Zjevení v Garabandalu

Pozorovatelé

Mnoho návštěvníků a vesničanů dávalo děvčatům různé předměty - Bible, růžence, škapulíře, medailky, křížky, svatební presteny atd., aby je Panna Maria políbila. Potom je dívky, vedeny Pannou Marií, vrátily majitelům - dokonce i v případech, kdy je osoba svěřila někomu jinému, takže dítě nevědělo, kdo je skutečný majitel. Věci políbené Pannou Marií byly předmětem zvláštní přízně. V některých případech vydávaly záhadnou vůni, jako růže. „Panna Maria říká“, napsala Conchita v Deníku, „že Ježíš udělá skrze ně zázraky. Ti, kteří je mají u sebe nebo je nosí s vírou a důvěrou, vytrpí očistec již zde na zemi.“

fotka Mari-Loli a Jacinty
Mari-Loli s Medailkou k políbení a Jacinta během extáze v r. 1961

fotka Mari-Loli s medailkami a růženci k políbení
Mari-Loli s medailkami a růženci k políbení během extáze

Když byla děvčata v extázi, často nesla v rukou kříž, který Panna Maria políbila a, jak ona nařídila, předávala jej okolostojícím, aby jej políbili, a přitom je křížem žehnala. Když okolostojící viděli, že se k nim děvčata blíží, mnozí zakoušeli takové obrovské duchovní probuzení, že to v nich vyvolalo hluboké vnitřní pohnutí. Nestyděli se za slzy a přiznali nadpřirozenost toho, co viděli, slyšeli a pociťovali - skutečnou přítomnost Matky Boží. Docházelo k obrácení nevěřících a jinověrců i duší trpících lhostejností ve víře a k obrácení mnoha hříšníků, z nichž všichni zakusili prohloubení víry, naděje a lásky.

fotka Conchity
Conchita s křížkem k políbení během extáze v r. 1962

Aktualizováno: březen 2024
Creative Commons License
Uvedená práce (dílo), jejímž autorem je Informační středisko GARABANDAL v České republice, podléhá licenci Creative Commons.