Zjevení v Garabandalu

Nové úkazy

Brzy - od července 1961 - se začaly objevovat další mimořádné úkazy.

Byla to především chůze v extázi - tzv. extatické pochody: Děvčata procházela celou vesnicí - nahoru a dolů, po schodech, v kteroukoli denní nebo noční dobu, vyhýbala se překážkám aniž by zakopla, vedena pouze zjevením. Často utíkala rychle dolů po příkrém svahu, dokonce pozpátku, takže užaslí přihlížející je nemohli následovat. Jejich těla jakoby nepodléhala zákonům zemské gravitace, ale byla obdařena jakýmsi druhem duchovní čilosti.

Když děvčata utíkala, předměty, které jim byly svěřeny, se někdy ztratily. Když však Pannu Marii opět uviděly, zeptaly se na ně, a ona jim řekla, kde je najdou.

fotka vizionářek behem extáze
Mari-Loli, Conchita a Jacinta během nočního extatického pochodu

Aktualizováno: březen 2024
Creative Commons License
Uvedená práce (dílo), jejímž autorem je Informační středisko GARABANDAL v České republice, podléhá licenci Creative Commons.