Zjevení v Garabandalu

MŠE NA MODLITBNÍ ÚMYSLY V GARABANDALU

Každý poslední čtvrtek v měsíci slouží farář kostela v Garabandalu (o. Rolando) mši svatou na modlitební úmysly. Máte několik dní na to, abyste svou prosbu poslali do středy, aby dorazila včas (mějte na paměti rozdíl časových pásem). Žádosti zaslané pomocí formuláře z odkazu níže (v angličtině nebo španělštině) jsou přeposlány na e-mailovou adresu farnosti. (V případě potřeby použijte online překladač). Úmysly jsou vytištěny a doručeny každý čtvrtek faráři, aby byly uloženy do "schránky proseb" u paty oltáře, na přímluvu Panny Marie Karmelské, před vystavenou Nejsvětější svátostí v kapli San Sebastian de Garabandal.
NĚKTERÉ MOBILNÍ TELEFONY SE NEPŘIPOJÍ, MOŽNÁ BUDETE MUSET POUŽÍT POČÍTAČ.
ÚMYSLY NENECHÁVEJTE ZDE NA TÉTO STRÁNCE. https://www.garabandalparroquia.com/en-union-de-oraciones

ÚSMĚV A SMÍCH PANNY MARIE

13. prosince 1961, Conchita napsala dopis faráři v Barro, otci José Ramónovi Garcíovi de la Riva: V den Neposkvrněného početí (8. prosince) mi Panna Maria přišla popřát k svátku. Již dříve řekla, že přijde, a když přišla, hodně se usmívala a smála. První, co řekla, bylo: "Vše nejlepší k svátku". [José Ramón García de la Riva, Mémoires d'un curé de campagne espagnol, Chrétien Paviol, Lyon, 1972, s. 145].
Jednou z jedinečných charakteristik zjevení Panny Marie v Garabandalu je, že bylo nesčetněkrát zaznamenáno, jak se usmívá a směje!

CHŮZE ZPĚT OD SVATOSTÁNKU

Ve svém druhém poselství z Garabandalu z 18. června 1965 nás Panna Maria varovala před tím, co se blíží, když řekla, že "eucharistii se přikládá stále menší význam".
Během událostí, jakmile začaly zjevení, Panna Maria vždy vedla vizionáře do vesnického kostela, kde poklekali a modlili se před svatostánkem. Když se jich ptali, proč tak často chodí do kostela, odpovídali, že Panna Maria říkala, že je ráda v blízkosti svého Syna. Při těchto příležitostech vizionáři v extázi vedeni Pannou Marií odcházeli z kostela pozpátku. Na znamení hluboké úcty se nikdy neotáčeli ke svatostánku zády.
"Utvrzení víry v Garabandalu" z GARABANDAL JOURNAL listopad-prosinec 2002
TOTO JE SKVĚLÉ VYVRÁCENÍ ARGUMENTŮ TĚCH, KTEŘÍ NEPRÁVEM OBVIŇUJÍ GARBANDAL Z DÉMONIČNOSTI, PROTOŽE DÍVKY CHODILY POZPÁTKU. TEĎ UŽ VÍTE, PROČ TO UDĚLALY! VEDLA JE K TOMU NAŠE POŽEHNANÁ MATKA!

Mari-Loliho třídenní deník napsaný dne 19.-20.-21. dubna 1967

3. den - Hrůza hříchu! - 21. dubna 1967 Pane, nedopusť, abych kvůli hříchu ztratila obrovskou milost, kterou jsi mi dal. Kéž ve mně tvá milost každým dnem víc a víc roste a kéž mi nikdy není odňata. Je to tak velkolepé, Pane, pomyslet na to, že máš pro mě místo v nebi. Ach, Pane! Pomoz mi ho získat. Vím, že jen svým úsilím bych toho nebyla schopna, ale svou velkou láskou, kterou ke mně chováš, mi pomáhej, abych jednoho dne mohla usednout ve Tvé nebeské slávě.
Předsevzetí Doma se nerozčilovat, když mi nikdo nepomáhá s domácími úkoly, když si myslím, že nejsou udělány správně. Na ulici se projevovat vstřícně k těm, kdo mi ubližují. To znamená pokořit se, abych je nesnižovala. Když se modlím k Bohu, našemu Pánu, hlavní věc, která je pramenem všech ostatních dobrých skutků, nesmím to dělat rutinně, zejména když přijímám svaté přijímání při mši svaté.
Co není všeobecně známo, je to, že Loli měla nejen několik promluv s naší blahoslavenou Matkou, ale mnoho promluv se samotným Ježíšem v době, kdy probíhala zjevení v Garabandalu.
Zdroj: "The Vigil", leden-duben 1997

DNEŠNÍ DEN V HISTORII GARABANDALU 20. DUBNA ZEMŘELA MARIA LOLI MAZONOVÁ

Mari Loli Mazon LaFluer (jedna ze 4 dívek) zemřela 20. dubna 2009. Bylo jí pouhých 59 let. Trpěla lupusem a sklerodermií, které jí nakonec způsobily fibrózu plic. Loli zemřela obklopena svou milující rodinou a sestrou Sari (v té době na návštěvě ze Španělska). Nejprve žila v Massachusettes, v roce 1982 se přestěhovala do New Hampshire. V době své smrti byla Loli více než 35 let provdána za svého manžela Francise. Mari loli trpěla lupusem a její otec měl rakovinu mozku a zemřel v noci její svatby. Život vizionářky nebyl snadný, byl plný utrpení, o kterém se nikdy nedozvíme. Pamatujte na ni dnes ve svých modlitbách.

Mari Loli
Mari Loli

Mari-Loliho třídenní deník napsaný dne 19.-20.-21. dubna 1967

2. den - první rozhovor - shrnutí rozhovoru o meditacích - 20. dubna 1967 Aby se vám dobře meditovalo, je třeba, abyste svou mysl soustředili na téma, o kterém meditujete, protože jinak se vaše představy zatoulají k jiným věcem, které se staly nebo které byste mohli chtít udělat. Ó, Panno Maria! Pomoz mi, abych byl svatý a nesl malé kříže, které mi posíláš, s radostí a odevzdaností, abych vše, co dělám, dělal z lásky k tvému svatému Synu a k tobě. Druhá promluva - "Od koho pocházím?" Pomyslet na to, že jsem zde díky činu Boží lásky vůči mně. To samo o sobě stačí, abych byl dobrý. Tolik bytostí ve tvé představivosti, kterým jsi nedal život. Ó, Pane! Moc ti děkuji, že sis mě vybral. Pomáhej mi, Pane, abych mohl všechno dělat dobře, a tak budeš mít radost, že sis mě vybral.

Proč jsem tady? Ach, Pane! Vím, že jsi mě stvořil, abych byl svatý. Pomoz mi dosáhnout tohoto titulu a den za dnem se snažit být jím stále více, aby můj život byl neustálým projevem lásky k tobě. Pane, když Tě necítím ve své blízkosti, nedovol, abych byl sklíčený, jako jsem nyní. Pomoz mi, jinak nemohu mít pokoj a vnitřní radost.

Mari-Loliho třídenní deník napsaný dne 19.-20.-21. dubna 1967

Před několika lety našla Julia Mazonová, matka Mari-Loli, jedné ze čtyř garabandalských vizionářek, několik zabalených a dávno zapomenutých věcí z doby zjevení i z doby pozdější. Mezi těmito vzácnými předměty byl i deník, který si Mari-Loli vedla během svého ústraní v Balmori ve Španělsku v dubnu 1967. Nebylo jí ještě ani 18 let. Loliiny zápisky jsou tak hluboké... Nikdy předtím je nikdo nečetl ani nepublikoval, ale to, co z nich vyzařuje, je její prostota a upřímnost a to takovým způsobem, že nemohou nezlepšit duchovní život člověka. Její intenzivní touha po úplném sjednocení s Pánem skrze svatou Pannu Marii je tak ohromující, že se jí daří zachytit své nejintimnější myšlenky, když bere do ruky pero, aby je zaznamenala. Nikdy ji nenapadlo, že jednou budou její spisy vyzařovat obrovskou nadějí nejen pro ty, kteří vyznávají a snaží se plnit Boží vůli, a přesto tolikrát padnou, ale pro celé lidstvo, zejména pro mládež ve světě. Proto cítím povinnost se o ně s vámi v tomto okamžiku podělit:

1. den - Duchovní cvičení - 19. dubna 1967 Začínám exercicie, v nichž ke mně bude promlouvat náš Pán a Nejsvětější Panna prostřednictvím P. Gustava Morelose. Umiňuji si naslouchat s velkou láskou a důvěrou, aby náš Pán těmito prostředky osvítil můj život, abych mohla kráčet po cestě spravedlnosti. Přeji si, aby se v těchto dnech intenzivního spojení s naším Pánem a Pannou Marií vyjasnily mé duchovní myšlenky. Panno Maria, dej, ať se skrze tato cvičení naučím milovat tě tak, jak si zasloužíš a přeješ si být milována. Prosím, neopouštěj mě ani na okamžik. Jsem tak slabá, že okamžitě klopýtám a padám. Nedopusť, ó Pane, abys mě při posledním soudu požádal o vydání účtu a shledal mé ruce prázdnými.

MALÝ ZÁZRAK

22. června 1962 - Svatý Michael říká Conchitě, že se stane zázrak "Zviditelnění hostie" a ona ho v budoucnu oznámí 15 dní předem.
3. července 1962 - Conchita oznamuje, že za 15 dní se zázrak stane a objeví se Viditelná hostie.
18. července 1962 - hostie se objeví na Conchitině jazyku z ničeho nic a je zachycena na film a kameru a nespočet očitých svědků stojících vedle Conchity přísahá, že předtím, než se objevila, na jejím jazyku nic nebylo.
Video: Zázrak s hostií

Dr. Ricardo Puncernau, neuro-psychiatr

Dr. Ricardo Puncernau je viceprezidentem Španělské společnosti pro sofrologii a psychosomatickou medicínu a prezidentem Španělské asociace parapsychologických vyšetření.
"Zvažoval jsem, přemýšlel a vědomě pozoroval události a dospěl jsem k následujícímu závěru: V Garabandalu nikdy neexistoval a neexistuje žádný jiný působící příčinný faktor ve vztahu k tomu, co se tam děje, kromě Nejsvětější Panny." V této době, kdy je svět "zmatený" na církevní úrovni, podobně na úrovni mezinárodní, společenské, rodinné i osobní, plný nespravedlnosti a egoismu, jsme se odvážili napsat tyto řádky. Jedná se o sérii jednoduchých příběhů, které pojednávají o slavných událostech z Garabandalu viděných prizmatem křesťanského lékaře.
Protože jsem křesťan, jsem povinen říkat přísně pravdu, bez příkras, alespoň v podstatě vyprávění. Důležitá je, troufám si říci, nepřikrášlenost příběhu.
Barcelona, prosinec 1974 Dr. Ricardo Puncernau

Puncernau
Dr. Ricardo Puncernau

V NEDĚLI BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ - PODOBNOSTI MEZI BOŽÍM MILOSRDENSTVÍM A GARABANDALEM

Přetištěno s laskavým svolením GARABANDAL JOURNAL červenec-srpen 2004

UTRPENÍ
"Upři svůj pohled na utrpení mého Syna." --- Panna Maria Faustyně (Deník sv. Faustyny, 449)
"Přemýšlejte o Ježíšově umučení." --- Poselství Panny Marie z Garabandalu, 18. června 1965.

ZJEVENÍ NAŠÍ PANÍ
"Viděla jsem Matku Boží v bílém rouchu a modrém plášti s odkrytou hlavou." 15. srpna 1935, Deník, 468
"Blahoslavená Panna se zjevuje v bílém šatu, modrém plášti a s korunkou z malých zlatých hvězdiček." (ale bez pokrývky hlavy) --- Conchitin deník (Při jedné příležitosti se Panna Maria zjevila tak, jak je uvedeno výše, avšak bez korunky).

POKORA A PROSTOTA
"Stále tě doprovázím jako dítě, abych tě naučila pokoře a prostotě." --- Panna Maria vysvětluje Faustyně, proč se jí někdy zjevuje Ježíš jako dítě (Deník, 184)
"Milujte pokoru a prostotu." --- zjevení Pána Conchitě, 13. února 1966

NEJEN PRO TEBE
"Milosti, které ti uděluji, nejsou určeny jen tobě, ale i velkému množství dalších duší." (Mt 28,12) --- Náš Pán Faustyně (Deník, 723)
"Nepřišel jsem jen pro tebe, přišel jsem kvuli všem" --- Náš Pán Conchitě, 20. července 1963

POTRAT
"Zachvátily mě tak silné bolesti, že jsem musela okamžitě ulehnout do postele.... Ježíš mi dal najevo, že se tímto způsobem účastním Jeho agónie v zahradě a že On sám dopustil toto utrpení, aby Bohu obětoval zadostiučinění za duše zavražděné v lůně hříšných matek." --- 16. září 1937, Deník, 1276
"Dokážete si představit, jak by někdo mohl zabít dítě v lůně matky, aniž by tím zabil matku? .... Nuže, blahoslavená Matka o tom mluvila a dala mi na vědomí, že se to bude dít a kalich nepravosti bude přetékat." --- Conchita Albrechtovi Weberovi 14. listopadu 1965

POKORA A PÝCHA
"Bůh má zalíbení jen v pokorných, pyšným se vždycky protiví." --- Panna Maria Faustyně (Deník, 1711)
"To, co Bůh nejvíce miluje, je pokora; to, co se mu nejvíce nelíbí, je pýcha." --- Slova Panny Marie v Garabandalu, jak je vyprávěla Conchita sestře Marii Nieves v Burgosu 19. dubna 1967

PŘIJÍMÁNÍ OD ANDĚLA
"Viděla jsem u svého lůžka Serafa, který mi podal svaté přijímání... To se opakovalo třináct dní..." (Deník, 1676)
"Anděl se nám zjevil s pohárem, který vypadal jako zlatý ... a pak nám podal svaté přijímání. Přinášel nám svaté přijímání po dlouhou dobu." --- Conchitin deník

Přínosný večer s Conchitou od P. Josepha A Pelletiera (Zázrak)

Conchita zdůraznila, že zázrak bude důkazem velké Boží lásky k nám, to znamená, že samotná podstata zázraku bude ohromujícím projevem Boží lásky. Conchitě bylo zmíněno, že někteří lidé se domnívali, že zázrak by mohl mít eucharistickou povahu. Stane se tak ve čtvrtek, v den ustanovení eucharistie, a eucharistie byla nejdůležitější součástí garabandalského poselství. Ale Conchita řekla, že si "nemyslí", že by byl eucharistický. Opatrně zdůraznila, že to představuje pouze její osobní názor, nicméně jak všichni vědí, Conchitě naše Paní řekla, jaký to bude zázrak. Neměla možnost jej vidět, ale ví, v čem bude spočívat.
Časopis "Needles", podzim 1971, strana 21

Tento den v historii Garabandalu, 13. DUBNA 1962

Svátostné přijímání, které svatý Michael udělil Conchitě v extázi u borovic, v den svátku svatého Hermenegilda, mučedníka eucharistie, který je uctíván jako "patron" Španělska. Z knihy: "GARABANDAL" J. Serre. str. 130
Nyní, než uděláte nějaké závěry o Hermenegildovi jako o "zázračném mučedníkovi", nezapomeňte, že existuje několik možných problémů, který podle některých zpráv byl Španěl, ale Conchita řekl, že svatý mučedník nebyl Španěl. Netušíme, kolik mu bylo let, i když to byl dospělý, ženatý muž, a také neodpovídá popisu, který Conchita uvedla: "Zázrak bude na svátek mladého mučedníka eucharistie, chlapce, který nosil přijímání pronásledovaným křesťanům. Jsem si tedy jistý, že to není onen "zázračný mučedník".

Móda, tahání dívek do pekla?

11. dubna 1993, rozhovor s nejstarším bratrem Conchity, Serafinem Gonzalezem.
Otázka: "Co řekla Panna Maria dívkám o módě?"
Serafin: "Řekla jim, že móda táhne lidi do pekla a že by se měly oblékat slušně a skromně, pokud chtějí být spaseny. To byla její slova. Dnes (1993) jsou mnohem smysluplnější než tehdy, když si uvědomíte tu katastrofu všude kolem (s módou). Tehdy to nemělo velký smysl, ale teď už ano."
Časopis "GARABANDAL", červenec-září 1993

Serafin
Serafin Gonzalez

ZELENÝ ČTVRTEK 11. DUBNA 1963: "ÚŽASNÉ ZNAMENÍ ZŮSTANE NA MÍSTĚ BOROVIC, AŽ DO KONCE ČASŮ"!

Na tento Zelený čtvrtek se Conchita dozvěděla o budoucím znamení, které hned po událostech dne "D"(Zázraku) zůstane na místě borovic až do konce časů, a to v podobě světelného sloupu, jakéhosi oblaku ve dne a ohně v noci." Tento jev bude díky svým zřejmým biblickým, církevním a eschatologickým konotacím symbolizovat přítomnost Boha uprostřed jeho lidu, který je takto osvěcován a veden na své pozemské cestě do "zaslíbené země". Na místě, kde se toto podivuhodné "znamení" objeví, bude nakonec postavena svatyně na počest svatého archanděla Michaela, "ochránce Božího lidu". Můžeme také poznamenat, že toto velké Znamení bude mít nutně hlubokou příbuznost se samotnou podstatou budoucího Zázraku. Nejenže bude pro všechny viditelné, ale dokonce bude možné takový mimořádný nadpřirozený jev fotografovat a vysílat v televizi, nikoliv se ho však dotýkat.
Z knihy "Garabandal, zjevení Panny Marie", autor Jacques Serre, strana 172.

CONCHITA O KŘTU (29. prosince 2019)

V tento den jsem mluvil s Conchitou o křtu, kterého jsem se zúčastnil, a ona řekla: "Tvůj křest je důležitější než tvé narozeniny, protože to je den, kdy se stáváš Božím dítětem!". Není její pohled na život úžasný?

POŽEHNANÉ VELIKONOCE

Jménem Conchity a mým chceme všem popřát požehnané Velikonoce. "ON VSTAL Z MRTVÝCH!"

On vstal

GARABANDAL A SVATÉ PLÁTNO - 4. listopadu 1962

Teprve poté, co otec Eusebio Garcia de Pesquera napsal svou obsáhlou knihu o Garabandalu "SPĚCHALA NA HORU", vyšlo najevo, že v Garabandalu bylo zmíněno "Svaté plátno".* Bylo to během jedné z Conchitiných extází, kdy Panna Maria k vizionářce promluvila o "Sabana Santa" (španělsky Svaté plátno). Mezi svědky této extáze byla i markýza de Santa Maria, vynikající svědek, a právě od ní se profesor Jacques Serre dozvěděl, co Panna Maria o plátně řekla. Markéta slyšela, jak Conchita opakuje slova Panny Marie: "Je to božský otisk mého Syna".
Přetištěno z "Garabandal Journal" březen-duben 2006.

* Není náhodou, že krev na plátně je stejné krevní skupiny "AB", jaká byla nalezena při vědeckém zkoumání prvního eucharistického zázraku v italském Lancianu, v 8. století.

Svaté plátno
Svaté plátno

PANNA MARIA O POKOŘE

POKORA - Děti ji projevovaly různými způsoby: svým oblékáním, způsobem mluvy, drobnostmi, které dělaly pro veřejnost, která se na ně přišla podívat, pokornou prací, kterou stále přede všemi vykonávaly, poslušností vůči návrhům rodičů a kněží atd...
Při různých příležitostech jim Panna Marie naznačila, že když za ní přijdou, nemají nosit ani náramky, ani náušnice. Jediná, která měla ve zvyku nosit náušnice, byla Conchita. V extázi u dveří kostela se však nechala slyšet, jak se ptá: "Co jsem udělala špatného? Ach, dobře!" Po zjevení, odešla domů, sundala si náušnice a náramek a poté se vrátila ke dveřím kostela, kde opět upadla do extáze. Sám jsem si několikrát všiml, že když pocítily třetí volání, okamžitě si začaly sundávat jakýkoli prsten nebo náramek, který měly na ruce a který nepatřil jim, ale nějaké jiné osobě, která je dívkám dala, aby si je prohlédly a prozkoumaly.
Zdroj: Spěchala na horu, kapitola 6, "Díla matky a učitelky", strana 123

SKROMNOST

Při vyučování v Garabandalu Panna Maria vštěpovala dívkám důležitost skromnosti. Činila tak různými způsoby, když vyžadovala: 1) správné oblékání; 2) správné chování; a 3) aby nenosily šperky a kosmetiku (nevhodné pro mladé dívky), zvláště když se s ní chystají setkat.
Otec Eusebio Garcia de Pesquera v knize She Went in Haste to the Mountain (Šla ve spěchu na horu) k tomu říká následující: "Ano, jejich chování bylo nanejvýš vhodné, i když bychom měli mít na paměti tehdejší zvyky a styl oblékání, které v jejich chráněném a odlehlém prostředí převládaly." Dívky z Garabandalu se oblékaly jako ostatní dívky v jejich době a oblasti, a proto někdy nosily krátké sukně, jak bylo tehdy v módě. Panna Maria je na to upozornila s mateřskou jemností. V jednom ze svých vytržení se tři dívky na Její žádost odebraly každá zvlášť do svého domu, aby si vyměnily šaty, které nosily, za delší. Conchita se později během zjevení nechala slyšet, jak říká: "Takové dlouhé šaty bychom měly nosit vždycky, především kvůli tomu, že za tebou chodíme."
Barry Hanratty: GARABANDAL JOURNAL: červenec-srpen 2003

Vizionáři
Vizionáři

PADRE PIO ŽEHNÁ KŘÍŽEK POLÍBENÝ PANNOU MARIÍ

Rozhovor Needles s Conchitou, 9. února 1975
"Vzpomínám si, že jsem si nechala políbit křížek od Panny Marie a řekla jsem Padre Piovi: "To je kříž políbený Matkou Boží, požehnal bys ho?" On pak vzal křížek políbený naší Paní a položil si ho do dlaně levé ruky nad stigmata. Pak vzal mou ruku, položil si ji do dlaně a pravou rukou sevřel prsty nad mou rukou, požehnal mou ruku i kříž. Celou dobu jsem před ním klečela. Držel mi ruku s křížem, zatímco ke mně mluvil."

Conchita s křížkem
Conchita s křížkem

NEDÁVNÝ ROZHOVOR S VIZIONÁŘI - NADCHÁZEJÍCÍ VAROVÁNÍ A VELKÝ ZÁZRAK

Anthony Ambrosio, časopis "NEEDLES" červenec-září 1977, strana 10
Mari Loli
O. Hovořil jste někdy s Conchitou o datech Varování, jehož rok znáte, a o Zázraku, který zná ona?
ML. Nikdy jsem s Conchitou o těchto datech nemluvil.
Marie Loli a Conchita o jejich datech NIKDY nemluvily. Potvrzuji to i já (Glenn), zeptal jsem se na to Conchity v říjnu 2012 po telefonu a její odpověď byla rozhodná "NE!".

JOEYHO NEJVĚTŠÍ POŽEHNÁNÍ

V roce 1996 jsem doprovázel Joeyho Lomangina při letu do Alabamy, aby znovu vystoupil v pořadu EWTN (Eternal Word Television Network) "Mother Angelica LIVE". Během letu jsme vždy vedli nádherné osobní rozhovory. Jednoho dne jsme se bavili o tom, jak jsme se původně seznámili a jaké to pro mě bylo velké požehnání, a já se ho zeptal "Co bylo tvým největším požehnáním?"
Teď jsem očekával jednu z několika odpovědí, (jeho rodina, jeho apoštolská práce, zpověď u otce Pia, otec Pio, který mu vrátil čich, setkání a přátelství s Conchitou atd.) Jeho odpověď mě šokovala! Řekl, že zatímco měl mnoho požehnání, "být slepý". Řekl jsem "opravdu, jak to?" Pokračoval "protože kdybych nebyl slepý, nikdy bych nebyl spasen". Právě jeho slepota vedla k jeho duchovnímu zraku a spáse. Otec Pio řekl Joeymu: "Nemohu dát zrak tvým očím, ale mohu dát zrak tvé duši".
Může někdo z nás (kdo nyní vidí, tak jako kdysi on jako chlapec) snášet toto utrpení, že ztratil zrak, a považovat to za "požehnání?" Páni, jak pronikavé.
Článek Glenna Hudsona "GARABANDAL JOURNAL", vydání leden-březen 2023, strana 11

Glenn a Joey
Joey a Glenn

2. DUBNA 2005 ZEMŘEL SVATÝ PAPEŽ JAN PAVEL II.

Zajímavostí je, že svatý papež Jan Pavel II., velký věřící ve zjevení v San Sebastian Garabandal, je pohřben pod oltářem kaple svatého Šebestiána v bazilice svatého Petra.
V kapli se nachází oltář svatého Šebestiána, raně křesťanského mučedníka z pozdní Římské říše. Pod oltářem jsou uloženy ostatky papeže svatého Jana Pavla II., které byly do kaple přeneseny v roce 2011. Jan Pavel byl druhým nejdéle sloužícím papežem, a to od 16. října 1978 do 2. dubna 2005. Blahořečen byl 1. května 2011 a kanonizován 27. dubna 2014.
Ostatky papeže Jana Pavla II. převezeny do kaple svatého Šebestiána v bazilice svatého Petra.

TĚLA DÍVEK BYLA BĚHEM EXTÁZE ZTUHLÁ

Svědek Pepe Diaz: "Mnohokrát jsem se jich dotýkal... chránil jsem je před mnoha lidmi, kteří na ně chtěli vztáhnout ruce, ne se zlým úmyslem, ale kteří byli jako drtivá lavina... tehdy jsem pocítil něco velmi zvláštního, tak zvláštního, že dívky v extázi nevypadaly jako tělo, jako lidská osoba; vypadalo to, řekněme, jako blok, něco tuhého... nevím... velmi těžko se to vysvětluje".
"Garabandal: Poselství naděje" str. 127

Dívka v extázi
Dívka v extázi

VAROVÁNÍ NEBUDE VĚDECKY VYSVĚTLITELNÉ

Conchita: říjen 1968

O. Slyšeli jsme, že někteří říkají, že Varování může být přírodní jev, ale Bůh ho použije, aby promluvil k lidstvu. Je to pravda?
C. Varování je něco nadpřirozeného a nebude vysvětlitelné vědou. Bude viditelné a pociťované.

VAROVÁNÍ A ZÁZRAK - ROZHOVORY S VIZIONÁŘI Přetištěno s laskavým svolením GARABANDAL International říjen-prosinec 2004

Conchita
Conchita

KDO BYLI TI DVA ANDĚLÉ VEDLE NAŠÍ BLAHOSLAVENÉ MATKY?

Svatý Michael a věříme, že druhým byl svatý Gabriel.
"Vše nasvědčuje tomu, že "neznámým společníkem" svatého Michaela musí být svatý Gabriel."
P. Jose Luis Saavedra, "GARABANDAL: Poselství naděje" str. 66

andělé

5 SVATÝCH KARET - Příběh vyprávěný otcem Ramonem Andreuem

"Jindy se dětem předalo pět svatých obrázků, aby je Panna Maria políbila. Vizionáři je jednu po druhé drželi před Zjevením, všechny až na jednu, kterou si, jak se zdálo, nechtěla vzít. Majitelka této svaté karty, otřesená, pak za mnou přišla s pláčem a říkala, že se chce vyzpovídat ze svých hříchů. Později se vrátila, aby svou svatou kartu dala dívce v extázi, a ta, poté co Pannu Marii vyslechla a usmála se, nabídla tuto svatou kartu především Jí, aby ji políbila. Osoba, které se to přede mnou stalo, mi dala svolení, abych se o tom zmínil." "Spěchala na horu", kniha 1, kapitola 5, strana 100

o. Ramnon
o. Ramon Andreu

Samotné "VAROVÁNÍ" nezpůsobí smrt lidí

Mnoho lidí mi na toto téma psalo. Chci, aby si lidé, kteří panikaří, uvědomili dvě věci. Za prvé, víte, že Varování přijde! Nebude to tedy nečekaný šok (jako to bude pro velké množství lidí). Za druhé, největší bolest (a možná i smrt) budou trpět ti, kteří jsou možná ateisté, nebo ti, kteří celý život brojí proti Bohu a popírají ho při každé příležitosti, ti jsou v největším nebezpečí. Choďte často ke zpovědi, připravujte se už teď, proste Boha o milosrdnou zkušenost při Varování.
Conchita řekla: "Úmrtí nebude způsobeno samotným Varováním, ale účinkem, který na nás bude mít, když ho uvidíme a pocítíme".
Z knihy "Spěchala na horu", kniha 3, kap. 9

27. března 2016 - MATKA ANGELIKA UMÍRÁ VE VĚKU 92 LET

V tento den zemřela Matka Angelika (Rita Antoinette Rizzo), která založila televizní síť EWTN (Eternal Word Television Network). Zasloužila se o to, že se poselství z Garabandalu stalo v Americe známějším, když několikrát měla ve svém televizním pořadu "LIVE" Joeyho Lomangina a propagovala video do té míry, že muselo být natočeno ve 26 jazycích! Měl jsem tu velkou čest se s ní několikrát setkat a strávit s ní čas, když pracovala pro EWTN a když navštívila Joeyho v New Yorku. Slíbila, že bude o velkém "zázraku" informovat s živým televizním štábem, aby svět mohl sledovat tuto zázračnou událost. Mám v úmyslu připomenout EWTN matčin slib, až přijde čas.
Joeyho video "Poselství z Garabandalu" v mnoha jazycích stále najdete na youtube.

Matka Angelika
Matka Angelika

ÚČEL "VAROVÁNÍ" (AVISO)

"Aviso" bude sloužit několika účelům. První, i když ne hlavní, bude z praktického hlediska nejúčelnější: ukončit komunistickou agresi, která zachvátí svět. Druhý je primární, jak řekla Conchita: "napravit svědomí světa a připravit ho na Velký zázrak". A svědomí světa potřebuje nápravu, dnes mnohem více než kdykoli od zjevení až doposud! Posledním účelem Avisa je "doručit oznámení", což je mimochodem hlavní překlad slova aviso. Ale o čem? Že se nám dává poslední šance vyhnout se trestu."
Z článku "Varování z Garabandalu" z 21. ledna 2006, Barryho Hanrattyho, bývalého redaktora časopisu Garabandal Journal.

SVÁTEK ZVĚSTOVÁNÍ

Jacintin otec Simon vzpomíná: "Tři dívky, Conchita, Loli a moje dcera, se do té doby "modlily" pouze růženec. Toho dne ho však začaly zpívat a zpívaly celý růženec. Na začátku zjevení nás tam bylo jen pár, ale ke konci už tam byla myslím celá vesnice. Cítil jsem nesmírnou radost. Dobře jsem věděl, jak je moje dcera stydlivá, a říkala jsem si: "Musí vidět něco velkého, když zpívá tak, jak zpívá." Všichni jsme si říkali, že to není jen tak. Moje radost toho dne mohla být větší jen tehdy, kdybych viděl samu Pannu Marii."

Vizionáři v extázi
Vizionáři v extázi

PANNA MARIA ŘÍKÁ SLOVO OČISTEC!

Časopis GARABANDAL, 16. dubna 1983
Rozhovor s Jacintou Gonzalez Moynihan

O. "Mluvila někdy Panna Maria o očistci?"
J. "Ano"
O. "Použila skutečně slovo očistec?"
J. "Ano, protože řekla, že tam odchází mnoho duší."

(Přetištěno v časopise GARABANDAL číslo červenec-září 1983, strana 6

Jacinta
Jacinta

23. června 1962 "MÁLOKDO UZŘÍ BOHA"

(Prohlášení z "Noci výkřiků" 19. a 20. září) "Panna Maria nám řekla, že se svět vůbec nezměnil... MÁLOKDO UVIDÍ BOHA. Je jich tak málo, že to Panně působí velký smutek. Jaká škoda, že se to nemění. Panna nám řekla, že přichází Trest, když vidíme, že se svět nemění. Kalich se naplňuje. Jak byla Panna Maria smutná, i když nám to nedala najevo, protože nás tolik miluje a trpí sama. Ona je tak dobrá! BUĎTE VŠICHNI DOBŘÍ, ABY PANNA MARIA BYLA ŠŤASTNÁ. Řekla nám, že my, kteří jsme dobří, se máme modlit za ty, kteří jsou špatní. Modleme se k Bohu za svět, za ty, kteří ho neznají. Buďte dobří... buďte všichni velmi dobří". Maria (Loli) Dolores Mazon, Jacinta Gonzalez 13 let
Zdroj: "Spěchala na horu" kniha 2, strana 199

Vizionáři v extázi
Vizionáři v extázi

JE VAROVÁNÍ ZMÍNĚNO V BIBLI?

Na tuto otázku se mě ptají často. Dlouho jsem hledal a nebyl jsem spokojen s místem v Písmu, které by "podle mého názoru" popisovalo Varování. Nezapomínejme, že proroctví o Varování i Zázraku přišlo až poté, co lidstvo neuposlechlo fatimské poselství, a tak bylo oznámeno v Garabandalu.
Řekl bych, že při čtení (Sk 9,3-5 ) Příběh o probuzení svatého Pavla, záblesku světla a následném spatření jeho hříchů, je jediná věc, která matně připomíná Varování.

PŘÍKLADY HIEROGNÓZY V GARABANDALU

V Garabandalu se přede mnou odehrálo několik příhod hierognózy (nevysvětlitelné rozpoznání náboženských relikvií nebo osob). Vizionáři bez pochybností rozpoznávali osoby zasvěcené Bohu. Poznali také počet kněží přítomných ve vesnici. Conchita ve svém deníku upozorňuje na dominikána, který tam byl inkognito. Během své extáze o něm mluvila a slyšeli ji, jak ho oslovuje "dominikán". Později ho jménem Panny Marie upozornila, že by měl nosit hábit... "Tak krásné!" *** Dívky také poznaly, zda nějaký předmět byl či nebyl Pannou Marií políben. Při extázi pokaždé. Dalo by se o tom uvést sto důkazů. Osobně mohu potvrdit, že i v normálním stavu to Conchita poznala. Příklad: - "Conchito, mohla bys při příštím zjevení nabídnout tento růženec k políbení Panně Marii?" "Ale to už se přece stalo." Protože jsem si byla jistá, že jej nikdy neviděla, trvala jsem na svém. - "Buď tak hodná, udělej mi laskavost. Nabídni ho během zjevení." - "Ale proč chceš, aby to Panna Maria udělala znovu, když už to bylo uděláno?" odpověděla s úsměvem. Podle mého názoru z políbených předmětů vycházela vůně, kterou bylo možné občas vnímat.
Vzpomínky španělského venkovského kněze od otce José Ramona Garcíi de la Rivy, strana 39

JACINTA UPOZORŇUJE NA PŘÍTOMNOST KNĚZE

Mezi lidmi, kteří se s námi jednoho dne vydali do Garabandalu, byl i kaplan vojenského letectva. Měl na sobě pouze insignie své hodnosti kapitána a požádal přítomné kněze, aby dívkám neříkali, že je také kněz. Jeho přání bylo pečlivě respektováno. Té noci Jacinta upadla do extáze a farář, otec Valentín, se jí podle svého zvyku zeptal, kolik je přítomno kněží. Dívka uvedla správný počet těch v hábitech a dodala: "A jeden z těch, kteří létají letadlem. Jmenuje se takto." Když se kaplan s námi ve čtyři hodiny ráno vracel domů, nepřestával mi vyprávět o svém úžasu a dojetí.
"Vzpomínky španělského venkovského kněze" od otce José Ramona Garcíi de la Rivy, strana 22

DÍVKY ODHALOVALY JMÉNA LIDÍ A KNĚŽÍ

"Když byly dívky v extázi, odhalovaly jména některých diváků. Znaly a prozradily přesný počet kněží, kteří se v té době nacházeli ve vesnici. Jednoho dne prozradily, že je tam o jednoho kněze více, než bylo viditelné. Dotyčný se nechal přesvědčit a přiznal se, že se pro tuto příležitost převlékl za laika. Pokud jde o mě, jednoho dne Loli prozradila mé jméno a příjmení a dodala, že moje farnost je zasvěcena Panně Marii."
Vzpomínky španělského venkovského kněze od otce José Ramona Garcíi de la Rivy, strana 19

José Ramon García
José Ramon García

ŽÁDNÁ BOLEST U DÍVEK V EXTÁZI

Lékařská "Komise" ve snaze zdiskreditovat tvrzení dívek, že byly v přítomnosti Panny Marie (v extázi), podrobili dívky řadě zdánlivě trýznivých testů, přesto se jim nic nestalo. Například když štípání a šťouchání do dívek nepřineslo žádnou reakci, uchýlili se k píchání špendlíků a jehel, zkoušeli, zda je zapálená sirka popálí, házeli jim do očí písek, aby je přiměli mrkat nebo reagovat. Osvěcovali jim oči blesky fotoaparátů, aby je přiměli mrknout, nebo se je snažili zvednout a hodit na kolena, ale dva muži je nedokázali zvednout. Tyto události jen přesvědčily přihlížející i doktory.
"Na začátku lékaři a kněží prováděli četné pokusy, aby vyzkoušeli, zda jsou děti skutečně v extázi; zda jsou například citlivé na bolest: pálení, píchání špendlíkem atd. Nikdy se jim nepodařilo přimět je, aby projevily jakýkoli pocit bolesti. Později, aby se předešlo zneužití, mladí lidé děti obklopili a chránili je svými pažemi. Jak řekl Ceferino, otec Loli: "Pro účely zkoumání to zatím stačí."
Vzpomínky španělského venkovského kněze od otce José Ramona Garcíi de la Rivy, strana 19

Zkoumání dívek v extázi
Zkoumání dívek v extázi

RŮŽENEC A MODLITBA

P. Joseph Pelletier: "Nejdůležitější a nejaktuálnější částí poselství, která není na první pohled zřejmá, je důraz na modlitbu a na modlitbu dobře vyslovenou. Je zde kladen důraz na obě tyto věci: modlitby a správné modlení. Naše Paní přišla do Garabandalu asi 2000krát a pokaždé řekla dívkám, aby se modlily růženec. Donutila je odříkávat růženec při různých zjeveních a při některých svých delších návštěvách ho odříkávala vícekrát. Dívky odříkávaly růženec v extázi, když procházely ulicemi vesnice, vstupovaly do domů nemocných, navštěvovaly hřbitov a procházely se kolem kostela. Panna Maria nám říkala, abychom se modlily stále, nejen v neděli nebo ráno a večer, ale po celý den, když chodíme a pracujeme. Ale Panně Marii šlo především o kvalitu naší modlitby. Učila dívky, aby se všechny modlitby, nejen růženec, modlily pomalu a promyšleně. Hlasové záznamy dívek modlících se v extázi nám přesně ukazují, co naše Paní chtěla od dětí i od nás." Časopis "NEEDLES", zimní číslo 1972, strana 11

POSELSTVÍ A NAPLNĚNÍ

P. Joseph Pelletier: "Bůh k nám dnes promlouvá skrze Ježíšovu matku. Říká nám, že Mariina role pod Kristem je jedinečná. Ona není jen další světice. Úcta k ní není pouhým výběrem světce podle naší vůle. Ona má v Božím vykupitelském plánu zcela zvláštní místo. Je důležité, abychom si to uvědomili. To je jeden z důvodů, proč nám byla poslána do Garabandalu."
Časopis "NEEDLES" ZIMNÍ číslo 1972, strana 9

P. Joseph Pelletier
P. Joseph Pelletier

CONCHITA PŘIJÍMÁ ROUŠKU PADRE PIA

"Conchita mluví o Otci Piovi"
"Needles" časopis. Jaro 1975, strana 13

N: Uvádí se, že jeden ze závojů, které zakrývaly tvář otce Pia, když byl uložen do rakve, byl darován vám. Prozradíte nám okolnosti této události?

Conchita: "Ano. Bylo to v říjnu 1968. Jednou v noci jsem dostala telegram, ve kterém mě žádali, abych přijela do Lurd vyzvednout dopis od otce Pia. Telegram byl podepsán otcem Pelligrinem. Otec Combe z Francie byl v té době ve vesnici a já jsem ho požádala, zda by mě a mou matku nevzal do Lurd. Odjeli jsme ještě téže noci, kdy telegram přišel, a já jsem si dokonce zapomněla pas. Když jsme přišli na celnici, byly asi tři hodiny ráno, a oni mě nechali projít, přestože jsem neměla pas ani žádné doklady. Řekla jsem jim, že budu v Lurdech jen pár hodin, a oni mě nechali projít.
Když jsem tam byla, otec Pelligrino mi dal dopis od otce Pia a kousek roušky, která zakrývala tvář otce Pia v jeho rakvi. Otec Pelligrino mi k tomu řekl: "Než otec Pio zemřel, předal mi pro vás vzkaz a řekl mi: "Až zemřu, závoj, který bude zakrývat mou tvář, má být předán Conchitě." Pak mi otec Pelligrino řekl, že nevěřil ve zjevení, dokud to otec Pio neřekl.
Řekla jsem otci Pelligrinovi "Jak je možné, že mi Panna Maria řekla, že otec Pio má spatřit zázrak, a on zemřel? Otec Pelligrino mi řekl: "Viděl Zázrak předtím, než zemřel." Řekl, že mu to řekl otec Pio.
V Lurdech jsem se zdržela jen dvě hodiny. Když jsem se vrátila domů, začala jsem celý příběh psát Elise Bayor. Když jsem psala, měla jsem před sebou závoj, když se náhle celá místnost naplnila vůní. Slyšel jsem o vůních otce Pia, ale nikdy jsem jim nevěnovala velkou pozornost. Místnost voněla parfémem tak silně, že jsem se rozplakala. Bylo to poprvé, co jsem něco takového zažila. To vše se stalo až po jeho smrti."

Někdo se zeptal: "Hrála si Panna Maria s děvčaty?"

ANO, "Na schovávanou"! Jacintin manžel uvedl, že se Jacinty zeptal, jak se to dělá, že si hraje se zjevením. Vysvětlila mu, že jedna nebo dvě dívky se schovají a Blahoslavená Matka zavede zbývající dívky tam, kde se schovávají ostatní dívky.
"Tu noc s námi Panna Maria zůstala od devíti večer do sedmi do rána. Tu noc jsme si s Pannou Marií hrály na "los tios" (na schovávanou). Dvě z nás se schovávaly a zbylé dvě nás hledaly."
"Conchitin deník" kapitola 5 16. srpna 1961
Jak řekl otec Luis Andreu: "Jakou úžasnou Matku máme v nebi."

MARTHE ROBIN (13. března 1902 - 6. února 1981) & Garabandal

Marthe Robin byla francouzská římskokatolická mystička a stigmatička, zakladatelka sdružení Foyers de charité.
Od svých sedmadvaceti let ochrnutá a také stigmatizovaná Marthe Robinová strávila asi padesát let svého života beze spánku a jídla a živila se výhradně eucharistickým chlebem.

"Pokračujte v práci pro Garabandal, aniž byste se báli toho, co musíte vytrpět. Řekněte těm čtyřem dívkám, že se za ně každý den modlím." - Marthe Robinová
Z knihy "Garabandal", J. Serre, strany 228-229.

Papež František ji 8. listopadu 2014 prohlásil za "ctihodnou". uznání osoby za "ctihodnou" je jedním z kroků v procesu vedoucím ke kanonizaci.

Marthe Robin
Marthe Robin

SVATÁ MADRE MARAVILLAS JEŽÍŠOVA, O.C.D. (1891-1974)

Byla kanonizována papežem Janem Pavlem II. v Madridu v roce 2003. Svatá Marie Maravillas od Ježíše Tato výjimečná karmelitánská řeholnice, která byla blahořečena v roce 1998, necelých 25 let po své smrti, založila "Sdružení svaté Terezie" s cílem obnovit a uvést v život původní Konstituci z roku 1581, kterou Terezie z Avily důsledně zavedla rok před svou vlastní smrtí. Matka Maravillas "věděla", že Garabandal je autentický. Své přesvědčení dokonce jasně sdělila svým duchovním dcerám a ujistila je, že "jevy, které se v San Sebastian de Garabandal vyskytují, pocházejí od Boha!"

Sv. Madre Maravillas Ježíšova
Sv. Madre Maravillas Ježíšova

PLYNUTÍ ČASU V EXTÁZI

Když byly děti v extázi (s Pannou Marií), měly dojem, že se čas zastavil. Proto velmi často po hodině či více v extázi vykřikovaly: "Neodcházej. Proč odcházíš tak brzy? Vždyť tu nejsi déle než minutu. Cože? Tak dlouho? Myslely jsme, že je to jen minuta."
"Spěchala na horu", kapitola. 5, strana 92

"Několikrát se mi zdálo, že se s Pannou Marií hádají:"Už je to hodina?" "Ne!" "Půl minuty - hodina a patnáct minut?" "Ne, půl minuty - ale musí to být hodina a patnáct minut, protože Panna Maria nemůže lhát."
Otec Ramon Andreu, Zápisník z července 1961

Vizionáři
Vizionáři

NEPOKOUŠEJTE NAŠI NEJSVĚTĚJŠÍ MATKU

Dva páry přistoupily ke Conchitě a daly jí čtyři snubní prsteny, aby je při příštím zjevení dala Panně Marii k políbení. Když Conchita nabízela prsteny Panně Marii, bylo slyšet, jak říká: "Nechceš je políbit? Ale já tomu nerozumím. Aha, takže jim mám říct, aby si srovnali život a byli dobří?" Po extázi Conchita vrátila prsteny muži, který jí je dal, a řekla mu a jeho společníkům, co Panna Maria řekla. Muž se zastyděl a řekl: "Přišli jsme sem, abychom dokázali, že Garabandal je falešný, když by nám děvčata vrátila prsteny na naše prsty, protože nikdo z nás není ženatý a prsteny jsme si koupili jen pro tuto příležitost."
Přetištěno s laskavým svolením GARABANDAL JOURNAL, květen-červen 2003

VAROVÁNÍ, ROZHOVOR S VIZIONÁŘI - JACINTA
únor 1977 časopis "NEEDLES" červenec - září 1977, strana 10

O. Můžete nám říci, jak bude Varování vypadat?
J. Varování je něco, co se nejprve objeví ve vzduchu všude na světě a okamžitě se přenese do nitra našich duší. Bude trvat velmi krátce, ale bude se zdát, že je to velmi dlouhá doba, protože to bude působit v našem nitru. Bude to pro dobro naší duše, abychom v sobě viděli své svědomí, to dobré (Conchita říká, že uvidíme jen to špatné) a to špatné, co jsme udělali. Pak pocítíme velkou lásku k našim nebeským rodičům a budeme prosit o odpuštění všech našich provinění.

O. Budou Varování pociťovat všichni lidé bez ohledu na jejich přesvědčení?
J. Varování je určeno všem, protože Bůh chce naše spasení. Varování je tu proto, abychom se k Němu přiblížili a posílili svou víru. Proto je třeba se na ten den připravit, ale nečekat na něj se strachem, protože Bůh neposílá věci, aby nás děsil, ale spíše ze spravedlnosti a lásky, a činí to pro dobro všech svých dětí, aby se mohly těšit z věčného štěstí a nebyly ztraceny.

Jacinta
Jacinta

PŘÍPRAVA NA VAROVÁNÍ

Únor 1977 rozhovor s vizionáři. "Varování" Rozhovor vyšel v časopise "NEEDLES" , červenec - září 1977. Strana 10 (Přetištěno v časopise "GARABANDAL", leden - březen 1980)

MARI LOLI
O: Máte nějakou radu pro lidi, jak se na tuto událost připravit?
ML: Aby konali mnoho pokání, přinášeli oběti, navštěvovali Nejsvětější svátost pokud možno každý den, a aby se denně modlili svatý růženec.

CONCHITA
O: Máte pro lidi nějakou radu, jak se na tuto událost připravit?
C: Musíme být vždy připraveni, s duší v pokoji, a nevázat se tolik na tento svět. Místo toho musíme velmi často myslet na to, že jsme tu proto, abychom šli do nebe a byli svatí.

BISKUP Z JALAPY, MEXIKO A GARABANDAL

P. Gustavo Morelos byl mexický kněz, který zemřel 7. března 2015 ve věku 87 let. O tom, co se děje v San Sebastián de Garabandal, se dozvěděl v roce 1965, kdy byla zjevení v závěrečné fázi. Ještě téhož roku se mu podařilo strávit v Garabandalu téměř tři měsíce, studoval úkazy a vedl rozhovory s dívkami, jejich rodiči a sourozenci a několika svědky. Dočkal se překvapivého uzdravení svého synovce z nemoci, kterou lékaři považovali za beznadějnou Toto uzdravení vždy připisoval Panně Marii Garabandalské. Od té doby až do své smrti se snažil šířit poselství z Garabandalu. Právě jeho rozhovory s Conchitou poskytly vodítko k tomu, že se "zázrak" stane v dubnu.

Biskup z Jalapy
Biskup z Jalapy

SVĚDECTVÍ DOKTORA JOACHIMA BOUFLETA
V srpnu 1968 se náhodně setkává s otcem Piem.

Odpoledne 23. srpna jsem šel do malého kostela Nossa Senhora das Graças. Prošli jsme bočními dveřmi kláštera. Kousek dál, ve stínu pod klenbami, seděl v křesle otec Pio. Vypadal unaveně. Byl jsem plný emocí, když jsem byl tak blízko něho. Byl jsem otci Piovi tak blízko! Taková příležitost se už nikdy nebude opakovat. Přešel jsem klášterní zahradu a padl mu k nohám. Byl překvapený. Ve stejnou chvíli vyběhli dva kapucíni a křičeli nesrozumitelná slova. Otec Pio jim udělal rukou v rukavici znamení a oni zmlkli, ale zůstali stát poblíž. Pak se na mě vážně podíval, ale jsem si jistý, že v jeho očích se odráželo porozumění a náklonnost. Položil mi ruku na hlavu (klečel jsem před otcem Piem) a řekl mi několik slov. Oba mniši se vzdálili do určité vzdálenosti. Slyšel jsem otce Pia, který mi stále držel ruku na hlavě. Dokonale jsem rozuměl tomu, co mi řekl. Vyznal jsem se ze svých hříchů a on mi odpověděl, komentoval to, co jsem řekl, a pak jsem měl ohromující zážitek z charismatu, které mu bylo přisuzováno, a z jeho znalosti srdce. Cítil jsem hluboký pokoj a hlubokou úzkost. Nevím, jak dlouho to všechno trvalo. Nakonec mi řekl: "Modlete se k Panně Marii. Zasvěť se Panně Marii Karmelské". "Ano, otče, modlím se k Panně Marii z hory Karmel. Vlastně bych se chtěl stát karmelitánem". On to nekomentoval, ale naléhavě opakoval: "Zasvěťte se Panně Marii Karmelské, která se zjevila v Garabandalu".
"Takže je to pravda?", řekl jsem.
"Ano, je to pravda!", řekl otec Pio.

Padre Pio
Padre Pio

Joachim Bouflet
doktor Joachim Bouflet

ANIMA CHRISTI

Po celou dobu zjevení přinášel svatý Michael vizionářům svaté přijímání ve dnech, kdy ve vesnici nebyla k dispozici mše. Stojí za to připomenout si jeho pokyny k přijímání eucharistie. Před přijetím svatého přijímání žádal od dětí, aby se pomodlily akt kajícnosti, a před poděkováním po přijetí je učil říkat Anima Christi ("Duše Kristova") svatého Ignáce Loyoly.
Duše Kristova, posvěť mě. Tělo Kristovo, zachraň mě. Krvi Kristova, napoj mě. Vodo z Kristova boku, omyj mě. Umučení Kristovo, posiluj mě. Dobrý Ježíši, vyslyš mě. Ve svých ranách mě skryj. Nedovol mi, abych se od tebe odloučil. Před zlým nepřítelem mě chraň. V hodině mé smrti mě zavolej a vybídni mě, abych přišel k tobě. Abych tě spolu s tvými svatými mohl chválit na věky věků. Amen

BŘEZEN 1962 - KDO ŘÍKÁ, ŽE OTEC PIO NEMĚL SMYSL PRO HUMOR?

V odpovědi na dopis, který Conchita napsala otci Piovi, v němž ho žádala, aby ji navštívil v Garabandalu, (možná se dozvěděla o jeho schopnosti bilokace), odpověděl: "Myslíte si, že mohu takto cestovat, podle svého rozmaru, a proč ne jako Santa Claus, a přijít komínem do vašeho domu?"

Padre Pio
Padre Pio

DNEŠNÍ DEN V HISTORII GARABANDALU: 3. BŘEZNA 1962

Záhadný (první) dopis od slavného italského stigmatika, kapucína, blahoslaveného otce Pia z Pietrelciny vizionářům v Garabandalu.
Tuto "první březnovou sobotu" dostala Conchita dopis adresovaný čtyřem vizionářům ve vesnici. Pocházel od otce Pia, jak bylo Conchitě potvrzeno během extáze, kterou prožila téhož dne, a mimo jiné jim sděloval: "Mé drahé děti, dnes ráno v devět hodin mi svatá Panna Maria řekla, abych vám řekl: "Ó požehnané mladé dívky ze San Sebastianu de Garabandal! Slibuji vám, že s vámi budu až do konce věků a vy budete se mnou během konce světa a později, sjednocené se mnou v rajské slávě."
Posílám vám výtisk Svatého růžence z Fatimy, který mi Panna Maria řekla, abych vám poslal. Růženec sestavila Panna Maria a měl by se šířit pro spásu hříšníků a ochranu lidstva před strašnými tresty, před kterými varuje dobrý Bůh. Dávám vám jen jednu radu: Modlete se a přimějte ostatní, aby se modlili, protože svět je na pokraji záhuby. Nevěří vám ani vašim rozhovorům s Paní v bílém. ALE UVĚŘÍ VÁM, AŽ BUDE POZDĚ."
Jakmile Conchita tento dopis obdržela, poslala otci Piovi osobní dopis s "tajným poselstvím od Panny Marie z hory Karmel adresovaným jemu".

Výňatek z knihy "Garabandal",J. Serre, strana 125.

CONCHITINY PRVNÍ VNITŘNÍ SETKÁNÍ S PANNOU MARIÍ

Conchita od ledna velmi trpěla tím, že neviděla Pannu Marii. Protože už znala datum Velkého zázraku, cítila, jak moc musí člověk umět čekat... aktivně. Napadána pochybnostmi svého okolí, i ona začínala váhat..., když poprvé zaslechla uvnitř sebe Mariin hlas, který jí říkal: "Nepochybuj o tom, že můj Syn učiní zázrak."

Tento první ze dvou vnitřních setkání, které měly být Conchitě uděleny již v březnu 1963, jí přinesl podle jejích slov "ještě větší radost a pokoj, než když viděla Pannu Marii... protože tak měla Pannu Marii v sobě!". Fascinována "tímto hlasem důvěrného štěstí beze slov", byla si Conchita od té chvíle "tak jistá", že říkala, "že přijde zázrak, jako když 2 a 2 jsou 4!".

Conchita si do svého deníku zapsala, že dává přednost těmto vnitřním rozhovorům před zjeveními, ale ještě raději přijímá eucharistii. Vysvětlovala, že k jejím rozhovorům docházelo, když se modlila "buď ve svém pokoji, nebo u borovic, nebo v kostele".

Z knihy "Garabandal", J. Serre, strana 171

"ŽIJTE POSELSTVÍ!"

V 16 letech byla Conchita již duchovně moudrá: "Nemá smysl, abychom věřili ve zjevení, pokud nebudeme dbát na poselství."
(z knihy "Hvězda na hoře", str. 118)

"Nemá smysl věřit ve zjevení, pokud nenaplňujeme poselství; pokud se neřídíme tím, co říká svatá Matka Církev... naplňováním poselství, můžeme stejně tak nevěřit ve zjevení".
Conchitin dopis otci Albovi z Barcelony z 10. prosince 1965 (z "Conchitina deníku" (španělské vydání, str. 42, pozn. 47).

Také z "Garabandal: Poselství naděje" str. 178 "Hádat data ohledně (předpovězeného) zázraku ukazuje na nedostatek víry v Pannu Marii. Vskutku, energii vynaloženou na toto téma je mnohem lepší věnovat životu podle Poselství!" Březen 2013 Glennův rozhovor s Conchitou
Při všech těch sporech o to, kdo z různých vizionářů má pravdu, předpovídání dat, směřování Církve, jsem se naučil jednu věc, že to všechno odvádí pozornost a odvádí nás od našich duchovních cílů. Nejlepší radu jsem dostal od Conchity (když jsem se jí ptal na směřování všech těchto věcí), mluvila o tom, co je nejdůležitější, udržovat svůj duchovní život, (zpověď, pokání ,mše, přijímání, růženec, ranní modlitba atd.) a řekla: "Obklopuji se dobrými lidmi, modlím se a nedělám si starosti". (Zní to, jako by se řídila radou svého přítele otce Pia, "Modli se, doufej a nedělej si starosti").

Conchita
Conchita

PROČ NÁVŠTĚVY V POZDNÍCH HODINÁCH?

Když se dětí ptali, proč Panna přichází v tak pozdních hodinách, odpověděly, že jim Panna Maria řekla, že v té době se páchá nejvíce hříchů na světě a že by měly činit pokání... A pro ně bylo pokáním, a ne tím nejmenším, zůstat vzhůru, dokud je Panna Maria nepřijde navštívit, pozdě v noci nebo velmi brzy ráno. Toto pokání konali proto, že si to Panna Maria přála, a také proto, že ji chtěli znovu vidět.
Ze "Vzpomínek španělského kněze", strana 51.

KRITERIA PRO VÝBĚR MUČEDNÍKA PŘIPADAJÍCÍHO NA DEN ZÁZRAKU

Mladý muž mučedník pro eucharistii. (Chlapec nebo dospívající)
Vzhledem k prvnímu výroku se tedy jedná o muže, nikoliv o ženu.
Nemá být španělského původu. (Podle Conchity)
Zázrak se má uskutečnit v dubnu, tehdy musí být také jeho svátek.
Svátek musí připadnout na období mezi 8. a 16. dubnem.
Jeho svátek se bude shodovat s událostí v Církvi.
Vzhledem k tomu, že informace o "zázračném světci" vznikla v roce 1963, muselo by se jednat o rozpis tradiční latinské mše. Novus Ordo začal platit až v roce 1965. (Je možné, že se jeho jméno v kalendáři v roce 1963 neobjevilo, takže se to vše komplikuje. Svátky svatých jsou pohyblivé)

NEJDE ANI O TYTO 3 NÍŽE UVEDENÉ
SV. TARCISIUS - PROBLÉM JE, ŽE DATUM ZÁZRAKU PŘIPADÁ NA ROZMEZÍ MEZI 8. - 16. DUBNEM, SVÁTKY SV. TARCISIA JSOU 26. DUBNA A 15. SRPNA, ANI JEDNO NESEDÍ.

Několik možných problémů se svatým Hermenegildem, který podle některých zpráv byl španělský, ale Conchita řekla, že svatý mučedník nebyl španělský. Netušíme, kolik mu bylo let, ikdyž to byl dospělý, ženatý muž, který vedl povstání, takže by nesedělo, že se jedná o "mladého mučedníka, chlapce, který nesl eucharistii" a také neodpovídá popisu, který Conchita uvedla poté, co se doma podívala do kalendáře.

Stanislav - jeho svátek je 11. dubna, byl krakovským biskupem, který byl umučen při sloužení mše ve věku 49 LET! Je tedy příliš starý.

MODLITBA MARI-LOLI O SVATOST

"Ó, Pane! Vím, že jsi mě stvořil, abych byla svatá. Pomoz mi dosáhnout tohoto titulu a den za dnem se snažit jím být stále více, aby můj život byl neustálým projevem lásky k tobě. Pane, když tě necítím ve své blízkosti, nedovol, abych byla sklíčená, jako jsem nyní. Pomoz mi, jinak nemohu mít pokoj a vnitřní radost."

Třídenní deník Mari-Loli napsaný 19.-20.-21. dubna 1967

Mari-oli
Mari-Loli

POZNÁMKA biskupa Eugenia Beitia Aldazbala

"Prohlašujeme zde, že jsme neshledali žádný důvod k církevnímu odsouzení, pokud jde o odsouzení učení nebo duchovních doporučení, která byla vyhlášena kvůli událostem v Garabandalu, pokud jsou určena věřícím křesťanům. Naopak, obsahují povzbuzení k modlitbě a oběti, k eucharistické bohoslužbě, k úctě k Panně Marii v tradičních chvályhodných formách a ke svaté bázni Boží uražené našimi hříchy. V těchto věcech pouze opakují běžnou církevní nauku. Uznáváme dobrou víru a náboženský zápal osob, které vystupují do San Sebastian de Garabandal a které si zaslouží největší úctu".

Santander, 8. července 1965

Eugenio Beitia
Apoštolský biskup
administrátor Santanderu

Zdroj: SPĚCHALA NA HORU, Eusebio Garcia de Pasquera KNIHA 1, PROLOG, STRANA 9

biskup
biskup Eugenio Beitia

POSTNÍ POKÁNÍ

Mnoho lidí se mě ptalo, co Conchita v minulosti doporučovala k postnímu pokání, jako vždy jednoduchá a duchovní odpověď.

Tělesné skutky milosrdenství
1. Nakrmit hladové
2. Napojit žíznivé
3. Oblékat nahé
4. Poskytnout přístřeší lidem bez domova
5. Navštěvovat nemocné
6. Navštěvovat uvězněné nebo vysvobodit zajatce
7. Pohřbívat mrtvé

Duchovní skutky milosrdenství
1. Poučovat nevědomé
2. Radit pochybujícím
3. Napomínat hříšníky
4. Trpělivě snášet ty, kdo nám křivdí
5. Odpouštět urážky
6. Utěšovat zarmoucené
7. Modlit se za živé i mrtvé

POKORA

"Bůh nade vše miluje pokoru. Co se mu nade vše nelíbí, je pýcha." Tato slova, která pronesla Panna Maria vizionářce Mari Loli v jedné promluvě v roce 1963, tak vznešená ve své prostotě, jsou klíčem k pravdivému pochopení Garabandalu.
Přes všechny úžasné jevy a nevysvětlené události se podstata Garabandalu nenachází ve zjeveních, ale v jeho poselství, které je především poselstvím o praktikování pokory v každodenním životě. Sami vizionáři opakovaně zdůrazňovali, že víra ve zjevení neznamená nic aniž bychom věřili a žili poselství. Conchita a Loli mnohokrát napsaly: "Nemá smysl, abychom věřili ve zjevení, pokud nebudeme dbát na poselství."
"Hvězda na hoře", str. 118

POSTNÍ POSELSTVÍ A MARIINO PRVNÍ POSELSTVÍ

První poselství Panny Marie z Garabandalu: 18. října 1961 - "Musíme přinášet mnoho obětí, konat mnoho pokání a často navštěvovat Nejsvětější svátost. Především však musíme vést dobrý život."

Panna Maria Karmelská
Panna Maria Karmelská

PŘÍBĚH S ŽÁROVKOU

Velitel civilní gardy Juan Alvarez Seco vzpomíná a vypráví tento příběh.
"Jednoho dne byla María Dolores (Mari Loli) ve druhém patře svého domu, kde měla mnohokrát zjevení. Její otec Ceferino říkal, že když odtamtud sestupovali o patro níž, kde byla hospoda, vyšroubovali žárovku, protože tam nebyl vypínač, kterým by se dala zhasnout. Loli, když tentokrát položila ruku na žárovku, upadla do extáze a ruku už nedala pryč. Všichni jsme se báli, že pokud se bude déle držet rozsvícené žárovky, popálí si ruku. Její matka řekla: "Na nebesích, vezměte ji z rukou tu žárovku!" Veškeré naše úsilí však bylo marné. Tak jsme zavolali Mari Cruz, která nebyla v extázi, a ta - s největší lehkostí - přiměla Loli žárovku pustit. Její ruka nebyla vůbec popálená. Loli pak v extázi sešla po schodech dolů a pokračovala dál ve své chůzi".
Barcelona, 7. března 1969. Juan Álvarez Seco

Žárovka

SUCHÉ VLASY V DEŠTI

"Jak se extáze prodlužovala a cesta se stávala obtížněji schůdnou, unavila se mi ruka od držení deštníku a zavřela jsem ho, i když déšť nepolevoval. Doprovázel jsem dívku dvacet minut a byl jsem skrz naskrz promočený; nohy mi plavaly v botách. Po dvaceti minutách jsme prošli kolem domu osvětleného malou elektrickou žárovkou, díky níž jsem ke svému úžasu viděl, že ramena a hlava dívky jsou zcela suché. Pro jistotu jsem jí třikrát přejel mokrou rukou po vlasech a ruce se osušily, jako bych používal ručník. To vše potvrzuji a přísahal bych to rukou položenou na svatá evangelia."
Autor: Placido Ruiloba

PROČ SE CONCHITA PŘESTĚHOVALA DO AMERIKY?

Ve vesnici neměla šanci na normální reálný život. Každý den jí někdo říkal, co má dělat, a bylo pro ni nemožné vyjít ven nebo dokonce dělat domácí práce kvůli nesčetným návštěvám, které ji chtěly vidět, mluvit s ní, vyptávat se jí, dotýkat se jí (jako by měla léčitelské schopnosti),proto ji matka v sedmnácti letech poslala pryč do jiného města, aby se mohla vzdělávat. Později ve 23 letech přijela do Ameriky. Známý španělsko-americký rozhlasový pracovník a lékař v New Yorku, Dr. Dominguez, ji znal ze svých návštěv v Garabandalu, nabídl jí, že ji vezme sebou a poskytne jí bydlení a práci ve své lékařské praxi. Je úsměvné, že tři ze čtyř dívek se přestěhovaly do Ameriky kvůli soukromí. Conchita to vyjadřuje svými vlastními slovy: "Vzpomínám si, že moje vesnice mi způsobila utrpení. Cítila jsem se, jako bych byla uvězněná. Jednala jsem podle příkazů druhých, kteří mi neustále radili: "Jdi na mši, modli se růženec, udělej tohle, vzdej se tamtoho."Někdy jsem si myslela, že bych byla šťastná v poustevně daleko od všech a pracovala tam sama pro Boha a viděla, co jsem schopná udělat, aniž by mi do toho věčně mluvili."
25. listopadu 1966

Conchita a Dr. Dominguez
Conchita a Dr. Dominguez

JACINTINA VIZE NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE - rozhovor s otcem Benacem

Dne 23. prosince 1978 poskytla Jacinta rozhovor jezuitskému misionáři otci Franciscu Benac ve svém domě v Kalifornii. Zde je několik úryvků z tohoto rozhovoru:
Otec Benac: "Četl jsem několik článků, ve kterých uvádíte, že jste viděla Nejsvětější Srdce Ježíšovo. Povězte mi prosím, jak se to všechno stalo."
Jacinta: "Vzpomínám si, že se to stalo v den, kdy jsme my čtyři vystoupili o něco výše nad místo "Calleja", tedy tam, kde se nám poprvé zjevil anděl. Nadie, dívka z vesnice, šla toho dne s námi také. V jednom okamžiku všichni tři upadli do extáze a Anděl přišel. V tu chvíli jsem byla vzadu, viděla jsem je v extázi a řekla jsem: "Ale já nic nevidím." Najednou jsem uviděla Nejsvětější Srdce Ježíšovo, které na mě udělalo velký dojem. Nic mi neřekl, ale Jeho pohled proniknul do nejhlubšího místa mého srdce."
Otec Benac: "Co na vás udělalo největší dojem?"
Jacinta: "Jeho oči, celý jeho pohled, jeho oči, které nevysvětlitelným způsobem pronikly až do nitra mého srdce".
Otec Benac: "Co jste si v tu chvíli pomyslela?"
Jacinta: "Ach, otče, toto vidění Srdce Ježíšova se mi navždy vrylo do paměti, i když jsem ho už nikdy neviděla. Kdykoli si vzpomenu na Jeho vidění, cítím tu nekonečnou Lásku, která tehdy přišla do mého srdce."

Nejsvětější srdce Ježíšovo
Nejsvětější srdce Ježíšovo

CONCHITINA REAKCE

Když Conchita v roce 1972 poprvé přijela do Ameriky, pracovala jako lékařská asistentka u doktora Domingueze v Bronxu. Každý den se po ranní mši zastavovala pro kávu a nabízela ji také tamním bezdomovcům, pak pokračovala do práce. Jednoho dne, když jela výtahem nahoru do své kanceláře, muž, který jel ve výtahu s ní, zastavil výtah mezi patry a vytáhl na ni nůž. Neuvědomil si, že Conchita ještě neumí dobře anglicky, nakonec zařval "Peníze!" Conchita měla u sebe jen 20 dolarů, dala je lupiči, ale pak udělala něco nemyslitelného! Řekla mu, ať to nepoužívá na drogy, ale jen na jídlo, a pak vytáhla z kabelky škapulíř a také ho lupiči dala! Světice mezi námi.

Conchita u lékaře Domingueze
Conchita u lékaře Domingueze

CO ŘÍKÁ PADRE PIO?

Dokument Mariánského centra v Paříži 1967
Přetištěno s laskavým svolením Garabandal Journal / březen-duben 2019
Dne 1. ledna 1962 se skupina španělských poutníků při příležitosti návštěvy otce Pia zeptala, zda jsou zjevení v Garabandalu pravdivá. Odpověděl svým obvyklým strohým tónem: "Ještě se na to ptáte? Kolikrát se musíte ptát, zda se vám zjevuje Matka Boží, když se vám zjevuje už osm měsíců?"
Člen Svaté kongregace pro nauku víry, monsignor Philippi, napsal: "Skutečnost, že otec Pio, který je známý svou ctností, znalostmi a věrností Svatému stolci, řekl, že tato zjevení jsou dobrá, a povzbudil čtyři malé vidoucí, aby poselství blahoslavené Panny zveřejnili, je velkým důkazem pravdivosti těchto poselství".

Padre Pio
Padre Pio

PODIVNÁ VÁHA VIZIONÁŘŮ V EXTÁZI

Vizionáři se v extázi dokázali navzájem zvedat s největší lehkostí. Na druhou stranu dva dospělí muži nebyli schopni zvednout ani jedno dítě v extázi. Na jedné z fotografií je vidět, jak Conchita před dveřmi kostela zvedá Marii Loli, aby Panně Marii něco podala k políbení.

Zdvihání vizionářů
Zdvihání vizionářů v extázi

NAROZENINY CONCHITY

Popřejme dnes Conchitě všechno nejlepší k jejím 74. narozeninám a modleme se za její pevné zdraví, dokud neoznámí datum zázraku.

DOPIS OD CONCHITY

V tento den jsem dostal dopis od Conchity, po smrti jejího manžela Patrika. Chtěl jsem zveřejnit poslední větu z jejího dopisu, která je skutečně hluboká. Řekla: "Smrt určitě není konec, je to začátek a marnosti světa jsou ztrátou energie, protože nás odvádějí od reality života a skutečného štěstí."
Conchita Gonzalez Keena - 17. prosince 2013

Conchita a Glen
Conchita a Glen

CONCHITINA DRUHÁ CESTA DO ŘÍMA 5.- 19. února 1968

Vatikán uhradil náklady na Conchitinu druhou návštěvu Říma opět s její matkou a otcem Lunou, přičemž Conchita byla tehdy požádána o naprostou diskrétnost. Vizionářka se opět vydala na Posvátnou kongregaci pro nauku víry, aby byla vyslechnuta, tentokrát však již ne kardinálem Ottavianim. O tomto novém setkání nevíme téměř nic bližšího. Conchita se totiž o této druhé cestě vyjadřovala ještě diskrétněji než o té první. Archivy dnes již zesnulého otce Luny nám jednou nepochybně budou velmi užitečné, abychom se konečně dozvěděli, jaká byla povaha rozhovorů, které tehdy mezi vizionářkou a církevními autoritami proběhly. Tím spíše to bude platit i o tom, co o této záležitosti uchovává archiv Posvátné kongregace pro nauku víry.
Z knihy Garabandal, J. Serre, strana 215

DOPIS PODEPSANÝ CONCHITOU FRANCOUZSKÝM MLADÝM LIDEM, KTEŘÍ NAVŠTÍVILI OBYVATELE GARABANDALU

Milí mladí Francouzi,
Panna Maria si od vás přeje pomoc, abychom obrátili svět a vyhnuli se Božímu hněvu na nás hříšníky.
Důvěřuje vám, abyste svým příkladem a obětavostí byli vzorem pro ostatní mladé lidi, kterým se nedostalo takového daru jako vám, že jste mohli slyšet poselství Panny Marie. Prosí vás tolik o ducha pokání, oběti a modlitby. Bez těchto zbraní nic nezmůžeme.
Nemáme mnoho času, ale stačí to na to, abychom se vyhnuli velkým trestům a utišili Svaté Srdce naší Matky.
Právě v Nejsvětější Svátosti naleznete dostatek síly k tomu, abyste se pustili do života, o který vás Panna Maria neustále žádá, abyste šli k Nejsvětějšímu, abyste vyprázdnili své srdce od světských věcí, které vám nedovolí slyšet Boha.
Pokud to uděláte, začnete žít šťastně, protože jediné štěstí, které jste nikdy nepocítili, najdete v odevzdání se Bohu a Panně Marii.
Modlete se jeden za druhého, za sebe, proste Pannu Marii. Naplňte to s vírou a důvěrou. Ona vám dá vše, co je pro vás dobré.
A nyní vás za sebe a své přátele prosím, abyste se modlili k Bohu a Panně Marii, abyste byli pokorní a obětaví a všichni společně více mysleli na Ježíšovo utrpení, abyste zapomněli na sebe.
Spojeni v modlitbě, abychom se jednoho dne mohli setkat v nebi a být věčně šťastní.

Conchita Gonzalez

Conchita
Conchita

POZNÁMKA V CONCHITINĚ DENÍKU JEŽÍŠI

"Ráda bych tě navštěvovala častěji. Chtěla bych být tvým malým světlem, které tě volá a svítí pro tebe a rozzáří se, aby dávalo světlo duším, které chtějí přijít tam, kde jsi ty. Chci být také částí dveří svatostánku, abych se s Tebou mohla více spojit. Chci být tak moc, ale nejsem nic, nic, nic. Ale protože jsem dcerou Marie, Matky Boží, jsem vykoupena Krví ukřižovaného Krista, a díky tomu něčím jsem."
Z "Conchitina deníku", kapitola 14 (1963, 14 let)

Conchita
Conchita

GARABANDAL: ČEKÁ NA SCHVÁLENÍ

Někteří lidé, kteří jsou proti Garabandalu říkají, že toto zjevení není schváleno. To NENÍ pravda. Neexistuje ŽÁDNÉ oficiální rozhodnutí pro schválení nebo odsouzení místním biskupem a zatím žádné oficiální rozhodnutí Vatikánu. V roce 1966 byla Conchita předvolána Vatikánem a vyslýchána kardinálem Alfredem Ottavianim a jeho zaměstnanci (včetně papežova osobního sekretáře) déle než 2 hodiny. Přesvědčeny o svém příběhu požádaly o setkání s papežem Pavlem VI.
Conchita, její matka a Dr. Medi se následující den setkali s papežem na soukromé schůzce. Na konci tohoto setkání k ní Svatý otec přišel a jasným hlasem radostně oznámil: "Conchito, já, papež, ti žehnám a se mnou ti žehná celá Církev".
Další citát papeže Pavla VI. z jiného rozhovoru: "To nevadí, řekněte těmto pánům, že je to papež, kdo řekl, že je nejdůležitější a nejnaléhavější oznámit světu tato poselství".
Zdroj: "Garabandal: Poselství naděje", Fr. José Luis Saavedra, str. 252-254 Vypráví příběh o tom, že Conchita dala papežovu osobnímu sekretáři a kardinálu Ottavianimu datum Zázraku, určeného pro papeže, který se rozhodl, že Církev bude obezřetná a počká na datum zázraku, než oznámí své konečné rozhodnutí.
V Garabandalu předpovězený Zázrak se ještě nestal. Také si buďme vědomi toho, že Fatima byla schválena až 13 let po Zázraku Slunce!

JOEY A PADRE PIO

V únoru 1963 podnikl Joey (Lomangino) další cestu do Itálie. Vrátil se k otci Piovi, který vyslechl jeho zpověď a... zázračně mu navrátil čich... přitom nerv zůstal přerušen! Joey vypráví příběh: "Když jsem poklekl, abych přijal požehnání otce Pia, ucítil jsem vůni růží, která vycházela z ran na jeho rukou, polekal jsem se a šel jsem ke zdi s rukama nahoře, abych se chránil; nevěděl jsem, co to je. Otec Pio stáhl mou ruku a italsky řekl: "Joey, neboj se." Pak se mě dotkl na kořeni nosu a můj čich se mi vrátil poté, co jsem byl bez něj ode dne nehody v červnu 1947, což bylo 16 let. Joey se otce Pia zeptal, zda se Panna Maria zjevuje v Garabandalu, a zda je to pravda. Otec Pio ho povzbuzoval, aby šel do San Sebastian de Garabandal, poté, co ho jasně ujistil: "Ano, je to pravda, Panna Maria se zjevuje v Garabandalu."
Když se Joey vrátil do New Yorku, začal šířit zprávy o zjeveních Blahoslavené Matky v Garabandalu.
Z knihy "Garabandal", autor J. Serre, strany 166-167.

Joey a Padre Pio
Joey a Padre Pio

ROZPLETENÉ RŮŽENCE

Dalším zajímavým zázračným jevem bylo navrácení růženců. Když lidé začali věřit, že se v Garabandalu skutečně zjevuje Matka Boží, přicházeli po stovkách a tisících, přinášeli své růžence a medaile, aby je Panna Maria políbila. Všechny byly vyloženy na stole, aby jí je dívky mohly nabídnout.
Růžence, medaile a spousta předmětů, které se zamotaly, když je dívky předkládaly k uctění Blahoslavené Matce, se neuvěřitelně hladce rozplétaly, když je vracely jejich majitelům. A to i bez jakéhokoli předem stanoveného pořadí.
Garabandalské vizionářky také nikdy nechybovaly při vracení každého předmětu jeho správnému majiteli a nikdy vlastně nemusely majitele hledat. Maria je k nim vedla, zatímco na ni hleděly vzhůru.
Tento příběh je zmíněn v těchto knihách "Garabandal", autor J. Serre, strany 50-54
"Spěchala na horu" Kniha 1, strany 76-80

Zázračné vrácení předmětů
Zázračné vrácení předmětů

GARABANDAL A SVATÉ PLÁTNO - 4. listopadu 1962

Teprve poté, co otec Eusebio Garcia de Pesquera napsal svou obsáhlou knihu o Garabandalu "SPĚCHALA NA HORU", vyšlo najevo, že v Garabandalu bylo zmíněno "Svaté plátno".* Bylo to během jedné z Conchitiných extází, kdy Panna Maria k vizionářce promluvila o "Sabana Santa" (španělsky Svaté plátno). Mezi svědky této extáze byla i markýza de Santa Maria, vynikající svědek, a právě od ní se profesor Jacques Serre dozvěděl, co Panna Maria o plátně řekla. Markéta slyšela, jak Conchita opakuje slova Panny Marie: "Je to božský otisk mého Syna".
Přetištěno z "Garabandal Journal" březen-duben 2006.

* Není náhodou, že krev na plátně je stejné krevní skupiny "AB", jaká byla nalezena při vědeckém zkoumání prvního eucharistického zázraku v italském Lancianu, v 8. století.

Svaté plátno
Svaté plátno

DOPIS CONCHITY: "Vše, co pochází od Boha, je dobré." (30. dubna 2019)

Níže uvedený dopis poslala Conchita svému příteli. Zavolal jsem jí, abych dopis ověřil a získal svolení jej zde zveřejnit pro vaše dobro.
(Conchita Glennovi) "Posílám ti tento dopis, který jsem napsala před několika dny, pro případ, že by mohl pomoci někomu nemocnému."

"VŠECHNO, CO POCHÁZÍ OD BOHA, JE PRO NÁS DOBRÉ." I nemoc je Božím darem v našem životě.
Měla jsem a zažila jsem, že nemoc a uzdravení jsou týmž, tajemným Božím darem.
Před více než pěti lety jsem se při hře (na pláži) s jednou z mých vnuček spálila sluncem na tváři.
Na místě spáleniny se objevila tmavá piha. Cítila jsem, že je to melanom, rakovina. Po celá ta léta jsem ji skrývala, aby to nikdo nekomentoval. Utíkal den za dnem a rok za rokem a když jsem viděla, jak piha stále roste, rostla ve mně jistota a strach z rakoviny. Měla jsem však pocit, že se mi čistí duše jako i vše, co mě trápí. Být šťastný, opravdově šťastný, znamená žít život zaměřený na jediný cíl, jít do nebe. Až do doby před třemi týdny piha stále rostla a pod pihou se vytvořil nádor, takže už se těžko dal skrýt. Tak jsem se rozhodla, že si dám obvaz, aby mi nikdo nic neřekl...
Mezitím jsem se modlila k Bohu za své zdraví, aby mi tu pihu vzal, ale uvnitř jsem cítila, že to potřebuji, pro své dobro.
Moje dcera, zdravotní sestra, když viděla, jak to narostlo, šla k lékaři. Ještě téhož dne odpoledne jsem obvaz vyměnila za menší, protože jsem se chystala na basketbalový zápas svých synovců. Při odstraňování obvazu se piha s nádorem otevřela, jako by ji někdo rozřízl po celém obvodu, vyteklo trochu krve. Ukázala jsem to dceři a řekla jí: "Zruš konzultaci s lékařem", v tu chvíli jsem věděla, že jsem vyléčená, dala jsem si obvaz a šla jsem na zápas.
Druhý den, když jsem se probudila, obvaz spadl a v obličeji nebylo po nádoru ani stopy. Děkovala jsem Bohu, v duši jsem cítila, že řekl: "Děkuj mi také za kříž". Uvědomila jsem si, že léta naplněná strachem z rakovinného utrpení byla stejně dobrá a zázračná jako uzdravení. Chtěla jsem tuto zkušenost napsat pro případ, že by ji někdo četl a byl nemocný, aby si uvědomil, že je to dobré i pro něj. I když to nechce přijmout, jednoho dne pocítí potřebu dát Bohu polibek, jako poděkování.
Conchita

"VŠECHNY MÉ DĚTI"

Blahoslavená Matka říká Conchitě: "Conchito, nepřicházím jen kvůli tobě, ale kvůli všem svým dětem, s touhou přivést je blíž k našim srdcím."
Zdroj: "Garabandal: Poselství naděje". P. Jose Luis Saavedra, str. 174.
V průběhu garabandalských zjevení bylo pozorováno, že jeden z vizionářů v extázi nabídl "políbený krucifix" nekatolíkovi. Svědkové byli tímto zjištěním překvapeni, a když zjevení skončilo, ptali se na to dítěte. Při dalším zjevení se vizionář ptal Panny Marie, proč jí bylo nařízeno, aby dala krucifix protestantovi. Panna Maria jednoduše odpověděla: "Protože jste všichni mé děti".
Časopis "GARABANDAL", říjen-prosinec 1979, str. 6.

27. LEDNA 1962 - CONCHITINY DLOUHO OČEKÁVANÁ ZJEVENÍ ZNOVU ZAČÍNAJÍ

Protože se již několik týdnů vědělo, že se Conchita opět setká s Pannou Marií, přišlo 27. ledna mnoho svědků, aby se zúčastnili obnovení jejích extází.

Extáze Conchity pokračují
Extáze Conchity pokračují

JMENOVÁNÍ NOVÉHO SANTANDERSKÉHO BISKUPA

Právě v tento den byl Msgr. Eugenio Beitia Aldazabal jmenován novým santanderským biskupem. Byl jediným titulárním biskupem v období veřejných "událostí" v Garabandalu a měl tento úřad vykonávat až do 2. července 1965
Výňatek z knihy "Garabandal", autor J. Serre, strana 123

Msgr. Eugenio Beitia Aldazabal
Msgr. Eugenio Beitia Aldazabal

"POKUD SE NEZMĚNÍME"

Časopis "NEEDLES", říjen-prosinec 1979, str. 3-4, Autor: P. Joseph Pelletier

Velké utrpení dnešního světa je utrpení, které pochází z hříchu. Svět bude trpět, dokud se neodvrátí od hříchu a neobrátí se k Bohu. Odstranění hříchu je samozřejmě to, co Bůh chce, a odvrátit lidi od jejich zlých cest je právě důvod, proč často varuje před blížícím se trestem.

Garabandal je výzvou k pokání od milosrdného a odpouštějícího Boha. Odmítnutí vyslyšení této výzvy a přijetí Božího odpuštění nutí Boží spravedlnost k akci prostřednictvím trestu. Ale v trestu, stejně jako ve všech Božích trestech, se objímá spravedlnost a láska. Trest přijde v důsledku krajní neochoty a až pohár nepravosti přeteče na všechny strany. Pokud bude nakonec Bůh nucen poslat trest, bude přetaven láskou a použit k obrácení i k uspokojení požadavků Spravedlnosti.

Conchita ve svém deníku rozvádí děsivou podobu trestu. "Trest je podmíněný a závisí na tom, zda lidstvo uposlechne poselství blahoslavené Panny. U zázraku vím, v čem bude spočívat, protože mi o něm blahoslavená Panna řekla, ale není mi dovoleno říci, co to je. Kromě toho jsem viděla trest. Mohu vás ujistit, že pokud přijde, bude horší než být stráven v ohni, horší než mít oheň nad sebou i pod sebou. Nevím, kolik času uplyne mezi zázrakem a trestem."

Conchita to ve svém deníku také popisuje jako velmi velmi velké v souladu s tím, co si zasloužíme, ale také nám radí, že pokud se svět změní, lze to odvrátit.

KONEC ČASŮ

Conchita řekla, že po smrti papeže Jana XXIII budou ještě 4 papežové "do konce časů" (NE do konce světa, ani do konce papežů), začíná nová éra. Do této éry nyní vstupujeme (po 4 papežích Pavlu VI, Janu Pavlu I, Janu Pavlu II, Benediktu XVI) právě nyní také zažijeme "Konec ČASŮ", VAROVÁNÍ A ZÁZRAK.
Smrt papeže Benedikta XVI znamená s naprostou jasností, kolik papežů po Janu XXIII následovalo (4 - Pavel VI, JPI, JPII, Benedikt XVI).
4 papežové, ne 3. Vizionářka poprvé používá tento znepokojivý výraz 3. června 1963:"Byla to Panna Maria, která mi řekla: Po tomto papeži (sv. Janu XXIII), zbývají už jen tři a pak (přijde) konec časů". Ale Panna Maria hned vysvětluje, že "nezapočítala jednoho z nich". Conchita vysvětluje, že jednoho nezapočítala, protože "by řídil Církev velmi krátkou dobu". Papež Jan Pavel I svým 33-denním pontifikátem tuto výjimečnou předpověď naplňuje.
Zdroj:"Garabandal: poselství naděje". P. Jose Luis Saavedra str. 201

"NIKDY SI NEMYSLETE, ŽE TO, CO DĚLÁTE, JE NĚCO VÝJIMEČNÉHO"

13. února 1966: Ježíš se obrací na Conchitu ve škole v Pamploně. "Miluj pokoru, prostotu. Nikdy si nemysli, že to, co děláš, je něco velikého."
Představte si, že jste na chvíli Conchita. Vídali jste a mluvili s Matkou Boží po celé čtyři roky! Mluvili jste s Ježíšem ve vizích a jste hlavním vizionářem a poslem garabandalských proroctví a Ježíš vám říká: "Nikdy si nemysli, že to, co děláš, je něco velikého". To by mělo sloužit jako připomínka, že bez ohledu na to, kdo jsme nebo si myslíme, že jsme, musíme neustále usilovat o to, abychom konali více dobra, abychom tak činili bez myšlenky na zisk nebo osobní prospěch, zkrátka abychom byli pokorní.

Conchita v roce 1966
Conchita ve škole v roce 1966

DVĚ HLAVNÍ POSELSTVÍ BLAHOSLAVENÉ MATKY Z GARABANDALU

1. poselství Panny Marie z Garabandalu: 18. října 1961
"Musíme přinášet mnoho obětí, konat mnoho pokání a často navštěvovat Nejsvětější svátost. Především však musíme vést dobrý život. Pokud tak neučiníme, postihne nás trest. Kalich se již naplňuje, a pokud se nezměníme, stihne nás velmi velký trest."

2. poselství: 18. června 1965
"Protože mé poselství z 18. října nebylo vyslyšeno a nebylo dáno světu na vědomí, upozorňuji vás, že toto poselství je poslední. Předtím se pohár plnil, nyní přetéká. Mnozí kardinálové, biskupové a kněží jsou na cestě do záhuby a strhávají s sebou mnoho duší. Eucharistii se přikládá stále menší význam. Svým úsilím byste měli odvrátit Boží hněv od sebe. Budete-li ho s upřímným srdcem prosit o odpuštění, odpustí vám. Já, vaše Matka, vás na přímluvu svatého Michaela Archanděla prosím, abyste napravili svůj život. Nyní dostáváte poslední varování. Mám vás velmi ráda a nechci vaše zavržení. Upřímně se k nám modlete a my vás vyslyšíme. Měli byste přinášet více obětí. Myslete na Ježíšovo utrpení."

MALÝ ZÁZRAK

22. června 1962 - Svatý Michael říká Conchitě, že se stane zázrak "Zviditelnění hostie" a ona ho v budoucnu oznámí 15 dní předem.
3. července 1962 - Conchita oznamuje, že za 15 dní se zázrak stane a objeví se Viditelná hostie.
18. července 1962 - hostie se objeví na Conchitině jazyku z ničeho nic a je zachycena na film a kameru a nespočet očitých svědků stojících vedle Conchity přísahá, že předtím, než se objevila, na jejím jazyku nic nebylo.
Video: Zázrak s hostií

PROČ JE GARABANDAL POSVÁTNÝM MÍSTEM?

Všichni víme o zvláštní místě v Garabandalu zvaném "Borovice". O místě s devíti borovicemi, kde se zjevila Blahoslavená Matka a předpověděla velký zázrak, který se zde stane. Panna Maria řekla:"Bude to největší zázrak, jaký kdy můj Syn Ježíš pro lidstvo vykonal. Panna Maria se zmínila o "borovicích": "Bůh toto místo velmi miluje. Toto místo je svaté."
GARABANDAL JOURNAL listopad-prosinec 2002
Ověřil jsem, že v Garabandale se modlí noční růženec nepřetržitě již více než 500 let! Není divu, že "Bůh toto místo velmi miluje, toto místo je svaté!".

Borovice

Z DENÍKU CONCHITY - 20. ledna 1971

"Zamyslete se nad tímto. Je-li něco Božím dílem, sám se postará, aby se to vyplnilo tím nejlepším způsobem, přes všechny překážky. Je to Bůh, kdo všechno dělá. Někdy jedná skrze nás, ale obejde se i bez nás, aby vykonal velké zázraky a divy. To, co bychom měli dělat, je obětovat se, být věrní modlitbě a rozjímání svatého růžence a často navštěvovat Nejsvětější svátost. Každý den se zříkejte sebe a světa, abyste mohli být sami s Bohem. On chce s vámi rozmlouvat a říci vám, jakou cestou se máte vydat a co máte dělat. Často vzývejte Ducha svatého a svatého Michaela." Spojeni v modlitbě, Conchita Gonzalez

Conchita

JACINTA & SVATÁ MATKA TERESA - 19. ledna 1992

V lednu 1992 pozvala Matka Tereza Jacintu, aby ji navštívila. Matka Tereza se tehdy zotavovala z vážné nemoci ve svém noviciátu v Tijuanně (Mexiko), jen několik hodin cesty od domova vizionářky v Pasadeně (Kalifornie, USA). 19. ledna 1992, v předvečer svátku svatého Šebestiána, se tedy Jacinta vydala na cestu. Řeholní sestra ji nadšeně představila své komunitě: "Tady je Jacinta z Garabandalu. Garabandal je autentický!" Poté se přede všemi živě zajímala o postupu prací a výzkumu týkajícího se "událostí" a dokonce se vyptávala na nového biskupa, Msgre Vilaplana. Matka Tereza pak vizionářku požádala, aby se modlila za její institut, neboť, jak řekla, "Vy máte jen jeden dům, já jich mám desítky, o které se musím starat". Slavná zakladatelka, která se s Jacintou setkala již v New Yorku, s ní vzpomínala na mnohé z milostí, které vizionářka obdržela, zejména to, že viděla Nejsvětější Srdce, k němuž měla Matka Tereza velkou úctu. Její smrt, k níž došlo 5. září 1997, jen několik týdnů poté, co se v New Yorku naposledy setkala s Conchitou, vzbudila obrovský příliv chvály a opravdového obdivu.
Z knihy "Garabandal", Jacques Serre, strana 233.

Jacinta a svatá Matka Tereza
Jacinta a svatá Matka Tereza

"ĎÁBEL A GARABANDAL" - rozhovor s otcem Robertem Lewisem.

P. Robert Lewis je kněz exorcista, který působí v kostele sv. Judy v Pakshikere v Indii.
Zajímavé citáty otce Lewise: "Již delší dobu se posedlí ve svatyni přímo odvolávají na Garabandal a dávají najevo svůj hněv, protože mnoho duší je vyrváno ze satanových spárů v důsledku šíření poselství".
"Jméno Panny Marie je tak mocné, že sám Lucifer prosí exorcistu, aby ho nikdy nezmiňoval a s výkřiky a skřeky vyznává, že to byla ona, kdo mu rozdrtil hlavu".
Svatý Michael: Po jménech Ježíše, Marie a Josefa není pro démony strašnější než svatý Michael! "Nenávidíme ho", křičí Lucifer. "Proč mě sesadil z mého místa v nebi a uvrhl mě do pekla? On je všude, aby porazil mé zástupy". Zdroj: Časopis Needles, leden - březen 1978, strana 12

Joey Lomangino a otec Robert Lewis
Joey Lomangino a otec Robert Lewis

DAR OD JACINTY

Na obrázku je modlitební kartička se vzkazem a podpisem Jacinty. Přáníčko jsem dostal darem. "Pro Krista musíme hodně obětovat, mysleme na to, že on za nás prolil poslední kapku krve, a co pro něj děláme my? Přemýšlejme o tom vážně". Jacinta.

Kartička od Jacinty

SLUNCE VE TVARU KŘÍŽE V GARABANDALU!

Dne 13. června 1978 přibližně v 17:30 se skupina poutníků z Velké Británie modlila u borového háje a najednou jeden z nich řekl: Podívejte se na Slunce! 32 poutníků pozorovalo Slunce ve tvaru kříže, zatímco jiní viděli, jak se mění ve stříbrný disk, který se rychle otáčel, další viděli, jak se mění do různých barev, jako je modrá a zelená, někdy v jiném kruhu. Otec Benac shromáždil podepsaná svědectví mnoha svědků. Zdroj: Časopis NEEDLES říjen - prosinec 1978, strana 25

časopis NEEDLES

Aktualizováno: listopad 2023
Creative Commons License
Uvedená práce (dílo), jejímž autorem je Informační středisko GARABANDAL v České republice, podléhá licenci Creative Commons.