z knihy Harryho Dalyho.
Jedna ze tří fátimovských vizionářek, sestra Lucie, byla v době naší návštěvy ještě naživu (a v době psaní tohoto textu je). Conchita mi vyprávěla, že když jednou sestra Lucie přijímala návštěvy, byla jednou z těch, kteří stáli ve frontě, aby ji pozdravili. Když se s ní Conchita setkala, jeptiška se na ni podívala a řekla: "Neznám Vás?" Conchita to při vyprávění příběhu zlehčovala, ale já jsem se nemohl ubránit úžasu nad takovou důvěrností tohoto prvního setkání.
Vyjmuto z knihy "Zázrak v Garabandalu", kapitola 6, autor: Harry Daly, 1983
Sestra Lucie z Fatimy požádala bývalého biskupa z Fatimy, zda by mohla Conchitu navštívit v New Yorku, dvakrát! Pro mě je to jen další potvrzení platnosti zjevení a Conchity samotné.

sestra Lucie
sestra Lucie

Tento den v historii Garabandalu: 26. října 1966 Conchita popisuje, jak je "volala" Maria, než se jim zjevila.

(Rozhovor se sestrou Maríou Nieves Garcíovou z její internátní školy)
O. "Slyšela jsem" - řekla sestra - "že Panna Maria vás volala před upadnutím do extáze. Jaká to byla volání?"
Conchita: "První byl náhlý pocit mírné radosti. Na druhý byla radost silnější. Třetí nás přimělo jít ven, ohromeni radostí. Jaké to bylo žít v těch časech, kdy jsme tak často vídaly Pannu Marii! I když jsme musely zůstat bez spánku, nevadilo nám to. My jsme byly tak šťastné!"
"Spěchala na horu" Kniha 2, kapitola 3, strana 80

Dnešní den v historii Garabandalu: 25. října 1966 "Conchitiny vzpomínky", Vzpomíná na rozhovor s Pannou Marií

Conchita: "Co mám dělat, abych neměla prázdné ruce? Zkoumám se a vidím, že nedělám nic špatného; ale...".
Maria: "Nejde jen o to, nedělat špatné, ale také praktikovat dobré".
Conchita: "Přesně to mi řekla Panna Maria!"
"Spěchala na horu", kniha 2, kapitola 3, strana 80
"Prázdné ruce": Conchita řekla Panně: "Jsem tak šťastná, když vás oba vidím. Proč mě teď nevezmeš s sebou do nebe?" Ona odpověděla: "Vzpomínáš si, co jsem ti řekla o tvém svátku?" "Ano," odpověděla Conchita. Když se stavíš před Boha, musíš mít ruce plné dobrých skutků vykonaných pro své bratry a pro Jeho slávu. V současné době jsou tvé ruce prázdné."

DNEŠNÍ DEN V DĚJINÁCH GARABANDALU: 24. ŘÍJNA 1965 POSLEDNÍ PROMLUVA BLAHOSLAVENÉ PANNY Z HORY KARMEL K MARI-LOLI

Poslední promluva, a jak pozoruhodná, blahoslavené Panny k Mari-Loli, tehdy ubytované u Jacinty, v Borji, v koleji Milosrdných sester svaté Anny, kde sama slavná Madre Maria Naya strávila několik let: "Měla jsem vnitřní sdělení od Nejsvětější Panny. Řekla mi, že budu muset na tomto světě hodně trpět, že budu vystavena mnoha zkouškám, že právě to mi způsobí největší utrpení." Požádala jsem Ji, aby mi řekla, zda se mám stát sestrou. Neodpověděla mi. Řekla mi, že je velmi šťastná, že jsem zde v internátu. Požádala jsem Ji, zda by se ke mně vrátila, aby se mnou promluvila. Neodpověděla. Požádala jsem Ji, aby dala mému otci důkaz o zjeveních, aby mohl uvěřit. Řekla mi, že v ně brzy uvěří a že všichni také uvěří. Řekla mi, že je velmi spokojená s mými oběťmi, ale že bych se měla každý den ve všem lépe a více umravňovat, že bych měla, jako jsem to dělala doposud, každý den modlit růženec, což je pobožnost, která se Jí velmi líbí, že nás všechny velmi miluje, že chce, abychom byli velmi dobří, abychom mohli být brzy spolu s Ní v nebeské slávě." "To je pravda," řekla jsem.
Mari-Loli Mazon Z knihy "Garabandal", J. Serre, strany 199-200.
* POZNÁMKA Blahoslavená Matka nemůže Loli říct, že ji uvidí několik dní před zázrakem (protože Loli zemře již v roce 2009).

Conchita o chování během mše svaté. Rozhovor s Conchitou, 7. února 1974

Otázka: Ve světle toho, co řekla Panna Maria o Nejsvětější svátosti (eucharistii se přikládá stále menší význam), můžete nám říci, co podle vás nejvíce uráží našeho Pána?
Conchita: "Lhostejnost. Když jsme v kostele, bavíme se mezi sebou a nepřemýšlíme, kdo je ve svatostánku. Kdyby v této místnosti seděl papež nebo prezident, ztráceli byste čas a mluvili se mnou nebo s někým jiným? Ne, vaše pozornost by se soustředila na přítomného důležitého člověka. V příliš mnoha případech lidé zapomínají, že na oltáři a ve svatostánku je Ježíš. Musíme s vírou věřit, že je to On. Kromě každodenní mše svaté a svatého přijímání, a růžence musíme často navštěvovat našeho Pána v kostelích, kde je sám."
Rozhovor s Conchitou, 7. února 1974. Časopis "NEEDLES", jarní číslo 1974, strana 17

22. ŘÍJNA: SVÁTEK SVATÉHO JANA PAVLA II. SVATÝ (papež) Jan Pavel II. a Garabandal

O Garabandalu existuje kniha, kterou v roce 1993 napsal Albrecht Weber, s názvem Garabandal Der Zeigefmger Gottes (Garabandal: Boží prst), jejíž první výtisk byl darován papeži Janu Pavlu II. Ten později požádal svého sekretáře, otce (nyní arcibiskupa) Stanislava Dziwisze, aby autorovi napsal dopis, po němž Svatý otec na závěr připojuje vlastnoruční pozdrav a svůj podpis. V dalším vydání (2000 ,2. vydání) knihy je na straně 19 přetištěna část papežova poselství v tomto znění: "Kéž vás Bůh za všechno odmění. Zvláště za hlubokou lásku, s níž se snažíte události spojené s Garabandalem dostat do širšího povědomí. Kéž poselství Matky Boží najde cestu do srdcí dříve, než bude pozdě. Jako výraz radosti a vděčnosti vám Svatý otec uděluje své apoštolské požehnání." Weber píše: "Z přiloženého papežova vlastnoručního pozdravu s jeho podpisem je zřejmé, jak hluboký zájem má o události v Garabandalu a jak mu záleží na tom, aby se o nich věrohodným způsobem vědělo." Během zvláštní generální audience u papeže ve Vatikánu ... "zvláštní" proto, že se konala v sobotu, a ne ve středu, jak je obvyklé... Otec Robert mu představil garabandalskou vizionářku Mari-Loli a její rodinu. Otec Robert, který držel v náručí sedmiletou Marii Dolores, jedno ze tří Lafleurových dětí, papeži řekl: "Vaše Svatosti, zvláštní požehnání pro vaše nejmenší děti, které přicházejí jménem blahoslavené Panny Marie z Garabandalu". Náš Svatý otec zvolal: "Garabandal!" (obrázek níže).
Z "Procházka do Garabandalu" revidované vydání, Ed Kelly, strana 305

JPII

Varování. Rozhovor s Jacintou. 16. dubna 1983

Kdy dojde k Varování?
O. Také jste řekla, že až bude nejhůř, pak dojde k Varování. Jak to víte? Řekla vám to Panna Maria, nebo jste to viděla ve vidění?
J. Panna řekla, že Varování přijde, až budou poměry nejhorší. Nebude to také jen pronásledování, protože mnoho lidí už nebude praktikovat své náboženství.

Jacinta
Jacinta

Další otázky z rozhovoru s Mari Loli z 19. října 1982

O. Řekla někdy blahoslavená Matka něco o tom, že by Svatý otec musel v době Varování opustit Řím? ML. Ne, ale to, jak mi to připadalo - možná jsem si v té době v mysli pletla to, co jsem viděla, a to, co mi blahoslavená Matka říkala, protože už je to tolik let -, ale připadalo mi, že papež nemůže být ani v Římě, víte, jak to myslím, na veřejnosti. Byl také pronásledován a musel se skrývat jako všichni ostatní.
O. Říkala jste, že až přijde varování, letadla se zastaví ve vzduchu a že se zastaví všechny motory. Je to to, co vám řekla Blahoslavená Matka? ML. Řekla, že všechno, všude, se na chvíli zastaví a lidé budou jen přemýšlet a dívat se do svého nitra.
O. Přijde s Varováním nějaký hluk, jako když fouká vítr?
ML. Jak jsem to tehdy viděla, bylo to spíš velké ticho, jako pocit prázdnoty. Všechno bylo velmi tiché. Tak jsem to viděla já.
O. Před sedmi lety jste řekla, že Varování přijde brzy. Mnoho lidí si myslelo, že už se to stane. Co byste řekla dnes?
ML. Je to brzy. Všechno mi připadá brzo, protože čas běží tak rychle.
O. Jste jediná, kdo zná rok Varování. Řekla jste to někdy někomu jinému, například knězi?
ML. Ne.
ČASOPIS GARABANDAL (1982) Přetištěno z mezinárodního časopisu Garabandal říjen-prosinec 2004

DNEŠEK V HISTORII GARABANDALU: 19. října 1982 Rozhovor s Mari Loli

O. Vzpomínáte si, co řekla Blahoslavená Matka o komunistickém soužení, které má předcházet Varování?
ML. Vypadalo to, že komunisté ovládnou celý svět a bude velmi těžké praktikovat náboženství, pro kněze sloužit mši nebo pro lidi otevírat dveře kostelů.
O. To jste měla na mysli, když jste řekla, že to vypadalo, jako by církev zmizela?
ML. Ano.
O. Bylo by to kvůli pronásledování, a ne proto, že by lidé přestali praktikovat své náboženství?
ML. Ano, ale myslím, že mnoho lidí přestane. Kdo ho bude praktikovat, bude se muset skrývat.
O. Bude to jen v Evropě, nebo si myslíte, že to bude i tady ve Spojených státech?
ML. To nevím, protože pro mě v té době byla Evropa celý svět. Prostě jsem předpokládala, že to tak je. Blahoslavená Matka neupřesnila, na jakém místě. Mně se zdálo, že je to všude.
ČASOPIS GARABANDAL (1982) Přetištěno z mezinárodního časopisu Garabandal Interational, říjen-prosinec 2004

DNEŠEK V HISTORII GARABANDALU: 18. ŘÍJNA 1961

1. poselství blahoslavené matky v GARABANDALU
18. října 1961 - před 62 lety nám Maria dala své první varování. Poselství o spáse, hlavní zjevení Garabandalu, bylo předáno světu. Bohužel svět jejím slovům nenaslouchal. Doufejme, že "Varování a zázrak" změní srdce tohoto sobeckého světa. "Musíme přinášet mnoho obětí, konat mnoho pokání a často navštěvovat Nejsvětější svátost. Především však musíme vést dobrý život. Pokud tak neučiníme, postihne nás trest. Kalich se již naplňuje, a pokud se nezměníme, stihne nás velmi velký trest."
Video: Záběry z onoho deštivého dne

17. října 1961: Juan Alvarez Seco, velitel brigády civilní gardy v Garabandalu

"Ten den jsem šel nahoru se 14 páry strážců, abych udržoval pořádek, protože to bylo den před 18. zářím. Conchita ke mně přišla v extázi a dala mi políbit kříž, což pro mě bylo znamením naděje, že všechno dobře dopadne, navzdory obrovskému počtu lidí, kteří do Garabandalu přišli, a navzdory silnému dešti, který celý den neustával. Nevyskytl se ani ten nejmenší problém. Spočítal jsem, že ten den bylo v Garabandalu asi 12 až 15 tisíc lidí. To, že tam bylo osm set až tisíc aut a nedošlo k žádné nehodě, pro mě bylo obrovským překvapením." - pan Juan Alvarez Seco

skupina

16. ŘÍJNA 1968: PADRE PIO, LOURDES A CONCHITA: NOVÉ VÝJIMEČNÉ "POTVRZENÍ" PRAVOSTI GARABANDALU

Když blahoslavený otec Pio 23. září 1968 zemřel, Conchita byla velmi zmatená. Proroctví blahoslavené Panny Marie, která mu předpověděla, že uvidí zázrak, se zřejmě nenaplnilo... . Ale 16. října téhož roku vizionářka obdržela telegram z Lurd. Poslala ho jedna její přítelkyně a naléhala na ni, aby se vydala do světoznámé svatyně a převzala dopis blahoslaveného otce Pia (napsaný mimochodem právě... den předtím, než blahoslavený kapucín znovu "potvrdil" nadpřirozenou pravost Garabandalu jednomu francouzskému autorovi duchovních záležitostí, kterého velmi dobře známe (Jacques Serre).
Klášter kapucínů, 22. srpna 1968, Pro Conchitu - otec Pio řekl: "Prosím Nejsvětější Pannu, aby ji potěšila a vedla ke svatosti. Žehnám jí z celého srdce." P. Pellegrino
Tento vzkaz nadiktovaný Otcem Piem právě v den svátku Neposkvrněného Srdce Panny Marie otci Pellegrinovi, tehdejšímu představenému kláštera San Giovanni Rotondo, přinesl Conchitě jeden z poslů a přátel slavného kapucína, františkán fr. Bernardino Cennamo, který sám byl 18. června 1965 v San Sebastianu de Garabandal a byl svědkem velkolepé extáze onoho slavného dne, ale stále pochyboval o jejím božském původu... až do chvíle, kdy ho slavný kapucín z Pietrelciny požádal, aby Conchitě nabídl malou roušku, kterou si měl brzy po své smrti zakrýt tvář - zcela výjimečnou "relikvii", kterou vizionářka zdědila v Lurdech. Od otce Bernardina se také dozvěděla, že otec Pio krátce před smrtí (22. srpna 1968) zjevně "viděl zázrak": "Sám mi to řekl," trval na svém františkán. O několik dní později napsala Conchita Joey Lomanginovi a zmínila se o zcela zásadní nedávné "události". Později o tom napsala kompletní zprávu pro Elisu, přítelkyni z Barcelony. (P. A. Combe, francouzský kněz, který Conchitu a její matku do Lurd doprovázel, nám také poskytne úplnou zprávu o této nanejvýš pozoruhodné, prozřetelné cestě). Navíc se všechny nezvratné skutečnosti udály před a po slavné Nótě Msgre Cirarda, 9. října 1968! Pokud jde o samotného P. B. Cennama, ten nakonec v dopise ze 4. července 1969 jednomu anglickému gentlemanovi pevně potvrzuje, co bylo řečeno výše.
Z knihy "Garabandal", J. Serre, strany 216-217

15. ŘÍJNA 1961 (Pokračování příběhu o uzdravení zlomené nohy otce Andreua)

Bylo asi osm hodin. Otec sdělil lékaři, že všechny jeho bolesti ustoupily a že může nohou bez obtíží pohybovat. Lékař byl překvapen, ale z opatrnosti mu poradil, aby na nohu nešlapal a počkal na příjezd sanitky, kterou se jim podařilo přivolat z Casa Valdecilla v Santanderu. Zranění bylo vážné a normálně by trvalo patnáct až dvacet dní, než by se uzdravilo. Casa de Salud Valdecilla byla největší nemocnice v Santanderu. Od otce Andreua o tom máme následující informace. Lékař našel otce sedět na kraji postele. - Co to děláte, otče? - Jak vidíte, snažím se vstát ... . - Nedělejte to! To je hloupost. Podíváme se na váš kotník... Doktor si klekl na jedno koleno, aby kotník lépe prohlédl. Pak zvedl hlavu směrem k otci, zvláštně se na něj podíval a řekl: - Vy jste ale komediant! No tak, ukažte mi ten špatný kotník. Kněz mu se zjevnou lhostejností ukázal druhý kotník, který byl dobrý. Doktor si ho velmi pečlivě prohlédl. Porovnával ho s druhým... a nakonec opět zvedl hlavu k otci, přičemž s těžko popsatelným výrazem řekl: - Co se to v téhle vesnici děje za divné věci! Pokračujeme nyní v popisu pana Förschlera: "Když lékaři odešli, začal si otec obouvat boty, protože necítil žádnou bolest... . Postavil se na nohu a zvládl to bez potíží. Pak se rozhodl, že bude sloužit mši svatou ve vesnici, a odmítl volat otci Valentínovi, aby přijel do vesnice. Během celého obřadu se pohyboval, klečel a bez potíží vstal. Jacinta mu v půl čtvrté ráno v extázi řekla, že to bylo takhle: Otče, Panna Maria mi řekla, že jste nemocný, ale řekla mi, abych vám vyřídila, že jste uzdraven. Současně s tím zmizely i bolesti."
"Spěchala na horu", kniha 2, strany 22-23

14. října 1961 Cesta otce Ramona Andreua a jeho zázračné uzdravení

14. října 1961 "Přijeli jsme do San Sebastian de Garabandal." Dva dny po svátku Panny Marie na Sloupu se v Garabandalu poprvé objevil německý inženýr, který pobýval ve Španělsku v Madridu: Máximo Förschler Entenmann. Ačkoli byl protestant, byl velmi úzce spjat s rodinou Andreu; z tohoto důvodu přišel v doprovodu otce Ramóna Maríi. Cesta nebyla snadná. Bylo 14. října, druhá sobota, oktáv onoho zvláštního svátku růžence, který se konal v Garabandalu. Poslechněme si, co říká: "Asi dvacet kilometrů před Cossiem jsme měli v horském průsmyku obrovskou srážku s jiným autem. Nehoda mohla mít fatální následky. Teprve později jsem pochopil, že to byla bezpochyby Nejsvětější Panna, která nás zachránila před jistou smrtí. Kvůli tomu, co se stalo, jsme do San Sebastian de Garabandal přijeli velmi pozdě, po jedenácté hodině v noci. Odebrali jsme se do domu, kde jsme byli ubytováni (všechny domy ve vesnici byly pro otce Ramóna Maríu Andreu otevřené), a poté, ve dvanáct hodin, se otci začalo dělat velmi špatně, měl nevolnost, studený pot a strašné bolesti v levém kotníku, který se zdál být velmi oteklý... Všichni jsme se vrátili do domu, kde jsme byli ubytováni. Ve vesnici byl lékař ze Santanderu a kostní specialista z Burgosu. (Dům, ve kterém bydleli otec Andreu a pan Forschler, patřil ženě jménem Epifania, zvané Fania. Doktor Celestino Ortiz Pérez byl lékař ze Santanderu a doktor Renedo z Burgosu). Zavolal jsem jim. Po vyšetření stanovili diagnózu: kromě zjevného otoku šlo pravděpodobně o zlomeninu kotníku, přinejmenším vlasovou trhlinu. Bolesti byly tak silné, že nebyl schopen snést ani mírnou váhu prostěradla, které měl přes něj položené, aby ho zakryl. Po dlouhé době - muselo být půl čtvrté ráno - jsme slyšeli hluk na ulici a lidi křičeli, aby majitel domu otevřel dveře, protože Jacinta tam byla v extázi a chtěla dovnitř. Krátce nato se objevila v místnosti, přistoupila k otci a dala mu políbit krucifix. [Jacinta vešla do pokoje, zvedla krucifix v ruce a řekla zjevení: "Otec je velmi nemocný! Uzdrav ho. Blouzní,..., vyléč ho." Přesně v okamžiku, kdy kněz políbil krucifix, který mu dívka podávala, jeho bolesti zcela zmizely.
Zdroj: "Spěchala na horu", kniha 2, strany 21-22 1993

o. Andreu

Móda, tahání dívek do pekla?

11. dubna 1993, rozhovor s nejstarším bratrem Conchity, Serafinem Gonzalezem.
Otázka: "Co řekla Panna dívkám o módě?"
Serafin: "Řekla jim, že móda táhne lidi do pekla a že by se měly oblékat slušně a skromně, pokud chtějí být spaseny. To byla její slova. Dnes (1993) jsou mnohem smysluplnější než tehdy, když si uvědomíte tu katastrofu všude kolem (s módou). Tehdy to nemělo velký smysl, ale teď už ano."
Časopis "GARABANDAL", červenec-září 1993

Serafin Gonzales
Serafin Gonzales

"Závod nohou", příběh Serafina Gonzaleze (Conchitin bratr)

"Jednou přišel chlapec, který byl dobrý sportovec, a řekl: 'Nikdo mě nemůže porazit v závodě. Žádná dívka mě nemůže porazit. Jedna z dívek se dostala do extáze a dala se do běhu a ten chlapec běžel za ní. Bylo jasné, že se ho Blahoslavená Panna nesnaží předběhnout v závodě, ale v tu chvíli dívka běžela takovou rychlostí přímo ke zdi domu, že si chlapec pomyslel: "Jestli to není od Boha, tak se ta dívka zabije, když narazí do té zdi." V tu chvíli se dívka rozběhla a běžela přímo ke zdi domu. Chlapec se musel zastavit, aby měl čas zpomalit, ale dívka běžela dál bez zastavení, až doběhla ke zdi, a pak se v okamžiku zastavila. Řekla blahoslavené Panně: "Ach, to je tak, že uvěří...!". Chlapec to uslyšel a uvěřil, protože v takové rychlosti nebylo v lidských silách se v okamžiku zastavit."

8. ŘÍJNA 1962 MARI-LOLI A JACINTA SE DOZVÍDAJÍ O PŘÍCHODU VELMI VELKÉHO ZÁZRAKU

Po měsíci strádání kvůli další neposlušnosti vůči rodičům začala mít Jacinta opět extáze. Toho 8. října 1962 se obě vizionářky zvláště dozvěděly o příchodu budoucího velkého zázraku, který měl prokázat pravost poselství a "událostí", k nimž došlo v San Sebastianu de Garabandal.
Z knihy "Garabandal", autor J. Serre, strana 151

DNEŠNÍ DEN V DĚJINÁCH GARABANDALU: 7. ŘÍJNA 1962 - SVÁTEK PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ

Mladí vizionáři v extázi jednohlasně zvolali, když odříkávali růženec: "Viva Santo Domingo que lo el "Rosario" ha fundado!" tj: "Ať žije svatý Dominik, který "založil" růženec". Tento svátek Panny Marie Růžencové podtrhla velkolepá extáze Conchity, která běžela po vesnici a více než hodinu přitom zpívala růženec. Podle vizionářky "je růženec velmi důležitou součástí poselství Panny Marie v Garabandalu".
* Toho dne také Panna Maria políbila misál Loli, stránku po stránce.
Výňatek z knihy "Garabandal", J. Serre, strana 106

SLUNCE TANČÍ V GARABANDALU - 3. října 1972

časopis "NEEDLES", zimní vydání 1973, strany 19,20 Autor: Fr. Joseph A. Pelletier
Ve třech různých dnech roku 1972 byli lidé svědky "tance" Slunce na obloze v Garabandalu. Dne 24. května 1972, 8. června 1972 a 3. října 1972. 24. května 1972 - "Tato událost je zmíněna v "NEEDLES" (podzimní číslo 1972 str. 24). Časopis cituje Maritu Foleyovou následovně: "Ve středu 24. května, když se asi 40 členů naší skupiny shromáždilo po recitaci růžence, Salve Regina a dalších modliteb pod borovicemi, někdo zvolal: "Podívejte se na slunce!, Podívejte se na slunce!" Udělali jsme to. A k našemu úžasu se Slunce otáčelo ve směru hodinových ručiček. (Událost se odehrála v 18:30 a trvala asi půl hodiny).

EUCHARISTIE

První poselství Panny Marie z Garabandalu: 18. října 1961 - "Musíme přinášet mnoho obětí, konat mnoho pokání a často navštěvovat Nejsvětější svátost."
2. poselství: 18. června 1965 - "Eucharistii se přikládá stále menší význam."
Conchita řekla: "Blahoslavená Panna nám řekla, že větší milostí je přijmout Ježíše ve svatém přijímání než ji vidět."
"Ptala jsem se dívek, proč chodí tak často do kostela, když je zavřený (nesměly do něj vstoupit v extázi), a ony mi upřímně odpověděly: PROTOŽE PANNA RÁDA CHODÍ DO BLÍZKOSTI MÍSTA, KDE JE JEJÍ SYN JEŽÍŠ." - Luis Navas, očitý svědek
Panna Maria řekla Conchitě: "Měla bys častěji navštěvovat mého Syna ve svatostánku. Proč se necháváš unášet leností, místo abys Ho navštívila? On na tebe čeká dnem i nocí."

eucharistie

DNEŠEK V HISTORII GARABANDALU: 1. ŘÍJNA 1961 - SJEDNOCENÍ CÍRKVÍ

"BLAHOSLAVENÁ PANNA MI ŘEKLA JEDNU VĚC... DŮLEŽITĚJŠÍ NEŽ VŠECHNO, CO JSTE [DON VALENTIN] DOPOSUD NAPSAL." První den a zároveň první neděli "měsíce svatého růžence" Conchita na konci noční extáze sdělila donu Valentinovi, že se právě od blahoslavené Panny dozvěděla něco, co je mnohem důležitější než vše, co byl garabandalský farář schopen doposud zaznamenat. Téměř jistě se to týkalo budoucího obrácení protestantů nebo anglikánů, podle toho, co tehdy Conchita sama řekla Placidovi Ruilobovi: "Proč kritizuješ protestanty, vždyť 'brzy' [lépe řečeno 'bez prodlení' (pronto), protože toto španělské slovo ve skutečnosti neznamená nutně 'brzy', ale spíše to, že k nějaké události dojde rychle a bez překážek], budeme sjednoceni (neboli JEDNOU komunou)". Panna Maria by tak vizionáři postupně zjevovala první prvek budoucí "velké církevní události", tedy "konečně dosaženou dokonalou Jednotu všech křesťanů, samotné "sjednocení církví" v Jediné církvi Kristově! Je pravda, že ji začala zjevovat, jak se lze oprávněně domnívat, prostřednictvím zesnulého otce Luise, od 15. srpna 1961 tamtéž dalším lidem. Jakýsi prorocký náhled a zkušenost budoucího celosvětového AVISA? [Varování].
Výňatek z knihy "Garabandal", J. Serre, strana 105

Pastor Don Valentin
Pastor Don Valentin

3 Dívky odešly do kláštera

Mnoho lidí v průběhu let poznamenalo: "Proč se dívky po zjeveních nevydaly na řeholní dráhu, nestaly se jeptiškami? Většina lidí neví, že ve skutečnosti 3 ze 4 dívek vstoupily do kláštera! Conchita, Jacinta a Mari Loli tam na krátkou dobu vstoupily, pak z různých důvodů odešly a místo toho se staly internátními studentkami. Marie Cruzová neodešla vůbec. Dne 7. února 1966 vstupuje Conchita (v den svých 17. narozenin) do řádu bosých karmelitek misionářek v Pamploně. Dne 13. února 1966 má vidění od Ježíše, kde jí říká, že to nebylo jeho přání, aby zde byla. Jacintě i Mari Loli bylo v době, kdy se rozhodly vstoupit do kláštera, 16 let. Dne 30. září 1965 odešly k Milosrdným sestrám svaté Anny do aragonského města Borja. Ježíš řekl Conchitě: "Vyvolil jsem si tě ve světě, to znamená v normálním stavu věřících, abys v něm zůstala." Náš Pán měl asi s dívkami jiné plány a povolání, aby zůstaly ve světě, a ne schované v klášteře. Jak jinak bychom se dozvěděli vše, co víme o zjeveních a poselstvích.
Zdroje: "Rozhodující hodina pro Conchitu" od P. Alfreda Combeho
"Garabandal: Poselství naděje" Str. 227
GARABANDALSKÝ ČASOPIS LEDEN - ÚNOR 2022 str. 4-6

DNEŠEK V HISTORII GARABANDALU: 29. ZÁŘÍ 1967

V podvečer svátku archanděla Michaela se Conchita nepřipojila ke skupinové modlitbě, ale vystoupila s několika dalšími osobami k borovicím. Zatímco vizionářka a její přátelé klečeli v modlitbě, vyšla hvězda a zůstala nad nimi po celou dobu jejich modlitby!
Úryvek z knihy "Garabandal", J. Serre, strana 214

Dne 28. září 1978 zemřel papež Jan Pavel I. (pouhých 33 dní po svém uvedení do úřadu papeže)

Nyní se o tom zmiňuji z dobrého důvodu. Jeho odchod vlastně způsobil jedno z nedorozumění v proroctví. Když Conchita řekla, že budou "ještě 3 papežové, až do "konce časů", ona (i Maria) nepočítala s papežem Janem Pavlem I. kvůli jeho krátké vládě. Albrecht Weber, autor knihy "Boží prst", se v roce 1963 angažoval v Garabandalu a spřátelil se s Conchitou. Dne 14. listopadu 1965, den po posledním zjevení Panny Marie v Garabandalu, vedl pan Weber rozhovor s Conchitou v jejím domě za přítomnosti její matky. Spolu s panem Weberem byl přítomen také tlumočník. Během tohoto rozhovoru vyšlo najevo, že když Conchita právě v den smrti papeže Jana XXIII. mluvila o "dalších třech papežích a pak že přijde "konec časů" (NE konec všech časů), její matka jí položila několik otázek. Na jednu z matčiných otázek Conchita odpověděla, že Panna Maria skutečně řekla, že budou ještě ČTYŘI papežové, ale že jednoho z nich nepočítá. Když to Conchitina matka uslyšela, přísně Conchitě zakázala, aby to znovu opakovala, protože se matka obávala, že dojde k mylným výkladům a mnoha pomluvám. Lidé by se mohli mylně domnívat, že jeden z papežů může být falešný nebo špatný atd. Během tohoto rozhovoru s matkou Conchita také řekla, že jí Panna Maria řekla, že jeden z papežů bude mít velmi krátkou vládu. Těmito čtyřmi papeži jsou Pavel VI, Jan Pavel I, Jan Pavel II, Benedikt XVI.

JPI

Aktualizováno: červen 2024
Creative Commons License
Uvedená práce (dílo), jejímž autorem je Informační středisko GARABANDAL v České republice, podléhá licenci Creative Commons.