Zjevení v Garabandalu

Audiokazeta v češtině

POSELSTVÍ Z GARABANDALU
Audiozáznam vyroben společností The Workers of Our Lady of Mount Carmel, Lindenhurst, USA
Česká verze vznikla ve spolupráci s Centrem vérité, Praha
Cena: 50,- Kč
Vydalo: Centrum Vérité, 110 00 Praha 1, Konviktská 16 (www.verite.cz)

Aktualizováno: únor 2024
Creative Commons License
Uvedená práce (dílo), jejímž autorem je Informační středisko GARABANDAL v České republice, podléhá licenci Creative Commons.