Zjevení v Garabandalu

RANNÍ OBĚTNÍ MODLITBA

Každodenní modlitbou krásné Ranní obětní modlitby můžeme splnit prosbu Panny Marie v jejím garabandalském poselství, abychom "přinášeli mnoho obětí a činili mnoho pokání." Čím věrnější jsme svému životnímu stavu, tím záslužnější je náš den před Bohem a Panna Maria všechny tyto zásluhy přijme a nabídne je Věčnému Otci jako oběť na odčinění hříchů.
Moji bratři a sestry, často přemýšlím o tom, kolik milostí se denně ztrácí v nemocnicích a domovech pro seniory, které jsou doslova továrnami na obrácení, protože si nejsou vědomi hodnoty ranní oběti. Kolik matek, otců a mladých lidí, kteří jsou dobrými lidmi, se nemodlí svou Ranní oběť a kolik milostí jim přes den uniká? Všichni by měli vědět, že skrze Ranní oběť odevzdáváme milosti, které jsme obdrželi, Ježíši skrze Marii, a tak dosahujeme obrácení hříšníků, osvobozujeme duše z očistce a posilujeme naši církev.
Joey Lomangino, časopis GARABANDAL, vydání leden-březen 1979, strana 4.

RANNÍ OBĚTNÍ MODLITBA
"Ó Ježíši, skrze Neposkvrněné Srdce Mariino a ve spojení se svatou mešní obětí, která se přináší na celém světě, ti obětuji všechny své modlitby, skutky, radosti a utrpení tohoto dne jako zadostiučinění za urážky spáchané na Neposkvrněném Srdci Mariině, za své hříchy a hříchy celého světa."

Joey
Joey Lomangino

Proč návštěvy v pozdních hodinách?

Když se dětí ptali, proč Panna přichází v tak pozdních hodinách, odpověděly, že jim Panna řekla, že v té době se páchá nejvíce hříchů na světě a že by měly činit pokání... A pro ně bylo pokáním, a ne tím nejmenším, zůstat vzhůru, dokud je Panna nepřijde navštívit, pozdě v noci nebo velmi brzy ráno. Toto pokání konaly proto, že si to Panna Maria přála, a také proto, že ji chtěly znovu vidět.
Ze "Vzpomínek španělského venkovského kněze", strana 51

vizionáři

Komentář Conchity a Ježíše k víře a schválení Garabandalu

Conchita: "Chtěla bych také říci, že v Římě jsou lidé, kteří chtějí na církev vyvíjet příliš velký tlak. Domnívám se, že je lepší nechat to tak, jak to je, a dělat, co mohou. Měli by se snažit mluvit o poselství Panny Marie, ale zbytek by měli nechat v Božích rukou."
Sám Pán mi řekl: "Nedělej si starosti s tím, jestli ti věří nebo ne, zvláště v Římě. Já všechno udělám."
"To bych chtěl říci všem, kteří chtějí, aby Řím a biskup postupovali kupředu."
Rozhovor Conchity s monsignorem Franciscem Garmendiou, pomocným biskupem newyorským, 27. srpna 1981 v New Yorku. Přetištěno v GARABANDAL JOURNAL, březen-duben 2004

Conchita
Conchita

DEN V HISTORII GARABANDALU: 24. září 1962

"Dívky žijí životem opravdové oběti. Conchitina matka mi řekla, že se jí teď lépe spí na židli než ve vlastní posteli, protože tolik času tráví tím, že sedí a čeká s námi na extázi. Spí opřená hlavou o zeď. Druhý den jde do práce a děvčata také. Perou, uklízejí, chodí k řece prát a pokračují v normálním životě. V neděli si hrají na silnici s ostatními dívkami z vesnice. Ve dnech, kdy pracují, je vídáme jen málo. Jsou velmi zdravé a krásné. Nejeví žádné známky únavy. Svou povahou a způsobem jednání se velmi liší od ostatních. Zeptala jsem se jich, jestli jsou kamarádky, a ony odpověděly, že jsou mezi sebou stejně dobré kamarádky jako s ostatními dívkami z vesnice. Nejvíce na mě zapůsobilo, jak se jejich tváře mění, když jsou v extázi."
P. Valentin Marichalar Torres, Zápisník č. 2, 24. září 1962

Conchita odpočívá při čekání na poslední zavolání
Conchita odpočívá při čekání na poslední zavolání

DNEŠEK V HISTORII GARABANDALU 23. ZÁŘÍ: DEN SVÁTKU SVATÉHO PADRE PIA (Den, kdy zemřel)

Jeden z nejsmutnějších dnů pro příznivce Garabandalu, protože tento den zemřel jeho největší podporovatel a zastánce.
"Ještě za svého života se otec Pio zaručil za pravost zjevení Panny Marie. Conchita se s ním setkala v San Giovanni Rotondo. Ještě v posledních dnech svého života o tom hovořil se svými řeholními bratry a zanechal hlavní vizionářce osobní vzkaz." P. Pelletier - Panna Maria přichází do Garabandalu, strana 219

Dnešek v historii Garabandalu: 22. září 1961

Conchita prožila ve svém domě v deset hodin večer extázi. Trvala 110 minut, dala políbit krucifix těm, kteří byli v domě, a těm, kteří byli venku, přes okno. Lidé po celou dobu snášeli déšť a plakali. Další tři dívky neměly extázi. Mari Cruz říká, že měla dvě volání, ale protože už bylo pozdě, šla spát.
P. Valentin Marichalar Torres, Zápisník č. 1, 22. září 1961.
Lidé se mě vždycky ptají, proč Mari Cruz ztratila Mariina vidění tak brzy po jejich začátku. To by mohlo být důvodem. Kdo se zdravým rozumem by odmítl ne jedno, ale DVĚ volání naší blahoslavené Matky, aby ji viděl, a raději šel spát?

vizionáři

SLUNCE VE TVARU KŘÍŽE V GARABANDALU!

Dne 13. června 1978 přibližně v 17:30 se skupina poutníků z Velké Británie modlila u borového háje a najednou jeden z nich řekl: Podívejte se na Slunce! 32 poutníků pozorovalo Slunce ve tvaru kříže, zatímco jiní viděli, jak se mění ve stříbrný disk, který se rychle otáčel, další viděli, jak se mění do různých barev, jako je modrá a zelená, někdy v jiném kruhu. Otec Benac shromáždil podepsaná svědectví mnoha svědků. Zdroj: Časopis NEEDLES říjen - prosinec 1978, strana 25

časopis NEEDLES

PODROBNOSTI O DNI ZÁZRAKU

1.Conchita je jediná vizionářka, která zná datum Zázraku
2.Conchita ho odhalí 8 dní předem. (Oznámím to na všech svých jazykových stránkách).
3. Dívky říkaly, že se to stane mezi měsíci březen, duben a květen, ALE můj výzkum říká, že to bude v dubnu. (viz "Zázrak v dubnu v "Aktech").
4. Bude to ve čtvrtek večer, v dubnu mezi 8. - 16. dubnem, ve 20:30 (španělského času).
5. Bude to v den svátku mladého mučedníka pro eucharistii, muže. (již mučedníka v roce 1963).
6. Mučedník nebude španělský.
7. Datum se bude se shodovat s velkou událostí v Církvi, ale nebude to svátek našeho Pána ani mariánský svátek. NEbude to na Zelený čtvrtek, Boží Tělo ani Nanebevstoupení Páně.
8. Bude viditelný pro všechny ve vesnici Garabandal a v okolních horách. Přítomní nemocní budou uzdraveni a nedůvěřiví uvěří. Bude to největší zázrak, který Ježíš pro svět vykoná. Nebude nejmenších pochyb o tom, že pochází od Boha.
9. Bude to možné natáčet a vysílat v televizi.
10. Bude trvat asi 15 minut a poté zůstane u borovic trvalé znamení navždy!

DNEŠEK V HISTORII GARABANDALU 19. ZÁŘÍ 1962 - "KOMUNISMUS" JE OPĚT ZMÍNĚN... V DEN VÝROČÍ ZJEVENÍ V LA SALETTĚ

Mari-Loli a Jacinta opět zmínily téma komunismu. Téma vhodné pro tuto příležitost v den výročí zjevení Panny Marie v La Salettě 19. září 1846. Víme, že některé prvky slavného Melaniina tajemství se skutečně týkaly velkého zla komunismu, které se tehdy mělo brzy začít stále více šířit po celém světě.... Když se obě vizionářky probraly z extáze, nechtěly prozradit slova Panny Marie: ta se jistě týkala velmi těžkého období Pre-Aviso ("předběžného varování"). Teprve v roce 1978 Mari-Loli a Jacinta potvrdily, že k nim Maria skutečně promluvila o komunismu a učinila tak při více příležitostech.
Z knihy Garabandal, J. Serre, strana 150

vizionářky v extázi

DNEŠEK V HISTORII GARABANDALU 18. ZÁŘÍ 1962

18. září 1962, úterý. Ráno Loli a Conchita přijaly u dveří kostela svaté přijímání od anděla. Odpoledne v půl šesté měly zjevení další dvě dívky. Trvalo hodinu a půl. Sešly se na ulici a rozběhly se po celé vesnici a modlily se růženec. Vystoupily k borovému háji a sestoupily pozpátku. Skončilo to u dveří kostela a ony se navzájem zvedly, aby políbily a nechaly se políbit Pannou Marií.
P. Valentin Marichalar Torres, Zápisník č. 2, 18. září 1962
* Důležitým faktem zde je, že když byly v extázi, nemohli dívky zvednout dospělí muži, ale mohly se snadno zvednout navzájem, aby políbily Pannu Marii.

vizionářky v extázi

DEN V HISTORII GARABANDALU 17. září 1962

Conchita a Loli přijaly ráno u dveří kostela svaté přijímání od anděla. Loli měla zjevení o samotě v 1 h. Trvalo 15 minut. Dala Panně Marii k políbení medaile, prsteny a růžence. Neodešla z domu. Jedna vdova mi ten den dala své snubní prsteny; protože byla vdova, měla i manželův prsten. Nasadila jsem si na prst šest prstenů, které mi byly dány, a bez vysvětlení jsem požádala o prst Loli a nasadila je na její. Měla na prstech 10 snubních prstenů. Když je držela, aby byly políbeny, vracela je na prsty svých majitelů.
P. Valentin Marichalar Torres, Zápisník č. 2, 17. září 1962

16. září 1962: PROJEV LÁSKY

Mezi mnoha příklady, které Panna Maria v Garabandalu dala vizionářům a nám všem, patřily lekce o dobročinnosti.
Při jedné příležitosti dala Panna Maria velmi jasný příklad projevu lásky, na kterou lidé ve vesnici jen tak nezapomenou. Otec Valentin Marichalar, farář, si do svého deníku na neděli 16. září 1962 udělal následující zápis: Ve vesnici je jeden muž, který je napůl šílený a dělá hlouposti, které by si návštěvníci, kteří neznají jeho duševní stav, mohli vykládat velmi špatně. Rok byl v blázinci a teď se rozhodl zůstat tady. To mu působí potíže a nepříjemnosti, a proto bude muset být poslán pryč.
Během extáze toho dne se Loli a Conchita vydaly do domu, kde tento narušený muž, Alfonso, pobýval, a s křížem na polštáři jeho postele udělaly znamení kříže. A když kolem něj procházely, daly mu krucifix několikrát políbit. Rozrušený muž ztuhl v kolenou. Tu noc to otec Anzizu komentoval: "Jakou lekci lásky nám ta děvčata dala."
Conchity se zeptal, proč šla na místo, kde byl ten pomatený muž, a opakovaně mu dala políbit krucifix. Odpověděla: "Panna Maria nám řekla: Vy jím pohrdáte, ale já ho miluji." Všichni jsme si uvědomili, že je to pravda. "Taková odpověď nás položila na lopatky a dala nám poznat náš velký nedostatek lásky."
Přetištěno se svolením GARABANDAL JOURNAL, březen-duben 2003.

5. září 1961 Kříž otce Ramona M. Andreua - nalezen!

P. Ramon M. Andreu zaznamenal tuto mimořádnou událost, jíž byl sám svědkem.

"Dne 15. srpna [1961] se jedna z dívek modlila růženec s růžencem, který jsem jí dal. Když mi ho později vrátila, všiml jsem si, že chybí křížek. Spadl a ztratil se. Bylo zbytečné ho hledat v těch ulicích, cestách a uličkách... O dvacet dní později, 5. září, mě napadlo říct děvčatům, aby se zeptaly Panny Marie na křížek mého růžence... Sám jsem slyšel dialog, v němž se jí ptaly a jak bylo určeno přesné místo. Jakmile extáze skončila, vydali jsme se bez váhání na určené místo a tam byl pod kamenem v blátě malý křížek."

DNEŠEK V HISTORII GARABANDALU, 5. ZÁŘÍ 1962: O BUDOUCÍM ZÁZRAKU

Conchita se naléhavě vyptávala Panny Marie na budoucí velký zázrak, o němž věděla od 18. října 1961: "Ano, řekla jsi, že vykonáš Zázrak... a že bude spočívat v čem?... Že se zjeví Nejsvětější Panna? A kdy? Tak brzy? Se mnou samotnou ne! Já to tak nechci ... Nedělej to! Udělej to ve čtyřech! ..." Velký zázrak se stane na přímluvu Panny Marie Karmelské, ale na jisté úrovni se Conchita, jak jí bylo také řečeno, bude osobně podílet na jeho získání od Boha.
Úryvek z knihy "Garabandal", J. Serre, strana 147

DNEŠEK V HISTORII GARABANDALU, 4. ZÁŘÍ 1962: "Zázrak na obzoru"

Z magnetofonového záznamu ze 4. září 1962: Blahoslavená Matka říká Conchitě, že v Garabandalu se stane zázrak, Maria tam bude, a bude to až za dlouhou dobu!
Z knihy "Spěchala na horu" Kniha 3, kapitola 4, strana 73

DNEŠEK V HISTORII GARABANDALU: 3. ZÁŘÍ 1961 ST. JOSEF JE NEJVĚTŠÍM SVĚTCEM V NEBI

V odpovědi na otázky dona Valentina Marichalara se vizionáři od Panny Marie dozvěděli, že "svatý Josef je největší ze všech svatých".
Výňatek z knihy "Garabandal", J. Serre, strana 100

DNEŠEK V HISTORII GARABANDALU SOBOTA 2. ZÁŘÍ 1961 - PADRE RODRIGO JE "KONZULTOVÁN"

Otec Lucio Rodrigo byl konzultován členy "zvláštní komise" s největší pravděpodobností v druhé polovině měsíce srpna 1961. Po tomto setkání s renomovaným španělským teologem don Juan Antonio del Val (budoucí biskup ze Santanderu) odstoupil z "komise".
Výňatek z knihy "Garabandal", J. Serre, strana 100
Co vypovídá o "biskupské komisi", když její kněz pověřený vyšetřováním zjevení odmítne popřít platnost zjevení a místo toho odstoupí?
Otec Lucio Rodrigo byl přítomen několika extázím vizionářů. Byl vynikajícím teologem a jeho rozvážný kritický duch ho přivedl k pevné víře v nadpřirozenou pravost Garabandalu.

Dívky z Garabandalu mluví v extázi jinými jazyky: září 1961

Jak pokračoval, otec Ramón Andreau upozornil na další velmi pozoruhodnou záležitost, která se vyskytla při prvních extázích v Garabandalu: "Sám jsem byl svědkem věcí, které mi daly důvod tvrdit, že dívky ve stavu transu mluvily cizími jazyky. Ve skutečnosti to tak úplně není, alespoň ne v době, kdy píšu tyto řádky; faktem je, že dívky mluvily slovy v jiných jazycích. Slyšel jsem následující. On (sv. Michael) pronáší některá slova ve francouzštině, v latině, v němčině a začátek Zdrávasu v řečtině). Nejzajímavější není to, že tato slova říkaly v extázi, ale že se opravovaly, když je říkaly špatně, aby dospěly ke správné dikci a výslovnosti. Působily dojmem, jako by ta slova od někoho slyšely, jedno po druhém, a že je prostě opakují."
"Spěchala na horu" kap. 5 str. 107

Utvrzení víry v Garabandalu

Blahoslavená Panna potvrdila v Garabandalu učení a tradici katolické církve právě ve chvíli, kdy se na ně chystal útok. z "GARABANDAL JOURNAL" listopad-prosinec 2002
MARIÁNSKÁ ÚCTA: Panna Maria v Garabandalu odpověděla na pokus o snížení jejího významu tím, že vyhlásila své právoplatné univerzální mateřství. V druhém oficiálním poselství jsou její slova: "Já, vaše matka, vás žádám, abyste změnili svůj život." A při svém posledním vystoupení před Conchitou řekla: "Mluvte se mnou o mých dětech. Všechny je držím pod svým pláštěm."
Dvě hlavní mariánské pobožnosti - růženec a škapulíř - byly v Garabandalu významné. Panna Maria se zjevila jako Panna Maria z hory Karmel se škapulířem na pravém zápěstí a vizionářům řekla o jeho důležitosti. Téměř při každém zjevení přikázala vizionářům, aby se modlili růženec. Učila je tajemství a jak se modlit pomalu a s rozmyslem nad jednotlivými slovy.

Utvrzení víry v Garabandalu

Blahoslavená Panna potvrdila v Garabandalu učení a tradici katolické církve právě ve chvíli, kdy se na ně chystal útok.
z "GARABANDAL JOURNAL" listopad-prosinec 2002
O PEKLE: Zatímco dnes se o pekle ve většině kostelů káže jen zřídka, pokud vůbec, v Garabandalu se o něm blahoslavená Panna neváhala zmínit. Ve svém druhém poselství z 18. června 1965, které jejím jménem předal svatý Michael Conchitě, Panna Maria řekla: "Mnozí kardinálové, mnozí biskupové a mnozí kněží jsou na cestě do záhuby a berou s sebou mnoho duší". Pokud existují nějaké pochybnosti o tom, že zatracení se vztahuje k peklu, zde je popis podle Webster's Unabridged: Zatracení: 1. stav konečné duchovní zkázy; ztráta duše; zatracení. 2. Budoucí stav bezbožných. 3. peklo.
Ve stejném poselství Panna Maria opět naráží na peklo, když říká: "Nyní dostáváte poslední varování. Mám vás velmi ráda a nechci vaše odsouzení." V tomto případě se jedná o peklo.

29. srpna 1961 Den, kdy Panna Maria odmítla políbit obraz Fidela Castra

Jeden z případů se stal v noci 29. srpna 1961. Mezi předměty zanechanými na stole neznámá osoba zanechala obrázek tváře FIDELA CASTRA. Aniž by cokoli viděla, Jacinta ho zvedla k Panně Marii, A ONA se bránila ho políbit, komentovala to Loli: - Řekla, že "tato osoba zabila všechny kněze". "A všechny jeptišky," řekla Jacinta, která musela slyšet i Mariino vysvětlení." Text převzat z knihy "Garabandal": poslední časy, CESCA, Olivo. Editora Myrian, 1990 s. 65-67
Mluvil jsem s Conchitou a opravdu mi řekla, že sestra Fidela Castra Juanita Castrová navštívila Garabandal několikrát, protože žila v sousedním městě Asturias, a vždy se oblékla do černého, jako pokání. Můžeme se jen domnívat, že to byla ona, kdo zanechal obraz. Prosila o modlitby za svého bratra Fidela.- Glenn

Juanita a Fidel Castro
Juanita a Fidel Castro

V rámci své funkce poskytovat vám co nejpravdivější "fakta" je také mou povinností opravovat nesprávné informace, které se na internetu objevují. Zde je další, kterou jsem dnes opravil. Blahoslavená Matka NIKDY neurčila, který papež uvidí zázrak. Mým osobním zdrojem byla Conchita a mým doloženým zdrojem "Garabandal Journal". - Glenn Hudson
Rozhovor s Conchitou vedl otec Francis Benac (SJ) v červnu 1978. Přetištěno v "Garabandal Journal", květen-červen 2004.
(Nezapomeňte, že otec Benac a Conchita mají na mysli současného papeže v té době, tedy v roce 1978)
Benac: Pokud jde o papeže, chápu, že Panna Maria řekla, že uvidí zázrak, ať už bude kdekoli. Je to pravda? Měla na mysli současného papeže?
Conchita: Když jsem to říkala, vládl papež Jan XXIII. Neřekla, který papež, jen prostě "papež".

ROZPLETENÉ RŮŽENCE

Dalším zajímavým zázračným jevem bylo navrácení růženců. Když lidé začali věřit, že se v Garabandalu skutečně zjevuje Matka Boží, přicházeli po stovkách a tisících, přinášeli své růžence a medaile, aby je Panna Maria políbila. Všechny byly vyloženy na stole, aby jí je dívky mohly nabídnout.
Růžence, medaile a spousta předmětů, které se zamotaly, když je dívky předkládaly k uctění Blahoslavené Matce, se neuvěřitelně hladce rozplétaly, když je vracely jejich majitelům. A to i bez jakéhokoli předem stanoveného pořadí.
Garabandalské vizionářky také nikdy nechybovaly při vracení každého předmětu jeho správnému majiteli a nikdy vlastně nemusely majitele hledat. Maria je k nim vedla, zatímco na ni hleděly vzhůru.
Tento příběh je zmíněn v těchto knihách: "Garabandal", autor J. Serre, strany 50-54, "Spěchala na horu" Kniha 1, strany 76-80

Zázračné vrácení předmětů
Zázračné vrácení předmětů

24. SRPNA 1970 - DOPIS PODEPSANÝ CONCHITOU FRANCOUZSKÝM MLADÝM LIDEM, KTEŘÍ NAVŠTÍVILI OBYVATELE GARABANDALU

Milí mladí Francouzi,
Panna Maria si od vás přeje pomoc, abychom obrátili svět a vyhnuli se Božímu hněvu na nás hříšníky.
Důvěřuje vám, abyste svým příkladem a obětavostí byli vzorem pro ostatní mladé lidi, kterým se nedostalo takového daru jako vám, že jste mohli slyšet poselství Panny Marie. Prosí vás tolik o ducha pokání, oběti a modlitby. Bez těchto zbraní nic nezmůžeme.
Nemáme mnoho času, ale stačí to na to, abychom se vyhnuli velkým trestům a utišili Svaté Srdce naší Matky.
Právě v Nejsvětější Svátosti naleznete dostatek síly k tomu, abyste se pustili do života, o který vás Panna Maria neustále žádá, abyste šli k Nejsvětějšímu, abyste vyprázdnili své srdce od světských věcí, které vám nedovolí slyšet Boha.
Pokud to uděláte, začnete žít šťastně, protože jediné štěstí, které jste nikdy nepocítili, najdete v odevzdání se Bohu a Panně Marii.
Modlete se jeden za druhého, za sebe, proste Pannu Marii. Naplňte to s vírou a důvěrou. Ona vám dá vše, co je pro vás dobré.
A nyní vás za sebe a své přátele prosím, abyste se modlili k Bohu a Panně Marii, abyste byli pokorní a obětaví a všichni společně více mysleli na Ježíšovo utrpení, abyste zapomněli na sebe.
Spojeni v modlitbě, abychom se jednoho dne mohli setkat v nebi a být věčně šťastní.
Conchita Gonzalez

Conchita
Conchita

Svědectví doktora Joachima Boufleta - 23. srpna 1968 se náhodně setkává s otcem Piem

Odpoledne 23. srpna jsem šel do malého kostela Nossa Senhora das Graças. prošli jsme bočními dveřmi kláštera. Kousek dál, ve stínu pod klenbami, seděl v křesle otec Pio. Vypadal unaveně. Byl jsem plný emocí, když jsem byl tak blízko něho. Byl jsem otci Piovi tak blízko! Taková příležitost se už nikdy nebude opakovat. Přešel jsem klášterní zahradu a padl mu k nohám. Byl překvapený. Ve stejnou chvíli vyběhli dva kapucíni a křičeli nesrozumitelná slova. Otec Pio jim udělal rukou v rukavici znamení a oni zmlkli, ale zůstali stát poblíž. Pak se na mě vážně podíval, ale jsem si jistý, že v tom bylo pochopení a náklonnost a že se to odráželo v jeho očích. Položil mi ruku na hlavu (klečel jsem před otcem Piem) a řekl mi několik slov. Oba mniši se vzdálili do určité vzdálenosti. Slyšel jsem otce Pia, který mi stále držel ruku na hlavě. Dokonale jsem rozuměl tomu, co mi říkal. Vyznal jsem se ze svých hříchů a on mi odpověděl, komentoval to, co jsem řekl, a pak jsem měl ohromující zážitek z charismatu, které mu bylo přisuzováno, a z jeho znalosti srdce. Cítil jsem hluboký pokoj a hlubokou úzkost. Nevím, jak dlouho to všechno trvalo. Nakonec mi řekl: "Modlete se k Panně Marii. Zasvěťte se Panně Marii Karmelské". "Ano, otče, modlím se k Panně Marii z hory Karmel. Vlastně bych se chtěl stát karmelitánem". On to nekomentoval, ale naléhavě opakoval: "Zasvěťte se Panně Marii Karmelské, která se zjevila v Garabandalu".
- "Takže je to pravda?", řekl jsem.
- "Ano, je to pravda!", řekl otec Pio.

Dr. Joachim Bouflet
Dr. Joachim Bouflet

ZÁZRAČNĚ VYLÉČENÁ NOHA! 22. SRPEN 1962

Máme několik stručných poznámek otce Valentina, které doplňují poznámky Luise Navase a Maximiny Gonzalezové a pomáhají nám lépe si v mysli vybavit atmosféru v Garabandalu na začátku srpna 1962: 22. srpna.
Čtyři upadli do extáze: nejprve Loli a Conchita, poté Jacinta a nakonec Mari Cruz. Ta se po sestupu od borovic vydala do domu Daniely (která byla upoutána na lůžko pro její špatný stav nohy, který jí znemožňoval chůzi). Dala jí políbit krucifix. Daniela vyskočila z postele a řekla, že je uzdravená. Myslím, že tam mohla být nějaká sugesce, ale ona vyskočila a šla po schodech, jako by jí nic nebylo. Uvidíme, co bude zítra. Otec Valentin neskrýval nedůvěru, že jde opravdu o zázračné vyléčení. Otec de la Riva však ke slovům garabandalského faráře přidal i některá svá vlastní: "Byl jsem ve vesnici a slyšel jsem radostné výkřiky lidí, kteří viděli, co se stalo, a diskutovali o tom, jako by to byl zázrak. Později jsem se mohl přesvědčit, že pro to, co se stalo, neexistuje žádné přirozené vysvětlení. Daniela šla na rentgen a byla prohlášena úplně vyléčená. Nyní je vdaná a má děti, což by s nemocí, kterou měla v kyčli, nebylo možné."
"Spěchala do hor"
Tento příběh má pro mě osobně zvláštní význam, protože to bylo zázračné vyléčení mých vlastních nohou jako chlapce, od Joeyho Lomangina, "Políbená medaile" z Garabandalu, a otec Pio, které mě nakonec přivedlo k tomu, abych s ním začal pracovat v newyorském Garabandalském centru. Někdy až později pochopíme nebo oceníme, jak může být fyzický handicap vlastně Božím požehnáním.

PŘÍBUZENSKÝ VZTAH JACINTY A CONCHITY

Protože většina lidí ví, že Jacinta je v současné době v Garabandalu, stále se mě ptají, jak je příbuzná s Conchitou? Jacintina babička a Conchitina babička byly sestry z matčiny strany.

Conchita a Jacinta
Conchita a Jacinta

Dnešek v historii Garabandalu, 20. srpna 1961 - Osobní deník otce Valentina

20. srpna. Přijel otec (Ramon) Andreu. V 7:30 jsem se pomodlil růženec a po růženci dívky přijaly svaté přijímání. Od 9:10 do 11:00 byly v extázi. Modlily se růženec, zpívaly písně a asi půl hodiny se klaněly u vchodu do kostela. Povídaly si o věcech, které se během dne staly. Asi v 11 hodin se vrátily do normálního stavu a Conchita opět upadla do extáze. Kněz a jeden z Fontenadů říkali, že mluví německy a francouzsky. Skončilo to v jednu hodinu a Jacinta a Loli byly ve stejném stavu. Já jsem šel spát ve 2. Šli pro mě, abych jim dal klíč, protože Loli zůstala v extázi až do 5 hodin ráno. Otec Andreu mi řekl, že Loli mluvila se svým zesnulým bratrem francouzsky, německy a latinsky. Poznamenal si to. Viděla Pannu Marii z hory Karmel, Anděla a Dítě.

Dnešek v historii Garabandalu, 19. srpna 1961

Panna Maria poprvé líbá dívky. Začíná docházet k individuálním extázím. Conchita zjevila: "Do té doby jsme ve všech extázích byly čtyři společně. Jacinta, Marie Cruz, Marie Loli a já. Ale pak jsme začaly mít extáze každá zvlášť, každá u sebe doma. A tak nás Nejsvětější Panna povolala, i když jsme nebyly spolu, ale odděleně. Ale vždy jsme viděly v extázi Nejsvětější Pannu."
Otec José Ramon Garcia de la Riva, "Vzpomínky španělského venkovského faráře" strana 50

HLOUBKA MODLITBY V SAN SEBASTIAN DE GARABANDAL

"Modlitba má v Garabandalu důležité místo. Velkolepá, rozmanitá, hluboká, prochází "událostmi" vcelku jako nikdy v žádném jiném velkém mariánském zjevení.... Dívky věnovaly modlitbě velkou část svého času. Obzvláště pozoruhodná je kvalita jejich extatické modlitby: meditace naplněná přítomností, dojatá až do krajnosti; pomalá, vyrovnaná recitace, která vdechuje plný význam tak prostým slovům, jako jsou "Maria", "požehnaný", "milost", "Ježíš"." (Robert Francois Turner, "Já, tvá matka", kapitola 18). Děti spontánně recitovaly nejprve růženec, pak litanie, vyznání víry, Otče náš, Zdrávas Královno, zkrátka to, co znaly. Blahoslavená Panna naučila vizionáře všechny tyto modlitby a pak postupně pomohla dívkám, aby je jasně vyslovovaly. A tak se Panna Maria 18. srpna nejprve ujala toho, že s nimi bude odříkávat růženec: "Já začnu modlitbu a vy budete odpovídat, velmi pomalu," navrhla dětem. Vizionářské postoje přiměly zástupy ke ztišení a soustředění. "V nepatrném zlomku vteřiny padaly na kolena, někdy zaujímaly zdrcující prosebný postoj, tváře obrácené k nebi." "Zpívat znamená modlit se dvakrát" Děti improvizovaly různé hymny. Z jejich písní vyzařovala zvláštní mírnost a vždy krásná harmonie. Blahoslavená Panna naučila dívky správně dělat různá znamení kříže, která se používají ve Španělsku. Dělaly je s nepřekonatelnou důstojností. Svědčí o tom mnoho filmů.
Z knihy "Garabandal", J Serre, strana 93
Video: Maria učí dívky, jak se žehnat (podle jejich místního španělského zvyku).

Čemu mám ještě věřit?

Mezi mnoha příběhy, které známe, je i příběh, který vyprávěla Maximina Gonzalezová (Conchitina teta) o prstenu, který patřil Marii Luise Salazarové a jejímu manželovi z Bilbaa.
Tento pár dorazil do Garabandalu, když už zjevení začalo. Všichni věděli, že jakmile zjevení začalo, dívky už nesbíraly žádné další předměty k políbení. Když však viděli, že tento pár přijel z velké dálky, Maximina Gonzalezová, dáma z města, se prodrala davem a vložila Conchitě do kapsy saka prsten manžela Marie Luisy. "Neviděla mě, jak jí prsten strkám do kapsy, ani nikoho jiného. Zůstala jsem těsně za ní a slyšela jsem, jak říká: "Mám v kapse prsten?" A strčila do ní ruku. 'Kdo ho tam dal? Ach, polib ho! A zdá se, že ho Panna Maria políbila. Přestala jít směrem, kterým šla ve své extázi, a začala couvat, dál a dál, celkem několik metrů, až došla k muži. Vzala ho za ruku a navlékla mu prsten na prst. Muž řekl: "Můj Bože, čemu mám ještě věřit?".

Dnešek v historii Garabandalu: 16. SRPNA 1961 FR. LUIS ANDREU PROMLOUVÁ ZE ZÁHROBÍ! (který právě 9. srpna zemřel)

"Mezi osmou nebo devátou hodinou se nám zjevila Panna Maria, velmi se usmívala jako obvykle a řekla nám čtyřem: "Otec Luis teď přijde a bude k vám mluvit". A po chvíli přišel, a volal nás jednoho po druhém. Ale neviděli jsme ho, jen jsme slyšeli jeho hlas. Byl úplně stejný, jako když mluvil na Zemi. A poté, co nám dal radu, nám také řekl něco pro svého bratra otce Ramona. A co je důležitější, poslal jejich prostřednictvím útěšný vzkaz své staré matce, pro kterou byla zpráva o jeho předčasné smrti velkým šokem. "Buď šťastná a spokojená", řekl jí, "protože já jsem v nebi a každý den se s tebou uvidím." Učil nás slova ve francouzštině, a dokonce i modlit se v řečtině. Učil nás slova v němčině a také v angličtině. Po nějaké době jsme už jeho hlas neslyšeli. Panna Maria k nám promluvila, na chvíli se zdržela a odešla".
Z "Conchitina deníku" strana 32

Dnešek v historii Garabandalu, 15. srpna 1961 NÁDHERNÁ PŘÍPRAVNÁ VIGILIE NA SVÁTEK NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Vigilie zahajující slavnost Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna 1961 vyniká mezi těmi nejkrásnějšími. Začala ve 2:45, kdy Conchita, Loli a Jacinta vyšly v extázi z Conchitina domu. Poprvé zazpívaly Zdrávas, také koledy a několik "Mananitas" neboli krátkých hudebních skladeb. Pak je blahoslavená Panna přivedla před dům Mari-Cruz.. které zabránili rodiče, aby následovala ostatní vizionáře. Jakmile se tam ocitli, začali improvizovanou píseň nebo přesněji řečeno posvátnou serenádu! Posvátná serenáda zpívaná pro Mari-Cruz Probuď se, Mari-Cruz Necítíš vůni lilií Panna Maria ti je přináší Aby ti pomohla být velmi dobrou? Probuď se, Mari-Cruz, Ona přichází, laskavá Panna s košíkem květin pro malou holčičku. Vezmi lilie, které ti Panna Maria přináší, aby ti pomohla být dobrá. Dobrá a svatá holčičko, jsi velmi milující, ale nevstáváš.
Z knihy "Garabandal", autor J. Serre, strany 89-91

Mnoho lidí se mě soukromě ptalo, proč Conchita nemůže oznámit datum Zázraku už teď, abychom se mohli připravit, a ne až později?

O "nesmírně velkém" Zázraku, který Conchita zmiňuje ve svém Deníku, se podrobněji píše v poznámkách, které poskytla Franciscu Sanchezovi-Venturovi, autorovi knihy "Zjevení v Garabandalu":
(Conchita) "Jsem jediná, komu blahoslavená Panna o Zázraku řekla. Zakázala mi říci, v čem bude spočívat. Ani datum nemohu oznámit dříve než osm dní před tím, než k němu má dojít."

Glenn a Conchita
Conchita a Glenn

MARIINO POSELSTVÍ CONCHITĚ A NÁM "Především musíme vést dobrý život".

1. poselství Panny Marie z Garabandalu: 18. října 1961 - Musíme přinášet mnoho obětí, konat mnoho pokání a často navštěvovat Nejsvětější svátost. Nejprve však musíme vést dobrý život. Pokud tak neučiníme, postihne nás trest. Kalich se již plní, a pokud se nezměníme, stihne nás velmi velký trest.

Dnešek v historii Garabandalu, 12. SRPNA 1961 - ZEMŘELÝ PADRE LUIS A "SABATÍNSKÉ PRIVILEGIUM".

Sabatní privilegium v jeho původní podobě udělila ve čtrnáctém století Panna Maria po milosti škapulíře svatému Šimonu Stockovi. Šestý generální představený karmelitánů, který byl právě vyhnán z Východu Saracény, prosil Marii o pomoc. Ona se mu pak zjevila a současně s darem škapulíře mu slíbila, že každý karmelitán, který jej bude nosit, bude ušetřen věčných ohňů. Sabatínské privilegium se pozoruhodným způsobem projevilo letos 12. srpna v Garabandalu. Čtyři vizionáři, kteří byli stejně ve stavu extáze jako v normálním stavu, se po 9. srpnu hodně modlili za duši zesnulého otce Luise. Tuto první sobotu po jeho smrti tak přestali činit úplně. Panna Maria řekla děvčátkům, že je nyní v nebi. Víme, že otec Luis nosil škapulíř-medaili Panny Marie z hory Karmel.
Z knihy "Garabandal" od J. Serreho, strana 88

Luis Andreu

Dnešek v historii Garabandalu: 11. srpna 1961. Blahoslavená Panna je nešťastná z nevěřících!

Po extázi následovaly dvě otázky: první, proč trans začal mnohem později, než byla předpovězená hodina (ta byla ve tři hodiny ráno), a druhá, proč Loli nečekaně odešla do Maximina domu.
Na první otázku Loli odpověděla, že "Panna Maria chtěla tímto způsobem projevit svou nelibost", protože té noci některé ženy žertovaly o zjeveních. Ptaly se dívky, jestli si Panna Marie lakuje nehty, jestli si češe vlasy, jestli nosí náramek...".
Na druhou otázku nikdo nedokázal dostatečně odpovědět. Ceferino mohl pouze říci, že jeho dcera, aniž by chápal důvod, "ihned po tom, co se dostala do extáze, asi ve 3:45 ráno, běžela směrem k Maximininu domu."
"Tehdy jsem si uvědomil,"- prohlásil otec de la Riva - "že Panna Maria ráčila vyslyšet mou prosbu a dala mi znamení, o které jsem žádal." (Dříve toho dne požádal otec de la Riva blahoslavenou Matku o znamení, když byl ubytován v Maximinině domě).
"SPĚCHALA NA HORU" KNIHA 3, STR. 62

Z deníku otce Valentina, srpen 1961

"Opět 10. srpna. Sloužil jsem mši svatou a tři dívky přijaly Nejsvětější svátost. Mari Cruz nepřišla. Odpoledne v půl deváté jsem se jako vždy modlil růženec. V 9:20 přišly do kostela, ale ten byl zavřený. Zůstaly stát u dveří a bylo tam s nimi mnoho lidí. U dveří kostela padly na kolena a byly tak minutu v extázi. Pak se začaly v extázi rozbíhat na všechna místa z předchozího dne. Když dorazily k borovicím, Loli byla téměř úplně ohnutá dozadu. Na několik vteřin se zastavily na místě, kde před několika dny došlo ke zjevení. Loli, která byla téměř úplně ohnutá dozadu, mi řekla, že aby viděly Pannu Marii, musely se v 10:15 vrátit do kostela a modlit se růženec. Modlily se Otče náš za dobrého kněze (otce Andreu), který zemřel, a v 10 hodin skončily. Poté se modlily další růženec v normálním stavu. Ptal jsem se jich, koho viděly, a ony řekly, že viděly Pannu Marii z hory Karmel; kostel byl plný lidí z jiných míst a byli tam čtyři kněží."

Dnešek v historii Garabandalu 8.-9. srpna 1961 - OTEC LUIS ANDREU SPATŘIL BLAHOSLAVENOU PANNU Z HORY KARMEL A BUDOUCÍ VELKÝ ZÁZRAK!

Ve 21:35 upadají dívky podruhé v tomto dni do extáze, tentokrát však prožívají svou extázi v kostele před hlavním oltářem. Po opuštění kostela je otec Luis Andreu následuje až k "borovicím". Tam se sám dostává do transu a volá "Milagro!" (Zázrak!) čtyřikrát!
Na cestě domů, v časných ranních hodinách následujícího dne, se lehce rozkašle, upadne a zemře. Dívky s jistotou tvrdí, že se jim a otci Luisi Andreuovi zjevila Nejsvětější Matka a že byl svědkem nadcházejícího "zázraku". To je důležité, protože blahoslavená Matka předpověděla, že den po Zázraku bude tělo otce Luise Andreua nalezeno neporušené poté, co bylo mrtvé od roku 1961, jako další potvrzení velkého Zázraku přicházejícího od Boha.
"Spěchala na horu" Kniha 1, str. 177

Luis Andreu

DEN V HISTORII GARABANDALU: 8. srpna 1961 - Chlapci házeli kameny na dívky.

Chvíli po deváté hodině večerní začíná druhé dějství onoho nezapomenutelného dne. Čtyři dívky se opět shromáždí v kostele a před hlavním oltářem upadají do extáze. Zhluboka dýchají. Pak se rozesmějí, až na Conchitu; ta promluví (k Marii): "Ano, jak si přeješ, jak poroučíš...". Je nám jedno, jakým směrem půjdeme. Jak řekneš... Ale my jsme nepodaly žádný důkaz a lidé nevěří." K 9:40 se zvedají a v extatickém pochodu opouštějí kostel. Zastavují se na těch místech ve vesnici, kde se konaly extáze, a modlí se tam.
V rozechvělém tichu pod nekonečnou letní oblohou bylo slyšet jen modlitbu na stanovištích a rytmické kroky čtyř dívek, které se ve vytržení vzájemně držely. Ke konci pochodu bylo slyšet, jak říkají: "Který den se zase uvidíme, aby lidé přišli? ... Lidé říkají, že je to naše nemoc, a mladí chlapci po nás házeli kameny... No, jestli jste s námi spokojeni, tak to nevadí. " A když už se zdálo, že všechno skončí, podnikly výstup k borovicím, který všichni svědci klasifikovali jako impozantní nejen kvůli vzhledu čtyř dívek, ale také kvůli rychlosti a lehkosti jejich pochodu.
"Spěchala na horu" Kniha 1, str. 177

Tři "dny temnoty" a "trest"

Mnoho lidí mě žádá, abych porovnal proroctví o "třech dnech temnoty", připisované zesnulé mystičce blahoslavené Anně Marii Taigi, a "KÁSTU" zmiňovanou v Garabandalu. (Termín "3 dny" nebyl v Garabandalu NIKDY použit.)
Máme jeden popis od Conchity, a jeden od Mari Loli, pokud jde o jeden aspekt události, zatímco popis blahoslavené Anny je podrobnější a popisnější. Mají však jedno společné téma "OHEŇ". Zde je Conchitino vyjádření k tomu, co jí blahoslavená Matka dovolila říci o "trestu": "Trest je podmíněný a závisí na tom, zda lidstvo uposlechne poselství Blahoslavené Panny a změní se v důsledku Zázraku. Pokud k němu dojde, vím, v čem bude spočívat, protože mi o něm blahoslavená Panna řekla, ale není mi dovoleno říci, v čem spočívá. Kromě toho jsem viděla "Kástu". Mohu vás ujistit, že pokud přijde, bude to horší než být zahalen v ohni, horší než mít oheň nad sebou i pod sebou.
Nevím, kolik času uplyne mezi Zázrakem a Podmíněným trestem. Nevím."

SVATÝ (PAPEŽ) PAVEL VI: CITÁTY O GARABANDALU

6. srpna 1978 zemřel (svatý) papež Pavel VI.
Po setkání s Conchitou v lednu 1966 řekl: "Conchito, žehnám ti a spolu se mnou ti bude žehnat celá církev".
Papež Pavel VI. projevil o zjevení mimořádný zájem. Při audienci, kterou poskytl P. Xavieru Escaldovi, SJ, se zmínil, že i mezi jeho lidmi je mnoho odpůrců zjevení. Jeho Svatost okamžitě opáčil: "Na tom nezáleží, řekněte těmto pánům, že to papež řekl, že je nejdůležitější a nejnaléhavější, aby se o těchto poselstvích dozvěděl celý svět."
Otec Escalada vysvětlil svou práci při šíření poselství z Garabandalu v Mexiku a papež Pavel VI. ho povzbudil, aby v tom pokračoval, když řekl: "Tato poselství musí být zveřejněna." Otec Escalada požádal papeže o svolení pokračovat v propagaci Garabandalu a papež řekl "ANO".
Papež Pavel VI. řekl: "Je to nejkrásnější příběh lidstva od dob Krista. Je to jako druhý život Panny Marie na zemi. A my za něj nemůžeme být nikdy dost vděční."
"Jacinto, jsem s tebou, ale musíme se hodně modlit a mít hodně trpělivosti...: je nutné se modlit, aby si církev uvědomila význam Garabandalu."

Jan Pavel IV

Dnešek v historii Garabandalu 4. srpna 1961 - HLAS NAŠÍ BLAHOSLAVENÉ MATKY JE SLYŠET!

Conchita vypráví tento příběh v knize "Panna Maria přichází do Garabandalu". Říká: " Vracela jsem se z polí, potkali jsme mou kmotru Maximinu Gonzalezovou, byla velmi nadšená a řekla nám toto: "Víte, že byl slyšet hlas blahoslavené Panny Marie na magnetofonu?". "Co říkala, zeptal jsem se?" Odpověděla "Loli a Jacinta ji (Blahoslavenou Pannu) požádaly "Mluv, prosím, mluv" a lidé slyšeli odpověď: "Ne, nebudu mluvit". Moje kmotra mi řekla, že lidé začali plakat, protože byli velmi dojati, že slyšeli hlas Blahoslavené Panny.
Majitel magnetofonu (Angel Dominguez Borreguero, ředitel psychiatrické léčebny v Salamance) vykřikl: "Pošlu to papeži!". Lidé samozřejmě chtěli znovu slyšet ten zázračný hlas, a tak si kazetu pustili znovu, ale na daném místě už nic neslyšeli.
"Panna Maria přichází do Garabandalu" strana 59 "SPĚCHALA NA HORU" KAPITOLA 7 na straně 156

DNEŠNÍ DEN V HISTORII GHARABANALU: 3. SRPNA 1961- NOVÉ EXTATICKÉ JEVY

Houpavé pohyby začaly 31. července. Měly být předehrou k ještě nápadnějším projevům: extatickým pádům, jakémusi pomalému a ladnému zhroucení dětí, až se natáhly na zemi. K těmto pádům docházelo poměrně často. Pokaždé, když k nim došlo, dívky upoutaly pozornost svou krásou, půvabem a skromností svých postojů a výrazů. Diváci si nemohli pomoci, ale byli nakloněni jejich obdivu a úctě. Vizionářky byly vždy oblečeny nanejvýš decentně, jejich šaty je někdy zakrývaly i klouzavým pohybem opačným, než byl přirozený směr pádu. Mari-Loli a Jacinta byly první, kdo tento jev "zavedly"; v této úžasné poloze zůstávaly natažené asi deset minut. Brigadýr Secco slyšel, jak se Mari-Loli ptá svého Zjevení: "Kdybys mi nepomohl, nemohla bych se zvednout". Pak ji viděl, jak natahuje ruku, a jako by ji zvedla nějaká tajemná síla, "pomalu se zvedla do sedu".
Výňatek z knihy "Garabandal", J. Serre, strany 75-77

extáze

Očitý svědek: P. Ramon Andreu, 1. SRPNA 1961

Mnoho lidí vidělo, jak se dívky při pádu silně udeřily do kolen, a vždy si všimli, že neprojevují žádný pocit bolesti. Viděl jsem je,jak mnohokrát klečely více než hodinu, aniž by si stěžovaly na vyčerpání či bolest. Mnohokrát jsem byl svědkem toho, jak padají na kolena z jednoho nebo dvou schodů vysoko, a neprojevily sebemenší známky bolesti. Nejpozoruhodnější v tomto smyslu bylo, když María Dolores klečící na kolenou spadla dopředu, přičemž se velmi silně udeřila krkem o okraj schodů. Vydalo to velmi hlasitý zvuk a její hlava vydržela; dívka skončila sedící na podlaze. Všemi, kdo tam byli, proniknul výkřik a v jejich tvářích se objevil strach. Dívka se rozesmála, jakmile seděla na podlaze a pokračovala v hovoru o předmětu se zjevením, jak již dělala před pádem.
Otec Ramon Andreu, zápisník č. 1, 1. srpna 1961

Dnešek v historii Garabandalu 1. srpna 1961

V tento den 1. srpna 1961, na svátek svatých mučedníků Makabejských, byla taková recitace Vyznání víry vizionáři, kteří byli tehdy v extázi, vskutku pozoruhodná: spojovala věřící Staré a Nové smlouvy v jakési společné oslavě jejich nové společné víry. Zdůrazňovalo také skutečnost, že oba patří do tohoto jediného Vykupitelova plánu všeobecné spásy.
Téhož dne, během další extáze, bylo také poprvé slyšet Loli a Jacintu recitovat Zdrávas Maria s tímto krásným přídavkem: "Svatá Maria, Matko Boží" "a naše Matko", oroduj za nás...", což je dodatek, který blahoslavená Panna žádala vizionáře, aby ho nepoužívali, než ho Církev povolí, na rozdíl od předchozího dodatku "a Římskou církev"! Výňatek z knihy "Garabandal", autor J. Serre, strana 74

DNEŠEK V HISTORII GARABANDALU: 31. ČERVENCE 1961

Vizionáři se poprvé v extázi pohybují po kolenou. Odříkávají růženec, aniž by se ho naučili, bez modlitebních korálků, bez počítání na prstech a bez jakýchkoli chyb, pokud jde o tajemství, stejně jako o počet "Zdrávasů". (To byl důkaz, že je Maria učila během zjevení).
Zdroj: "Vesnice mluví", str. 23

DEN V HISTORII GARABANDALU: 30. ČERVENCE 1961 "Znalec"

V neděli 28. července přijel do Garabandalu poprvé významný kněz z Madridu: Enrique Valcarce Alfayate (dlouholetý kardinál v madridské diecézi s důležitými funkcemi a povinnostmi v ní). Své postřehy shrnul ve zprávě, kterou sepsal později v Comillas a která nese datum 30. července 1962. Popisuje v ní pozoruhodný zážitek: vlastní účast na jednom z extatických pochodů dívek: "Po růženci jsem se ještě chvíli modlil v kostele. Najednou přišel doktor Ortiz a řekl mi, abych šel ven, jestli chci vidět dívky v extázi. Okamžitě jsem vyšel ven. Kráčely s lidmi za sebou. Protlačil jsem se a podařilo se mi připojit se k Mari Loli a Conchitě, které kráčely spolu a držely se za ruce. Později mi bylo řečeno, že další dvě, Jacinta a Mari Cruz, jdou stejným způsobem s jinou skupinou lidí jinou ulicí. Celý ten úkaz byl pro mě něčím ohromným a úžasným. Rychlá chůze opravdu drsným terénem, téměř nepřístupným, posetým nejhoršími překážkami běh místy neuvěřitelnou rychlostí dopředu i dozadu, jako by dívky měly na nohou křídla... s hlavou prudce zakloněnou dozadu, s nemrkajícíma očima a neustále upřenýma na zjevení.... Cesta probíhala za zpěvu svatého růžence (dívky vedly a lidé ve vesnici je následovali)."

Z osobního deníku otce Valentína Marichalara Torrese, červenec 1961

"27. července jsem v poledne sloužil mši svatou a po ní je zavolali do Calleja, kde zůstali asi hodinu. Ptali se Panny Marie, proč má na sobě hnědé šaty (slyšel jsem, jak se na to ptají, a řekli mi, že Panna Marie odpověděla, že může mít na sobě jakoukoli barvu). "
To je odpověď na často kladenou otázku, jak to, že se Maria někdy obléká jako typická Panna Maria z hory Karmel (do hnědých šatů) a většinou jindy do modrobílých.

DNEŠNÍ DEN V DĚJINÁCH GARABANDALU: ČERVENEC 28,1962 - Dr. Enrique Valcarce Alfayate zaznamenává události, jichž byl očitým svědkem

"Úkazy jako celek byly pro mě něčím obrovským a úžasným. Rychlá chůze po opravdu drsném terénu, téměř nepřístupném, posetém nejhoršími překážkami.. běh místy neuvěřitelnou rychlostí dopředu i dozadu, jako by dívky měly na nohou křídla... s hlavou prudce zakloněnou dozadu, s očima bez mrkání a neustále upřenýma na vnímanou vizi."
Zdroj: "SPĚCHALA NA HORU" STRANA 164

TENTO DEN V HISTORII GARABANDALU: 27. července 1975 - MARY LOLI O "VAROVÁNÍ A ZÁZRAKU V TÉMŽE ROCE"!

O. Řekla jste, že znáte rok Varování. Můžete nám říci, zda k němu dojde v nejbližších letech, nebo je to ještě vzdálená budoucnost? ML: Ne, nemohu nic říci. O. Řekla vám Blahoslavená Matka, abyste o Varování nemluvila? ML: Ne, neřekla, ale protože se Varování a Zázrak odehrají v jednom roce, cítím uvnitř, abych nic neříkala. O. Jak víte, že se Varování a Zázrak odehrají ve stejném roce? ML: Během jednoho zjevení - nepamatuji si přesně kdy - mi to řekla Blahoslavená Panna.
Časopis "NEEDLES" , podzimní číslo 1975, rozhovor o Varování s Mari Loli. Přetištěno s laskavým svolením GARABANDAL International říjen-prosinec 2004

Mari Loli

Toto je soubor faktů, které uvedl otec Valentín Marichalar Torres ve svém osobním deníku z července 1961

"Dne 26. července 1961 byly Loli a Jacinta ve 12 hodin v Calleji a jako vždy cítily volání. Přijaly svaté přijímání a viděly Pannu Marii, Dítě Ježiše a anděla. Říkaly, že Panna někdy Dítě nepřinesla a jindy jim ho nechala pochovat: nejprve Jacintě a pak Loli. Dítě má na sobě korunku a cítí se jako lidské dítě; je zabalené do deky. Byly tam asi 18 minut a modlily se zadtavení. Když se pomodlily, uviděly Dítě ještě jednou. Řekly, že je přikrytý modrou pokrývkou a že jeho šat je bílý s bílými květy. Anděl jim řekl, aby tam šly odpoledne, a zazpívaly hymnus svatého Michaela a Zdrávas Maria. Nejdříve byly Jacinta a Loli v Kalleji a řekly mi, že viděly Pannu Marii z hory Karmel a Anděla. Byly vážné a viděl jsem, jak pláčou. Pak začaly mluvit a vypadalo to, že si zkoušejí koruny Panny Marie a Dítěte. Někdy to také vypadalo, že nesou Dítě. Trvalo to asi hodinu a po většinu této doby si povídali; byla to dětská řeč, o velmi jednoduchých věcech."

25. července 1961, poznámky pořízené právníkem z Palencie Luisem Navasem Carrillem. Svatý Jakub se objevil!

Následující středu 25. července se po celém Španělsku konaly velké oslavy: svátek patrona a otce ve víře, apoštola svatého Jakuba. Bylo to již podruhé během zjevení, kdy se tento svátek konal v Garabandalu. Že by se v tento den něco stalo?
Při listování ve zpřeházené hromadě odkazů a svědectví, které se k tomuto období vztahují, jsem našel toto prohlášení Maríi Herrero de Gallardo, která si o několik měsíců později zapsala, co slyšela od otce Valentína: "Vidíte, seňoro, že vám občas říkám věci, které nikomu jinému neříkám, protože vím, že je dobře přijímáte a přemýšlíte o nich, zatímco mnohým jiným připadají směšné.
Například si vzpomínám na svátek svatého Jakuba apoštola. Byla skoro půlnoc a asi dvacet lidí sledovalo extázi dívek. Chvílemi jsem se díval na oblohu, krásnou letní oblohu posetou hvězdami, po které tu a tam plul bílý obláček. Najednou - viděl jsem to na vlastní oči a viděly to i osoby, o kterých jsem se zmínil - se objevil náš patron svatý Jakub na krásném bílém koni, jak to popisuje tradice ve španělské historii. Na několik minut se zdálo, že si razí cestu po obloze, chvílemi mizí za bílými mraky a znovu se objevuje. Bylo to opravdu nádherné."
(Z knihy "Spěchala na horu") Kniha 3, strana 52

Z osobního deníku otce Valentína Marichalara Torrese, červenec 1961

"24. července. Jacinta mi řekla, že se jí ptali, zda Panna Maria přijde druhý den ráno, odpoledne nebo v noci. Řekla, že odpoledne, a anděl i Panna řekli, že jen odpoledne. Jacinta říkala, že jí Panna řekla i další věci, které mi nemohla říct. Jacinta nepřijímala svaté přijímání, protože přijímala při mši svaté. Conchita říká, že se Anděla a Panny ptala, jestli přijdou ráno, odpoledne nebo v noci. Panna odpověděla, že přijdou odpoledne k borovicím a že děvčata mají přivést Lucii. Děvčata řekla, že se jim zdálo, že Panna je odhodlanější a silnější a řekla jim důležitější věci, mnohem důležitější. Nevěděly, kdo přijde a co se stane 18. října, ale zeptaly se Panny, jestli přijde i po zbytek týdne. Říkali, že jim říkala, že přijde každý druhý den, ale pak ji požádali, aby přišla každý den, a ona řekla ano. Jednoho dne v borovicích Panna s andělem řekli, že budou přicházet jen každých deset dní. Dívky je požádaly, aby přicházely každý den, protože čekat jeden den bylo dost dlouhé. V kostele dostaly svaté přijímání, takže ho od Anděla nedostaly." V kostele se pak objevily i další děti.

DNEŠEK V HISTORII GARABANDALU 23. ČERVENCE 1961 - DÍTĚ JEŽÍŠ A VIZIONÁŘI, PRVNÍ ZE VZÁCNÝCH "VESMÍRNÝCH JEVŮ" V GARABANDALU

Panna Maria, která přišla s Dítětem Ježíšem, poprvé povolila dětem, aby Ho vzaly do náruče. Cítily Jeho váhu, avšak poznamenaly, že mají dojem, že nejsou ve skutečném kontaktu s Jeho malým tělíčkem. Další prvenství této neděle: začátek "vesmírných jevů" v San Sebastian de Garabandal. Toho dne mladé dívky viděly velké hvězdy s dlouhým chvostem. Některé z těchto úkazů byly někdy viditelné všem.
Výňatek z knihy "Garabandal", J. Serre, strana 67

DNEŠEK V HISTORII GARABANDALU - 22. ČERVENCE 1961 - ZAČÁTEK PERSONALIZACE EXTÁZÍ

Víme, že v tento den poprvé a později velmi často chodili vizionáři v extázi po dvou: Conchita a Mari-Cruz; Mari-Loli a Jacinta.
Výňatek z knihy "Garabandal", autor J. Serre, strana 67
(Zajímavé je, že dívky měly toto "vnitřní volání" ve stejnou dobu v různých domech. Další věc, která mi přišla zajímavá, apoštolové byli posíláni také ve dvojicích.)
*Zajímavé je také to, že dnes, 22. července, je svátek svaté Máří Magdalény, kterou církev prohlásila za "apoštolku apoštolů". V Garabandalu nejsou žádné náhody.

MARI CRUZ & CONCHITA
MARI CRUZ & CONCHITA

DNEŠEK V HISTORII GARABANDALU: 21. ČERVENCE 1983

21. července 1983 - V rozhovoru s francouzským abbém Alfredem Combem prohlásil biskup João Pereira Venâncio, biskup z Leirie Fátimy: "Poselství, které Nejsvětější Panna předala v Garabandalu, je stejné jako to, které předala ve Fatimě, ale je aktualizované pro naši dobu." Zde je odkaz na stránky v angličtině.

Conchitina rozmluva s Ježíšem o nebi (20. července 1963)

Conchita- Půjdu do nebe? On mi odpověděl: Ježíš- Měla bys hodně milovat a modlit se k Našim Srdcím.
C- Kdy mi dáš kříž? Ale On mi neodpověděl
C- Čím budu? [To je další z Conchitiných starostí - její osud. To znamená, rozeznat plány, které má Bůh s jejím životem. Už nějakou dobu si klade otázku, zda má řeholní povolání, a často se na to ptá, ale - podle svých slov - Panna Maria nikdy neodpověděla kladně. Stejně tak během této promluvy mlčí i Náš Pán, když se ho ptá na otázku "Čím budu?". Conchita vždy dostala potvrzení o svém utrpení a kříži, ať už je kdekoli]. Neodpověděl mi. Řekl mi jen, že všude, kde budu, budu muset hodně trpět. Zeptala jsem se ho: C- Umřu brzy? A On mi řekl: J- Musíš zůstat na zemi, abys pomohla světu. [To se zdá být jasným oznámením "konkrétního" povolání; je to výzva k životu ve světě, a ne v klášteře]. A já jsem mu řekla: Já jsem velmi malá. Nemohla bych v ničem pomoci. A On mi řekl: J- Svými modlitbami a utrpením pomůžeš světu. C- Kdy se člověk dostane do nebe? Když zemře? Řekl mi: J- Člověk nikdy neumírá. C- Zeptala jsem se ho, jestli je u nebeské brány svatý Petr, aby nás přijal. Řekl mi, že ne.
"Conchitin deník" kap. 7 str. 44-47

Zápisky pořízené právníkem z Palencie Luisem Navasem Carrillem v Garabandalu.

(Z knihy "Spěchala na horu")
DĚJINY GARABANDALU 19. července 1962 Do Garabandalu jsme dorazili za soumraku a dostatečně včas, abychom mohli být přítomni prvnímu a jedinému zjevení toho dne, které se týkalo Ceferinovy dcery [Loli]. Držela nás vzhůru až do půl páté ráno. A v šest hodin, když jsem sotva usnula, mě otec Jacinta vyzval, abych se pomodlila růženec na kalvárii. Dívka tam čekala, seděla na skalách. Modlili jsme se růženec v samotě a tichu. Pak jsme šli do kostela a před jeho ještě zamčenými dveřmi jsme se pomodlili modlitbu k Ježíši v Nejsvětější svátosti. Tehdy jsem pochopil, jakou oběť obnáší, když dívka jako Jacinta vstává každý den v šest hodin ráno, aby šla do cuadra a pomodlila se tam první růženec dne. Ačkoli na začátku to byl příkaz od Panny Marie, neopakoval se už několik měsíců, a přesto tam dívka chodila dál, jen aby potěšila Paní v modrobílém.
(Dovedete si představit někoho, navíc pozoruhodně jedenáctiletého, kdo by vstával každý den v šest hodin ráno a modlil se růženec na kamenité kravské cestě, aniž by mu to někdo přikázal? Páni!)

DNEŠEK V HISTORII GARABADNALU: 18.-19. ČERVENCE 1962 "Malý zázrak"

Zde se stal zázrak, ohlášený 15 dní předem! Asi v 1:40, Conchita je v extázi, najednou se jí na jazyku objeví hostie! Je přítomen velmi početný dav. Alejandro Damians se svou vypůjčenou filmovou kamerou zachycuje na filmový pás okamžik, kdy se hostie objeví. Zde je odkaz na video: (objeví se v čase 2:45)

Z osobního deníku otce Valentína Marichalara Torrese, červenec 1961

17. července
Viděli anděla a Pannu Marii z hory Karmel. Rozdělily se jako vždy; Jacinta a Loli byly v Ceferinově domě, Mari Cruz a Conchita byly v Conchitině domě. Ptali jsme se jich, jestli je kněz donutil prozradit tajemství, a Anděl řekl, že ne. Anděl odpověděl, že to bylo proto, aby nás vyzkoušel. Bylo přítomno 8 kněží, 2 lékaři a 600 lidí. Nechodili dolů každý den a v neděli tam bylo asi 3 000 lidí. Mnoho lidí přišlo ze zvědavosti. Když viděli děti, změnili se; viděl jsem, jak lidé pláčou.

NEDĚLE 16. ČERVENCE 1961 Svátek Panny Marie z hory Karmel

Na svátek Panny Marie z hory Karmel probudila blahoslavená Panna čtyři děti velmi brzy ráno. Měly přijmout první z asi padesáti skutečných přijímání od svatého Michaela. K těm docházelo buď veřejně, nebo beze svědků, a na různých místech, kromě vesnického kostela i v domácnostech. Toho rána dívky v extázi vystoupaly, také poprvé, po velmi strmé kalvárii až k borovicím, kde v pět hodin ráno Archanděl udělil Mari-Cruz a Conchitě eucharistii. Ta na tomto místě ve velmi zvláštních liturgických dnech přijala pět nebo šest svých dalších přijímání. O hodinu později, rovněž 16. července, Mari-Loli a Jacinta zase přijaly eucharistii na místě u "Andělské skály", která se nachází na nižší úrovni než borovice a je tak pojmenována proto, že na ní několikrát stál svatý Michael. Po celou dobu zjevení přijímaly vizionářky téměř každý den, buď při mši svaté ve vesnici, nebo z rukou anděla, když v Garabandalu nebyl kněz.
Výňatek z knihy "Garabandal", J. Serre, strana 65

Toto je soubor faktů, které uvedl otec Valentín Marichalar Torres ze svého osobního deníku z července 1961.

15. července 1961 "Patnáctého července se zjevení odehrálo v 8:45 hodin. Dívky byly v extázi 7 minut a mluvily velmi tiše. Přistoupil jsem k nim a slyšel jsem následující: (Mari Cruz): "Učiň zázrak - ať se noc změní v den." (Conchita): "Učiň zázrak, i kdyby byl malý." Byli tam nějací kněží (Lago a Oceja), kteří mluvili o karmelitánce (Morales). Dívky vyprávěly o tom, co ten den udělaly. Takto se bavily až do půl desáté. Modlily se růženec a říkaly mi, že přijaly svaté přijímání a že viděly Pannu Marii a že se zítra vrátí."

Toto je soubor faktů, které uvedl otec Valentín Marichalar Torres ze svého osobního deníku z července 1961.

"Dne 14. července byli v Conchitině domě tři kněží. V devět hodin se vytratili a utíkali na místo, kde obvykle docházelo ke zjevením. Dívky se jako vždy dostaly do extáze. Zeptal jsem se jich, zda přijaly svaté přijímání, a čtyři dívky odpověděly, že ano. Zeptal jsem se jich, jestli mluvily s andělem, a ony odpověděly, že ano. Ten den jsem je vyzkoušel. Spolu s dalšími dvěma kněžími jsem počítal všechny konsekrované hostie. Po zjevení jsem se dívek zeptal, zda šly ke svatému přijímání, a ony odpověděly, že ano. Znovu jsem spočítal všechny konsekrované hostie a žádná nechyběla. "

Zjevení

Conchitina poznámka z deníku pro Ježíše

"Ráda bych Tě navštěvovala častěji. Chtěla bych být Tvým malým světlem, které Tě volá a svítí pro Tebe a rozzáří se, aby dávalo světlo duším, které chtějí přijít tam, kde jsi Ty. Chci být také tou částí uvnitř dveří svatostánku, abych se s Tebou mohla více spojit. Chci být tak moc, ale nejsem nic, nic, nic. Ale protože jsem dcerou Marie, Matky Boží, jsem vykoupena Krví ukřižovaného Krista, a díky tomu něčím jsem." A tak jsem se stala něčím.
Z "Conchitina deníku", kapitola 14 (1963, 14 let).

Conchita

GLENNOVY GARABANDALSKÉ SOUBORY

Zřejmě ne všichni vědí, že jsem založil samostatnou stránku s mnoha svými oblíbenými osobními soubory z Garabandalu. Všichni členové kterékoli z mých jazykových stránek se k ní mohou připojit a vyhledávat v mnoha důležitých souborech. Všechny jsou v angličtině, ale můžete je jednoduše "zkopírovat a vložit" do jazykového překladače pro snadné čtení ve vašem jazyce. Stránku naleznete zde: Glennova stránka

DNEŠEK V HISTORII GARABANDALU ÚTERÝ 11. ČERVENCE 1961: LÉKAŘI PŘI PRÁCI... PŘI PROVÁDĚNÍ TESTŮ

Garabandal byl výjimečným studijním polem jak pro teology, tak pro lékaře, psychology a psychiatry, kteří se již 25. června vydali do vesnice jako nezávislí pozorovatelé. V prvních dvou červencových týdnech ustanovil Msgre Doroteo Fernandez "zvláštní komisi" složenou ze tří kněží a dvou lékařů. Ti měli na starosti vyšetřování "událostí" a dívek ze San Sebastian de Garabandal. Členové této "komise" přijeli do vesnice během čtyř let, kdy k událostem docházelo, pouze třikrát. (To dokazuje, že jejich motivy nebyly vážné) Z pověření biskupa zahájili 11. července své první pokusy lékaři José Luis Pinal Ruiz a Luis Morales, psychiatr. Na dětech v extázi byly prováděny nejrůznější testy. Štípání, pálení, bodání, intenzivní světlo: tolik smyslových stimulantů nevyvolávajících u dětí žádný účinek. "V žádném případě se nejedná o nadpřirozeno. Je to psychogenní reakce na situaci... Vulgární hysterické jevy..." Takový byl názor doktora Moralese na jednu extázi, které se zúčastnil. Jeho rychle vypracovaná zpráva způsobila negativní verdikt "komise" o nadpřirozeném původu jevů v Garabandalu. On, který byl ve skutečnosti "řídící hlavou" "Zvláštní komise", v roce 1977 zcela změnil své stanovisko. V květnu 1983 během několika přednášek, které měl v Santanderu a poté v Madridu, veřejně obhajoval pravost zjevení.
Výňatek z knihy "Garabandal", J. Serre, strany 59; 61

DNEŠNÍ DEN V DĚJINÁCH GARABANDALU: 10. ČERVENCE 1963

PRVNÍ PROMLUVA KRISTA KE CONCHITĚ K "OBRÁCENÍ RUSKA A CELÉHO SVĚTA..."
První ze dvou velmi pozoruhodných promluv Krista ke Conchitě se odehrála ve vesnickém kostele. Conchita: "Když jsem Bohu děkovala a prosila ho o určité věci, odpověděl mi. "Prosila jsem ho, aby mi dal kříž, protože ve svém životě neprožívám žádné utrpení, kromě toho, že nemám žádný kříž. Když jsem Ho o to prosila, Ježíš odpověděl: "Ano, dám ti kříž." Velmi dojatá jsem pokračovala v prosbě o další věci a řekla jsem Mu: "Proč přichází ten zázrak? Aby se obrátilo mnoho lidí?" A On odpověděl: [Náš Pán tím naznačoval důležitost událostí v Garabandalu]: "Abychom obrátili celý svět - Para convertir al mundo entero". "Obrátí se Rusko?" "Ano, bude obráceno, a tak si všichni - todos - zamilují naše Srdce." - "Přijde potom trest?" - Neodpověděl. "Proč přicházíš do mého ubohého srdce, aniž bych měla na tom nějakou zásluhu?"
"Protože nepřicházím kvůli tobě, ale kvůli celému světu."
Z knihy "Garabandal", autor J. Serre, strana 175

Díla Matky a učitelky

Zdroj: "Spěchala na horu" kapitola 6, s. 126
ČISTOTA DUŠE - Hrůza z hříchu v nich vyvolávala touhu odčinit hříchy lidstva. Hříchy lidstva však pro ně neměly konkrétní význam, jen mlhavě hovořily o věcech, které zarmucují Boha a Pannu. Je třeba vzít v úvahu, že vzhledem k izolaci, v níž žily, představoval věk jejich dvanácti let mnohem méně než dvanáct let dětí ve městě.
Skromnost dívek ve způsobu chůze, běhu, pohledu a vůbec chování byla těsným následováním rady, kterou jim Panna opakovala, aby "byly skromné". A neměly radost, když lidé přicházeli s nevhodným oblečením. Již jsem se zmínil o dívce, která se nechtěla nechat vyfotografovat s jednou dámou, protože měla šaty s velkým výstřihem. Také se jim nelíbilo, že ženy kouří.

Díla Matky a učitelky

Zdroj: "Spěchala na horu" kapitola 6, s. 120
POKÁNÍ - Od chvíle, kdy se dozvěděly o významu slova oběti, ji začaly praktikovat. Obětovat se pro ně znamenalo dělat to, co neměly rády, a vynechat dělání jiných věcí, které rády měly [definice jednoduchá i velkolepá].
Patřilo mezi ně: pomáhat druhým... poslouchat, rozdávat věci, které dostaly, a nenosit náramky a jiné šperky, které dostaly.

Díla Matky a učitelky

Zdroj: "Spěchala na horu" kapitola 6, s. 120
TRPĚLIVOST - Poté, co jsem žila na vesnici, jsem hned viděla, že trpělivost dívek musí být velmi velká. Lidé, když je viděli, se jich dotýkali - až jim ustřihli prameny vlasů. Dávali jim růžence, medaile, snubní prsteny, aby je Panna Maria políbila. Vyžadovali políbené předměty, snažili se fotografovat. Nikdy jsem neviděl dívky rozzlobené. Když byly vyčerpány takovou lavinou lidí, kteří za nimi chodili i do jejich domovů, omezily se mnohokrát na to, že mlčely a usmívaly se. Jednou jsem se jich zeptal: Jaktože se nerozčilujete? Odpověděly: "Panna Maria nám řekla, že máme být skromné a odpovídat na to, na co se nás ptají, pokud můžeme."

Díla Matky a učitelky

Z knihy "Spěchala na horu", kapitola 6, s. 120
POKORA - Tu děti projevovaly různými způsoby: způsobem oblékání, způsobem mluvení, drobnostmi, které dělaly na veřejnosti, jež se na ně přišla podívat, pokornou prací, kterou nadále vykonávaly přede všemi, poslušností vůči návrhům rodičů a kněží atd.
Při různých příležitostech jim Panna Marie naznačila, že když za ní přijdou, nemají nosit ani náramky, ani náušnice. Jediná, která měla ve zvyku nosit náušnice, byla Conchita. V transu u dveří kostela se však nechala slyšet, jak se ptá: Co jsem udělala špatného? Ach, dobře! A vrátila se do normálu, odešla domů, sundala si náušnice a náramek a vrátila se ke dveřím kostela, kde se opět dostala do extáze. Sama jsem si několikrát všimla, že když pocítily třetí volání, okamžitě si začaly sundávat jakýkoli prsten nebo náramek, který měly na ruce a který nepatřil jim, ale nějaké jiné osobě, která je dívkám dala, aby si je prohlédly a prozkoumaly.

3 dívky odešly do kláštera!

Mnoho lidí v průběhu let poznamenalo: "Proč se dívky po zjeveních nestaly jeptiškami? Většina lidí neví, že ve skutečnosti 3 ze 4 dívek vstoupily do klášterů! Conchita, Jacinta a Mari Loli tam na krátkou dobu vstoupily, pak z různých důvodů odešly a místo toho se staly internátními studentkami. Marie Cruzová neodešla vůbec.
Dne 7. února 1966 vstupuje Conchita (v den svých 17. narozenin) do řádu bosých karmelitek, misionářek v Pamploně. Dne 13. února 1966 má zjevení od Ježíše, kde jí říká, že to nebylo jeho přání, aby zde byla. Jacintě i Mari Loli bylo v době, kdy se rozhodly vstoupit do kláštera, 16 let. Dne 30. září 1965 odešly k Milosrdným sestrám svaté Anny do aragonského města Borja. Ježíš řekl Conchitě: "Vyvolil jsem si tě ve světě, to znamená v normálním stavu věřících, abys v něm zůstala." Náš Pán měl asi s dívkami jiné plány a povolání, aby zůstaly ve světě, a ne schované v klášteře.

TENTO DEN V HISTORII GARABANDALU: 4. ČERVENCE 1961

Večer se koná 35minutová extáze. Panna Maria vysvětluje význam desky, která představuje první část důležitého poselství, které musí čtyři dívky veřejně oznámit 18. října 1961. Požehnaná Panna předává text poselství čtyřem dívkám.
Zde je první otázka, kterou Panna Maria položila dětem předchozího 2. července: "Víte, co znamená oznámení, které měl anděl pod svým štítem u nohou?" - "Ne, nevíme." "Bylo to poselství, které vám teď řeknu a které 18. října 1961 zopakujete na veřejnosti.": "MUSÍME PŘINÉST MNOHO OBĚTÍ, VYKONAT MNOHO POKÁNÍ A NAVŠTĚVOVAT NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOST ČASTO. ALE NEJPRVE MUSÍME BÝT VELMI DOBŘÍ. POKUD TO NEUDĚLÁME, POSTIHNE NÁS TREST. KALICH SE JIŽ PLNÍ, A POKUD SE NEZMĚNÍME, PŘIJDE NA NÁS VELMI VELKÝ TREST".
Od tohoto dne Panna Maria postupně mateřským způsobem zasvěcovala mladé vizionáře do významu a rozsahu tohoto poselství."
Výňatek z knihy "Garabandal", J. Serre, strana 55

TENTO DEN V GARABANDALU 3. ČERVENCE 1962

CONCHITA PŘEDPOVÍDÁ BUDOUCÍ "MILAGRUCU" (POZDĚJI ZNÁMÝ JAKO "MALÝ ZÁZRAK" Jak ji "hlas" (sv. Michaela) požádal, od tohoto dne začala Conchita šířit zprávu o "Milagrucu", nejprve varovala vesnici a poté psala hlavním svědkům událostí v San Sebastian de Garabandal: "Lidé uvidí Hostii, kterou mi dá Anděl, jak se objevuje na mém jazyku"....
Z knihy "Garabandal", J. Serre, strana 138

2. ČERVENCE 1961 "VOLÁNÍ" NEJZVLÁŠTNĚJŠÍ A NEJTYPIČTĚJŠÍ JEVY GARABANDALU

"Volání", španělsky "llamadas", začala již 2. července 1961. Vždy předcházela a ohlašovala zjevení Panny Marie, nikoli však zjevení anděla. Děti pak ve třech po sobě jdoucích, ale velmi odlišných okamžicích zažívaly "jakýsi vnitřní hlas", jakési důvěrné volání neboli "mystické volání". První volání doprovází pocit radosti. O hodinu až dvě později signalizuje radost, kterou vizionáři pociťují, druhé volání. "Jako by byli vedeni", vydávali se směrem k místu, kde mělo dojít k extázi. Třetí "llamada" jim přinesla ještě intenzivnější radost, která se stupňovala, až o několik minut později skutečně upadli do extáze.
Výňatek z knihy "Garabandal", strana 72

Conchita odpočívá při čekání na poslední výzvu
Conchita odpočívá při čekání na poslední výzvu

DNEŠNÍ DEN V DĚJINÁCH GARABANDALU: 1. ČERVENCE 1961

ST. MICHAEL OZNAMUJE ... SOBOTA, 1. ČERVENCE 1961: ANDĚL PROMLOUVÁ: OZNAMUJE NÁVŠTĚVU BLAHOSLAVENÉ PANNY Z HORY KARMEL NA PŘÍŠTÍ DEN.
V Garabandalu byly jeho projevy četné. Je to ten, kterého viděly malé dívky během prvních devíti dnů zjevení. Je to on, kdo jim později často podával eucharistii; opět přednesl dvě slavná poselství atd. Tuto sobotu 1. července svatý Michael poprvé prolomil ticho, v němž se do té doby odehrávaly extáze: "Víte, proč jsem přišel?", zeptal se dětí.
-- Ne, odpověděly. "Abych vám řekl, že zítra, v neděli, se vám zjeví Panna Maria pod jménem "Panna Maria z hory Karmel". Pak položil vizionářům další otázku: "Víte, co je napsáno na tabuli (escritorio)?"
-- Ne!
"Blahoslavená Panna vám to řekne."
Výňatek z knihy "Garabandal", J. Serre, strana 41

DEN V HISTORII GARABANDALU 30. června 1962

Don Luis Navas Carrillo, právník z Palencie, byl v sobotu 30. června 1962 v noci svědkem dvou zjevení. První se týkalo pouze Conchity a zahrnovalo modlitbu za mrtvé.
Panna Maria se Conchitě zjevila v kuchyni jejího domu v časných nočních hodinách. Krátce poté, co se dostala do extáze, opustila svůj dům a za ní přišlo velké množství lidí z vesnice i mimo ni. Procházela ulicemi a uličkami a odříkávala některé dekády růžence a jiné zpívala. V extázi chodila pozpátku, což na dona Luise udělalo velký dojem. Krátce nato šla Conchita do domu Mari Cruzové. Když našla zamčené dveře, energicky klepala, dokud jí neotevřeli. Pak vystoupala po strmém schodišti vedoucím do druhého patra, kde Mari Cruz s rodinou bydlela. Našla svou přítelkyni a položila jí křížek, který nesla, ke rtům, aby ho mohla políbit
. Od domu Mari Cruzové se Conchita vydala na hřbitov, který se nachází vzadu za domem a není příliš daleko. Na chvíli se zastavila před branou hřbitova, a když pak stála čelem k hrobům uvnitř, udělala "slavnostní" znamení kříže.
Časopis "NEEDLES", podzimní číslo 1976, str. 9, autor: P. Joseph A. Pelletier

dívka v extázi

Dnešek v historii Garabandalu: 28. června 1961

Opětovné spatření svatého Michaela. "Byli jsme trochu smutní, protože jsme neviděli anděla. Šli jsme jako obvykle do školy. Když jsme vyšli ven, lidé ve vesnici, když nás viděli tak smutné, plakali a líbali nás a říkali: - Modlete se, aby se vrátil! Když přišel večer, šli jsme do Calleja a dělali jsme to jako obvykle. Lidé se modlili růženec s větší vírou než jindy, aby se nám anděl zjevil. A když jsme dokončili litanie, zjevil se nám a přišel s úsměvem více než kdy jindy. Zeptali jsme se ho, proč jsi přišel? Usmál se a neodpověděl nám. Začali jsme ho vídat kolem deváté a skončilo to v deset. Zdálo se nám, že to byla minuta nebo méně, protože jsme s ním byli tak šťastní." (Během extáze se jim čas zdá velmi krátký kvůli intenzivnímu štěstí, které prožívají.)
Z "Conchitina deníku", kapitola 2

SVATÝ JOSEF MARIE ESCRIVA A GARABANDAL

Jeho svátek je dnes 26. června
Spojitost mezi svatým Josemaríou Escrivou de Balaguer a zjeveními v Garabandalu není příliš známá. V létě roku 1962 strávil několik dní na dovolené v Suances v Kantábrii, během níž navštívil Garabandal v doprovodu několika mladých mužů, pravděpodobně členů Opus Dei. S dívkami hovořil vesele a hluboce, což byl zážitek, na který i po tolika letech s láskou vzpomínají. Tato návštěva nebyla ničím neobvyklým, protože v té době a až do oficiální nóty biskupa ze Santanderu ze 7. října 1962 navštěvovalo Garabandal mnoho kněží. On sám tam údajně zavítal třikrát. Marie Cruzová popsala svatého Escrivu "jako přátelského kněze, velmi společenského, vždy obklopeného mladými lidmi". Zmínila se také, že měl pro vizionáře vždy cukroví a mezi návštěvníky vynikal.
Jak už to tak bývá, zpráva o této návštěvě se objevila náhodou až po letech, když někdo dívkám ukázal modlitební obrázek za Boží přízeň na jeho přímluvu, vytištěný při jeho kanonizaci. Tehdy dívky o setkání radostně vyprávěly. Nebyl by riskoval svou pověst, kdyby ve zjevení nevěřil a o své cestě za rozhovorem s dívkami nevyprávěl ostatním. To potvrdila i matka Nieves.
Josemaria Escriva "Svatý je hříšník, který se stále snaží".
Poznámky převzaty ze str. 245, "Garabandal"; Saavedra: "Poselství naděje".

JoseMaria Escriva

DNEŠEK V HISTORII GARABANDALU 25. ČERVNA 1961

Davy lidí se stále zvětšují. Je přítomno nejméně 5 kněží a mnoho známých lékařů. Lékaři z okolí provádějí různé pokusy, aby vyzkoušeli vnímavost dětí během extází. Svědci si poprvé uvědomují mimořádnou změnu hmotnosti, kterou vizionáři procházejí. Po skončení extáze si mladé dívky všimnou, zejména na nohou, nepatrných stop po štípání, píchání, otisků nehtů a boulí způsobených pokusy prováděnými během extáze. Tvrdí, že nic necítily. Děti jsou odvedeny do sakristie kostela, kde jsou vyslýchány za přítomnosti kněží a lékařů. Jsou jim prohlédnuty nohy.
"Vesnice mluví" - str. 16

DNEŠEK V HISTORII GARABANDALU 25. ČERVNA 1961 "Cuadro"

Mladí muži z Vesnice zřídili tuto obdélníkovou ohradu z kmenů stromů a kůlů, aby byli Vizionáři lépe chráněni před davem. Dovnitř směli vstoupit pouze rodiče dětí, jejich bratři, kněží a lékaři, kteří přišli dívky v extázi vyšetřit. "GARABANDAL", J. Serre, str. 37

vizionáři

DNEŠEK V HISTORII GARABANDALU 24. ČERVNA 1961

Odpoledne se dětem na místě zvaném "Calleja" zjevuje svatý Michael. U jeho nohou je nápis na desce složený z písmen a několika římských číslic,... "XVIII- MCMLXI". Vizionáři nechápou význam nápisu (je to budoucí DATUM, kdy mělo být zveřejněno PRVNÍ POSELSTVÍ od Panny Marie, 18. října 1961).

DNEŠEK V HISTORII GARABANDALU 23. června 1962 - DOPIS OD MARI LOLI & JACINTY

"Panna nám řekla, že svět je stále stejný, že se vůbec nezměnil, že jen málokdo uvidí Boha. Je jich tak málo, že to Panně působí velký zármutek, že se to nemění. Panna nám řekla, že přichází trest; protože svět se nemění, kalich se plní. Jak smutná byla Panna! Ačkoli nám to nedala vidět, protože nás tolik miluje a trpí sama, protože je tak dobrá. Buďte všichni dobří, aby Panna byla šťastná. Řekla nám, že my, kteří jsme dobří, se máme modlit za ty, kteří jsou špatní; máme se modlit k Bohu za svět, za ty, kteří ho neznají. Buďte dobří, buďte velmi dobří." Maria Dolores Mazon, 13 let; Jacinta Gonzalez, 13 let
Přetištěno ze zvláštního čísla "The Vigil" z roku 2002 mluví".

vizionáři

TENTO DEN V HISTORII GARABANDALU 22. ČERVNA 1961

Přibližně ve 20:30 v "calleja", za přítomnosti otce Valentina Marichalara, který je farářem v Cosiu (sousední město Garabandalu), upadají čtyři dívky do extáze a znovu vidí anděla. První lékařské testy zjišťují, že děti jsou v transu necitlivé na bolest! Lékaři "komise" ve snaze zdiskreditovat tvrzení dívek, že byly v přítomnosti Panny Marie (v extázi), podrobili dívky řadě zdánlivě trýznivých testů, přesto se jim nic nestalo. Například když štípání a šťouchání do dívek nepřineslo žádnou reakci, uchýlili se k píchání špendlíků a jehel, zkoušeli, zda je zapálená sirka popálí, házeli jim do očí písek, aby je přiměli mrkat nebo reagovat. Blikali jim do očí žárovkami fotoaparátů, aby je přiměli mrknout, nebo se je snažili zvednout a hodit na kolena, ale dva muži je nedokázali zvednout. Tyto události jen přesvědčily přihlížející a doktory o pravosti zjevení! Zdroj: "Vesnice mluví".

Mari Loli
Mari Loli klečí na kamenech!

TENTO DEN V HISTORII GARABANDALU 21. ČERVNA 1961

Den začíná tím, že celá vesnice jde ke zpovědi a svatému přijímání, z předchozího večera "noci výkřiků" při vidění trestu.
Jedná se o druhé zjevení svatého Michaela, a první extázi, kterou svědci pozorovali. Dívky ho podrobně popisují. Z knihy "Vesnice mluví" (Vypadá jako toto umělecké ztvárnění).

anděl

TENTO DEN V HISTORII GARABANDALU

20. června 1962 - tuto noc dívky podruhé za sebou zažívají předzvěst možného budoucího "trestu". Všechny zvedají ruce, aby vidinu zahnaly. Hrůza je tak velká, že je slyšet, jak říkají "Ach, prosím, ať děti zemřou, než se to stane". Tato událost celou vesnici tak vyděsí, že druhý den jde celá vesnice ke zpovědi a přijímání!

vizionáři

TENTO DEN V HISTORII GARABANDALU

18. června 1962 - V den prvního výročí svého zjevení se svatý Michael zjevuje dívkám na stejném místě.
ČERVENEC 18, 1965 - při 4. výročí své první návštěvy předává svatý Michael druhé a nejdůležitější poselství blahoslavené Matky.
"Protože mé poselství z 18. října nebylo splněno a nebylo dáno světu na vědomí, oznamuji vám, že toto je poslední. Předtím se kalich plnil. Nyní se přelévá. Mnoho kardinálů, biskupů a kněží je na cestě do záhuby a berou s sebou mnoho duší. Eucharistii se přikládá stále menší význam. Svým úsilím byste měli odvrátit Boží hněv od sebe. Budete-li ho s upřímným srdcem prosit o odpuštění, odpustí vám. Já, vaše matka, vás na přímluvu svatého Michaela Archanděla prosím, abyste napravili svůj život. Nyní dostáváte poslední varování. Mám vás velmi ráda a nechci vaše odsouzení. Upřímně se k nám modlete a my vaše prosby splníme. Měli byste přinášet další oběti. Přemýšlejte o Ježíšově umučení."

Maria o hodnotě kněžství

Z "Conchitina deníku", str. 94: "Vyprávěla nám o hodnotě kněze. Srovnávala ho s andělem a říkala, že když uvidíme anděla a kněze, měli bychom nejprve uctít kněze nebo padnout na kolena před knězem, a ne před andělem. Řekla nám, že je to proto, že kněz posvěcuje, protože drží v rukou Ježíše Krista, ale anděl ne."

GLENNOVA ALTERNATIVNÍ STRÁNKA

Mám alternativní web, který bezpečně používám už léta, a jsem na něm "ADMIN". Jmenuje se "Matka Boží"
POUŽÍVEJTE JI K PŘIHLÁŠENÍ. Po přihlášení je na hlavní stránce fóra kategorie nazvaná "GARABANDAL LIBRARY", KDYŽ JI OTEVŘETE, MOJE STRÁNKA JE PRVNÍ, KTERÁ SE JMENUJE "GARABANDAL:INFORMACE A ODPOVĚDI". KLIKNUTÍM NA POSLEDNÍ OČÍSLOVANOU STRÁNKU SE DOSTANETE NA NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVEK
Je pouze v angličtině, ale v případě nouze (kdybychom přišli o facebook) mi klidně napište ve svém rodném jazyce a já vám to přeložím a odpovím vám zpět.

"Conchito, žehnám ti" Papež Pavel VI.

Nějaký člen zpochybnil citát papeže Pavla VI. s tím, že chce "důkaz" od někoho jiného než ode mě (páni, to není moc urážlivé). Ale jako vždy mám důkaz toho, co říkám. "Svatý otec k ní přistoupil a jasným hlasem radostně oznámil: "Conchito, já, papež, ti žehnám a se mnou ti žehná celá církev." A tak se stalo.
Garabandal: "Poselství naděje" P. J. L. Saavedra, strana 253

Papež žehná Conchitě těmito slovy: "Conchito, žehnám ti a se mnou ti žehná celá církev." Poté se malá skupinka radostně rozběhla přímo na letiště, aby se triumfálně vrátila do našeho krásného a vznešeného Španělska. Věřím, že s těmito informacemi měl papež dostatek údajů k tomu, aby Garabandal "uznal". Podepsán: Mgr. Eusebio Garcia de Pesquera. Přetištěno s laskavým svolením z GARABANDAL JOURNAL březen-duben 2006

V této době byla Conchita přijata ctihodným Pavlem VI. na soukromé audienci, kde obdržela petrovské požehnání: "Ti benedico, e con ne ti benedice tutta la Chiesa" neboli "Já ti žehnám a se mnou ti žehná celá církev."
Z vlastních webových stránek "Joeyho Lomangina"

Objeví se Panna Maria při "zázraku"?

Conchita: "Zázrak ve Fatimě není nic ve srovnání s tím, co se stane zde. Bude to mnohem, mnohem větší." Pak tlumočnice Eloísa Deguía pošeptala Francouzce: "Možná, že uvidíme samotnou Pannu Marii osobně." Conchita, která to zaslechla, rázně odpověděla: - Ne, ne! Tak to nebude... Kdyby to tak bylo, pak by to bylo zjevení, a ne zázrak. Conchita, 10. září 1965 "Spěchala na horu", kniha 3, strana 189
Také na straně 204 výše uvedené knihy: Jak řekla (Maria) Conchitě: "To je naposledy, co mě tu vidíš."

SETKÁNÍ

10. září se konalo další setkání v samotném Garabandalu. Konalo se pod přístřeškem stanu, který si pár kroků od Conchitina domu postavila jedna francouzská rodina. Conchita tam šla navštívit jednu ženu s dvěma nejmenšími z jejích osmi dětí. "Zázrak zde bude mnohem větší, ohromnější než ve Fatimě. Vyvolá takový dojem, že nikdo z těch, kdo ho uvidí, nebude moci odejít s pochybnostmi. Bylo by dobře, kdyby tu byl celý svět, protože tak by jistě nedošlo k žádnému potrestání, protože by všichni uvěřili."
Conchita, 10. září 1965 "Spěchala na horu", kniha 3 strana 189

francouzská rodina

Červen je měsíc zasvěcený Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

Ježíš se skutečně zjevil vizionářce Jacintě Gonzalezové na konci června, než Matka Boží prohlásila, že se v červenci zjeví všem dívkám v Garabandalu.
Dvanáct Ježíšových zaslíbení svaté Markétě Marii
Těchto dvanáct zaslíbení dává Ježíš těm, kteří jsou zasvěceni jeho Nejsvětějšímu Srdci. 1. Dám jim všechny milosti potřebné pro jejich životní stav
2. Nastolím mír v jejich rodinách
3. Utěším je ve všech jejich nesnázích
4. V Mém Srdci naleznou jisté útočiště během života a zejména v hodině své smrti
5. Vyleji hojné požehnání na všechny jejich podniky
6. Hříšníci najdou v Mém Srdci zdroj nekonečného oceánu milosrdenství
7. Vlažná duše se stane vroucí
8. Vroucí duše se rychle povznesou k velké dokonalosti
9. Požehnám domovům, kde bude vystaven a uctíván obraz Mého Srdce
10. Dám kněžím moc dotknout se i těch nejzatvrzelejších srdcí
11. Ti, kdo budou šířit tuto úctu, budou mít svá jména zapsána v Mém Srdci, aby nikdy nebyla vymazána
12. Všemocná láska Mého Srdce udělí všem, kteří přistoupí k přijímání na první pátek devíti po sobě jdoucích měsíců, milost posledního pokání; nezemřou pod mou nelibostí ani bez přijetí svátosti; Mé Srdce bude jejich zaručeným útočištěm v jejich poslední hodině.

DNEŠNÍ DEN V DĚJINÁCH GARABANDALU: 31. KVĚTNA 1962

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ MARIÁNSKÁ INVOKACE Na tento svátek Nanebevstoupení Páně, ale také Panny Marie Královny, vizionáři pozměnili tradiční santanderinskou invokaci "Panna Maria se skutečně zjevila ("Bien aparecida"), Královna a Matka hory". Místo toho ji oslovovali "Panno Maria skutečně zjevená, Královno a Vládkyně všeho stvořeného, oroduj za nás." Toto zvolání, oslavující Mariinu bezpříkladnou účast na kralování jejího Syna, bylo ve skutečnosti dokonalou ozvěnou patristického myšlení, které již (1954) umožnilo papeži Piovi XII. přisoudit tento nový titul Nejsvětější Panně (encyklika z roku 1955 "Ad Coeli Reginam"), přičemž nástupce svatého Petra se hojně opíral o velmi bohaté učení ad hoc obsažené v Božím zjevení (Písmo svaté a apoštolská tradice).
Z knihy "Garabandal", J. Serre, strana 133

Vizionářky popisují Marii a její hlas

Vizionářky popsaly Pannu Marii takto: "Přichází v bílém rouchu, modrém plášti a s korunou ze zlatých hvězd; ruce má roztažené s hnědým škapulířem, kromě případů, kdy má v náručí Jezulátko. Její tmavě kaštanové vlasy jsou dlouhé a uprostřed rozdělené. Její obličej je poměrně protáhlý, s velmi jemným nosem. Její ústa jsou velmi pěkná, s mírně plnými rty. Vypadá asi na sedmnáct let a je vysoká." Všechny čtyři dívky zdůraznily nezaměnitelný zvuk jejího hlasu. "Žádný jiný hlas se jí nevyrovná."
Zdroj: "Zjevení z GARABANDALU", Autor: Mgr. SANCHEZ-VENTURA Y PASCUAL, kapitola 3, strana 51

Panna Maria Karmelská
Panna Maria Karmelská

SVATÁ MADRE MARAVILLAS JEŽÍŠOVA, O.C.D. (1891-1974)

byla kanonizována papežem Janem Pavlem II. v Madridu v roce 2003.
Svatá Marie Maravillas od Ježíše Tato výjimečná karmelitánská řeholnice, která byla blahořečena v roce 1998, necelých 25 let po své smrti, založila "Sdružení svaté Terezie" s cílem obnovit životní pravidlo původních Konstitucí z roku 1581, které Terezie z Avily důsledně zavedla rok před svou vlastní smrtí. Matka Maravillas "věděla", že Garabandal je autentický. Své přesvědčení dokonce jasně sdělila svým duchovním dcerám a ujistila je, že "jevy, které se v San Sebastian de Garabandal vyskytují, pocházejí od Boha!"
Neobvyklá poznámka na okraj. Svatá Matka Maravillas 25. dubna 1967 varovala biskupa Puchola Montise (jednoho z bývalých biskupů Santanderu), že ho čeká náhlá smrt. Biskup Montis se podle ní nezodpovědně postavil proti událostem v Garabandalu.
Zemřel v důsledku automobilové nehody 8. května 1967.

sv. Matka Maravillas
sv. Matka Maravillas

Conchitin dopis zaslaný Joeymu Lomanginovi 28. května 1965

(Zde je úplně první nahlášený písemný text samotné vizionářky, dopis, který měla poslat Joeymu Lomanginovi).
"Svět se ubírá stále stejnou cestou, ne-li horší. Jen málo věnovalo pozornost poselství (prvnímu z 18. října 1961). Můj Syn bude muset dát další znamení a toto bude poslední.
Po 18. červnu (1965) a před Zázrakem přijde "katastrofa" z nebe, bude to "Aviso" pro svět, aby se napravil. Pokud se po této zkoušce a Zázraku lidstvo nezmění, dopadne na nás trest a nastane konec časů.
"Katastrofa", jak mi Panna Maria řekla, bude strašná, taková, jakou si zasloužíme. Blahoslavená Panna mi také řekla, že se nesmíme trápit kvůli materiálnímu utrpení spojeným s "trestem", které jsme si sami přivodili kvůli našim hříchům spáchaným proti jejímu Synovi. To jsou poslední Avisa (varování) a my musíme z nich čerpat užitek. Znovu mi řekla, že svět věří, že existuje nebe a peklo, ale my si nemyslíme, že budeme muset jít do jednoho nebo do druhého. Lidstvo myslí jen na současný život (...)"
"GARABANDAL", Jacques Serre, strana 186

KRUCIFIX SE SÁM ZVEDÁ Z BLÁTA!

S očima upřenýma přímo nad sebe se Conchita mírně naklonila a sáhla asi 50 centimetrů od země. Pak se před pozornými a užaslými zraky nás všech, kteří jsme toho byli svědky, krucifix sám od sebe vynořil z bláta na úroveň dívčiny ruky. Okamžitě jej uchopila oběma rukama a přitom zůstala v extázi.
Svědek: Don Placido Ruiloba

DNEŠEK V HISTORII GARABANDALU, 26. KVĚTNA 1962

DVĚ NOVÁ PŘIJÍMÁNÍ, KTERÁ UDĚLIL SV. MICHAEL, U BOROVIC, CONCHITĚ Přijímání, která Anděl udělil Conchitě u borovic 16. a 26. května, byla dalším důkazem toho, do jaké míry v Garabandalu existuje zásadní spojení mezi eucharistií a kněžstvím.
Pokud jde o svatého Filipa Neriho, jehož svátek se slavil 26. května, ten založil na konci 16. století svou slavnou oratoř; byl výjimečným příkladem mariánské zbožnosti a radostné svatosti, prosazoval časté přijímání, a to i pro děti, a byl dokonce tak stravován tělem i duší ohněm Ducha svatého, že po jeho smrti lékaři provádějící pitvu zjistili, že jeho srdce bylo... rozpůleno! (V kostele v Garabandalu lze uvažovat o dvou ústředních tématech zjevení: jedním z nich je pelikán vyřezaný na dveřích svatostánku, druhým je zcela správně beránek).
Z knihy "Garabandal", J. Serre, strana 133

Dnes slavíme narozeniny svatého (otce) Pia, 25. května 1887!

VÍRA PADRE PIA V GARABANDAL
Vzpomínka Joeyho Lomangina na chvíli, kdy mluvil s otcem Piem: "Domluvili jsme se, že se ještě téhož dne vrátíme a pozdravíme otce Pia v klášteře. Když jsme poklekli, řekli jsme mu: "Otče Pio, je pravda, že se Panna Maria zjevuje čtyřem dívkám z Garabandalu?" "Ano," odpověděl nám. Řekli jsme: "Otče Pio, máme tam jít? A on řekl: "Ano, proč ne?" A tak se to stalo. Protože jsem od otce Pia dostal ujištění, že se tam Panna Maria zjevuje a že mi dovolil tam jít, tak jsem se nebál a šel jsem."

Joey a P. Pio
Joey a P. Pio

SVATÝ (PAPEŽ) PAVEL VI: VÝROKY O GARABANDALU

Po setkání s Conchitou v lednu 1966 řekl: "Conchito, žehnám ti a spolu se mnou ti bude žehnat celá církev."

Papež Pavel VI. projevil o zjevení mimořádný zájem. Při audienci, kterou poskytl P. Xavieru Escaldovi, SJ, se zmínil, že i mezi jeho lidmi je mnoho odpůrců zjevení. Jeho Svatost okamžitě opáčil: "Na tom nezáleží, řekněte těmto pánům, že to papež řekl, že je nejdůležitější a nejnaléhavější, aby se o těchto poselstvích dozvěděl celý svět."

Otec Escalada vysvětlil svou práci při šíření poselství z Garabandalu v Mexiku a papež Pavel VI. ho povzbudil, aby v tom pokračoval, když řekl: "Tato poselství musí být zveřejněna." Otec Escalada požádal papeže o svolení pokračovat v propagaci Garabandalu a papež řekl "ANO".
Papež Pavel VI. řekl: "Je to nejkrásnější příběh lidstva od dob Krista. Je to jako druhý život Panny Marie na zemi. A my za něj nikdy nemůžeme být dostatečně vděční."

"Jacinto, jsem s tebou, ale musíme se hodně modlit a mít hodně trpělivosti... :je nutné se modlit, aby si církev uvědomila význam Garabandalu."

V červnu 1969 poslal papež Pavel své osobní požehnání do Difurory Mariany v Mexiku spolu s darem krucifixu pro každého člena tamního centra Garabandal a povzbudil je, aby pokračovali v šíření poselství Garabandalu.

Pavel IV
sv. Pavel IV

MARIA SVRHLA HVĚZDU DOLŮ!

Extáze, která začala večer 12. října, se protáhla až do noci. Lidé začali odcházet a k půl třetí ráno nezůstal na malém vesnickém náměstí téměř nikdo kromě malé skupinky tvořené zodpovědnými muži: Ortiz ze Santanderu, Luis Adaro z Gijónu, Rafael Sanz Moliner z Ovieda a Rufino Alonso z Pola de Siero. Sešli se tam, kde čekali na své manželky, které šly do domu Mari Cruzové vyzvednout nějaké náboženské předměty, které svěřily dívce, aby je dala Panně Marii k políbení. Mari Cruz prožila extázi, během níž vystoupila k borovicím. Tam se pomodlila pobožnost k Nejsvětější svátosti a později se zastavila v Calleji, na místě prvního zjevení, kde se pomodlila další zastavení. Lidé na náměstí brzy spatřili, jak dvě z dívek, Conchita a Loli, odešly pod balkon nebo terasu spojenou s domem Loliiny babičky. Byly tam v extázi a současně vykřikly, když zvedly ruce vzhůru. "Viděly jsme, jak Panna Maria svrhla hvězdu dolů."
- Proč jste křičely? - "Protože jsme viděly, jak Panna Maria svrhla hvězdu." - Ale vy jste tu hvězdu nemohly vidět, protože jste byly pod balkonem! - "Ne, určitě jsme ji viděly. Panna Maria to udělala."
Otec Valentin se o tomto jevu zmiňuje ve svých poznámkách: "Byli jsme na náměstí. Conchita a Loli hlasitě vykřikly strachem. Všichni byli vyděšení. Někteří lidé se dívali na dívky, jiní se dívali na nebe. Ti druzí říkali, že viděli zářivou hvězdu, která přecházela z jedné části oblohy na druhou a že si ji v žádném případě nemohli splést s padající hvězdou nebo kometou. Poté, co vykřikly, se dívky rozesmály a vesele pokračovaly dál, jako by radostí tančily."
Zdroj: "SPĚCHALA NA HORU", KNIHA 2, STR. 18-20

Vatikánu naposledy zaslána zpráva v roce 1991

Časopis "The Vigil", červen 1992 Zvláštní vydání, rozhovor s tehdejším biskupem ze Santandaru, biskupem Del val Gallo
Otázka: Kdy jste se rozhodl znovu otevřít studii o Garabandalu a kdo na tom pracoval? Jak probíhala a kdy byla dokončena?
Odpověď: Studie byla dokončena v dubnu 1991 během setkání, které jsme měli v Madridu, ale nebyla otevřena k určitému datu. Začala o šest let dříve, kdy bylo pořízeno několik poznámek o všech tamních okolnostech. Zpočátku jsme postupovali krůček po krůčku, takže trvalo šest až sedm let, než byl proces dokončen. Do té doby to šlo přesně tak daleko, jak to šlo u ostatních biskupů. Oni řekli ne, ale já osobně jsem si vždycky myslel, že bych měl pro to udělat něco víc. Musel jsem provést osobní šetření, protože to vyžadovala odpovědnost. Cítil jsem, že se v Garabandalu stalo něco velmi důležitého a vážného. A protože to bylo tak vážné, musel jsem se pokusit sám zjistit, co se tam skutečně stalo.
Otázka: Co se stalo s výsledky tohoto vyšetřování?
Odpověď: Výsledky byly předány Svatému stolci, Posvátné kongregaci pro nauku víry. Byly doručeny kardinálu Ratzingerovi.

NIKDY NEODSOUZEN

Časopis "The Vigil", červen 1992, zvláštní vydání, rozhovor s tehdejšími biskupem ze Santandaru, biskupem Del val Gallo
Otázka: "Bylo zjevení v Garabandalu někdy církví odsouzeno?"
Odpověď: Ne. Ustanovení biskupové nikdy nepřipustili, že by zjevení byla nadpřirozená, ale aby je odsoudili, to ne, toto slovo nikdy nepoužili.

biskup Del val Gallo
biskup Del val Gallo

Conchita předkládá Panně Marii škapulíř

Conchita v extázi pozvedá škapulíř bratra řádu sv. Jana od Boha. Garabandalští vizionáři projevovali velkou úctu řeholníkům, kteří navštívili vesnici. Během let zjevení Vizionáři vždy dokázali identifikovat kněze, i když byl ve světském oděvu, a svou identitu skrýval i jinak. Panna Maria upozorňovala na víru církve týkající se svátostného "charakteru" kněžství, nesmazatelného "znamení", které kněz dostává svěcením.
Časopis "NEEDLES", zimní číslo 1973, strana 2

Conchita v extázi
Conchita v extázi

Důležité svědectví otce De la Rivy

"Needles" zimní číslo 1973, strana 13
Před rokem časopis přinesl zprávu, že P. José Ramon Garcia De La Riva byl v květnu 1971 požádán Svatým stolcem, aby vydal svědectví o událostech v Garabandalu. To je mimořádně významné ze dvou důvodů. Za prvé to ukazuje, že Řím stále shromažďuje a zkoumá důkazy. Za druhé, Svatému stolci se tak dostává do rukou svědectví vysoce kvalifikovaného svědka. Otec de la Riva, který je farářem kostela Panny Marie Bolestné v Barro Asturias ve Španělsku, vesnici velmi blízko Garabandalu, byl očitým svědkem více než 200 extází. Během let zjevení i po nich mohl vizionáře mnohokrát podrobně vyslechnout. Jeho poznatky jsou zaznamenány v knize "Vzpomínky na mé návštěvy v Garabandalu 1961 - 68" vydané v roce 1969. Tento článek pochází z nahrávky rozhovoru otce de la Rivase s Ramonem Perezem, francouzským novinářem, který se vydal do Garabandalu sbírat materiál pro svou knihu. Rozhovor s otcem de la Rivou vedl pan Perez 5. srpna 1971 u Eda Kellyho ze Santa Clary v Kalifornii.
(Edward Kelly je přítelem a členem naší anglické stránky o Garabandalu).

DNEŠEK V HISTORII GARABANDALU, 18. KVĚTNA

Dnes si připomínáme a slavíme narozeniny jednoho z velkých věřících v Garabandal, svatého papeže Jana Pavla II., který se narodil 18. května 1920. Během zvláštní generální audience s papežem ve Vatikánu ... "zvláštní", protože se konala v sobotu, a nikoliv ve středu, jak je obvyklé ... Otec Robert mu představil garabandalskou vizionářku Mari-Loli a její rodinu. Otec Robert, který držel v náručí sedmiletou Marii Dolores, jedno ze tří Lafleurových dětí, papeži řekl: "Vaše Svatosti, zvláštní požehnání pro vaše nejmenší děti, které přicházejí jménem blahoslavené Panny Marie z Garabandalu." Svatý otec zvolal: "Garabandal!"

audience u papeže
Audience u papeže JPII

DNEŠNÍ DEN V DĚJINÁCH GARABANDALU: 17. KVĚTNA

Se svolením přetiskuji dopis Conchity současnému faráři vesnice Garabandal, otci Rolandovi, k 50. výročí zjevení 1961-2011.

AVE MARIA 17. května 2011
Drahý otče Rolando,
Připojuji se k vám při oslavě padesátého výročí událostí v Garabandalu. Je to pro mě padesát let rozjímání o tom nejkrásnějším na světě. Děkuji Bohu za to, že jsem byla součástí těchto událostí, které nelze dostatečně popsat, ale které vtiskly mé duši bezpečnou jistotu víry a naděje.
Děkuji vám, otče Rolando, že jste mi opět dopřál příležitost přednést ve vesnici Poselství Matky Boží.
[18. října 1961 - Musíme přinášet mnoho obětí, konat mnoho pokání a často navštěvovat Nejsvětější svátost. Nejprve však musíme vést dobrý život. Pokud tak neučiníme, postihne nás trest. Kalich se již plní, a pokud se nezměníme, stihne nás velmi velký trest].
Anděl řekl:
Protože mé poselství z 18. října nebylo splněno a nebylo dáno světu na vědomí, upozorňuji vás, že toto poselství je poslední. Předtím se pohár plnil. Nyní se přelévá. Mnozí kardinálové, mnozí biskupové a mnozí kněží jsou na cestě do záhuby a berou s sebou mnoho duší. Eucharistii se přikládá stále menší význam. Svým úsilím byste měli odvrátit Boží hněv od sebe. Budete-li Boha s upřímným srdcem prosit o odpuštění, odpustí vám. Já, vaše matka, vás na přímluvu svatého Michaela Archanděla prosím, abyste napravili svůj život. Nyní dostáváte poslední varování. Mám vás velmi ráda a nechci vaše odsouzení. Upřímně se k nám modlete a my vaše prosby vyslyšíme. Měli byste přinášet další oběti. Přemýšlejte o Ježíšově umučení.

Otče Rolando, není nic důležitějšího, o čem bych mohla mluvit, než toto poselství naší Matky. Spojeni v modlitbě, Conchita

DNEŠEK V HISTORII GARABANDALU, 16. KVĚTNA 1962

DVĚ NOVÁ PŘIJÍMÁNÍ UDĚLENÁ SV. MICHAELEM CONCHITĚ, V BOROVICÍCH
Přijímání, která 16. a 26. května udělil anděl Conchitě "u borovic", byla dalším důkazem toho, do jaké míry v Garabandalu existuje zásadní spojení mezi eucharistií a kněžstvím. Jako doplněk k tomu, na co již bylo poukázáno, zde můžeme dodat, že svatý Šimon Stock, jehož svátek připadá na 16. května, přijal "pravidlo karmelitánů" v Palestině, a to od svatého Alberta Jeruzalémského.
(V garabandalském kostele lze ve zjeveních kontemplovat dva ústřední motivy: jedním z nich je pelikán vytesaný na dveřích svatostánku, druhým je zcela správně beránek).
Z knihy "Garabandal", J. Serre, strana 133

*V Evropě se mělo za to, že pelikán je obzvlášť pozorný ke svým mláďatům, a to až do té míry, že dává svou vlastní krev ze své hrudi za pokrm, když není k dispozici jiná potrava. V důsledku toho se pelikán zhruba od 12. století stal symbolem Ježíšova utrpení a eucharistie.

svatostánek v Garabandale
Svatostánek v Garabandale

13. února 1966. Vnitřní zjevení Ježíše Conchitě v klášterní škole sester misionářek bosých karmelitánek v Pamploně

"Nebojte se pokušení. Budeš-li věrná mé lásce, přemůžeš četná pokušení, která na tebe čekají. Chápejte chytře a duchovně to, co vám říkám. Nezavírejte oči své duše a nenechte se nikým oklamat. Projevujte lásku, pokoru a prostotu. "

Když v Americe slavíme "Den matek", připomnělo mi to tento příběh. Marie "naše matka"

"Panna Maria přišla na zem ještě jednou, protože je Matkou nejen pro vizionáře a pro několik vyvolených duší, ale pro celý svět. Jednoho dne děti v extázi odříkávaly pod vedením Panny Marie růženec a říkaly: "Svatá Maria, Matko Boží a Matko naše, oroduj za nás hříšné." A tak se stalo.
"Spěchala na horu", kniha 1, strana 163

(Poznámka: Panna Maria vizionářům řekla, že se jí tato podoba růžence velmi líbí, ale řekla jim, že by ho neměli používat veřejně, pokud nebude schválen Církví.

Šťastný Den matek všem zdejším matkám, a zvláště "naší Matce", Marii.

Panna Maria
Panna Maria Karmelská

DEN V HISTORII GARABANDALU 13. května 1967

Madridský arcibiskup Casimiro Morcillo Gonzalez, který 13. května 1967 zaslal dopis biskupovi z Tacny v Peru, pět dní po smrti santandarského biskupa Puchola Montise, kde uvedl: "Zjevení v Garabandalu jsou potvrzením zjevení ve Fatimě před padesáti lety. Panna Maria přišla znovu zdůraznit do Španělska to, co už řekla třem pastýřům v Cova da Iria: Kalich hořkosti je nejen naplněn, ale i přelit". Osobně vidím velkou paralelu mezi Fatimou a Garabandalem. Děti viděly Pannu Marii s vyloučením ostatních. Panna se na ně usmívala. Slíbila jim nebe. Požádala je, aby šířily její poselství o růženci, pokání a modlitbách za hříšníky. "Pokud je v posledním poselství malý rozdíl, pak je to právě v jeho velké jasnosti a míře, s jakou napomíná věřící, kněze, a dokonce i biskupy." "Existuje tedy dostatek důvodů, aby Svatý otec Pavel VI. řekl Conchitě při jejich setkání 19. ledna 1966: "Conchito, žehnám ti a se mnou ti žehná celá církev." Tato věta svědčí o obavách Svatého otce ze zkázy, kterou se snaží vnést do církve prostřednictvím falešných reforem." A biskup z Tacny, který tuto informaci předal sekretáři apoštolského papežského nuncia v Limě, dodal: "Osobně Vaší Ctihodnosti navrhuji, aby události z Garabandalu přispěly k obohacení těch fatimských."
Přetištěno s laskavým svolením z Garabandal Journal březen/duben 2019

POKORA

"Bůh nade vše miluje pokoru. Co se mu nade vše nelíbí, je pýcha." Tato slova, která pronesla Panna Maria vizionářce Mari Loli v jedné promluvě v roce 1963, tak vznešená ve své prostotě, jsou klíčem k pravdivému pochopení Garabandalu.
Přes všechny úžasné jevy a nevysvětlené události se podstata Garabandalu nenachází ve zjeveních, ale v jeho poselství, které je především poselstvím o praktikování pokory v každodenním životě. Sami vizionáři opakovaně zdůrazňovali, že víra ve zjevení neznamená nic aniž bychom věřili a žili poselství. Conchita a Loli mnohokrát napsaly: "Nemá smysl, abychom věřili ve zjevení, pokud nebudeme dbát na poselství."
"Hvězda na hoře", str. 118

CONCHITA O ŽIVOTĚ A ŠÍŘENÍ POSELSTVÍ (2. část)

"Udělejte vše pro to, abyste dokončili a šířili poselství, ne nutně jako poselství Garabandalu, ale jako přání blahoslavené Matky. Modlete se, konejte pokání a oběti, navštěvujte Nejsvětější svátost, modlete se za kněze. Neznepokojujte se časem. Pokud nejste přijati jako garabandalisté, přineste poselství jako od Blahoslavené Matky, i bez slova Garabandal. Přemýšlejte o Ježíšově umučení. V této době je nejlepší knihou, kterou můžete mít, Bible. Čtěte ji každý den.
Časopis "Needles", jarní číslo 1974 strana 17

CONCHITA O ŽIVOTĚ A ŠÍŘENÍ POSELSTVÍ (1. část)

"Děkujme Bohu za to, že si nás vyvolil, abychom pomáhali bližním najít cestu pravého pokoje s radostným cílem prostřednictvím poselství, která nám předala naše Matka. Hodně se modleme, často přijímejme Ježíše v Eucharistii a konejme pokání, aby se Bůh, náš Pán, odrážel v našem životě a my jsme byli schopni promítat jeho přítomnost."
Časopis "GARABANDAL", duben-červen 1985, strana 4

Conchita
Conchita

MÁTE PRÁZDNÉ RUCE?

Poslední zjevení v Garabandalu 13. listopad 1965 byl pro Conchitu dnem radosti i smutku. Dospívající dívce se zjevila Panna Maria se svým Dítětem, ale v Garabandalu to mělo být naposledy.
"Mluv se mnou, Conchito, mluv se mnou o mých dětech. Všechny je držím pod svým pláštěm. Vidíš mě tu naposledy, ale já budu stále s tebou a se všemi svými dětmi. Conchito, proč nejdeš navštívit mého Syna do svatostánku? On na tebe čeká ve dne v noci."
Conchita řekla Panně Marii: "Jsem tak šťastná, když vás oba vidím. Proč mě teď nevezmeš s sebou do nebe?" "Ano," odpověděla. "Vzpomínáš si, co jsem ti řekla o tvém svátku?" Až se budeš stavět před Boha, musíš mít ruce plné dobrých skutků vykonaných pro své bratry a pro Jeho slávu. V současné době jsou tvé ruce prázdné."
Maria řekla: "Conchito, nepřicházím jen kvůli tobě, ale přicházím kvůli všem svým dětem, s touhou vidět je blíže našemu srdci." odpověděla Maria.
"Garabandal" J. Serre - str. 201

Conchitin bratr Miguel Gonzalez svědčí

"Znal jsem svou sestru dobře a věděl jsem, že mluví pravdu. Věci, které se staly během zjevení, byly neuvěřitelné a všechny události na mě zapůsobily tak, že si je pamatuji, jako by se staly včera. Když jsem byl svědkem prvního zjevení, hluboce to na mě zapůsobilo. Stejně tak na mě zapůsobilo, když jsem poprvé slyšela dívky modlit se růženec a když jsem je poprvé viděla, jak vystupují k borovicím a pak se vracejí zpět.
Dívka se proměňuje v přítomnosti Nebeské Matky. Poprvé, když jsem byl svědkem zjevení, jsem byl nervózní, protože jsem nikdy nic podobného neviděl a mnoha věcem, které se děly, jsem nerozuměl. Conchita například nijak nereagovala na silná světla, kterými jsem jí občas svítil před oči, nebo dokonce když ji lidé štípali, aniž by na to ona reagovala. Lékaři se snažili Conchitu zvednout ze země, ale nešlo jim to."

foto 1965
Foto zleva doprava: Miguel, Aniceto, Conchita a Serafín s matkou Anicetou uprostřed fotografie, 1965

NOČNÍ EXTATICKÁ CHŮZE

Podívejte se, jak dívky chodily v noci nejen po městě, aniž by se dívaly, kam šlapou, ale ještě působivější byla jejich noční extatická chůze po kamenitých stezkách, při kterých nikdy neupadly ani se nezranily. Oči vždy upřely vzhůru na Marii. Zkuste se v noci projít kolem svého domu a uvidíte, kolik vteřin vám bude trvat, než se vaše oči přizpůsobí, aby vás vedly tam, kam jdete... To je zázrak!
Video: Extatická chůze

DNEŠNÍ DEN V DĚJINÁCH GARABANDALU: 4. KVĚTNA 1962

"PAPEŽ V RUSKU, V MOSKVĚ, TEHDY ZAČNE TĚŽKÉ OBDOBÍ PŘED VAROVÁNÍM"
Toho dne se Mari-Loli a Conchitě dostalo nových a prorockých zjevení o budoucích útrapách krátkého, ale velmi obtížného období "preavisia." Conchita během své extáze také řekla, že "komunismus se vrátí i do Španělska." Blahoslavená Panna vizionářce také předpověděla. "papež pojede do Ruska, do Moskvy", což byla cesta v politickém klimatu 60. let naprosto nemyslitelná. Kromě jiných důležitých věcí také dodala, že "jakmile se svrchovaný papež vrátí do Vatikánu, vypuknou tu a tam v Evropě postupná násilná pronásledování." To bude znamením, že svět, a zejména církev (lidé se budou domnívat, že Církev je na pokraji zániku atd.) vstupují do relativně krátkého, ale velmi obtížného období před Varováním.
Z knihy: "GARABANDAL" -J. Serre, str. 133

Extatická chůze neuvěřitelnou rychlostí

Jedna ze zpráv sepsaných seňoritou Ascension de Luis, datovaná 18. března 1962, zní takto: "Loli odešla z Jacintina domu ještě v extázi a prošla celou vesnici a odříkávala růženec. Její chůze se zdála být zcela normální, a přesto jsme my, kteří jsme ji následovali, museli běžet, abychom jí stačili. Tímto způsobem pokračovala k zapadlé uličce, kde se kamenitá půda jeví jako obtížně schůdná. Dítě vyběhlo nahoru po uličce a zase neuvěřitelnou rychlostí sestupovalo dozadu."
"Zjevení z GARABANDALU" F. SANCHEZ-VENTURA Y PASCUAL, kapitola 7, strana 93

Chtěl bych upozornit lidi, kteří NEKOREKTNĚ tvrdí, že tyto extatické procházky byly démonické, zda jste se obtěžovali su všimnout, že dívky při těchto extatických procházkách vždy odříkávaly růženec!!!
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ TO NENÍ ĎÁBELSKÉ! TO JE OD BOHA!

DNEŠNÍ DEN V DĚJINÁCH GARABANDALU: 1. KVĚTNA 2013

Biskup Vincente Jimenez Zamora opět sloužil mši svatou (již jednou ji sloužil 6. května 2012) ve vesnickém kostele San Sebastian de Garabandal a před mší políbil kříž patřící vesničanovi Davidu Toribiovi, který políbila blahoslavená panna Maria v GARABANDALU.
Mše biskupa Zamory v Garabandalu byly první, protože od doby zjevení žádný biskup ze Santandaru nikdy ve vesnickém kostele mši nesloužil. A veřejné uctění "políbeného krucifixu" Panny Marie bylo jistě znamením jeho víry ve zjevení a jeho platnost. ČINY NĚKDY MLUVÍ HLASITĚJI NEŽ SLOVA.

biskup Zamora
biskup Zamora

SVATÝ JOSE MARIA ESCRIVA ZAŽIL VAROVÁNÍ

Svatý Josemaría Escriva de Balaguer svědčí o tom, že zakusil milost, kterou Conchita popsala ve "varování". Dne 27. dubna 1954 se zakladatel Opus Dei ocitá na pokraji smrti: prodělává anafylaktický šok. Podobné situace jsou téměř nevyhnutelně smrtelné. Blahoslavený Alvaro del Portillo, který byl celý ten den se světcem, mu dává rozhřešení in articulo mortis.
O chvíli později byl zakladatel Opus Dei mrtev. Páter Alvaro o tom podává svědectví. O několik hodin později se však svatý Josemaría vzpamatovává a říká: "Alvaro, můj synu, teď už vím, jaké to bude, až zemřu."
Skutečně toho dne Pán dovolil svatému Josemaríovi vidět celý svůj život, a to s velkou rychlostí, jako by to byl film. Pro svatého Josemariu to bylo v očekávání Božího soudu, podobně jako popis "Varování" z Garabandalu.
Záhadným způsobem se ukázalo, že po této epizodě se Escriva zcela vyléčil z cukrovky, nikdy netrpěl žádnou recidivou ani nepocítil potřebu inzulínu. Bylo to okamžité a vědecky nevysvětlitelné uzdravení, věc svatých.
Zdroj: Garabandal: Luis Saavedra, str. 186

Josemaria
Josemaria Escriva

DOPIS PODEPSANÝ CONCHITOU FRANCOUZSKÝM MLADÝM LIDEM, KTEŘÍ NAVŠTÍVILI OBYVATELE GARABANDALU

Milí mladí Francouzi,
Panna Maria si od vás přeje pomoc, abychom obrátili svět a vyhnuli se Božímu hněvu na nás hříšníky.
Důvěřuje vám, abyste svým příkladem a obětavostí byli vzorem pro ostatní mladé lidi, kterým se nedostalo takového daru jako vám, že jste mohli slyšet poselství Panny Marie. Prosí vás tolik o ducha pokání, oběti a modlitby. Bez těchto zbraní nic nezmůžeme.
Nemáme mnoho času, ale stačí to na to, abychom se vyhnuli velkým trestům a utišili Svaté Srdce naší Matky.
Právě v Nejsvětější Svátosti naleznete dostatek síly k tomu, abyste se pustili do života, o který vás Panna Maria neustále žádá, abyste šli k Nejsvětějšímu, abyste vyprázdnili své srdce od světských věcí, které vám nedovolí slyšet Boha.
Pokud to uděláte, začnete žít šťastně, protože jediné štěstí, které jste nikdy nepocítili, najdete v odevzdání se Bohu a Panně Marii.
Modlete se jeden za druhého, za sebe, proste Pannu Marii. Naplňte to s vírou a důvěrou. Ona vám dá vše, co je pro vás dobré.
A nyní vás za sebe a své přátele prosím, abyste se modlili k Bohu a Panně Marii, abyste byli pokorní a obětaví a všichni společně více mysleli na Ježíšovo utrpení, abyste zapomněli na sebe.
Spojeni v modlitbě, abychom se jednoho dne mohli setkat v nebi a být věčně šťastní.

Conchita Gonzalez

Conchita
Conchita

DUCHOVNÍ MĚNA

Při návštěvě Conchity 13. ledna 2021 jsme si povídali o mnoha věcech a v průběhu rozhovoru o modlitbě řekla něco zajímavého, o čem jsem nikdy neslyšel a o čem jsem nikdy nepřemýšlel. Pokaždé, když se modlíme "Zdrávas Maria", končíme modlitbu slovy: "Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu naší smrti, Amen." Řekla, že když pomalu říkáme tuto modlitbu, opakovaně prosíme Marii, aby se za nás modlila v hodině naší smrti, a je to jako vložit minci do naší "duchovní banky", která se pro tuto hodinu chystá!
Nikdy mě nepřestane udivovat, jak vidí věci zejména "duchovníma očima". Díky Bohu, že máme tak úžasný příklad pokory a duchovního vedení.

JACINTA & SVATÁ MATKA TERESA - 19. ledna 1992

V lednu 1992 pozvala Matka Tereza Jacintu, aby ji navštívila. Matka Tereza se tehdy zotavovala z vážné nemoci ve svém noviciátu v Tijuanně (Mexiko), jen několik hodin cesty od domova vizionářky v Pasadeně (Kalifornie, USA). 19. ledna 1992, v předvečer svátku svatého Šebestiána, se tedy Jacinta vydala na cestu. Řeholní sestra ji nadšeně představila své komunitě: "Tady je Jacinta z Garabandalu. Garabandal je autentický!" Poté se přede všemi živě zajímala o postupu prací a výzkumu týkajícího se "událostí" a dokonce se vyptávala na nového biskupa, Msgre Vilaplana. Matka Tereza pak vizionářku požádala, aby se modlila za její institut, neboť, jak řekla, "Vy máte jen jeden dům, já jich mám desítky, o které se musím starat". Slavná zakladatelka, která se s Jacintou setkala již v New Yorku, s ní vzpomínala na mnohé z milostí, které vizionářka obdržela, zejména to, že viděla Nejsvětější Srdce, k němuž měla Matka Tereza velkou úctu. Její smrt, k níž došlo 5. září 1997, jen několik týdnů poté, co se v New Yorku naposledy setkala s Conchitou, vzbudila obrovský příliv chvály a opravdového obdivu.
Z knihy "Garabandal", Jacques Serre, strana 233.

Jacinta a svatá Matka Tereza
Jacinta a svatá Matka Tereza

RANNÍ OBĚTNÍ MODLITBA

Každodenní modlitbou krásné Ranní obětní modlitby můžeme splnit prosbu Panny Marie v jejím garabandalském poselství, abychom "přinášeli mnoho obětí a činili mnoho pokání." Čím věrnější jsme svému životnímu stavu, tím záslužnější je náš den před Bohem a Panna Maria všechny tyto zásluhy přijme a nabídne je Věčnému Otci jako oběť na odčinění hříchů.
Moji bratři a sestry, často přemýšlím o tom, kolik milostí se denně ztrácí v nemocnicích a domovech pro seniory, které jsou doslova továrnami na obrácení, protože si nejsou vědomi hodnoty ranní oběti. Kolik matek, otců a mladých lidí, kteří jsou dobrými lidmi, se nemodlí svou Ranní oběť a kolik milostí jim přes den uniká? Všichni by měli vědět, že skrze Ranní oběť odevzdáváme milosti, které jsme obdrželi, Ježíši skrze Marii, a tak dosahujeme obrácení hříšníků, osvobozujeme duše z očistce a posilujeme naši církev.
Joey Lomangino, časopis GARABANDAL, vydání leden-březen 1979, strana 4.

RANNÍ OBĚTNÍ MODLITBA
"Ó Ježíši, skrze Neposkvrněné Srdce Mariino a ve spojení se svatou mešní obětí, která se přináší na celém světě, ti obětuji všechny své modlitby, skutky, radosti a utrpení tohoto dne jako zadostiučinění za urážky spáchané na Neposkvrněném Srdci Mariině, za své hříchy a hříchy celého světa."

MŠE NA MODLITBNÍ ÚMYSLY V GARABANDALU

Každý poslední čtvrtek v měsíci slouží farář kostela v Garabandalu (o. Rolando) mši svatou na modlitební úmysly. Máte několik dní na to, abyste svou prosbu poslali do středy, aby dorazila včas (mějte na paměti rozdíl časových pásem). Žádosti zaslané pomocí formuláře z odkazu níže (v angličtině nebo španělštině) jsou přeposlány na e-mailovou adresu farnosti. (V případě potřeby použijte online překladač). Úmysly jsou vytištěny a doručeny každý čtvrtek faráři, aby byly uloženy do "schránky proseb" u paty oltáře, na přímluvu Panny Marie Karmelské, před vystavenou Nejsvětější svátostí v kapli San Sebastian de Garabandal.
NĚKTERÉ MOBILNÍ TELEFONY SE NEPŘIPOJÍ, MOŽNÁ BUDETE MUSET POUŽÍT POČÍTAČ.
ÚMYSLY NENECHÁVEJTE ZDE NA TÉTO STRÁNCE. https://www.garabandalparroquia.com/en-union-de-oraciones

ÚSMĚV A SMÍCH PANNY MARIE

13. prosince 1961, Conchita napsala dopis faráři v Barro, otci José Ramónovi Garcíovi de la Riva: V den Neposkvrněného početí (8. prosince) mi Panna Maria přišla popřát k svátku. Již dříve řekla, že přijde, a když přišla, hodně se usmívala a smála. První, co řekla, bylo: "Vše nejlepší k svátku". [José Ramón García de la Riva, Mémoires d'un curé de campagne espagnol, Chrétien Paviol, Lyon, 1972, s. 145].
Jednou z jedinečných charakteristik zjevení Panny Marie v Garabandalu je, že bylo nesčetněkrát zaznamenáno, jak se usmívá a směje!

CHŮZE ZPĚT OD SVATOSTÁNKU

Ve svém druhém poselství z Garabandalu z 18. června 1965 nás Panna Maria varovala před tím, co se blíží, když řekla, že "eucharistii se přikládá stále menší význam".
Během událostí, jakmile začaly zjevení, Panna Maria vždy vedla vizionáře do vesnického kostela, kde poklekali a modlili se před svatostánkem. Když se jich ptali, proč tak často chodí do kostela, odpovídali, že Panna Maria říkala, že je ráda v blízkosti svého Syna. Při těchto příležitostech vizionáři v extázi vedeni Pannou Marií odcházeli z kostela pozpátku. Na znamení hluboké úcty se nikdy neotáčeli ke svatostánku zády.
"Utvrzení víry v Garabandalu" z GARABANDAL JOURNAL listopad-prosinec 2002
TOTO JE SKVĚLÉ VYVRÁCENÍ ARGUMENTŮ TĚCH, KTEŘÍ NEPRÁVEM OBVIŇUJÍ GARBANDAL Z DÉMONIČNOSTI, PROTOŽE DÍVKY CHODILY POZPÁTKU. TEĎ UŽ VÍTE, PROČ TO UDĚLALY! VEDLA JE K TOMU NAŠE POŽEHNANÁ MATKA!

Mari-Loliho třídenní deník napsaný dne 19.-20.-21. dubna 1967

3. den - Hrůza hříchu! - 21. dubna 1967 Pane, nedopusť, abych kvůli hříchu ztratila obrovskou milost, kterou jsi mi dal. Kéž ve mně tvá milost každým dnem víc a víc roste a kéž mi nikdy není odňata. Je to tak velkolepé, Pane, pomyslet na to, že máš pro mě místo v nebi. Ach, Pane! Pomoz mi ho získat. Vím, že jen svým úsilím bych toho nebyla schopna, ale svou velkou láskou, kterou ke mně chováš, mi pomáhej, abych jednoho dne mohla usednout ve Tvé nebeské slávě.
Předsevzetí Doma se nerozčilovat, když mi nikdo nepomáhá s domácími úkoly, když si myslím, že nejsou udělány správně. Na ulici se projevovat vstřícně k těm, kdo mi ubližují. To znamená pokořit se, abych je nesnižovala. Když se modlím k Bohu, našemu Pánu, hlavní věc, která je pramenem všech ostatních dobrých skutků, nesmím to dělat rutinně, zejména když přijímám svaté přijímání při mši svaté.
Co není všeobecně známo, je to, že Loli měla nejen několik promluv s naší blahoslavenou Matkou, ale mnoho promluv se samotným Ježíšem v době, kdy probíhala zjevení v Garabandalu.
Zdroj: "The Vigil", leden-duben 1997

DNEŠNÍ DEN V HISTORII GARABANDALU 20. DUBNA ZEMŘELA MARIA LOLI MAZONOVÁ

Mari Loli Mazon LaFluer (jedna ze 4 dívek) zemřela 20. dubna 2009. Bylo jí pouhých 59 let. Trpěla lupusem a sklerodermií, které jí nakonec způsobily fibrózu plic. Loli zemřela obklopena svou milující rodinou a sestrou Sari (v té době na návštěvě ze Španělska). Nejprve žila v Massachusettes, v roce 1982 se přestěhovala do New Hampshire. V době své smrti byla Loli více než 35 let provdána za svého manžela Francise. Mari loli trpěla lupusem a její otec měl rakovinu mozku a zemřel v noci její svatby. Život vizionářky nebyl snadný, byl plný utrpení, o kterém se nikdy nedozvíme. Pamatujte na ni dnes ve svých modlitbách.

Mari Loli
Mari Loli

Mari-Loliho třídenní deník napsaný dne 19.-20.-21. dubna 1967

2. den - první rozhovor - shrnutí rozhovoru o meditacích - 20. dubna 1967 Aby se vám dobře meditovalo, je třeba, abyste svou mysl soustředili na téma, o kterém meditujete, protože jinak se vaše představy zatoulají k jiným věcem, které se staly nebo které byste mohli chtít udělat. Ó, Panno Maria! Pomoz mi, abych byl svatý a nesl malé kříže, které mi posíláš, s radostí a odevzdaností, abych vše, co dělám, dělal z lásky k tvému svatému Synu a k tobě. Druhá promluva - "Od koho pocházím?" Pomyslet na to, že jsem zde díky činu Boží lásky vůči mně. To samo o sobě stačí, abych byl dobrý. Tolik bytostí ve tvé představivosti, kterým jsi nedal život. Ó, Pane! Moc ti děkuji, že sis mě vybral. Pomáhej mi, Pane, abych mohl všechno dělat dobře, a tak budeš mít radost, že sis mě vybral.

Proč jsem tady? Ach, Pane! Vím, že jsi mě stvořil, abych byl svatý. Pomoz mi dosáhnout tohoto titulu a den za dnem se snažit být jím stále více, aby můj život byl neustálým projevem lásky k tobě. Pane, když Tě necítím ve své blízkosti, nedovol, abych byl sklíčený, jako jsem nyní. Pomoz mi, jinak nemohu mít pokoj a vnitřní radost.

Mari-Loliho třídenní deník napsaný dne 19.-20.-21. dubna 1967

Před několika lety našla Julia Mazonová, matka Mari-Loli, jedné ze čtyř garabandalských vizionářek, několik zabalených a dávno zapomenutých věcí z doby zjevení i z doby pozdější. Mezi těmito vzácnými předměty byl i deník, který si Mari-Loli vedla během svého ústraní v Balmori ve Španělsku v dubnu 1967. Nebylo jí ještě ani 18 let. Loliiny zápisky jsou tak hluboké... Nikdy předtím je nikdo nečetl ani nepublikoval, ale to, co z nich vyzařuje, je její prostota a upřímnost a to takovým způsobem, že nemohou nezlepšit duchovní život člověka. Její intenzivní touha po úplném sjednocení s Pánem skrze svatou Pannu Marii je tak ohromující, že se jí daří zachytit své nejintimnější myšlenky, když bere do ruky pero, aby je zaznamenala. Nikdy ji nenapadlo, že jednou budou její spisy vyzařovat obrovskou nadějí nejen pro ty, kteří vyznávají a snaží se plnit Boží vůli, a přesto tolikrát padnou, ale pro celé lidstvo, zejména pro mládež ve světě. Proto cítím povinnost se o ně s vámi v tomto okamžiku podělit:

1. den - Duchovní cvičení - 19. dubna 1967 Začínám exercicie, v nichž ke mně bude promlouvat náš Pán a Nejsvětější Panna prostřednictvím P. Gustava Morelose. Umiňuji si naslouchat s velkou láskou a důvěrou, aby náš Pán těmito prostředky osvítil můj život, abych mohla kráčet po cestě spravedlnosti. Přeji si, aby se v těchto dnech intenzivního spojení s naším Pánem a Pannou Marií vyjasnily mé duchovní myšlenky. Panno Maria, dej, ať se skrze tato cvičení naučím milovat tě tak, jak si zasloužíš a přeješ si být milována. Prosím, neopouštěj mě ani na okamžik. Jsem tak slabá, že okamžitě klopýtám a padám. Nedopusť, ó Pane, abys mě při posledním soudu požádal o vydání účtu a shledal mé ruce prázdnými.

MALÝ ZÁZRAK

22. června 1962 - Svatý Michael říká Conchitě, že se stane zázrak "Zviditelnění hostie" a ona ho v budoucnu oznámí 15 dní předem.
3. července 1962 - Conchita oznamuje, že za 15 dní se zázrak stane a objeví se Viditelná hostie.
18. července 1962 - hostie se objeví na Conchitině jazyku z ničeho nic a je zachycena na film a kameru a nespočet očitých svědků stojících vedle Conchity přísahá, že předtím, než se objevila, na jejím jazyku nic nebylo.
Video: Zázrak s hostií

Dr. Ricardo Puncernau, neuro-psychiatr

Dr. Ricardo Puncernau je viceprezidentem Španělské společnosti pro sofrologii a psychosomatickou medicínu a prezidentem Španělské asociace parapsychologických vyšetření.
"Zvažoval jsem, přemýšlel a vědomě pozoroval události a dospěl jsem k následujícímu závěru: V Garabandalu nikdy neexistoval a neexistuje žádný jiný působící příčinný faktor ve vztahu k tomu, co se tam děje, kromě Nejsvětější Panny." V této době, kdy je svět "zmatený" na církevní úrovni, podobně na úrovni mezinárodní, společenské, rodinné i osobní, plný nespravedlnosti a egoismu, jsme se odvážili napsat tyto řádky. Jedná se o sérii jednoduchých příběhů, které pojednávají o slavných událostech z Garabandalu viděných prizmatem křesťanského lékaře.
Protože jsem křesťan, jsem povinen říkat přísně pravdu, bez příkras, alespoň v podstatě vyprávění. Důležitá je, troufám si říci, nepřikrášlenost příběhu.
Barcelona, prosinec 1974 Dr. Ricardo Puncernau

Puncernau
Dr. Ricardo Puncernau

V NEDĚLI BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ - PODOBNOSTI MEZI BOŽÍM MILOSRDENSTVÍM A GARABANDALEM

Přetištěno s laskavým svolením GARABANDAL JOURNAL červenec-srpen 2004

UTRPENÍ
"Upři svůj pohled na utrpení mého Syna." --- Panna Maria Faustyně (Deník sv. Faustyny, 449)
"Přemýšlejte o Ježíšově umučení." --- Poselství Panny Marie z Garabandalu, 18. června 1965.

ZJEVENÍ NAŠÍ PANÍ
"Viděla jsem Matku Boží v bílém rouchu a modrém plášti s odkrytou hlavou." 15. srpna 1935, Deník, 468
"Blahoslavená Panna se zjevuje v bílém šatu, modrém plášti a s korunkou z malých zlatých hvězdiček." (ale bez pokrývky hlavy) --- Conchitin deník (Při jedné příležitosti se Panna Maria zjevila tak, jak je uvedeno výše, avšak bez korunky).

POKORA A PROSTOTA
"Stále tě doprovázím jako dítě, abych tě naučila pokoře a prostotě." --- Panna Maria vysvětluje Faustyně, proč se jí někdy zjevuje Ježíš jako dítě (Deník, 184)
"Milujte pokoru a prostotu." --- zjevení Pána Conchitě, 13. února 1966

NEJEN PRO TEBE
"Milosti, které ti uděluji, nejsou určeny jen tobě, ale i velkému množství dalších duší." (Mt 28,12) --- Náš Pán Faustyně (Deník, 723)
"Nepřišel jsem jen pro tebe, přišel jsem kvuli všem" --- Náš Pán Conchitě, 20. července 1963

POTRAT
"Zachvátily mě tak silné bolesti, že jsem musela okamžitě ulehnout do postele.... Ježíš mi dal najevo, že se tímto způsobem účastním Jeho agónie v zahradě a že On sám dopustil toto utrpení, aby Bohu obětoval zadostiučinění za duše zavražděné v lůně hříšných matek." --- 16. září 1937, Deník, 1276
"Dokážete si představit, jak by někdo mohl zabít dítě v lůně matky, aniž by tím zabil matku? .... Nuže, blahoslavená Matka o tom mluvila a dala mi na vědomí, že se to bude dít a kalich nepravosti bude přetékat." --- Conchita Albrechtovi Weberovi 14. listopadu 1965

POKORA A PÝCHA
"Bůh má zalíbení jen v pokorných, pyšným se vždycky protiví." --- Panna Maria Faustyně (Deník, 1711)
"To, co Bůh nejvíce miluje, je pokora; to, co se mu nejvíce nelíbí, je pýcha." --- Slova Panny Marie v Garabandalu, jak je vyprávěla Conchita sestře Marii Nieves v Burgosu 19. dubna 1967

PŘIJÍMÁNÍ OD ANDĚLA
"Viděla jsem u svého lůžka Serafa, který mi podal svaté přijímání... To se opakovalo třináct dní..." (Deník, 1676)
"Anděl se nám zjevil s pohárem, který vypadal jako zlatý ... a pak nám podal svaté přijímání. Přinášel nám svaté přijímání po dlouhou dobu." --- Conchitin deník

Přínosný večer s Conchitou od P. Josepha A Pelletiera (Zázrak)

Conchita zdůraznila, že zázrak bude důkazem velké Boží lásky k nám, to znamená, že samotná podstata zázraku bude ohromujícím projevem Boží lásky. Conchitě bylo zmíněno, že někteří lidé se domnívali, že zázrak by mohl mít eucharistickou povahu. Stane se tak ve čtvrtek, v den ustanovení eucharistie, a eucharistie byla nejdůležitější součástí garabandalského poselství. Ale Conchita řekla, že si "nemyslí", že by byl eucharistický. Opatrně zdůraznila, že to představuje pouze její osobní názor, nicméně jak všichni vědí, Conchitě naše Paní řekla, jaký to bude zázrak. Neměla možnost jej vidět, ale ví, v čem bude spočívat.
Časopis "Needles", podzim 1971, strana 21

Tento den v historii Garabandalu, 13. DUBNA 1962

Svátostné přijímání, které svatý Michael udělil Conchitě v extázi u borovic, v den svátku svatého Hermenegilda, mučedníka eucharistie, který je uctíván jako "patron" Španělska. Z knihy: "GARABANDAL" J. Serre. str. 130
Nyní, než uděláte nějaké závěry o Hermenegildovi jako o "zázračném mučedníkovi", nezapomeňte, že existuje několik možných problémů, který podle některých zpráv byl Španěl, ale Conchita řekl, že svatý mučedník nebyl Španěl. Netušíme, kolik mu bylo let, i když to byl dospělý, ženatý muž, a také neodpovídá popisu, který Conchita uvedla: "Zázrak bude na svátek mladého mučedníka eucharistie, chlapce, který nosil přijímání pronásledovaným křesťanům. Jsem si tedy jistý, že to není onen "zázračný mučedník".

Móda, tahání dívek do pekla?

11. dubna 1993, rozhovor s nejstarším bratrem Conchity, Serafinem Gonzalezem.
Otázka: "Co řekla Panna Maria dívkám o módě?"
Serafin: "Řekla jim, že móda táhne lidi do pekla a že by se měly oblékat slušně a skromně, pokud chtějí být spaseny. To byla její slova. Dnes (1993) jsou mnohem smysluplnější než tehdy, když si uvědomíte tu katastrofu všude kolem (s módou). Tehdy to nemělo velký smysl, ale teď už ano."
Časopis "GARABANDAL", červenec-září 1993

Serafin
Serafin Gonzalez

ZELENÝ ČTVRTEK 11. DUBNA 1963: "ÚŽASNÉ ZNAMENÍ ZŮSTANE NA MÍSTĚ BOROVIC, AŽ DO KONCE ČASŮ"!

Na tento Zelený čtvrtek se Conchita dozvěděla o budoucím znamení, které hned po událostech dne "D"(Zázraku) zůstane na místě borovic až do konce časů, a to v podobě světelného sloupu, jakéhosi oblaku ve dne a ohně v noci." Tento jev bude díky svým zřejmým biblickým, církevním a eschatologickým konotacím symbolizovat přítomnost Boha uprostřed jeho lidu, který je takto osvěcován a veden na své pozemské cestě do "zaslíbené země". Na místě, kde se toto podivuhodné "znamení" objeví, bude nakonec postavena svatyně na počest svatého archanděla Michaela, "ochránce Božího lidu". Můžeme také poznamenat, že toto velké Znamení bude mít nutně hlubokou příbuznost se samotnou podstatou budoucího Zázraku. Nejenže bude pro všechny viditelné, ale dokonce bude možné takový mimořádný nadpřirozený jev fotografovat a vysílat v televizi, nikoliv se ho však dotýkat.
Z knihy "Garabandal, zjevení Panny Marie", autor Jacques Serre, strana 172.

CONCHITA O KŘTU (29. prosince 2019)

V tento den jsem mluvil s Conchitou o křtu, kterého jsem se zúčastnil, a ona řekla: "Tvůj křest je důležitější než tvé narozeniny, protože to je den, kdy se stáváš Božím dítětem!". Není její pohled na život úžasný?

POŽEHNANÉ VELIKONOCE

Jménem Conchity a mým chceme všem popřát požehnané Velikonoce. "ON VSTAL Z MRTVÝCH!"

On vstal

GARABANDAL A SVATÉ PLÁTNO - 4. listopadu 1962

Teprve poté, co otec Eusebio Garcia de Pesquera napsal svou obsáhlou knihu o Garabandalu "SPĚCHALA NA HORU", vyšlo najevo, že v Garabandalu bylo zmíněno "Svaté plátno".* Bylo to během jedné z Conchitiných extází, kdy Panna Maria k vizionářce promluvila o "Sabana Santa" (španělsky Svaté plátno). Mezi svědky této extáze byla i markýza de Santa Maria, vynikající svědek, a právě od ní se profesor Jacques Serre dozvěděl, co Panna Maria o plátně řekla. Markéta slyšela, jak Conchita opakuje slova Panny Marie: "Je to božský otisk mého Syna".
Přetištěno z "Garabandal Journal" březen-duben 2006.

* Není náhodou, že krev na plátně je stejné krevní skupiny "AB", jaká byla nalezena při vědeckém zkoumání prvního eucharistického zázraku v italském Lancianu, v 8. století.

Svaté plátno
Svaté plátno

PANNA MARIA O POKOŘE

POKORA - Děti ji projevovaly různými způsoby: svým oblékáním, způsobem mluvy, drobnostmi, které dělaly pro veřejnost, která se na ně přišla podívat, pokornou prací, kterou stále přede všemi vykonávaly, poslušností vůči návrhům rodičů a kněží atd...
Při různých příležitostech jim Panna Marie naznačila, že když za ní přijdou, nemají nosit ani náramky, ani náušnice. Jediná, která měla ve zvyku nosit náušnice, byla Conchita. V extázi u dveří kostela se však nechala slyšet, jak se ptá: "Co jsem udělala špatného? Ach, dobře!" Po zjevení, odešla domů, sundala si náušnice a náramek a poté se vrátila ke dveřím kostela, kde opět upadla do extáze. Sám jsem si několikrát všiml, že když pocítily třetí volání, okamžitě si začaly sundávat jakýkoli prsten nebo náramek, který měly na ruce a který nepatřil jim, ale nějaké jiné osobě, která je dívkám dala, aby si je prohlédly a prozkoumaly.
Zdroj: Spěchala na horu, kapitola 6, "Díla matky a učitelky", strana 123

SKROMNOST

Při vyučování v Garabandalu Panna Maria vštěpovala dívkám důležitost skromnosti. Činila tak různými způsoby, když vyžadovala: 1) správné oblékání; 2) správné chování; a 3) aby nenosily šperky a kosmetiku (nevhodné pro mladé dívky), zvláště když se s ní chystají setkat.
Otec Eusebio Garcia de Pesquera v knize She Went in Haste to the Mountain (Šla ve spěchu na horu) k tomu říká následující: "Ano, jejich chování bylo nanejvýš vhodné, i když bychom měli mít na paměti tehdejší zvyky a styl oblékání, které v jejich chráněném a odlehlém prostředí převládaly." Dívky z Garabandalu se oblékaly jako ostatní dívky v jejich době a oblasti, a proto někdy nosily krátké sukně, jak bylo tehdy v módě. Panna Maria je na to upozornila s mateřskou jemností. V jednom ze svých vytržení se tři dívky na Její žádost odebraly každá zvlášť do svého domu, aby si vyměnily šaty, které nosily, za delší. Conchita se později během zjevení nechala slyšet, jak říká: "Takové dlouhé šaty bychom měly nosit vždycky, především kvůli tomu, že za tebou chodíme."
Barry Hanratty: GARABANDAL JOURNAL: červenec-srpen 2003

Vizionáři
Vizionáři

PADRE PIO ŽEHNÁ KŘÍŽEK POLÍBENÝ PANNOU MARIÍ

Rozhovor Needles s Conchitou, 9. února 1975
"Vzpomínám si, že jsem si nechala políbit křížek od Panny Marie a řekla jsem Padre Piovi: "To je kříž políbený Matkou Boží, požehnal bys ho?" On pak vzal křížek políbený naší Paní a položil si ho do dlaně levé ruky nad stigmata. Pak vzal mou ruku, položil si ji do dlaně a pravou rukou sevřel prsty nad mou rukou, požehnal mou ruku i kříž. Celou dobu jsem před ním klečela. Držel mi ruku s křížem, zatímco ke mně mluvil."

Conchita s křížkem
Conchita s křížkem

NEDÁVNÝ ROZHOVOR S VIZIONÁŘI - NADCHÁZEJÍCÍ VAROVÁNÍ A VELKÝ ZÁZRAK

Anthony Ambrosio, časopis "NEEDLES" červenec-září 1977, strana 10
Mari Loli
O. Hovořil jste někdy s Conchitou o datech Varování, jehož rok znáte, a o Zázraku, který zná ona?
ML. Nikdy jsem s Conchitou o těchto datech nemluvil.
Marie Loli a Conchita o jejich datech NIKDY nemluvily. Potvrzuji to i já (Glenn), zeptal jsem se na to Conchity v říjnu 2012 po telefonu a její odpověď byla rozhodná "NE!".

JOEYHO NEJVĚTŠÍ POŽEHNÁNÍ

V roce 1996 jsem doprovázel Joeyho Lomangina při letu do Alabamy, aby znovu vystoupil v pořadu EWTN (Eternal Word Television Network) "Mother Angelica LIVE". Během letu jsme vždy vedli nádherné osobní rozhovory. Jednoho dne jsme se bavili o tom, jak jsme se původně seznámili a jaké to pro mě bylo velké požehnání, a já se ho zeptal "Co bylo tvým největším požehnáním?"
Teď jsem očekával jednu z několika odpovědí, (jeho rodina, jeho apoštolská práce, zpověď u otce Pia, otec Pio, který mu vrátil čich, setkání a přátelství s Conchitou atd.) Jeho odpověď mě šokovala! Řekl, že zatímco měl mnoho požehnání, "být slepý". Řekl jsem "opravdu, jak to?" Pokračoval "protože kdybych nebyl slepý, nikdy bych nebyl spasen". Právě jeho slepota vedla k jeho duchovnímu zraku a spáse. Otec Pio řekl Joeymu: "Nemohu dát zrak tvým očím, ale mohu dát zrak tvé duši".
Může někdo z nás (kdo nyní vidí, tak jako kdysi on jako chlapec) snášet toto utrpení, že ztratil zrak, a považovat to za "požehnání?" Páni, jak pronikavé.
Článek Glenna Hudsona "GARABANDAL JOURNAL", vydání leden-březen 2023, strana 11

Glenn a Joey
Joey a Glenn

2. DUBNA 2005 ZEMŘEL SVATÝ PAPEŽ JAN PAVEL II.

Zajímavostí je, že svatý papež Jan Pavel II., velký věřící ve zjevení v San Sebastian Garabandal, je pohřben pod oltářem kaple svatého Šebestiána v bazilice svatého Petra.
V kapli se nachází oltář svatého Šebestiána, raně křesťanského mučedníka z pozdní Římské říše. Pod oltářem jsou uloženy ostatky papeže svatého Jana Pavla II., které byly do kaple přeneseny v roce 2011. Jan Pavel byl druhým nejdéle sloužícím papežem, a to od 16. října 1978 do 2. dubna 2005. Blahořečen byl 1. května 2011 a kanonizován 27. dubna 2014.
Ostatky papeže Jana Pavla II. převezeny do kaple svatého Šebestiána v bazilice svatého Petra.

TĚLA DÍVEK BYLA BĚHEM EXTÁZE ZTUHLÁ

Svědek Pepe Diaz: "Mnohokrát jsem se jich dotýkal... chránil jsem je před mnoha lidmi, kteří na ně chtěli vztáhnout ruce, ne se zlým úmyslem, ale kteří byli jako drtivá lavina... tehdy jsem pocítil něco velmi zvláštního, tak zvláštního, že dívky v extázi nevypadaly jako tělo, jako lidská osoba; vypadalo to, řekněme, jako blok, něco tuhého... nevím... velmi těžko se to vysvětluje".
"Garabandal: Poselství naděje" str. 127

Dívka v extázi
Dívka v extázi

VAROVÁNÍ NEBUDE VĚDECKY VYSVĚTLITELNÉ

Conchita: říjen 1968

O. Slyšeli jsme, že někteří říkají, že Varování může být přírodní jev, ale Bůh ho použije, aby promluvil k lidstvu. Je to pravda?
C. Varování je něco nadpřirozeného a nebude vysvětlitelné vědou. Bude viditelné a pociťované.

VAROVÁNÍ A ZÁZRAK - ROZHOVORY S VIZIONÁŘI Přetištěno s laskavým svolením GARABANDAL International říjen-prosinec 2004

Conchita
Conchita

KDO BYLI TI DVA ANDĚLÉ VEDLE NAŠÍ BLAHOSLAVENÉ MATKY?

Svatý Michael a věříme, že druhým byl svatý Gabriel.
"Vše nasvědčuje tomu, že "neznámým společníkem" svatého Michaela musí být svatý Gabriel."
P. Jose Luis Saavedra, "GARABANDAL: Poselství naděje" str. 66

andělé

5 SVATÝCH KARET - Příběh vyprávěný otcem Ramonem Andreuem

"Jindy se dětem předalo pět svatých obrázků, aby je Panna Maria políbila. Vizionáři je jednu po druhé drželi před Zjevením, všechny až na jednu, kterou si, jak se zdálo, nechtěla vzít. Majitelka této svaté karty, otřesená, pak za mnou přišla s pláčem a říkala, že se chce vyzpovídat ze svých hříchů. Později se vrátila, aby svou svatou kartu dala dívce v extázi, a ta, poté co Pannu Marii vyslechla a usmála se, nabídla tuto svatou kartu především Jí, aby ji políbila. Osoba, které se to přede mnou stalo, mi dala svolení, abych se o tom zmínil." "Spěchala na horu", kniha 1, kapitola 5, strana 100

o. Ramnon
o. Ramon Andreu

Samotné "VAROVÁNÍ" nezpůsobí smrt lidí

Mnoho lidí mi na toto téma psalo. Chci, aby si lidé, kteří panikaří, uvědomili dvě věci. Za prvé, víte, že Varování přijde! Nebude to tedy nečekaný šok (jako to bude pro velké množství lidí). Za druhé, největší bolest (a možná i smrt) budou trpět ti, kteří jsou možná ateisté, nebo ti, kteří celý život brojí proti Bohu a popírají ho při každé příležitosti, ti jsou v největším nebezpečí. Choďte často ke zpovědi, připravujte se už teď, proste Boha o milosrdnou zkušenost při Varování.
Conchita řekla: "Úmrtí nebude způsobeno samotným Varováním, ale účinkem, který na nás bude mít, když ho uvidíme a pocítíme".
Z knihy "Spěchala na horu", kniha 3, kap. 9

27. března 2016 - MATKA ANGELIKA UMÍRÁ VE VĚKU 92 LET

V tento den zemřela Matka Angelika (Rita Antoinette Rizzo), která založila televizní síť EWTN (Eternal Word Television Network). Zasloužila se o to, že se poselství z Garabandalu stalo v Americe známějším, když několikrát měla ve svém televizním pořadu "LIVE" Joeyho Lomangina a propagovala video do té míry, že muselo být natočeno ve 26 jazycích! Měl jsem tu velkou čest se s ní několikrát setkat a strávit s ní čas, když pracovala pro EWTN a když navštívila Joeyho v New Yorku. Slíbila, že bude o velkém "zázraku" informovat s živým televizním štábem, aby svět mohl sledovat tuto zázračnou událost. Mám v úmyslu připomenout EWTN matčin slib, až přijde čas.
Joeyho video "Poselství z Garabandalu" v mnoha jazycích stále najdete na youtube.

Matka Angelika
Matka Angelika

ÚČEL "VAROVÁNÍ" (AVISO)

"Aviso" bude sloužit několika účelům. První, i když ne hlavní, bude z praktického hlediska nejúčelnější: ukončit komunistickou agresi, která zachvátí svět. Druhý je primární, jak řekla Conchita: "napravit svědomí světa a připravit ho na Velký zázrak". A svědomí světa potřebuje nápravu, dnes mnohem více než kdykoli od zjevení až doposud! Posledním účelem Avisa je "doručit oznámení", což je mimochodem hlavní překlad slova aviso. Ale o čem? Že se nám dává poslední šance vyhnout se trestu."
Z článku "Varování z Garabandalu" z 21. ledna 2006, Barryho Hanrattyho, bývalého redaktora časopisu Garabandal Journal.

SVÁTEK ZVĚSTOVÁNÍ

Jacintin otec Simon vzpomíná: "Tři dívky, Conchita, Loli a moje dcera, se do té doby "modlily" pouze růženec. Toho dne ho však začaly zpívat a zpívaly celý růženec. Na začátku zjevení nás tam bylo jen pár, ale ke konci už tam byla myslím celá vesnice. Cítil jsem nesmírnou radost. Dobře jsem věděl, jak je moje dcera stydlivá, a říkala jsem si: "Musí vidět něco velkého, když zpívá tak, jak zpívá." Všichni jsme si říkali, že to není jen tak. Moje radost toho dne mohla být větší jen tehdy, kdybych viděl samu Pannu Marii."

Vizionáři v extázi
Vizionáři v extázi

PANNA MARIA ŘÍKÁ SLOVO OČISTEC!

Časopis GARABANDAL, 16. dubna 1983
Rozhovor s Jacintou Gonzalez Moynihan

O. "Mluvila někdy Panna Maria o očistci?"
J. "Ano"
O. "Použila skutečně slovo očistec?"
J. "Ano, protože řekla, že tam odchází mnoho duší."

(Přetištěno v časopise GARABANDAL číslo červenec-září 1983, strana 6

Jacinta
Jacinta

23. června 1962 "MÁLOKDO UZŘÍ BOHA"

(Prohlášení z "Noci výkřiků" 19. a 20. září) "Panna Maria nám řekla, že se svět vůbec nezměnil... MÁLOKDO UVIDÍ BOHA. Je jich tak málo, že to Panně působí velký smutek. Jaká škoda, že se to nemění. Panna nám řekla, že přichází Trest, když vidíme, že se svět nemění. Kalich se naplňuje. Jak byla Panna Maria smutná, i když nám to nedala najevo, protože nás tolik miluje a trpí sama. Ona je tak dobrá! BUĎTE VŠICHNI DOBŘÍ, ABY PANNA MARIA BYLA ŠŤASTNÁ. Řekla nám, že my, kteří jsme dobří, se máme modlit za ty, kteří jsou špatní. Modleme se k Bohu za svět, za ty, kteří ho neznají. Buďte dobří... buďte všichni velmi dobří". Maria (Loli) Dolores Mazon, Jacinta Gonzalez 13 let
Zdroj: "Spěchala na horu" kniha 2, strana 199

Vizionáři v extázi
Vizionáři v extázi

JE VAROVÁNÍ ZMÍNĚNO V BIBLI?

Na tuto otázku se mě ptají často. Dlouho jsem hledal a nebyl jsem spokojen s místem v Písmu, které by "podle mého názoru" popisovalo Varování. Nezapomínejme, že proroctví o Varování i Zázraku přišlo až poté, co lidstvo neuposlechlo fatimské poselství, a tak bylo oznámeno v Garabandalu.
Řekl bych, že při čtení (Sk 9,3-5 ) Příběh o probuzení svatého Pavla, záblesku světla a následném spatření jeho hříchů, je jediná věc, která matně připomíná Varování.

PŘÍKLADY HIEROGNÓZY V GARABANDALU

V Garabandalu se přede mnou odehrálo několik příhod hierognózy (nevysvětlitelné rozpoznání náboženských relikvií nebo osob). Vizionáři bez pochybností rozpoznávali osoby zasvěcené Bohu. Poznali také počet kněží přítomných ve vesnici. Conchita ve svém deníku upozorňuje na dominikána, který tam byl inkognito. Během své extáze o něm mluvila a slyšeli ji, jak ho oslovuje "dominikán". Později ho jménem Panny Marie upozornila, že by měl nosit hábit... "Tak krásné!" *** Dívky také poznaly, zda nějaký předmět byl či nebyl Pannou Marií políben. Při extázi pokaždé. Dalo by se o tom uvést sto důkazů. Osobně mohu potvrdit, že i v normálním stavu to Conchita poznala. Příklad: - "Conchito, mohla bys při příštím zjevení nabídnout tento růženec k políbení Panně Marii?" "Ale to už se přece stalo." Protože jsem si byla jistá, že jej nikdy neviděla, trvala jsem na svém. - "Buď tak hodná, udělej mi laskavost. Nabídni ho během zjevení." - "Ale proč chceš, aby to Panna Maria udělala znovu, když už to bylo uděláno?" odpověděla s úsměvem. Podle mého názoru z políbených předmětů vycházela vůně, kterou bylo možné občas vnímat.
Vzpomínky španělského venkovského kněze od otce José Ramona Garcíi de la Rivy, strana 39

JACINTA UPOZORŇUJE NA PŘÍTOMNOST KNĚZE

Mezi lidmi, kteří se s námi jednoho dne vydali do Garabandalu, byl i kaplan vojenského letectva. Měl na sobě pouze insignie své hodnosti kapitána a požádal přítomné kněze, aby dívkám neříkali, že je také kněz. Jeho přání bylo pečlivě respektováno. Té noci Jacinta upadla do extáze a farář, otec Valentín, se jí podle svého zvyku zeptal, kolik je přítomno kněží. Dívka uvedla správný počet těch v hábitech a dodala: "A jeden z těch, kteří létají letadlem. Jmenuje se takto." Když se kaplan s námi ve čtyři hodiny ráno vracel domů, nepřestával mi vyprávět o svém úžasu a dojetí.
"Vzpomínky španělského venkovského kněze" od otce José Ramona Garcíi de la Rivy, strana 22

DÍVKY ODHALOVALY JMÉNA LIDÍ A KNĚŽÍ

"Když byly dívky v extázi, odhalovaly jména některých diváků. Znaly a prozradily přesný počet kněží, kteří se v té době nacházeli ve vesnici. Jednoho dne prozradily, že je tam o jednoho kněze více, než bylo viditelné. Dotyčný se nechal přesvědčit a přiznal se, že se pro tuto příležitost převlékl za laika. Pokud jde o mě, jednoho dne Loli prozradila mé jméno a příjmení a dodala, že moje farnost je zasvěcena Panně Marii."
Vzpomínky španělského venkovského kněze od otce José Ramona Garcíi de la Rivy, strana 19

José Ramon García
José Ramon García

ŽÁDNÁ BOLEST U DÍVEK V EXTÁZI

Lékařská "Komise" ve snaze zdiskreditovat tvrzení dívek, že byly v přítomnosti Panny Marie (v extázi), podrobili dívky řadě zdánlivě trýznivých testů, přesto se jim nic nestalo. Například když štípání a šťouchání do dívek nepřineslo žádnou reakci, uchýlili se k píchání špendlíků a jehel, zkoušeli, zda je zapálená sirka popálí, házeli jim do očí písek, aby je přiměli mrkat nebo reagovat. Osvěcovali jim oči blesky fotoaparátů, aby je přiměli mrknout, nebo se je snažili zvednout a hodit na kolena, ale dva muži je nedokázali zvednout. Tyto události jen přesvědčily přihlížející i doktory.
"Na začátku lékaři a kněží prováděli četné pokusy, aby vyzkoušeli, zda jsou děti skutečně v extázi; zda jsou například citlivé na bolest: pálení, píchání špendlíkem atd. Nikdy se jim nepodařilo přimět je, aby projevily jakýkoli pocit bolesti. Později, aby se předešlo zneužití, mladí lidé děti obklopili a chránili je svými pažemi. Jak řekl Ceferino, otec Loli: "Pro účely zkoumání to zatím stačí."
Vzpomínky španělského venkovského kněze od otce José Ramona Garcíi de la Rivy, strana 19

Zkoumání dívek v extázi
Zkoumání dívek v extázi

RŮŽENEC A MODLITBA

P. Joseph Pelletier: "Nejdůležitější a nejaktuálnější částí poselství, která není na první pohled zřejmá, je důraz na modlitbu a na modlitbu dobře vyslovenou. Je zde kladen důraz na obě tyto věci: modlitby a správné modlení. Naše Paní přišla do Garabandalu asi 2000krát a pokaždé řekla dívkám, aby se modlily růženec. Donutila je odříkávat růženec při různých zjeveních a při některých svých delších návštěvách ho odříkávala vícekrát. Dívky odříkávaly růženec v extázi, když procházely ulicemi vesnice, vstupovaly do domů nemocných, navštěvovaly hřbitov a procházely se kolem kostela. Panna Maria nám říkala, abychom se modlily stále, nejen v neděli nebo ráno a večer, ale po celý den, když chodíme a pracujeme. Ale Panně Marii šlo především o kvalitu naší modlitby. Učila dívky, aby se všechny modlitby, nejen růženec, modlily pomalu a promyšleně. Hlasové záznamy dívek modlících se v extázi nám přesně ukazují, co naše Paní chtěla od dětí i od nás." Časopis "NEEDLES", zimní číslo 1972, strana 11

POSELSTVÍ A NAPLNĚNÍ

P. Joseph Pelletier: "Bůh k nám dnes promlouvá skrze Ježíšovu matku. Říká nám, že Mariina role pod Kristem je jedinečná. Ona není jen další světice. Úcta k ní není pouhým výběrem světce podle naší vůle. Ona má v Božím vykupitelském plánu zcela zvláštní místo. Je důležité, abychom si to uvědomili. To je jeden z důvodů, proč nám byla poslána do Garabandalu."
Časopis "NEEDLES" ZIMNÍ číslo 1972, strana 9

P. Joseph Pelletier
P. Joseph Pelletier

CONCHITA PŘIJÍMÁ ROUŠKU PADRE PIA

"Conchita mluví o Otci Piovi"
"Needles" časopis. Jaro 1975, strana 13

N: Uvádí se, že jeden ze závojů, které zakrývaly tvář otce Pia, když byl uložen do rakve, byl darován vám. Prozradíte nám okolnosti této události?

Conchita: "Ano. Bylo to v říjnu 1968. Jednou v noci jsem dostala telegram, ve kterém mě žádali, abych přijela do Lurd vyzvednout dopis od otce Pia. Telegram byl podepsán otcem Pelligrinem. Otec Combe z Francie byl v té době ve vesnici a já jsem ho požádala, zda by mě a mou matku nevzal do Lurd. Odjeli jsme ještě téže noci, kdy telegram přišel, a já jsem si dokonce zapomněla pas. Když jsme přišli na celnici, byly asi tři hodiny ráno, a oni mě nechali projít, přestože jsem neměla pas ani žádné doklady. Řekla jsem jim, že budu v Lurdech jen pár hodin, a oni mě nechali projít.
Když jsem tam byla, otec Pelligrino mi dal dopis od otce Pia a kousek roušky, která zakrývala tvář otce Pia v jeho rakvi. Otec Pelligrino mi k tomu řekl: "Než otec Pio zemřel, předal mi pro vás vzkaz a řekl mi: "Až zemřu, závoj, který bude zakrývat mou tvář, má být předán Conchitě." Pak mi otec Pelligrino řekl, že nevěřil ve zjevení, dokud to otec Pio neřekl.
Řekla jsem otci Pelligrinovi "Jak je možné, že mi Panna Maria řekla, že otec Pio má spatřit zázrak, a on zemřel? Otec Pelligrino mi řekl: "Viděl Zázrak předtím, než zemřel." Řekl, že mu to řekl otec Pio.
V Lurdech jsem se zdržela jen dvě hodiny. Když jsem se vrátila domů, začala jsem celý příběh psát Elise Bayor. Když jsem psala, měla jsem před sebou závoj, když se náhle celá místnost naplnila vůní. Slyšel jsem o vůních otce Pia, ale nikdy jsem jim nevěnovala velkou pozornost. Místnost voněla parfémem tak silně, že jsem se rozplakala. Bylo to poprvé, co jsem něco takového zažila. To vše se stalo až po jeho smrti."

Někdo se zeptal: "Hrála si Panna Maria s děvčaty?"

ANO, "Na schovávanou"! Jacintin manžel uvedl, že se Jacinty zeptal, jak se to dělá, že si hraje se zjevením. Vysvětlila mu, že jedna nebo dvě dívky se schovají a Blahoslavená Matka zavede zbývající dívky tam, kde se schovávají ostatní dívky.
"Tu noc s námi Panna Maria zůstala od devíti večer do sedmi do rána. Tu noc jsme si s Pannou Marií hrály na "los tios" (na schovávanou). Dvě z nás se schovávaly a zbylé dvě nás hledaly."
"Conchitin deník" kapitola 5 16. srpna 1961
Jak řekl otec Luis Andreu: "Jakou úžasnou Matku máme v nebi."

MARTHE ROBIN (13. března 1902 - 6. února 1981) & Garabandal

Marthe Robin byla francouzská římskokatolická mystička a stigmatička, zakladatelka sdružení Foyers de charité.
Od svých sedmadvaceti let ochrnutá a také stigmatizovaná Marthe Robinová strávila asi padesát let svého života beze spánku a jídla a živila se výhradně eucharistickým chlebem.

"Pokračujte v práci pro Garabandal, aniž byste se báli toho, co musíte vytrpět. Řekněte těm čtyřem dívkám, že se za ně každý den modlím." - Marthe Robinová
Z knihy "Garabandal", J. Serre, strany 228-229.

Papež František ji 8. listopadu 2014 prohlásil za "ctihodnou". uznání osoby za "ctihodnou" je jedním z kroků v procesu vedoucím ke kanonizaci.

Marthe Robin
Marthe Robin

SVATÁ MADRE MARAVILLAS JEŽÍŠOVA, O.C.D. (1891-1974)

Byla kanonizována papežem Janem Pavlem II. v Madridu v roce 2003. Svatá Marie Maravillas od Ježíše Tato výjimečná karmelitánská řeholnice, která byla blahořečena v roce 1998, necelých 25 let po své smrti, založila "Sdružení svaté Terezie" s cílem obnovit a uvést v život původní Konstituci z roku 1581, kterou Terezie z Avily důsledně zavedla rok před svou vlastní smrtí. Matka Maravillas "věděla", že Garabandal je autentický. Své přesvědčení dokonce jasně sdělila svým duchovním dcerám a ujistila je, že "jevy, které se v San Sebastian de Garabandal vyskytují, pocházejí od Boha!"

Sv. Madre Maravillas Ježíšova
Sv. Madre Maravillas Ježíšova

PLYNUTÍ ČASU V EXTÁZI

Když byly děti v extázi (s Pannou Marií), měly dojem, že se čas zastavil. Proto velmi často po hodině či více v extázi vykřikovaly: "Neodcházej. Proč odcházíš tak brzy? Vždyť tu nejsi déle než minutu. Cože? Tak dlouho? Myslely jsme, že je to jen minuta."
"Spěchala na horu", kapitola. 5, strana 92

"Několikrát se mi zdálo, že se s Pannou Marií hádají:"Už je to hodina?" "Ne!" "Půl minuty - hodina a patnáct minut?" "Ne, půl minuty - ale musí to být hodina a patnáct minut, protože Panna Maria nemůže lhát."
Otec Ramon Andreu, Zápisník z července 1961

Vizionáři
Vizionáři

NEPOKOUŠEJTE NAŠI NEJSVĚTĚJŠÍ MATKU

Dva páry přistoupily ke Conchitě a daly jí čtyři snubní prsteny, aby je při příštím zjevení dala Panně Marii k políbení. Když Conchita nabízela prsteny Panně Marii, bylo slyšet, jak říká: "Nechceš je políbit? Ale já tomu nerozumím. Aha, takže jim mám říct, aby si srovnali život a byli dobří?" Po extázi Conchita vrátila prsteny muži, který jí je dal, a řekla mu a jeho společníkům, co Panna Maria řekla. Muž se zastyděl a řekl: "Přišli jsme sem, abychom dokázali, že Garabandal je falešný, když by nám děvčata vrátila prsteny na naše prsty, protože nikdo z nás není ženatý a prsteny jsme si koupili jen pro tuto příležitost."
Přetištěno s laskavým svolením GARABANDAL JOURNAL, květen-červen 2003

VAROVÁNÍ, ROZHOVOR S VIZIONÁŘI - JACINTA
únor 1977 časopis "NEEDLES" červenec - září 1977, strana 10

O. Můžete nám říci, jak bude Varování vypadat?
J. Varování je něco, co se nejprve objeví ve vzduchu všude na světě a okamžitě se přenese do nitra našich duší. Bude trvat velmi krátce, ale bude se zdát, že je to velmi dlouhá doba, protože to bude působit v našem nitru. Bude to pro dobro naší duše, abychom v sobě viděli své svědomí, to dobré (Conchita říká, že uvidíme jen to špatné) a to špatné, co jsme udělali. Pak pocítíme velkou lásku k našim nebeským rodičům a budeme prosit o odpuštění všech našich provinění.

O. Budou Varování pociťovat všichni lidé bez ohledu na jejich přesvědčení?
J. Varování je určeno všem, protože Bůh chce naše spasení. Varování je tu proto, abychom se k Němu přiblížili a posílili svou víru. Proto je třeba se na ten den připravit, ale nečekat na něj se strachem, protože Bůh neposílá věci, aby nás děsil, ale spíše ze spravedlnosti a lásky, a činí to pro dobro všech svých dětí, aby se mohly těšit z věčného štěstí a nebyly ztraceny.

Jacinta
Jacinta

PŘÍPRAVA NA VAROVÁNÍ

Únor 1977 rozhovor s vizionáři. "Varování" Rozhovor vyšel v časopise "NEEDLES" , červenec - září 1977. Strana 10 (Přetištěno v časopise "GARABANDAL", leden - březen 1980)

MARI LOLI
O: Máte nějakou radu pro lidi, jak se na tuto událost připravit?
ML: Aby konali mnoho pokání, přinášeli oběti, navštěvovali Nejsvětější svátost pokud možno každý den, a aby se denně modlili svatý růženec.

CONCHITA
O: Máte pro lidi nějakou radu, jak se na tuto událost připravit?
C: Musíme být vždy připraveni, s duší v pokoji, a nevázat se tolik na tento svět. Místo toho musíme velmi často myslet na to, že jsme tu proto, abychom šli do nebe a byli svatí.

BISKUP Z JALAPY, MEXIKO A GARABANDAL

P. Gustavo Morelos byl mexický kněz, který zemřel 7. března 2015 ve věku 87 let. O tom, co se děje v San Sebastián de Garabandal, se dozvěděl v roce 1965, kdy byla zjevení v závěrečné fázi. Ještě téhož roku se mu podařilo strávit v Garabandalu téměř tři měsíce, studoval úkazy a vedl rozhovory s dívkami, jejich rodiči a sourozenci a několika svědky. Dočkal se překvapivého uzdravení svého synovce z nemoci, kterou lékaři považovali za beznadějnou Toto uzdravení vždy připisoval Panně Marii Garabandalské. Od té doby až do své smrti se snažil šířit poselství z Garabandalu. Právě jeho rozhovory s Conchitou poskytly vodítko k tomu, že se "zázrak" stane v dubnu.

Biskup z Jalapy
Biskup z Jalapy

SVĚDECTVÍ DOKTORA JOACHIMA BOUFLETA
V srpnu 1968 se náhodně setkává s otcem Piem.

Odpoledne 23. srpna jsem šel do malého kostela Nossa Senhora das Graças. Prošli jsme bočními dveřmi kláštera. Kousek dál, ve stínu pod klenbami, seděl v křesle otec Pio. Vypadal unaveně. Byl jsem plný emocí, když jsem byl tak blízko něho. Byl jsem otci Piovi tak blízko! Taková příležitost se už nikdy nebude opakovat. Přešel jsem klášterní zahradu a padl mu k nohám. Byl překvapený. Ve stejnou chvíli vyběhli dva kapucíni a křičeli nesrozumitelná slova. Otec Pio jim udělal rukou v rukavici znamení a oni zmlkli, ale zůstali stát poblíž. Pak se na mě vážně podíval, ale jsem si jistý, že v jeho očích se odráželo porozumění a náklonnost. Položil mi ruku na hlavu (klečel jsem před otcem Piem) a řekl mi několik slov. Oba mniši se vzdálili do určité vzdálenosti. Slyšel jsem otce Pia, který mi stále držel ruku na hlavě. Dokonale jsem rozuměl tomu, co mi řekl. Vyznal jsem se ze svých hříchů a on mi odpověděl, komentoval to, co jsem řekl, a pak jsem měl ohromující zážitek z charismatu, které mu bylo přisuzováno, a z jeho znalosti srdce. Cítil jsem hluboký pokoj a hlubokou úzkost. Nevím, jak dlouho to všechno trvalo. Nakonec mi řekl: "Modlete se k Panně Marii. Zasvěť se Panně Marii Karmelské". "Ano, otče, modlím se k Panně Marii z hory Karmel. Vlastně bych se chtěl stát karmelitánem". On to nekomentoval, ale naléhavě opakoval: "Zasvěťte se Panně Marii Karmelské, která se zjevila v Garabandalu".
"Takže je to pravda?", řekl jsem.
"Ano, je to pravda!", řekl otec Pio.

Padre Pio
Padre Pio

Joachim Bouflet
doktor Joachim Bouflet

ANIMA CHRISTI

Po celou dobu zjevení přinášel svatý Michael vizionářům svaté přijímání ve dnech, kdy ve vesnici nebyla k dispozici mše. Stojí za to připomenout si jeho pokyny k přijímání eucharistie. Před přijetím svatého přijímání žádal od dětí, aby se pomodlily akt kajícnosti, a před poděkováním po přijetí je učil říkat Anima Christi ("Duše Kristova") svatého Ignáce Loyoly.
Duše Kristova, posvěť mě. Tělo Kristovo, zachraň mě. Krvi Kristova, napoj mě. Vodo z Kristova boku, omyj mě. Umučení Kristovo, posiluj mě. Dobrý Ježíši, vyslyš mě. Ve svých ranách mě skryj. Nedovol mi, abych se od tebe odloučil. Před zlým nepřítelem mě chraň. V hodině mé smrti mě zavolej a vybídni mě, abych přišel k tobě. Abych tě spolu s tvými svatými mohl chválit na věky věků. Amen

BŘEZEN 1962 - KDO ŘÍKÁ, ŽE OTEC PIO NEMĚL SMYSL PRO HUMOR?

V odpovědi na dopis, který Conchita napsala otci Piovi, v němž ho žádala, aby ji navštívil v Garabandalu, (možná se dozvěděla o jeho schopnosti bilokace), odpověděl: "Myslíte si, že mohu takto cestovat, podle svého rozmaru, a proč ne jako Santa Claus, a přijít komínem do vašeho domu?"

Padre Pio
Padre Pio

DNEŠNÍ DEN V HISTORII GARABANDALU: 3. BŘEZNA 1962

Záhadný (první) dopis od slavného italského stigmatika, kapucína, blahoslaveného otce Pia z Pietrelciny vizionářům v Garabandalu.
Tuto "první březnovou sobotu" dostala Conchita dopis adresovaný čtyřem vizionářům ve vesnici. Pocházel od otce Pia, jak bylo Conchitě potvrzeno během extáze, kterou prožila téhož dne, a mimo jiné jim sděloval: "Mé drahé děti, dnes ráno v devět hodin mi svatá Panna Maria řekla, abych vám řekl: "Ó požehnané mladé dívky ze San Sebastianu de Garabandal! Slibuji vám, že s vámi budu až do konce věků a vy budete se mnou během konce světa a později, sjednocené se mnou v rajské slávě."
Posílám vám výtisk Svatého růžence z Fatimy, který mi Panna Maria řekla, abych vám poslal. Růženec sestavila Panna Maria a měl by se šířit pro spásu hříšníků a ochranu lidstva před strašnými tresty, před kterými varuje dobrý Bůh. Dávám vám jen jednu radu: Modlete se a přimějte ostatní, aby se modlili, protože svět je na pokraji záhuby. Nevěří vám ani vašim rozhovorům s Paní v bílém. ALE UVĚŘÍ VÁM, AŽ BUDE POZDĚ."
Jakmile Conchita tento dopis obdržela, poslala otci Piovi osobní dopis s "tajným poselstvím od Panny Marie z hory Karmel adresovaným jemu".

Výňatek z knihy "Garabandal",J. Serre, strana 125.

CONCHITINY PRVNÍ VNITŘNÍ SETKÁNÍ S PANNOU MARIÍ

Conchita od ledna velmi trpěla tím, že neviděla Pannu Marii. Protože už znala datum Velkého zázraku, cítila, jak moc musí člověk umět čekat... aktivně. Napadána pochybnostmi svého okolí, i ona začínala váhat..., když poprvé zaslechla uvnitř sebe Mariin hlas, který jí říkal: "Nepochybuj o tom, že můj Syn učiní zázrak."

Tento první ze dvou vnitřních setkání, které měly být Conchitě uděleny již v březnu 1963, jí přinesl podle jejích slov "ještě větší radost a pokoj, než když viděla Pannu Marii... protože tak měla Pannu Marii v sobě!". Fascinována "tímto hlasem důvěrného štěstí beze slov", byla si Conchita od té chvíle "tak jistá", že říkala, "že přijde zázrak, jako když 2 a 2 jsou 4!".

Conchita si do svého deníku zapsala, že dává přednost těmto vnitřním rozhovorům před zjeveními, ale ještě raději přijímá eucharistii. Vysvětlovala, že k jejím rozhovorům docházelo, když se modlila "buď ve svém pokoji, nebo u borovic, nebo v kostele".

Z knihy "Garabandal", J. Serre, strana 171

"ŽIJTE POSELSTVÍ!"

V 16 letech byla Conchita již duchovně moudrá: "Nemá smysl, abychom věřili ve zjevení, pokud nebudeme dbát na poselství."
(z knihy "Hvězda na hoře", str. 118)

"Nemá smysl věřit ve zjevení, pokud nenaplňujeme poselství; pokud se neřídíme tím, co říká svatá Matka Církev... naplňováním poselství, můžeme stejně tak nevěřit ve zjevení".
Conchitin dopis otci Albovi z Barcelony z 10. prosince 1965 (z "Conchitina deníku" (španělské vydání, str. 42, pozn. 47).

Také z "Garabandal: Poselství naděje" str. 178 "Hádat data ohledně (předpovězeného) zázraku ukazuje na nedostatek víry v Pannu Marii. Vskutku, energii vynaloženou na toto téma je mnohem lepší věnovat životu podle Poselství!" Březen 2013 Glennův rozhovor s Conchitou
Při všech těch sporech o to, kdo z různých vizionářů má pravdu, předpovídání dat, směřování Církve, jsem se naučil jednu věc, že to všechno odvádí pozornost a odvádí nás od našich duchovních cílů. Nejlepší radu jsem dostal od Conchity (když jsem se jí ptal na směřování všech těchto věcí), mluvila o tom, co je nejdůležitější, udržovat svůj duchovní život, (zpověď, pokání ,mše, přijímání, růženec, ranní modlitba atd.) a řekla: "Obklopuji se dobrými lidmi, modlím se a nedělám si starosti". (Zní to, jako by se řídila radou svého přítele otce Pia, "Modli se, doufej a nedělej si starosti").

Conchita
Conchita

PROČ NÁVŠTĚVY V POZDNÍCH HODINÁCH?

Když se dětí ptali, proč Panna přichází v tak pozdních hodinách, odpověděly, že jim Panna Maria řekla, že v té době se páchá nejvíce hříchů na světě a že by měly činit pokání... A pro ně bylo pokáním, a ne tím nejmenším, zůstat vzhůru, dokud je Panna Maria nepřijde navštívit, pozdě v noci nebo velmi brzy ráno. Toto pokání konali proto, že si to Panna Maria přála, a také proto, že ji chtěli znovu vidět.
Ze "Vzpomínek španělského kněze", strana 51.

KRITERIA PRO VÝBĚR MUČEDNÍKA PŘIPADAJÍCÍHO NA DEN ZÁZRAKU

Mladý muž mučedník pro eucharistii. (Chlapec nebo dospívající)
Vzhledem k prvnímu výroku se tedy jedná o muže, nikoliv o ženu.
Nemá být španělského původu. (Podle Conchity)
Zázrak se má uskutečnit v dubnu, tehdy musí být také jeho svátek.
Svátek musí připadnout na období mezi 8. a 16. dubnem.
Jeho svátek se bude shodovat s událostí v Církvi.
Vzhledem k tomu, že informace o "zázračném světci" vznikla v roce 1963, muselo by se jednat o rozpis tradiční latinské mše. Novus Ordo začal platit až v roce 1965. (Je možné, že se jeho jméno v kalendáři v roce 1963 neobjevilo, takže se to vše komplikuje. Svátky svatých jsou pohyblivé)

NEJDE ANI O TYTO 3 NÍŽE UVEDENÉ
SV. TARCISIUS - PROBLÉM JE, ŽE DATUM ZÁZRAKU PŘIPADÁ NA ROZMEZÍ MEZI 8. - 16. DUBNEM, SVÁTKY SV. TARCISIA JSOU 26. DUBNA A 15. SRPNA, ANI JEDNO NESEDÍ.

Několik možných problémů se svatým Hermenegildem, který podle některých zpráv byl španělský, ale Conchita řekla, že svatý mučedník nebyl španělský. Netušíme, kolik mu bylo let, ikdyž to byl dospělý, ženatý muž, který vedl povstání, takže by nesedělo, že se jedná o "mladého mučedníka, chlapce, který nesl eucharistii" a také neodpovídá popisu, který Conchita uvedla poté, co se doma podívala do kalendáře.

Stanislav - jeho svátek je 11. dubna, byl krakovským biskupem, který byl umučen při sloužení mše ve věku 49 LET! Je tedy příliš starý.

MODLITBA MARI-LOLI O SVATOST

"Ó, Pane! Vím, že jsi mě stvořil, abych byla svatá. Pomoz mi dosáhnout tohoto titulu a den za dnem se snažit jím být stále více, aby můj život byl neustálým projevem lásky k tobě. Pane, když tě necítím ve své blízkosti, nedovol, abych byla sklíčená, jako jsem nyní. Pomoz mi, jinak nemohu mít pokoj a vnitřní radost."

Třídenní deník Mari-Loli napsaný 19.-20.-21. dubna 1967

Mari-oli
Mari-Loli

POZNÁMKA biskupa Eugenia Beitia Aldazbala

"Prohlašujeme zde, že jsme neshledali žádný důvod k církevnímu odsouzení, pokud jde o odsouzení učení nebo duchovních doporučení, která byla vyhlášena kvůli událostem v Garabandalu, pokud jsou určena věřícím křesťanům. Naopak, obsahují povzbuzení k modlitbě a oběti, k eucharistické bohoslužbě, k úctě k Panně Marii v tradičních chvályhodných formách a ke svaté bázni Boží uražené našimi hříchy. V těchto věcech pouze opakují běžnou církevní nauku. Uznáváme dobrou víru a náboženský zápal osob, které vystupují do San Sebastian de Garabandal a které si zaslouží největší úctu".

Santander, 8. července 1965

Eugenio Beitia
Apoštolský biskup
administrátor Santanderu

Zdroj: SPĚCHALA NA HORU, Eusebio Garcia de Pasquera KNIHA 1, PROLOG, STRANA 9

biskup
biskup Eugenio Beitia

POSTNÍ POKÁNÍ

Mnoho lidí se mě ptalo, co Conchita v minulosti doporučovala k postnímu pokání, jako vždy jednoduchá a duchovní odpověď.

Tělesné skutky milosrdenství
1. Nakrmit hladové
2. Napojit žíznivé
3. Oblékat nahé
4. Poskytnout přístřeší lidem bez domova
5. Navštěvovat nemocné
6. Navštěvovat uvězněné nebo vysvobodit zajatce
7. Pohřbívat mrtvé

Duchovní skutky milosrdenství
1. Poučovat nevědomé
2. Radit pochybujícím
3. Napomínat hříšníky
4. Trpělivě snášet ty, kdo nám křivdí
5. Odpouštět urážky
6. Utěšovat zarmoucené
7. Modlit se za živé i mrtvé

POKORA

"Bůh nade vše miluje pokoru. Co se mu nade vše nelíbí, je pýcha." Tato slova, která pronesla Panna Maria vizionářce Mari Loli v jedné promluvě v roce 1963, tak vznešená ve své prostotě, jsou klíčem k pravdivému pochopení Garabandalu.
Přes všechny úžasné jevy a nevysvětlené události se podstata Garabandalu nenachází ve zjeveních, ale v jeho poselství, které je především poselstvím o praktikování pokory v každodenním životě. Sami vizionáři opakovaně zdůrazňovali, že víra ve zjevení neznamená nic aniž bychom věřili a žili poselství. Conchita a Loli mnohokrát napsaly: "Nemá smysl, abychom věřili ve zjevení, pokud nebudeme dbát na poselství."
"Hvězda na hoře", str. 118

POSTNÍ POSELSTVÍ A MARIINO PRVNÍ POSELSTVÍ

První poselství Panny Marie z Garabandalu: 18. října 1961 - "Musíme přinášet mnoho obětí, konat mnoho pokání a často navštěvovat Nejsvětější svátost. Především však musíme vést dobrý život."

Panna Maria Karmelská
Panna Maria Karmelská

PŘÍBĚH S ŽÁROVKOU

Velitel civilní gardy Juan Alvarez Seco vzpomíná a vypráví tento příběh.
"Jednoho dne byla María Dolores (Mari Loli) ve druhém patře svého domu, kde měla mnohokrát zjevení. Její otec Ceferino říkal, že když odtamtud sestupovali o patro níž, kde byla hospoda, vyšroubovali žárovku, protože tam nebyl vypínač, kterým by se dala zhasnout. Loli, když tentokrát položila ruku na žárovku, upadla do extáze a ruku už nedala pryč. Všichni jsme se báli, že pokud se bude déle držet rozsvícené žárovky, popálí si ruku. Její matka řekla: "Na nebesích, vezměte ji z rukou tu žárovku!" Veškeré naše úsilí však bylo marné. Tak jsme zavolali Mari Cruz, která nebyla v extázi, a ta - s největší lehkostí - přiměla Loli žárovku pustit. Její ruka nebyla vůbec popálená. Loli pak v extázi sešla po schodech dolů a pokračovala dál ve své chůzi".
Barcelona, 7. března 1969. Juan Álvarez Seco

Žárovka

SUCHÉ VLASY V DEŠTI

"Jak se extáze prodlužovala a cesta se stávala obtížněji schůdnou, unavila se mi ruka od držení deštníku a zavřela jsem ho, i když déšť nepolevoval. Doprovázel jsem dívku dvacet minut a byl jsem skrz naskrz promočený; nohy mi plavaly v botách. Po dvaceti minutách jsme prošli kolem domu osvětleného malou elektrickou žárovkou, díky níž jsem ke svému úžasu viděl, že ramena a hlava dívky jsou zcela suché. Pro jistotu jsem jí třikrát přejel mokrou rukou po vlasech a ruce se osušily, jako bych používal ručník. To vše potvrzuji a přísahal bych to rukou položenou na svatá evangelia."
Autor: Placido Ruiloba

PROČ SE CONCHITA PŘESTĚHOVALA DO AMERIKY?

Ve vesnici neměla šanci na normální reálný život. Každý den jí někdo říkal, co má dělat, a bylo pro ni nemožné vyjít ven nebo dokonce dělat domácí práce kvůli nesčetným návštěvám, které ji chtěly vidět, mluvit s ní, vyptávat se jí, dotýkat se jí (jako by měla léčitelské schopnosti),proto ji matka v sedmnácti letech poslala pryč do jiného města, aby se mohla vzdělávat. Později ve 23 letech přijela do Ameriky. Známý španělsko-americký rozhlasový pracovník a lékař v New Yorku, Dr. Dominguez, ji znal ze svých návštěv v Garabandalu, nabídl jí, že ji vezme sebou a poskytne jí bydlení a práci ve své lékařské praxi. Je úsměvné, že tři ze čtyř dívek se přestěhovaly do Ameriky kvůli soukromí. Conchita to vyjadřuje svými vlastními slovy: "Vzpomínám si, že moje vesnice mi způsobila utrpení. Cítila jsem se, jako bych byla uvězněná. Jednala jsem podle příkazů druhých, kteří mi neustále radili: "Jdi na mši, modli se růženec, udělej tohle, vzdej se tamtoho."Někdy jsem si myslela, že bych byla šťastná v poustevně daleko od všech a pracovala tam sama pro Boha a viděla, co jsem schopná udělat, aniž by mi do toho věčně mluvili."
25. listopadu 1966

Conchita a Dr. Dominguez
Conchita a Dr. Dominguez

JACINTINA VIZE NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE - rozhovor s otcem Benacem

Dne 23. prosince 1978 poskytla Jacinta rozhovor jezuitskému misionáři otci Franciscu Benac ve svém domě v Kalifornii. Zde je několik úryvků z tohoto rozhovoru:
Otec Benac: "Četl jsem několik článků, ve kterých uvádíte, že jste viděla Nejsvětější Srdce Ježíšovo. Povězte mi prosím, jak se to všechno stalo."
Jacinta: "Vzpomínám si, že se to stalo v den, kdy jsme my čtyři vystoupili o něco výše nad místo "Calleja", tedy tam, kde se nám poprvé zjevil anděl. Nadie, dívka z vesnice, šla toho dne s námi také. V jednom okamžiku všichni tři upadli do extáze a Anděl přišel. V tu chvíli jsem byla vzadu, viděla jsem je v extázi a řekla jsem: "Ale já nic nevidím." Najednou jsem uviděla Nejsvětější Srdce Ježíšovo, které na mě udělalo velký dojem. Nic mi neřekl, ale Jeho pohled proniknul do nejhlubšího místa mého srdce."
Otec Benac: "Co na vás udělalo největší dojem?"
Jacinta: "Jeho oči, celý jeho pohled, jeho oči, které nevysvětlitelným způsobem pronikly až do nitra mého srdce".
Otec Benac: "Co jste si v tu chvíli pomyslela?"
Jacinta: "Ach, otče, toto vidění Srdce Ježíšova se mi navždy vrylo do paměti, i když jsem ho už nikdy neviděla. Kdykoli si vzpomenu na Jeho vidění, cítím tu nekonečnou Lásku, která tehdy přišla do mého srdce."

Nejsvětější srdce Ježíšovo
Nejsvětější srdce Ježíšovo

CONCHITINA REAKCE

Když Conchita v roce 1972 poprvé přijela do Ameriky, pracovala jako lékařská asistentka u doktora Domingueze v Bronxu. Každý den se po ranní mši zastavovala pro kávu a nabízela ji také tamním bezdomovcům, pak pokračovala do práce. Jednoho dne, když jela výtahem nahoru do své kanceláře, muž, který jel ve výtahu s ní, zastavil výtah mezi patry a vytáhl na ni nůž. Neuvědomil si, že Conchita ještě neumí dobře anglicky, nakonec zařval "Peníze!" Conchita měla u sebe jen 20 dolarů, dala je lupiči, ale pak udělala něco nemyslitelného! Řekla mu, ať to nepoužívá na drogy, ale jen na jídlo, a pak vytáhla z kabelky škapulíř a také ho lupiči dala! Světice mezi námi.

Conchita u lékaře Domingueze
Conchita u lékaře Domingueze

CO ŘÍKÁ PADRE PIO?

Dokument Mariánského centra v Paříži 1967
Přetištěno s laskavým svolením Garabandal Journal / březen-duben 2019
Dne 1. ledna 1962 se skupina španělských poutníků při příležitosti návštěvy otce Pia zeptala, zda jsou zjevení v Garabandalu pravdivá. Odpověděl svým obvyklým strohým tónem: "Ještě se na to ptáte? Kolikrát se musíte ptát, zda se vám zjevuje Matka Boží, když se vám zjevuje už osm měsíců?"
Člen Svaté kongregace pro nauku víry, monsignor Philippi, napsal: "Skutečnost, že otec Pio, který je známý svou ctností, znalostmi a věrností Svatému stolci, řekl, že tato zjevení jsou dobrá, a povzbudil čtyři malé vidoucí, aby poselství blahoslavené Panny zveřejnili, je velkým důkazem pravdivosti těchto poselství".

Padre Pio
Padre Pio

PODIVNÁ VÁHA VIZIONÁŘŮ V EXTÁZI

Vizionáři se v extázi dokázali navzájem zvedat s největší lehkostí. Na druhou stranu dva dospělí muži nebyli schopni zvednout ani jedno dítě v extázi. Na jedné z fotografií je vidět, jak Conchita před dveřmi kostela zvedá Marii Loli, aby Panně Marii něco podala k políbení.

Zdvihání vizionářů
Zdvihání vizionářů v extázi

NAROZENINY CONCHITY

Popřejme dnes Conchitě všechno nejlepší k jejím 74. narozeninám a modleme se za její pevné zdraví, dokud neoznámí datum zázraku.

DOPIS OD CONCHITY

V tento den jsem dostal dopis od Conchity, po smrti jejího manžela Patrika. Chtěl jsem zveřejnit poslední větu z jejího dopisu, která je skutečně hluboká. Řekla: "Smrt určitě není konec, je to začátek a marnosti světa jsou ztrátou energie, protože nás odvádějí od reality života a skutečného štěstí."
Conchita Gonzalez Keena - 17. prosince 2013

Conchita a Glen
Conchita a Glen

CONCHITINA DRUHÁ CESTA DO ŘÍMA 5.- 19. února 1968

Vatikán uhradil náklady na Conchitinu druhou návštěvu Říma opět s její matkou a otcem Lunou, přičemž Conchita byla tehdy požádána o naprostou diskrétnost. Vizionářka se opět vydala na Posvátnou kongregaci pro nauku víry, aby byla vyslechnuta, tentokrát však již ne kardinálem Ottavianim. O tomto novém setkání nevíme téměř nic bližšího. Conchita se totiž o této druhé cestě vyjadřovala ještě diskrétněji než o té první. Archivy dnes již zesnulého otce Luny nám jednou nepochybně budou velmi užitečné, abychom se konečně dozvěděli, jaká byla povaha rozhovorů, které tehdy mezi vizionářkou a církevními autoritami proběhly. Tím spíše to bude platit i o tom, co o této záležitosti uchovává archiv Posvátné kongregace pro nauku víry.
Z knihy Garabandal, J. Serre, strana 215

DOPIS PODEPSANÝ CONCHITOU FRANCOUZSKÝM MLADÝM LIDEM, KTEŘÍ NAVŠTÍVILI OBYVATELE GARABANDALU

Milí mladí Francouzi,
Panna Maria si od vás přeje pomoc, abychom obrátili svět a vyhnuli se Božímu hněvu na nás hříšníky.
Důvěřuje vám, abyste svým příkladem a obětavostí byli vzorem pro ostatní mladé lidi, kterým se nedostalo takového daru jako vám, že jste mohli slyšet poselství Panny Marie. Prosí vás tolik o ducha pokání, oběti a modlitby. Bez těchto zbraní nic nezmůžeme.
Nemáme mnoho času, ale stačí to na to, abychom se vyhnuli velkým trestům a utišili Svaté Srdce naší Matky.
Právě v Nejsvětější Svátosti naleznete dostatek síly k tomu, abyste se pustili do života, o který vás Panna Maria neustále žádá, abyste šli k Nejsvětějšímu, abyste vyprázdnili své srdce od světských věcí, které vám nedovolí slyšet Boha.
Pokud to uděláte, začnete žít šťastně, protože jediné štěstí, které jste nikdy nepocítili, najdete v odevzdání se Bohu a Panně Marii.
Modlete se jeden za druhého, za sebe, proste Pannu Marii. Naplňte to s vírou a důvěrou. Ona vám dá vše, co je pro vás dobré.
A nyní vás za sebe a své přátele prosím, abyste se modlili k Bohu a Panně Marii, abyste byli pokorní a obětaví a všichni společně více mysleli na Ježíšovo utrpení, abyste zapomněli na sebe.
Spojeni v modlitbě, abychom se jednoho dne mohli setkat v nebi a být věčně šťastní.

Conchita Gonzalez

Conchita
Conchita

POZNÁMKA V CONCHITINĚ DENÍKU JEŽÍŠI

"Ráda bych tě navštěvovala častěji. Chtěla bych být tvým malým světlem, které tě volá a svítí pro tebe a rozzáří se, aby dávalo světlo duším, které chtějí přijít tam, kde jsi ty. Chci být také částí dveří svatostánku, abych se s Tebou mohla více spojit. Chci být tak moc, ale nejsem nic, nic, nic. Ale protože jsem dcerou Marie, Matky Boží, jsem vykoupena Krví ukřižovaného Krista, a díky tomu něčím jsem."
Z "Conchitina deníku", kapitola 14 (1963, 14 let)

Conchita
Conchita

GARABANDAL: ČEKÁ NA SCHVÁLENÍ

Někteří lidé, kteří jsou proti Garabandalu říkají, že toto zjevení není schváleno. To NENÍ pravda. Neexistuje ŽÁDNÉ oficiální rozhodnutí pro schválení nebo odsouzení místním biskupem a zatím žádné oficiální rozhodnutí Vatikánu. V roce 1966 byla Conchita předvolána Vatikánem a vyslýchána kardinálem Alfredem Ottavianim a jeho zaměstnanci (včetně papežova osobního sekretáře) déle než 2 hodiny. Přesvědčeny o svém příběhu požádaly o setkání s papežem Pavlem VI.
Conchita, její matka a Dr. Medi se následující den setkali s papežem na soukromé schůzce. Na konci tohoto setkání k ní Svatý otec přišel a jasným hlasem radostně oznámil: "Conchito, já, papež, ti žehnám a se mnou ti žehná celá Církev".
Další citát papeže Pavla VI. z jiného rozhovoru: "To nevadí, řekněte těmto pánům, že je to papež, kdo řekl, že je nejdůležitější a nejnaléhavější oznámit světu tato poselství".
Zdroj: "Garabandal: Poselství naděje", Fr. José Luis Saavedra, str. 252-254 Vypráví příběh o tom, že Conchita dala papežovu osobnímu sekretáři a kardinálu Ottavianimu datum Zázraku, určeného pro papeže, který se rozhodl, že Církev bude obezřetná a počká na datum zázraku, než oznámí své konečné rozhodnutí.
V Garabandalu předpovězený Zázrak se ještě nestal. Také si buďme vědomi toho, že Fatima byla schválena až 13 let po Zázraku Slunce!

JOEY A PADRE PIO

V únoru 1963 podnikl Joey (Lomangino) další cestu do Itálie. Vrátil se k otci Piovi, který vyslechl jeho zpověď a... zázračně mu navrátil čich... přitom nerv zůstal přerušen! Joey vypráví příběh: "Když jsem poklekl, abych přijal požehnání otce Pia, ucítil jsem vůni růží, která vycházela z ran na jeho rukou, polekal jsem se a šel jsem ke zdi s rukama nahoře, abych se chránil; nevěděl jsem, co to je. Otec Pio stáhl mou ruku a italsky řekl: "Joey, neboj se." Pak se mě dotkl na kořeni nosu a můj čich se mi vrátil poté, co jsem byl bez něj ode dne nehody v červnu 1947, což bylo 16 let. Joey se otce Pia zeptal, zda se Panna Maria zjevuje v Garabandalu, a zda je to pravda. Otec Pio ho povzbuzoval, aby šel do San Sebastian de Garabandal, poté, co ho jasně ujistil: "Ano, je to pravda, Panna Maria se zjevuje v Garabandalu."
Když se Joey vrátil do New Yorku, začal šířit zprávy o zjeveních Blahoslavené Matky v Garabandalu.
Z knihy "Garabandal", autor J. Serre, strany 166-167.

Joey a Padre Pio
Joey a Padre Pio

ROZPLETENÉ RŮŽENCE

Dalším zajímavým zázračným jevem bylo navrácení růženců. Když lidé začali věřit, že se v Garabandalu skutečně zjevuje Matka Boží, přicházeli po stovkách a tisících, přinášeli své růžence a medaile, aby je Panna Maria políbila. Všechny byly vyloženy na stole, aby jí je dívky mohly nabídnout.
Růžence, medaile a spousta předmětů, které se zamotaly, když je dívky předkládaly k uctění Blahoslavené Matce, se neuvěřitelně hladce rozplétaly, když je vracely jejich majitelům. A to i bez jakéhokoli předem stanoveného pořadí.
Garabandalské vizionářky také nikdy nechybovaly při vracení každého předmětu jeho správnému majiteli a nikdy vlastně nemusely majitele hledat. Maria je k nim vedla, zatímco na ni hleděly vzhůru.
Tento příběh je zmíněn v těchto knihách "Garabandal", autor J. Serre, strany 50-54
"Spěchala na horu" Kniha 1, strany 76-80

Zázračné vrácení předmětů
Zázračné vrácení předmětů

GARABANDAL A SVATÉ PLÁTNO - 4. listopadu 1962

Teprve poté, co otec Eusebio Garcia de Pesquera napsal svou obsáhlou knihu o Garabandalu "SPĚCHALA NA HORU", vyšlo najevo, že v Garabandalu bylo zmíněno "Svaté plátno".* Bylo to během jedné z Conchitiných extází, kdy Panna Maria k vizionářce promluvila o "Sabana Santa" (španělsky Svaté plátno). Mezi svědky této extáze byla i markýza de Santa Maria, vynikající svědek, a právě od ní se profesor Jacques Serre dozvěděl, co Panna Maria o plátně řekla. Markéta slyšela, jak Conchita opakuje slova Panny Marie: "Je to božský otisk mého Syna".
Přetištěno z "Garabandal Journal" březen-duben 2006.

* Není náhodou, že krev na plátně je stejné krevní skupiny "AB", jaká byla nalezena při vědeckém zkoumání prvního eucharistického zázraku v italském Lancianu, v 8. století.

Svaté plátno
Svaté plátno

DOPIS CONCHITY: "Vše, co pochází od Boha, je dobré." (30. dubna 2019)

Níže uvedený dopis poslala Conchita svému příteli. Zavolal jsem jí, abych dopis ověřil a získal svolení jej zde zveřejnit pro vaše dobro.
(Conchita Glennovi) "Posílám ti tento dopis, který jsem napsala před několika dny, pro případ, že by mohl pomoci někomu nemocnému."

"VŠECHNO, CO POCHÁZÍ OD BOHA, JE PRO NÁS DOBRÉ." I nemoc je Božím darem v našem životě.
Měla jsem a zažila jsem, že nemoc a uzdravení jsou týmž, tajemným Božím darem.
Před více než pěti lety jsem se při hře (na pláži) s jednou z mých vnuček spálila sluncem na tváři.
Na místě spáleniny se objevila tmavá piha. Cítila jsem, že je to melanom, rakovina. Po celá ta léta jsem ji skrývala, aby to nikdo nekomentoval. Utíkal den za dnem a rok za rokem a když jsem viděla, jak piha stále roste, rostla ve mně jistota a strach z rakoviny. Měla jsem však pocit, že se mi čistí duše jako i vše, co mě trápí. Být šťastný, opravdově šťastný, znamená žít život zaměřený na jediný cíl, jít do nebe. Až do doby před třemi týdny piha stále rostla a pod pihou se vytvořil nádor, takže už se těžko dal skrýt. Tak jsem se rozhodla, že si dám obvaz, aby mi nikdo nic neřekl...
Mezitím jsem se modlila k Bohu za své zdraví, aby mi tu pihu vzal, ale uvnitř jsem cítila, že to potřebuji, pro své dobro.
Moje dcera, zdravotní sestra, když viděla, jak to narostlo, šla k lékaři. Ještě téhož dne odpoledne jsem obvaz vyměnila za menší, protože jsem se chystala na basketbalový zápas svých synovců. Při odstraňování obvazu se piha s nádorem otevřela, jako by ji někdo rozřízl po celém obvodu, vyteklo trochu krve. Ukázala jsem to dceři a řekla jí: "Zruš konzultaci s lékařem", v tu chvíli jsem věděla, že jsem vyléčená, dala jsem si obvaz a šla jsem na zápas.
Druhý den, když jsem se probudila, obvaz spadl a v obličeji nebylo po nádoru ani stopy. Děkovala jsem Bohu, v duši jsem cítila, že řekl: "Děkuj mi také za kříž". Uvědomila jsem si, že léta naplněná strachem z rakovinného utrpení byla stejně dobrá a zázračná jako uzdravení. Chtěla jsem tuto zkušenost napsat pro případ, že by ji někdo četl a byl nemocný, aby si uvědomil, že je to dobré i pro něj. I když to nechce přijmout, jednoho dne pocítí potřebu dát Bohu polibek, jako poděkování.
Conchita

"VŠECHNY MÉ DĚTI"

Blahoslavená Matka říká Conchitě: "Conchito, nepřicházím jen kvůli tobě, ale kvůli všem svým dětem, s touhou přivést je blíž k našim srdcím."
Zdroj: "Garabandal: Poselství naděje". P. Jose Luis Saavedra, str. 174.
V průběhu garabandalských zjevení bylo pozorováno, že jeden z vizionářů v extázi nabídl "políbený krucifix" nekatolíkovi. Svědkové byli tímto zjištěním překvapeni, a když zjevení skončilo, ptali se na to dítěte. Při dalším zjevení se vizionář ptal Panny Marie, proč jí bylo nařízeno, aby dala krucifix protestantovi. Panna Maria jednoduše odpověděla: "Protože jste všichni mé děti".
Časopis "GARABANDAL", říjen-prosinec 1979, str. 6.

27. LEDNA 1962 - CONCHITINY DLOUHO OČEKÁVANÁ ZJEVENÍ ZNOVU ZAČÍNAJÍ

Protože se již několik týdnů vědělo, že se Conchita opět setká s Pannou Marií, přišlo 27. ledna mnoho svědků, aby se zúčastnili obnovení jejích extází.

Extáze Conchity pokračují
Extáze Conchity pokračují

JMENOVÁNÍ NOVÉHO SANTANDERSKÉHO BISKUPA

Právě v tento den byl Msgr. Eugenio Beitia Aldazabal jmenován novým santanderským biskupem. Byl jediným titulárním biskupem v období veřejných "událostí" v Garabandalu a měl tento úřad vykonávat až do 2. července 1965
Výňatek z knihy "Garabandal", autor J. Serre, strana 123

Msgr. Eugenio Beitia Aldazabal
Msgr. Eugenio Beitia Aldazabal

"POKUD SE NEZMĚNÍME"

Časopis "NEEDLES", říjen-prosinec 1979, str. 3-4, Autor: P. Joseph Pelletier

Velké utrpení dnešního světa je utrpení, které pochází z hříchu. Svět bude trpět, dokud se neodvrátí od hříchu a neobrátí se k Bohu. Odstranění hříchu je samozřejmě to, co Bůh chce, a odvrátit lidi od jejich zlých cest je právě důvod, proč často varuje před blížícím se trestem.

Garabandal je výzvou k pokání od milosrdného a odpouštějícího Boha. Odmítnutí vyslyšení této výzvy a přijetí Božího odpuštění nutí Boží spravedlnost k akci prostřednictvím trestu. Ale v trestu, stejně jako ve všech Božích trestech, se objímá spravedlnost a láska. Trest přijde v důsledku krajní neochoty a až pohár nepravosti přeteče na všechny strany. Pokud bude nakonec Bůh nucen poslat trest, bude přetaven láskou a použit k obrácení i k uspokojení požadavků Spravedlnosti.

Conchita ve svém deníku rozvádí děsivou podobu trestu. "Trest je podmíněný a závisí na tom, zda lidstvo uposlechne poselství blahoslavené Panny. U zázraku vím, v čem bude spočívat, protože mi o něm blahoslavená Panna řekla, ale není mi dovoleno říci, co to je. Kromě toho jsem viděla trest. Mohu vás ujistit, že pokud přijde, bude horší než být stráven v ohni, horší než mít oheň nad sebou i pod sebou. Nevím, kolik času uplyne mezi zázrakem a trestem."

Conchita to ve svém deníku také popisuje jako velmi velmi velké v souladu s tím, co si zasloužíme, ale také nám radí, že pokud se svět změní, lze to odvrátit.

KONEC ČASŮ

Conchita řekla, že po smrti papeže Jana XXIII budou ještě 4 papežové "do konce časů" (NE do konce světa, ani do konce papežů), začíná nová éra. Do této éry nyní vstupujeme (po 4 papežích Pavlu VI, Janu Pavlu I, Janu Pavlu II, Benediktu XVI) právě nyní také zažijeme "Konec ČASŮ", VAROVÁNÍ A ZÁZRAK.
Smrt papeže Benedikta XVI znamená s naprostou jasností, kolik papežů po Janu XXIII následovalo (4 - Pavel VI, JPI, JPII, Benedikt XVI).
4 papežové, ne 3. Vizionářka poprvé používá tento znepokojivý výraz 3. června 1963:"Byla to Panna Maria, která mi řekla: Po tomto papeži (sv. Janu XXIII), zbývají už jen tři a pak (přijde) konec časů". Ale Panna Maria hned vysvětluje, že "nezapočítala jednoho z nich". Conchita vysvětluje, že jednoho nezapočítala, protože "by řídil Církev velmi krátkou dobu". Papež Jan Pavel I svým 33-denním pontifikátem tuto výjimečnou předpověď naplňuje.
Zdroj:"Garabandal: poselství naděje". P. Jose Luis Saavedra str. 201

"NIKDY SI NEMYSLETE, ŽE TO, CO DĚLÁTE, JE NĚCO VÝJIMEČNÉHO"

13. února 1966: Ježíš se obrací na Conchitu ve škole v Pamploně. "Miluj pokoru, prostotu. Nikdy si nemysli, že to, co děláš, je něco velikého."
Představte si, že jste na chvíli Conchita. Vídali jste a mluvili s Matkou Boží po celé čtyři roky! Mluvili jste s Ježíšem ve vizích a jste hlavním vizionářem a poslem garabandalských proroctví a Ježíš vám říká: "Nikdy si nemysli, že to, co děláš, je něco velikého". To by mělo sloužit jako připomínka, že bez ohledu na to, kdo jsme nebo si myslíme, že jsme, musíme neustále usilovat o to, abychom konali více dobra, abychom tak činili bez myšlenky na zisk nebo osobní prospěch, zkrátka abychom byli pokorní.

Conchita v roce 1966
Conchita ve škole v roce 1966

DVĚ HLAVNÍ POSELSTVÍ BLAHOSLAVENÉ MATKY Z GARABANDALU

1. poselství Panny Marie z Garabandalu: 18. října 1961
"Musíme přinášet mnoho obětí, konat mnoho pokání a často navštěvovat Nejsvětější svátost. Především však musíme vést dobrý život. Pokud tak neučiníme, postihne nás trest. Kalich se již naplňuje, a pokud se nezměníme, stihne nás velmi velký trest."

2. poselství: 18. června 1965
"Protože mé poselství z 18. října nebylo vyslyšeno a nebylo dáno světu na vědomí, upozorňuji vás, že toto poselství je poslední. Předtím se pohár plnil, nyní přetéká. Mnozí kardinálové, biskupové a kněží jsou na cestě do záhuby a strhávají s sebou mnoho duší. Eucharistii se přikládá stále menší význam. Svým úsilím byste měli odvrátit Boží hněv od sebe. Budete-li ho s upřímným srdcem prosit o odpuštění, odpustí vám. Já, vaše Matka, vás na přímluvu svatého Michaela Archanděla prosím, abyste napravili svůj život. Nyní dostáváte poslední varování. Mám vás velmi ráda a nechci vaše zavržení. Upřímně se k nám modlete a my vás vyslyšíme. Měli byste přinášet více obětí. Myslete na Ježíšovo utrpení."

MALÝ ZÁZRAK

22. června 1962 - Svatý Michael říká Conchitě, že se stane zázrak "Zviditelnění hostie" a ona ho v budoucnu oznámí 15 dní předem.
3. července 1962 - Conchita oznamuje, že za 15 dní se zázrak stane a objeví se Viditelná hostie.
18. července 1962 - hostie se objeví na Conchitině jazyku z ničeho nic a je zachycena na film a kameru a nespočet očitých svědků stojících vedle Conchity přísahá, že předtím, než se objevila, na jejím jazyku nic nebylo.
Video: Zázrak s hostií

PROČ JE GARABANDAL POSVÁTNÝM MÍSTEM?

Všichni víme o zvláštní místě v Garabandalu zvaném "Borovice". O místě s devíti borovicemi, kde se zjevila Blahoslavená Matka a předpověděla velký zázrak, který se zde stane. Panna Maria řekla:"Bude to největší zázrak, jaký kdy můj Syn Ježíš pro lidstvo vykonal. Panna Maria se zmínila o "borovicích": "Bůh toto místo velmi miluje. Toto místo je svaté."
GARABANDAL JOURNAL listopad-prosinec 2002
Ověřil jsem, že v Garabandale se modlí noční růženec nepřetržitě již více než 500 let! Není divu, že "Bůh toto místo velmi miluje, toto místo je svaté!".

Borovice

Z DENÍKU CONCHITY - 20. ledna 1971

"Zamyslete se nad tímto. Je-li něco Božím dílem, sám se postará, aby se to vyplnilo tím nejlepším způsobem, přes všechny překážky. Je to Bůh, kdo všechno dělá. Někdy jedná skrze nás, ale obejde se i bez nás, aby vykonal velké zázraky a divy. To, co bychom měli dělat, je obětovat se, být věrní modlitbě a rozjímání svatého růžence a často navštěvovat Nejsvětější svátost. Každý den se zříkejte sebe a světa, abyste mohli být sami s Bohem. On chce s vámi rozmlouvat a říci vám, jakou cestou se máte vydat a co máte dělat. Často vzývejte Ducha svatého a svatého Michaela." Spojeni v modlitbě, Conchita Gonzalez

Conchita

JACINTA & SVATÁ MATKA TERESA - 19. ledna 1992

V lednu 1992 pozvala Matka Tereza Jacintu, aby ji navštívila. Matka Tereza se tehdy zotavovala z vážné nemoci ve svém noviciátu v Tijuanně (Mexiko), jen několik hodin cesty od domova vizionářky v Pasadeně (Kalifornie, USA). 19. ledna 1992, v předvečer svátku svatého Šebestiána, se tedy Jacinta vydala na cestu. Řeholní sestra ji nadšeně představila své komunitě: "Tady je Jacinta z Garabandalu. Garabandal je autentický!" Poté se přede všemi živě zajímala o postupu prací a výzkumu týkajícího se "událostí" a dokonce se vyptávala na nového biskupa, Msgre Vilaplana. Matka Tereza pak vizionářku požádala, aby se modlila za její institut, neboť, jak řekla, "Vy máte jen jeden dům, já jich mám desítky, o které se musím starat". Slavná zakladatelka, která se s Jacintou setkala již v New Yorku, s ní vzpomínala na mnohé z milostí, které vizionářka obdržela, zejména to, že viděla Nejsvětější Srdce, k němuž měla Matka Tereza velkou úctu. Její smrt, k níž došlo 5. září 1997, jen několik týdnů poté, co se v New Yorku naposledy setkala s Conchitou, vzbudila obrovský příliv chvály a opravdového obdivu.
Z knihy "Garabandal", Jacques Serre, strana 233.

Jacinta a svatá Matka Tereza
Jacinta a svatá Matka Tereza

"ĎÁBEL A GARABANDAL" - rozhovor s otcem Robertem Lewisem.

P. Robert Lewis je kněz exorcista, který působí v kostele sv. Judy v Pakshikere v Indii.
Zajímavé citáty otce Lewise: "Již delší dobu se posedlí ve svatyni přímo odvolávají na Garabandal a dávají najevo svůj hněv, protože mnoho duší je vyrváno ze satanových spárů v důsledku šíření poselství".
"Jméno Panny Marie je tak mocné, že sám Lucifer prosí exorcistu, aby ho nikdy nezmiňoval a s výkřiky a skřeky vyznává, že to byla ona, kdo mu rozdrtil hlavu".
Svatý Michael: Po jménech Ježíše, Marie a Josefa není pro démony strašnější než svatý Michael! "Nenávidíme ho", křičí Lucifer. "Proč mě sesadil z mého místa v nebi a uvrhl mě do pekla? On je všude, aby porazil mé zástupy". Zdroj: Časopis Needles, leden - březen 1978, strana 12

Joey Lomangino a otec Robert Lewis
Joey Lomangino a otec Robert Lewis

DAR OD JACINTY

Na obrázku je modlitební kartička se vzkazem a podpisem Jacinty. Přáníčko jsem dostal darem. "Pro Krista musíme hodně obětovat, mysleme na to, že on za nás prolil poslední kapku krve, a co pro něj děláme my? Přemýšlejme o tom vážně". Jacinta.

Kartička od Jacinty

SLUNCE VE TVARU KŘÍŽE V GARABANDALU!

Dne 13. června 1978 přibližně v 17:30 se skupina poutníků z Velké Británie modlila u borového háje a najednou jeden z nich řekl: Podívejte se na Slunce! 32 poutníků pozorovalo Slunce ve tvaru kříže, zatímco jiní viděli, jak se mění ve stříbrný disk, který se rychle otáčel, další viděli, jak se mění do různých barev, jako je modrá a zelená, někdy v jiném kruhu. Otec Benac shromáždil podepsaná svědectví mnoha svědků. Zdroj: Časopis NEEDLES říjen - prosinec 1978, strana 25

časopis NEEDLES

Aktualizováno: červen 2024
Creative Commons License
Uvedená práce (dílo), jejímž autorem je Informační středisko GARABANDAL v České republice, podléhá licenci Creative Commons.