Zjevení v Garabandalu

Poselství z 23. června 1962

Panna Maria dívkám řekla, že

Aktualizováno: únor 2021
Creative Commons License
Uvedená práce (dílo), jejímž autorem je Informační středisko GARABANDAL v České republice, podléhá licenci Creative Commons.