Zjevení v Garabandalu

Poselství z 18. června 1965

Archanděl Michael tlumočil dívkám toto poselství Panny Marie:

„Jelikož mé poselství z 18. října 1961 nebylo vyslyšeno a nevešlo ve všeobecnou známost , říkám vám, že toto posleství je již poslední. Dříve se kalich naplňoval, nyní přetéká. Mnozí kněží, biskupové a kardinálové jdou po cestě záhuby a strhávají za sebou mnoho duší. Stále menší význam se přikládá Eucharistii. Musíte se vynasnažit stát se lepšími, abyste se vyhnuli Božímu hněvu. Odpustí vám, poprosíte-li ho upřímně za odpuštění. Já, vaše Matka, vám chci prostřednictvím svatého Michaela říci, abyste se polepšili. ŽIJETE V DOBĚ POSLEDNÍCH VAROVÁNÍ. Velmi vás miluji a nepřeji si vaše zavržení. Proste nás upřímně, a my vás vyslyšíme. Měli byste se více obětovat. Myslete na Ježíšovo utrpení.“

Poselství není dlouhé, ale velmi obsažné. Člověk, který je čte z pouhé zvědavosti, si z něj nic neodnese. Je třeba o něm meditovat. Nacházíme v něm:

  1. Pravdu o katastrofálním morálním a duchovním stavu světa.
  2. Varování před tím, co nám hrozí, nezměníme-li se.
  3. Napomenutí, abychom se polepšili, dokud je čas.

Reakce na poselství z 18. června 1965 byly různorodé. Mnohým se potvrdily jejich předtuchy. Jiní byli spasitelně pohnuti. Lidé s negativními postoji a skeptici nadále o zjeveních pochybovali, popírali je a bojovali proti všemu, co se zjeveními souviselo, ostatně jako to činili již dříve. Věta o kněžích, biskupech a kardinálech jdoucích do záhuby vyvolala v některých církevních kruzích bouři.

sdělení posledního poselství
Conchita sděluje poslední poselství Panny Marie v r. 1965

Aktualizováno: březen 2024
Creative Commons License
Uvedená práce (dílo), jejímž autorem je Informační středisko GARABANDAL v České republice, podléhá licenci Creative Commons.